Kagi Chart คืออะไร วิธีการใช้ การอ่านกราฟและการวิเคราะห์โดยใช้ Kagi Forex

Kagi Chart คืออะไร การอ่านกราฟและการวิเคราะห์โดยใช้ Kagi Forex
Kagi Chart คืออะไร การอ่านกราฟและการวิเคราะห์โดยใช้ Kagi Forex

Kagi Chart คืออะไร

กราฟ Kagi (Kagi Chart) เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคในการวิเคราะห์ราคาหุ้นและตลาดทางการเงินอื่น ๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ กราฟ Kagi สร้างขึ้นโดยใช้เส้นที่เรียกว่า “คาหงิ” (Kagi lines) เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ตลอดเวลา โดยตัดข้อมูลราคาที่ไม่สำคัญทิ้งไปและเน้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของราคาเท่านั้น Kagi มักมีลักษณะภาพที่ค่อนข้างง่าย โดยประกอบด้วยเส้นตรงหรือกากิที่ขยับขึ้นและลง และมักจะมีสีแตกต่างกันเพื่อแสดงทิศทางของราคาnเช่น สีเขียวสำหรับราคาขึ้นและสีแดงสำหรับราคาลง

กราฟ Kagi มักใช้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในตลาดโดยเฉพาะ การสร้างกราฟ Kagi มีกฎอย่างหนึ่งที่สำคัญคือกฎการเปลี่ยนแปลง (Reversal Rule) ซึ่งกำหนดว่ากราฟจะเปลี่ยนทิศทางเมื่อราคาข้ามผ่านขั้นต่ำหรือขั้นสูงที่กำหนดไว้ นั่นคือกราฟจะสร้างกากิขึ้นใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญเกิดขึ้น กราฟ Kagi สามารถช่วยให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ตลาดเห็นภาพรวมของแนวโน้มและการเคลื่อนไหวในตลาดได้อย่างชัดเจนและเร็วขึ้น

ลักษณะของ Kagi Chart

กราฟ Kagi ประกอบด้วยสองเส้นหลักที่สำคัญคือ เส้นเขียวหนา (Yang) และเส้นแดงบาง (Yin) โดยมีลักษณะการวาดแตกต่างกันและใช้สำหรับวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในราคาดังนี้

 1. เส้นเขียวหนา (Yang): เส้นเขียวหนาบนกราฟ Kagi แสดงถึงราคาหรือค่าเงินที่เพิ่มขึ้นจากขั้นต่ำหรือราคาล่าสุดที่เกิดขึ้นก่อนหน้า (ขั้นต่ำหรือราคาล่าสุดนี้เป็นขั้นต่ำที่กำหนดในกฎการเปลี่ยนแปลง) นั่นหมายความว่าราคาหรือค่าเงินนี้กำลังเคลื่อนขึ้นและมีแนวโน้มเชิงบวก.
 2. เส้นแดงบาง (Yin): เส้นแดงบางบนกราฟ Kagi แสดงถึงราคาหรือค่าเงินที่ลดลงจากขั้นสูงหรือราคาล่าสุดที่เกิดขึ้นก่อนหน้า (ขั้นสูงหรือราคาล่าสุดนี้เป็นขั้นสูงที่กำหนดในกฎการเปลี่ยนแปลง) นั่นหมายความว่าราคาหรือค่าเงินนี้กำลังเคลื่อนลงและมีแนวโน้มเชิงลบ.

การใช้งานกากิชาร์ตนั้นมีระบบการเปลี่ยนแปลงที่เป็นส่วนสำคัญ หากเส้น Kagi กำลังเคลื่อนขึ้นและเข้าสู่เส้นเขียวหนา (Yang) หลังจากเป็นเส้นแดงบาง (Yin) มันสามารถแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มและสัญญาณในการเข้าซื้อหรือคาดการณ์ว่าราคาอาจจะขึ้นมากขึ้นในอนาคต ในทางกลับกัน ถ้าเส้น Kagi กำลังเคลื่อนลงและเข้าสู่เส้นแดงบาง (Yin) หลังจากเป็นเส้นเขียวหนา (Yang) มันสามารถแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มและสัญญาณในการเข้าขายหรือคาดการณ์ว่าราคาอาจจะลดลงในอนาคต.

การอ่านกราฟ Kagi Chart

การอ่านกราฟ Kagi Chart มีขั้นตอนหลักที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในราคา ข้างล่างนี้คือขั้นตอนในการอ่านกราฟ Kagi Chart:

 1. เข้าใจกากิ (Kagi): เริ่มต้นด้วยการเข้าใจกากิที่ถูกสร้างขึ้นบนกราฟ Kagi กากิจะเป็นเส้นตรงที่เชื่อมต่อระดับราคาหรือค่าเงินที่สำคัญๆ ระหว่างราคาปิด กากิจะถูกวาดใหม่เมื่อราคาปิดเปลี่ยนแปลงเกินจากระดับที่กำหนด (ระดับการเปลี่ยนแปลง). กากิแต่ละกากิจะมีสีและทิศทางต่างกัน (สีเขียวสำหรับขาขึ้นและสีแดงสำหรับขาลง).
 2. การแปลความหมายของกากิ: เส้นกากิสามารถใช้เพื่อจำแนกแนวโน้มในราคาหรือค่าเงิน กากิที่ขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีเขียว (Yang) แสดงถึงแนวโน้มเชิงบวกและราคากำลังเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน กากิที่ลงและเปลี่ยนเป็นสีแดง (Yin) แสดงถึงแนวโน้มเชิงลบและราคากำลังลดลง.
 3. การจำแนกการเปลี่ยนแปลง: ในกราฟ Kagi Chart, เส้นการเปลี่ยนแปลงบาง (Reversal line) จะมีบทบาทสำคัญในการจำแนกการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม การสร้างกากิใหม่มักเกิดขึ้นเมื่อราคาลบหรือเพิ่มจากขั้นสูงหรือขั้นต่ำของเส้นการเปลี่ยนแปลง ค่าเปลี่ยนแปลงนี้สามารถใช้ในการวิเคราะห์การกลับแนวโน้มของราคา.
 4. การตัดสินใจการลงทุนหรือการเทรด: การอ่าน Kagi Chart นั้นมุ่งเน้นการตัดสินใจการลงทุนหรือการเทรด คุณสามารถใช้ข้อมูลจากกากิและเส้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อตัดสินใจเมื่อเข้าทำธุรกรรมหรือออกจากตลาด ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเส้น Kagi เปลี่ยนเป็นสีเขียว (Yang) มาจากสีแดง (Yin) นักลงทุนอาจพิจารณาการซื้อหรือเพิ่มตำแหน่ง เพื่อวางเดิมพันในการเพิ่มราคา. อย่างไรก็ตาม การอ่าน Kagi Chart มีความซับซ้อน และมีข้อจำกัดในการสรุปข้อมูลเทียบกับกราฟทางเทคนิคอื่น ๆ ดังนั้นควรพิจารณาการใช้งานร่วมกับเครื่องมือและการวิเคราะห์เพิ่มเติมสำหรับการตัดสินใจการลงทุน.

การวิเคราะห์โดยใช้ Kagi ใน Forex

การวิเคราะห์ Forex โดยใช้กราฟ Kagi อาจไม่ได้รับความนิยมมากเท่ากับกราฟอื่น ๆ เช่น เทคนิคกราฟแท่งเทียน (Candlestick charts) หรือกราฟเส้น (Line charts) แต่ก็ยังมีนักเทรดบางคนที่นิยมใช้ Kagi Chart เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์และตัดสินใจการเทรด Forex โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการมองแนวโน้มยาว ๆ และตรวจสอบความเสี่ยงในการเทรด นี่คือขั้นตอนในการวิเคราะห์ Forex โดยใช้ Kagi Chart

 1. เลือกกรอบเวลา (Timeframe): กรอบเวลาหมายถึงช่วงเวลาที่คุณต้องการที่จะวิเคราะห์กราฟ Kagi Chart ใน Forex. คุณสามารถเลือกกรอบเวลาตามความต้องการของคุณ เช่น 1 วัน (Daily) หรือ 1 สัปดาห์ (Weekly) เพื่อมองแนวโน้มราคาในระยะยาว หรือกรอบเวลาที่เร็วกว่านี้ เช่น 1 ชั่วโมง (1 Hour) หรือ 15 นาที (15 Minutes) เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวในระยะสั้น ๆ ควรเลือกกรอบเวลาที่เหมาะกับกลยุทธ์การเทรดของคุณ.
 2. วาด Kagi Chart: เมื่อคุณเลือกกรอบเวลาที่ต้องการแล้ว ให้วาดกราฟ Kagi Chart ขึ้นบนหน้าจอของคุณ กากิจะถูกวาดบนกราฟโดยตรง โดยการวาดกากิจะใช้กฎการเปลี่ยนแปลง (Reversal Rule) เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงเกินจากระดับการเปลี่ยนแปลงที่คุณกำหนด.
 3. สัญญาณการเทรด: ตรวจสอบสัญญาณการเทรดบนกราฟ Kagi Chart โดยสัญญาณสามารถมาจากการเปลี่ยนแปลงสีของกากิ ตัวอย่างเช่น:
  • เส้น Kagi กำลังขาขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีเขียว (Yang): สัญญาณที่บอกว่าตลาดอาจมีแนวโน้มเชิงบวกและคุณอาจพิจารณาการซื้อ.
  • เส้น Kagi กำลังขาลงและเปลี่ยนเป็นสีแดง (Yin): สัญญาณที่บอกว่าตลาดอาจมีแนวโน้มเชิงลบและคุณอาจพิจารณาการขายหรือทำการเทรดในทิศทางลง.
 4. การจัดการความเสี่ยงและการเข้าทำธุรกรรม: หลังจากที่คุณรับสัญญาณการเทรดจาก Kagi Chart, คุณต้องวางแผนการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ควรกำหนดระดับการหยุดขาด (Stop Loss) เพื่อจำกัดความเสี่ยงและระดับการจำกัดกำไร (Take Profit) เพื่อเข้าทำธุรกรรมในระยะยาวหรือระยะสั้นตามกลยุทธ์ของคุณ.

ประโยชน์ของ Kagi Chart

Kagi Chart เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวโน้มและการตัดสินใจการเทรดในตลาดทางการเงิน และมีความเรียบง่ายที่ช่วยในการจัดการความเสี่ยงและการตัดสินใจการเข้าซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย Kagi Chart เป็นการวิเคราะห์และการเทรดในตลาดทางการเงิน ดังนี้

 1. ช่วยในการจำแนกแนวโน้ม: Kagi Chart ช่วยในการจำแนกแนวโน้มของราคาอย่างชัดเจนโดยใช้การเปลี่ยนแปลงในสีและทิศทางของเส้น Kagi เส้นสีเขียว (Yang) แสดงถึงแนวโน้มเชิงบวกของราคา นั่นหมายถึงราคากำลังขึ้น. ในทางกลับกัน เส้นสีแดง (Yin) แสดงถึงแนวโน้มเชิงลบของราคา ซึ่งหมายถึงราคากำลังลดลง. นักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อรับรู้แนวโน้มที่เกิดขึ้นและการเคลื่อนไหวของราคา.
 2. ช่วยในการตัดสินใจการเข้าซื้อขายหุ้น: Kagi Chart ช่วยในการตัดสินใจการเข้าซื้อขายหุ้นได้ด้วยความมั่นใจมากขึ้น โดยใช้เส้นระดับ Support และ Resistance ที่สร้างขึ้นมาจาก Kagi chart เหล่านี้ช่วยในการระบุราดระดับที่สำคัญที่ราคามักจะถูกหยุดหรือเริ่มเปลี่ยนแนว นักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อตัดสินใจเมื่อควรเข้าทำธุรกรรมหรือไม่.
 3. ช่วยในการระบุจุดเข้า-ออกในการเทรด: Kagi Chart ช่วยในการระบุจุดเข้า-ออกในการเทรดหุ้นได้ โดยใช้เส้นระดับ Support และ Resistance ที่สร้างขึ้นมาเพื่อระบุระดับที่เหมาะสำหรับการทำธุรกรรม นักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อระบุราดระดับการหยุดขาดหรือระดับการจำกัดกำไรที่เหมาะสำหรับกลยุทธ์การเทรดของพวกเขา.
 4. การเข้าทำธุรกรรมแบบบรรทัดต่อบรรทัด: Kagi Chart ช่วยในการแสดงการเข้าทำธุรกรรมแบบบรรทัดต่อบรรทัด นั่นหมายความว่าการทำธุรกรรมเกิดขึ้นเมื่อราคาเปลี่ยนสี นักลงทุนสามารถรับสัญญาณการเข้าทำธุรกรรมเมื่อเส้น Kagi เปลี่ยนสีและทิศทาง ซึ่งช่วยในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคาอย่างทันท่วงที.
 5. การวิเคราะห์ระยะยาวและระยะสั้น: Kagi Chart มีความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทั้งในระยะยาวและระยะสั้น นักลงทุนสามารถเลือกกรอบเวลาที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์การเทรดของพวกเขา ซึ่งช่วยในการวางแผนการเทรดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุน.
 6. การลดความซับซ้อน: Kagi Chart มีโครงสร้างง่าย ไม่ต้องวิเคราะห์แท่งเทียนหรือตัวชี้วัดเทคนิคอื่น ๆ ที่ซับซ้อน ทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่เรียบง่ายและเน้นการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว.