Leverage forex คืออะไร ใช้อย่างไร สูงหรือต่ำดี ข้อดีข้อเสีย

Leverage forex คืออะไร

Leverage forex คืออะไร ใช้อย่างไร สูงหรือต่ำดี
Leverage forex คืออะไร ใช้อย่างไร สูงหรือต่ำดี

ความหมายของ Leverage ในการซื้อขายตลาดแลกเปลี่ยน (Forex) หมายถึง การยืมเงินเพื่อเพิ่มพลังซื้อขายของคุณในตลาด Forex โดยใช้เงินเท่าที่คุณมีในบัญชีของคุณเพื่อควบคุมสัญญาซื้อขายที่มีมูลค่าใหญ่กว่ามูลค่าของเงินที่คุณมีจริง ๆ หากLeverage สูงสามารถทำให้คุณทำกำไรมากขึ้นหากทิศทางราคาเปลี่ยนแปลงในทางที่ถูกต้อง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงขึ้น และ Leverage ต่ำสามารถลดความเสี่ยงแต่อาจทำให้กำไรน้อยเมื่อทิศทางราคาเปลี่ยนแปลง

 • Leverage ใน Forex ระบุในรูปแบบอัตราส่วน เช่น 1:50, 1:100, 1:500 เป็นต้น.
 • ตัวเลขทางด้านขวาของอัตราส่วนคือ Leverage ที่คุณสามารถใช้ โดยคุณจะต้องมีเงินทุนในบัญชีของคุณเพื่อควบคุมการซื้อขายในมูลค่าสูงกว่าเงินทุนของคุณ.
 • เมื่อคุณใช้ Leverage เท่ากับ 1:100, คุณสามารถควบคุมสัญญาซื้อขายในขนาด 100 เท่าของเงินทุนของคุณ.

ตัวอย่างหากคุณมีเงินทุนในบัญชีของคุณ $1,000 และใช้ Leverage 1:100 คุณสามารถซื้อหรือขายสกุลเงินในมูลค่า $100,000 โดยใช้เงินทุนของคุณ $1,000 และยืม $99,000 จากโบรกเกอร์เพื่อทำธุรกรรม โดยการใช้ Leverage ใน Forex สามารถเพิ่มโอกาสทำกำไร แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงสูง คุณควรใช้ Leverage โดยระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมัน และควรจำกัดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมและอย่าซื้อขายเงินที่คุณไม่สามารถทนทานความเสี่ยงได้

ค่า Leverage แบบต่างๆ

การเลือก Leverage Forex ที่เหมาะสมขึ้นกับสไตล์การลงทุนและความเสี่ยงที่คุณพร้อมรับผิดชอบ การใช้ Leverage สูงสามารถเพิ่มโอกาสกำไรมากขึ้น แต่มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงขึ้นด้วย ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่คุณพร้อมรับผิดชอบและความคาดหวังในการลงทุนของคุณ ต่อไปนี้คือค่า Leverage แต่ละระดับ:

 1. ค่า Leverage 1:1: Leverage น้อยที่สุด คุณจะไม่ได้ยืมเงินเพิ่มจากโบรกเกอร์ เทรดด้วยเงินทุนของคุณเท่านั้น มีความเสี่ยงต่ำ แต่โอกาสทำกำไรมากน้อย.
 2. ค่า Leverage 1:2:Leverage ต่ำ คุณยืมเงินเพิ่มจากโบรกเกอร์เป็นสองเท่าของเงินทุนของคุณ ยังคงมีความเสี่ยงต่ำ.
 3. ค่า Leverage 1:100:Leverage สามารถเพิ่มโอกาสทำกำไรมากขึ้น แต่มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงขึ้น คุณยืมเงินเพิ่ม 100 เท่าของเงินทุนของคุณ.
 4. ค่า Leverage 1:200:Leverage สูง สามารถเพิ่มโอกาสทำกำไรมากขึ้นได้มากกว่า 1:100 แต่มาพร้อมกับความเสี่ยงสูง.
 5. ค่า Leverage 1:1000:Leverage สูงมาก สามารถเพิ่มโอกาสทำกำไรมากมาย แต่มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงที่สุดในกรณีการทำธุรกรรมไม่ระมัดระวัง คุณยืมเงินเพิ่ม 1,000 เท่าของเงินทุนของคุณ.
 6. ค่า Leverage 1:2000:Leverage สูงมากที่สุด มักมีเฉพาะในบางโบรกเกอร์ เช่น exness.com เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและรู้จักการบริหารความเสี่ยงอย่างดี เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงมาก.

Leverage forex ใช้อย่างไร

การใช้ Leverage ในการซื้อขาย Forex จะต้องทำอย่างระมัดระวังและมีการวางแผนให้ดี เนื่องจากมันสามารถเพิ่มโอกาสทำกำไรแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงสูง ตรงนี้คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อใช้ Leverage ในการซื้อขาย Forex

 1. เลือกโบรกเกอร์ Forex: การเลือกโบรกเกอร์ Forex ที่เหมาะกับคุณมีความสำคัญ เนื่องจากโบรกเกอร์แต่ละรายมีนโยบายและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เริ่มต้นโดยการทบทวนโบรกเกอร์ที่คุณสนใจและตรวจสอบว่าพวกเขามีการอนุญาตและมีความเชื่อถือได้ในตลาด Forex. และตรวจสอบค่าคอมมิชชัน การกระจายของราคา และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการซื้อขายของคุณ.
 2. เปิดบัญชีเทรด: เมื่อคุณเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสม คุณจะต้องเปิดบัญชีเทรด Forex กับโบรกเกอร์นั้น ในกระบวนการนี้คุณจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและยืนยันตัวตนตามที่โบรกเกอร์กำหนด.
 3. ระบุระดับ Leverage: คุณจะต้องระบุระดับ Leverage ที่คุณต้องการใช้ ระดับ Leverage มีความหมายเป็นอัตราส่วนที่บอกว่าคุณสามารถยืมเงินเพิ่มได้เท่าไรต่อหนึ่งหน่วยของเงินทุนของคุณ ตัวเลขทางด้านขวาคือ Leverage ที่คุณสามารถใช้ เช่น 1:100 หมายความว่า คุณสามารถยืมเงินเพิ่ม 100 เท่าของเงินทุนของคุณ.
 4. การทำธุรกรรม: หลังจากเปิดบัญชีและระบุระดับ Leverage คุณสามารถทำธุรกรรม Forex ได้ตามปกติ การทำธุรกรรมสามารถทำได้ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของโบรกเกอร์ที่คุณเลือก คุณสามารถเปิดหรือปิดตำแหน่งซื้อขาย และตั้งคำสั่งระงับขายได้ตามต้องการ.
 5. การจัดการความเสี่ยง: การใช้ Leverage สูงอาจทำให้คุณสูญเสียเงินเร็วขึ้นเมื่อตลาดเคลื่อนตัวในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ควรกำหนดระดับการขายออกเพื่อจำกัดความเสี่ยงและไม่ควรลงทุนเงินที่คุณไม่สามารถทนได้.

Leverage forex สูงหรือต่ำดี

การเลือกระดับ Leverage ที่เหมาะสมในการเทรด Forex นั้นไม่มีคำตอบที่ถูกต้องหรือผิด แต่ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของคุณและความเสี่ยงที่คุณพร้อมรับผิดชอบ ดังนี้คือความสำคัญของการเลือกระดับ Leverage:

 1. Leverage ต่ำ (Low Leverage):
  • มีความเสี่ยงต่ำมาก เนื่องจากคุณใช้ Leverage น้อยและการสูญเสียจะน้อยมาก การใช้ Leverage ที่มีอัตราส่วนเงินทุนของคุณกับเงินที่คุณยืมจากโบรกเกอร์ต่ำ เช่น 1:10, 1:20, 1:50 เป็นต้น
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีการเทรดอย่างระมัดระวัง และต้องการควบคุมความเสี่ยงอย่างมาก.
  • ไม่เหมาะสำหรับการเทรดในมูลค่าสูงหรือการคาดการณ์กำไรที่มาก.
 2. Leverage สูง (High Leverage):
  • มีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากการใช้ Leverage สูงอาจทำให้ขาดทุนมากขึ้นเมื่อตลาดเคลื่อนตัวในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง การใช้ Leverage ที่มีอัตราส่วนเงินทุนของคุณกับเงินที่คุณยืมจากโบรกเกอร์สูง เช่น 1:100, 1:500, 1:1000 เป็นต้น
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการเทรดและมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง.
  • สามารถเพิ่มโอกาสทำกำไรมากขึ้นได้ แต่มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูง.

การเลือกใช้งาน Leverage ที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและความเสี่ยงที่คุณพร้อมรับผิดชอบ หากคุณเป็นผู้ที่รักการควบคุมความเสี่ยงและต้องการความมั่นคงในการเทรด คุณอาจต้องพิจารณาใช้ Leverage ต่ำหรือไม่ใช้เลย ในขณะที่ผู้ที่มีประสบการณ์มากขึ้นและมีความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยงอาจใช้ Leverage สูงเพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรมากขึ้น แต่ควรระมัดระวังความเสี่ยงอยู่เสมอและไม่เพิ่มโอกาสที่จะสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก.

ตัวอย่างการเลือก Leverage

ตัวอย่างการเลือกเลเวอเรจ (Leverage) แบบสูงและแบบต่ำที่คุณกำลังพิจารณาได้แก่:

การเลือกเลเวอเรจแบบสูง (High Leverage):

  • คุณมีเงินทุนในบัญชีของคุณ $1,000.
  • คุณเลือกใช้ Leverage 1:500.
  • ดังนั้น, คุณสามารถควบคุมการเทรดได้มูลค่าสูงถึง $500,000.
  • แต่ทุกการเคลื่อนที่ 1 pip จะเป็นเงิน $10 ต่อ 1 lot.
  • ถ้าราคาเคลื่อนที่ไปผิดทาง 20 pip, คุณอาจสูญเสีย $200 จากเงินทุนของคุณ.

การเลือกเลเวอเรจแบบต่ำ (Low Leverage):

  • คุณมีเงินทุนในบัญชีของคุณ $1,000.
  • คุณเลือกใช้ Leverage 1:10.
  • ดังนั้น, คุณสามารถควบคุมการเทรดได้มูลค่าสูงถึง $10,000.
  • แต่ทุกการเคลื่อนที่ 1 pip จะเป็นเงิน $1 ต่อ 1 lot.
  • ถ้าราคาเคลื่อนที่ไปผิดทาง 20 pip, คุณจะสูญเสีย $20 จากเงินทุนของคุณ.

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Leverage

การใช้ Leverage ในการเทรดเป็นเครื่องมือที่มีข้อดีและข้อเสีย คุณควรใช้ Leverage ในระดับที่เหมาะสมกับความเข้าใจและความเสี่ยงของคุณ และระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยงในการเทรดอย่างรอบคอบเสมอ การใช้ Leverage ในการเทรด Forex มีข้อดีและข้อเสียดังนี้

ข้อดีของการใช้ Leverage

  1. เพิ่มโอกาสทำกำไร: การใช้ Leverage ช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไรมากขึ้น เนื่องจากคุณสามารถควบคุมการเทรดในขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้เงินทุนน้อยมาก ซึ่งหากตลาดเคลื่อนที่ในทิศทางที่ถูกต้อง คุณจะได้รับกำไรมากกว่าจากการใช้เงินทุนน้อย.
  2. ประสิทธิภาพในการใช้เงินทุน: Leverage ช่วยให้คุณใช้เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณสามารถทำการซื้อขายในล็อตใหญ่ขึ้นโดยใช้เงินน้อยมาก และเหลือเงินทุนสำหรับโอกาสอื่น.
  3. เพิ่มความเสี่ยงและความรับผิดชอบ: การใช้ Leverage มักเป็นแรงจูงใจให้คุณตรวจสอบและวางแผนการเทรดอย่างรอบคอบมากขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงสูงขึ้น คุณอาจต้องระมัดระวังกับการบริหารความเสี่ยง.

ข้อเสียของการใช้ Leverage

  1. เสี่ยงขาดทุนมาก: การใช้ Leverage สูงมีความเสี่ยงที่คุณจะสูญเสียเงินลงทุนมากขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวัง.
  2. ความเสี่ยงในการโดน Margin Call: การใช้ Leverage สูงอาจทำให้คุณโดน Margin Call หากบัญชีของคุณมียอดเงินน้อยกว่ามาร์จิ้นที่กำหนด ซึ่งจะต้องระมัดระวังและรักษายอดเงินในบัญชีอย่างต่อเนื่อง.
  3. การเสี่ยงต่อความเข้าใจไม่ถูก: การใช้ Leverage สูงอาจทำให้คุณเข้าใจผิดว่าคุณมีความสามารถในการทำกำไรมากขึ้น แต่ความเสี่ยงก็สูงขึ้นด้วย นั่นหมายความว่าคุณต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง.