3M คืออะไร ในตลาด forex Moneymangement Mind Method วิธีใช้

3M คืออะไร

3M คืออะไร ในตลาด forex Moneymangement Mind Method
3M คืออะไร ในตลาด forex Moneymangement Mind Method

ทฤษฎีและการเทรดในตลาด Forex, คำว่า “3M” มักจะหมายถึงหลักการ 3M ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค Forex M ที่ 1 คือ Money Management เป็นหลักการที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการเงินทุนในการเทรด Forex อย่างรอบคอบและมีความระมัดระวัง เพื่อจัดการเงินที่ดีสามารถช่วยป้องกันการสูญเสียที่มากเกินไปและเพิ่มโอกาสในการรับผลกำไร และเทคนิค Forex M ที่ 2 คือ Method เป็นส่วนสำคัญในการเทรด Forex จะเป็นวิธีที่คุณใช้ในการวิเคราะห์ตลาด, การตัดสินใจเมื่อเปิดหรือปิดตำแหน่ง และกลยุทธ์การเทรดที่คุณนำมาใช้  สุดท้ายเทคนิค Forex M ที่ 3 คือ Mindset ป็นสิ่งสำคัญในการเทรด Forex และหมายถึงทัศนคติ, จิตวิทยา และการจัดการอารมณ์ขณะเทรด ควรมีจิตวิทยาที่แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับการสูญเสียและความกดดันในตลาด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในการเทรด Forex

Money Management (การจัดการเงิน)

การจัดการเงิน (Money Management) เป็นส่วนสำคัญและระบบการควบคุมความเสี่ยงที่มีความสำคัญมากในการเทรดในตลาด Forex และในการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การจัดการเงินช่วยให้คุณรักษาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเพิ่มโอกาสในการรับผลกำไร นี่คือหลายๆ องค์ประกอบของ Money Management:

 1. การกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Sizing): คุณควรกำหนดขนาดของตำแหน่งการเทรดในแต่ละครั้งให้เหมาะสมกับขนาดของบัญชีของคุณและระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับ. การใช้ขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียที่สามารถทนได้.
 2. การใช้ Stop Loss และ Take Profit: การกำหนดระดับ Stop Loss (ระดับที่คุณยอมรับในการสูญเสีย) และ Take Profit (ระดับที่คุณรับกำไร) เป็นส่วนสำคัญของ Money Management เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการเทรด คุณควรจะมีกลยุทธ์เพื่อกำหนดระดับเหล่านี้ตรงกับการวิเคราะห์และแผนการเทรดของคุณ.
 3. การควบคุมการบริหารเงิน (Risk Control): การควบคุมความเสี่ยงคือการรักษาการเงินของคุณในระดับที่มั่นคง คุณควรกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับในการเทรดและปฏิบัติตามมัน ไม่ควรใช้เงินทุนทั้งหมดในการเทรดในครั้งเดียวหรือในตลาดเดียว.
 4. การดูแลรักษาความเสี่ยง: การรักษาความเสี่ยงคือการติดตามและปรับปรุงการจัดการเงินของคุณตลอดเวลา คุณควรตรวจสอบผลการเทรดของคุณอย่างสม่ำเสมอและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือขนาดตำแหน่งตามความเหมาะสม.
 5. การหลีกเลี่ยงการโบนัสความเสี่ยง (Risk-Reward Ratio): คุณควรกำหนดสัดส่วนระหว่างความเสี่ยงกับโอกาสในการรับผลกำไร (Risk-Reward Ratio) ในแต่ละการเทรด โดยทั่วไปควรมี Risk-Reward Ratio ที่ดีกว่า 1:2 หรือ 1:3 เพื่อให้คุณมีโอกาสในการทำกำไรมากกว่าการสูญเสีย.
 6. การดูแลการกระจายพอร์ตโดยค่อยเพิ่มความสามารถในการรับผลกำไร (Portfolio Diversification): การกระจายพอร์ตโดยการเทรดหลายคู่เงินต่าง ๆ สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคู่เงินเดียว แต่ควรระวังไม่ให้โอกาสสูญเสียกระจายตัวไปเกินไป.

Mindset (จิตวิทยา)

Mindset หรือ จิตวิทยาเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต รวมทั้งในการเทรดและลงทุนในตลาดการเงิน นี่คือความสำคัญของ Mindset ในทางการลงทุน:

 1. บทบาทของจิตวิทยา: จิตวิทยาเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ สภาวะจิตใจของคุณสามารถมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนและการเทรด ความมุ่งมั่นและมุ่งมั่นที่ถูกต้องสามารถช่วยให้คุณรับมือกับความล้มเหลวและความอยากรับรางวัล.
 2. ความอดทน: ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญในการลงทุน ตลาดการเงินมีความผันผวนและความไม่แน่นอน คุณต้องมีความอดทนที่จะรอรับผลกำไรในระยะยาวและไม่ตกใจเมื่อเกิดขาดทุน.
 3. การควบคุมอารมณ์: การลงทุนอาจทำให้เกิดความกลัว ความร้อนรน หรือความเครียด การควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญในการปรับตัวและไม่ตัดสินใจอย่างผิดๆ ในสถานการณ์ที่แย่.
 4. การเรียนรู้และการปรับตัว: นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นผู้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา การยอมรับความผิดพลาดและการปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณเป็นสิ่งสำคัญ.
 5. ระเบียบวินัยและการจัดการเวลา: การเล่นการลงทุนโดยไม่มีระเบียบวินัยหรือการวางแผนอาจทำให้สูญเสียเงิน ควรมีระเบียบวินัยในการลงทุนและการจัดการเวลาเพื่อให้การเทรดมีประสิทธิภาพ.
 6. ความเชื่อและการมุ่งมั่นในระยะยาว: ความมุ่งมั่นที่มีความเชื่อในว่าคุณสามารถประสบความสำเร็จในการลงทุนในระยะยาวจะช่วยให้คุณมีพลังในการดำเนินการและไม่ยอมยอมแพ้ต่อความล้มเหลว.

Method (วิธีการเทรด)

วิธีการเทรด (Method) ในการซื้อขายหรือเทรดในตลาด Forex เป็นส่วนสำคัญที่คุณควรกำหนดและปฏิบัติอย่างรอบคอบ วิธีการนี้จะช่วยให้คุณทราบวิธีที่ควรทำเมื่อต้องตัดสินใจเริ่มเทรด, วิเคราะห์ตลาด, และจัดการตำแหน่งการเทรดของคุณในตลาด Forex อย่างมีประสิทธิภาพ 以下คือบางส่วนสำคัญของวิธีการเทรด:

 1. วิเคราะห์ตลาด (Market Analysis): วิธีการเทรดควรรวมการวิเคราะห์ตลาดเข้าไป ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์เทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐาน การวิเคราะห์เทคนิคเน้นไปที่การใช้กราฟและตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อพยากรณ์ทิศทางของราคา ในขณะที่การวิเคราะห์พื้นฐานเน้นไปที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของความเคลื่อนไหวในตลาด โดยอธิบายเพิ่มเติมดังนี้
  • การวิเคราะห์เทคนิค (Technical Analysis): เป็นการใช้กราฟราคาและตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น เส้น MA (Moving Average), RSI (Relative Strength Index), และ MACD (Moving Average Convergence Divergence) เพื่อวิเคราะห์ราคาและระดับการสนับสนุนและการต้านทางทางเทคนิค ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเมื่อซื้อหรือขาย.
  • การวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental Analysis): เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์โลกที่อาจมีผลต่อค่าเงินแต่ละคู่สกุลเงิน คุณจะต้องติดตามข้อมูลเช่น ข้อมูลการจายงบประมาณของประเทศ, อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง, และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อเข้าใจความเคลื่อนไหวของตลาด.
 2. กลยุทธ์การเทรด (Trading Strategy): คุณจะต้องกำหนดกลยุทธ์การเทรดที่คุณจะใช้ในตลาด Forex กลยุทธ์นี้อาจจะเป็นการเทรดแบบ Day Trading โดยซื้อขายในระยะเวลาสั้น ๆ, Swing Trading โดยเทรดในระยะเวลากลางระยะ หรือ Long-Term Trading โดยเก็บตำแหน่งเป็นระยะยาว. กลยุทธ์ควรเป็นไปตามระดับความเสี่ยงและสไตล์การเทรดของคุณโดยอธิบายเพิ่มเติมดังนี้
  • เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับคุณ: ต้องระบุว่าคุณจะทำเทรดแบบ Day Trading, Swing Trading, หรือ Long-Term Trading กลยุทธ์ควรเหมาะสมกับสไตล์การเทรดและเป้าหมายการลงทุนของคุณ.
  • การระบุจุดเข้าและออก: กลยุทธ์ควรรวบรวมกฎและเงื่อนไขในการเปิดและปิดตำแหน่ง เช่น การใช้สัญญาณเทคนิค, การตรวจสอบค่าตัวชี้วัดทางเทคนิค, หรือเชื่อกับข้อมูลพื้นฐาน.
  • การทดสอบกลยุทธ์: ควรใช้การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ โดยการใช้ข้อมูลสุ่มในอดีตเพื่อดูว่ากลยุทธ์นั้นมีโอกาสในการประสบความสำเร็จหรือไม่
 3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management): วิธีการเทรดควรรวมการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ รวมถึงการกำหนดระดับ Stop Loss และ Take Profit เพื่อระบุขนาดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการเทรดแต่ละครั้ง การเปลี่ยนแปลงขนาดตำแหน่งการเทรดในขณะเทรดย่อมส่งผลให้คุณสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอธิบายเพิ่มเติมดังนี้
  • การกำหนด Stop Loss และ Take Profit: ควรกำหนดระดับ Stop Loss เพื่อระบุระดับที่คุณพร้อมยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียและระดับ Take Profit เพื่อกำหนดระดับการแจ้งเตือนกำไร.
  • การจัดการขนาดตำแหน่ง (Position Sizing): ควรกำหนดขนาดของตำแหน่งการเทรดในแต่ละครั้งโดยพิจารณาขนาดของบัญชีและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้.
  • การหยุดเทรดเมื่อมีความเสี่ยงสูง: หากมีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงเข้ามา เช่น ข่าวสารสำคัญ ควรพิจารณาการหยุดเทรดชั่วคราวเพื่อป้องกันความสูญเสียที่ไม่จำเป็น.
 4. การจัดการสัญญาณการเทรด (Trade Signals Management): การตัดสินใจเมื่อจะเปิดหรือปิดตำแหน่งการเทรดต้องเกิดขึ้นบนพื้นฐานของสัญญาณการเทรดที่ชัดเจน คุณควรสร้างกฎการเทรดที่ชัดเจนและปฏิบัติตามมันอย่างเคร่งครัด.
 5. การวางแผนการเทรด (Trading Plan): การวางแผนการเทรดเป็นส่วนสำคัญในวิธีการเทรด คุณควรสร้างแผนการเทรดที่รวบรวมทุกข้อมูลด้านการวิเคราะห์, กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, และกฎการเทรด แผนการเทรดนี้จะช่วยให้คุณมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเทรดและไม่หลงทาง.

ข้อดีของหลักการ 3M

หลักการ 3M (Money Management, Method, Mindset) เป็นพื้นฐานสำคัญในการเทรด Forex และมีข้อดีมากมายที่สามารถช่วยให้นักเทรดประสบความสำเร็จในตลาด Forex ได้ดังนี้:

 1. การควบคุมความเสี่ยง: การจัดการเงิน (Money Management) ช่วยให้คุณสามารถควบคุมความเสี่ยงในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดระดับ Stop Loss และ Take Profit ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันความสูญเสียที่มากเกินไปในแต่ละการเทรด.
 2. การเลือกวิธีการที่เหมาะสม: การเลือกวิธีการเทรด (Method) ที่เหมาะกับสไตล์และบุคลิกภาพของคุณช่วยให้คุณสามารถทำกำไรในตลาด Forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องกระทำอย่างมั่นคงตลอดเวลา.
 3. การสร้างจิตวิทยาที่แข็งแกร่ง: การมี Mindset (จิตวิทยา) ที่ดีช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความกดดันและความสูญเสียในการเทรดได้อย่างมั่นคง มันช่วยให้คุณไม่ตกอยู่ในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การโต้แย้งกับตลาดหรือการทำรายการโดยไม่มีการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง.
 4. การเพิ่มโอกาสในการรับผลกำไร: หลักการ 3M ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการรับผลกำไรในระยะยาว โดยการจัดการเงินอย่างถูกต้องและการใช้วิธีการที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความน่าสำเร็จของการเทรด.
 5. การรักษาความยั่งยืน: หลักการ 3M ช่วยให้คุณสามารถรักษาความยั่งยืนในการเทรด โดยไม่ตกลงใจในการเทรดในสภาวะที่ไม่เหมาะสม และช่วยให้คุณมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง.