Elder Force Index คืออะไร สูตรการคำนวณ และการวิเคราะห์ใช้งาน

Elder Force Index คืออะไร สูตรการคำนวณ และการวิเคราะห์ใช้งาน Force Index
Elder Force Index คืออะไร สูตรการคำนวณ และการวิเคราะห์ใช้งาน Force Index

Elder Force Index คืออะไร

Force Index หรือ Elder Force Index เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟราคาของหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อวัดแรงและความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคา การใช้ Force Index ช่วยในการตรวจสอบทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของราคา ขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคา และปริมาณการซื้อขายในกราฟราคาและปริมาณการซื้อขาย เครื่องมือนี้ถูกพัฒนาโดย Dr. Alexander Elder ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและผู้เขียนหนังสือ “Trading for a Living” ซึ่งเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงในวงการการเงิน.

Force Index คือเครื่องมือที่ใช้ราคา (Price) และปริมาณการซื้อขาย (Volume) เพื่อหาค่าแรงขับเคลื่อนในตลาดเพื่อช่วยในการคาดการณ์ทิศทางของราคาในอนาคต ตัวชี้วัดนี้ช่วยในการวิเคราะห์แรงซื้อขายและความแข็งแกร่งของราคาในตลาด Force Index ประกอบด้วยเส้นเดียว ซึ่งใช้แสดงค่าปริมาณการซื้อขาย และมีเส้นศูนย์ที่อยู่ระหว่างค่าปริมาณการซื้อขายที่เป็นบวกและค่าปริมาณการซื้อขายที่เป็นลบ จุดน่าสนใจคือ Force Index ไม่มีขอบเขตในค่าของตัวเอง นั่นคือค่า Force Index สามารถขยับขึ้นหรือลงได้ไม่จำกัด หากค่า Force Index อยู่เหนือศูนย์ แสดงว่าดัชนีกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการยืนยันทิศทางของราคาที่อาจจะเป็นขาขึ้น ในทางกลับกัน หากค่า Force Index ลดลงหรือต่ำกว่าศูนย์ นั่นแสดงว่าดัชนีกำลังลดลง ซึ่งอาจช่วยยืนยันทิศทางของราคาที่เป็นขาลงได้.

สูตรการคำนวณ Elder Force Index

สูตรการคำนวณ Force Index (FI) มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ Volume (ปริมาณการซื้อขายในวันที่ระบุ), Close (ราคาปิดในวันที่ระบุ), และ Previous Close (ราคาปิดในวันก่อนหน้าวันที่ระบุ).FI ถูกออกแบบเพื่อวัดแรงขับเคลื่อนของราคาที่มาจากปริมาณการซื้อขายและมักนำมาใช้ในการวิเคราะห์แรงสนับสนุนและแรงต้านในตลาดการเงิน.

นี่คืออธิบายละเอียดสูตรการคำนวณ FI:

 1. Volume (ปริมาณการซื้อขาย): นี่คือจำนวนหน่วยของสินทรัพย์ที่ถูกซื้อขายในวันที่คุณสนใจ (เช่น หุ้นที่ถูกซื้อขายในวันนั้น).
 2. Close (ราคาปิด): นี่คือราคาสุดท้ายที่สินทรัพย์ถูกซื้อขายในวันที่คุณสนใจ. ราคาปิดนี้เป็นราคาที่ใช้ในการวิเคราะห์ FI.
 3. Previous Close (ราคาปิดก่อนหน้า): นี่คือราคาปิดของสินทรัพย์ในวันก่อนหน้าวันที่คุณสนใจ.

สูตรคำนวณ FI ทำการคูณปริมาณการซื้อขายในวันนั้น (Volume) ด้วยความต่างระหว่างราคาปิดในวันนั้น (Close) กับราคาปิดในวันก่อนหน้า (Previous Close):

FI =  (Close – Previous Close)* Volume 

ค่า FI ที่คุณได้จากสูตรนี้จะแสดงถึงแรงขับเคลื่อนของราคาที่มาจากปริมาณการซื้อขายในวันนั้น ๆ ถ้าค่า EFI เป็นบวกมาก แสดงว่ามีแรงขับเคลื่อนบวกในราคา และถ้าค่า FI เป็นลบมาก แสดงว่ามีแรงขับเคลื่อนลบในราคา ค่า EFI ที่เป็นศูนย์แสดงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปริมาณการซื้อขายในวันนั้น.

การวิเคราะห์ Elder Force Index

การวิเคราะห์ Force Index (FI) เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์ในการเข้าใจแรงซื้อและแรงขายในตลาดการเงิน ดัชนีนี้เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของราคาและมีหลายวิธีในการใช้งาน:

 1. ดูแนวโน้ม: Force Index สามารถใช้ในการยืนยันแนวโน้มของราคา. เมื่อราคาและ Force Index บ่งชี้ไปทางเดียวกัน (เช่นทั้งคู่ขาขึ้นหรือขาลง) จะเป็นการยืนยันแนวโน้มที่เกิดขึ้น. ความยาวของ Period ที่คุณใช้ในการคำนวณ FI สามารถช่วยให้คุณดูแนวโน้มระยะเวลาสั้น กลาง หรือยาวได้ตามที่คุณต้องการ.
 2. การตรวจสอบ Divergence: Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาและ FI ขับเคลื่อนในทิศทางตรงข้าม. ถ้าราคาพยายามเพิ่มขึ้นแต่ FI ไม่ทำค่าสูงขึ้นใหม่ นั่นหมายความว่ามีแรงซื้อที่อ่อนแอขึ้น และราคาอาจกลายเป็นขาขาลงในอนาคต การตรวจสอบ Divergence ช่วยในการตรวจสอบสัญญาณการกลับตัวของราคา.
 3. เล่นรอบสวิง (Swing Trading): คุณสามารถใช้ FI ในการเล่นรอบสวิง โดยเฉพาะหากคุณใช้รูปแบบของ Force Index ที่กลับลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์ และเมื่อราคากำลังเคลื่อนที่ในแนวโน้มสวิง นี่อาจเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการเข้าเทรด.
 4. สภาวะ Overbought และ Oversold: ค่า FI ที่สูงหรือต่ำมากสามารถบ่งชี้ถึงสภาวะ Overbought (ซื้อมากเกินไป) หรือ Oversold (ขายมากเกินไป) ในตลาด. ถ้า FI มากเกินไป อาจบ่งชี้ว่าตลาดอาจเริ่มแอคติฟแน่นหรือเริ่มออกมากจากเส้นศูนย์ และอาจเกิดการกลับตัวของราคาในอนาคต.
 5. ทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม: FI ที่เป็นบวกบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ FI ที่เป็นลบบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง. การวิเคราะห์ค่า FI ที่เป็นบวกหรือลบสามารถช่วยในการเข้าใจแรงขับเคลื่อนของตลาด.
 6. การใช้ Indicator เสริม: คุณสามารถใช้ FI ร่วมกับตัวชี้วัดเสริมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในสัญญาณการซื้อขายของคุณ. ตัวชี้วัดเสริมอาจเป็นตัวชี้วัดเทคนิคอื่น ๆ เช่น ความเร็วของเครื่องมือ (ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของราคา), ความสมดุลของเงินไหล (Money Flow), หรือแม้กระทั้งระดับรับและระดับต้านในกราฟราคา.

สัญญาณการซื้อขายจาก Force Index

สัญญาณการซื้อขายจาก Force Index เป็นการใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อตรวจจับโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อหรือขายในตลาดการเงิน ดังนี้:

สัญญาณการซื้อ (ขาขึ้น)

 • Force Index สร้างจุดสูงสุดใหม่: เมื่อ Force Index สร้างค่าสูงสุดใหม่ในระหว่างแนวโน้มขาขึ้น, นี่แสดงถึงการแสดงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น. การสร้างค่าสูงสุดใหม่นี้อาจจะบ่งชี้ว่ามีการดำเนินการของแนวโน้มที่แข็งแกร่งและมีโอกาสที่ราคาจะขาขึ้น.
 • Force Index ตกลงอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ในระหว่างแนวโน้มขาขึ้น: เมื่อ Force Index ตกลงอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ในระหว่างแนวโน้มขาขึ้น, นี่เป็นสัญญาณการเข้าซื้อในช่วงราคาที่กำลังย่อตัว หรือเมื่อราคามีการดึงกลับ. การสนับสนุนจาก Force Index ในช่วงนี้อาจช่วยในการตรวจจับจุดเข้าซื้อที่เหมาะสม.
 • Force Index เพิ่มขึ้นอยู่เหนือเส้นศูนย์ในแนวโน้มขาลง: เมื่อ Force Index เพิ่มขึ้นและอยู่เหนือเส้นศูนย์ในแนวโน้มขาลง, นี่เป็นสัญญาณการเข้าซื้อในช่วงปรับตัวที่เกิดขึ้นต่อต้านแนวโน้มหลัก. การเพิ่มขึ้นของ Force Index นี้อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคาในทิศทางขาขึ้น.
 • Force Index ตัดข้ามเส้น MA ไปทางด้านบน (ถ้าคุณใช้ MA ร่วมกับ Indicator นี้): เมื่อ Force Index ตัดข้ามเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย (MA) ไปทางด้านบน, นี่เป็นสัญญาณเข้าซื้อเพิ่มเติมที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของราคา.
 • การเกิดไดเวอร์เจนซ์ (Divergence): หากราคาสร้างจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม แต่ FI สร้างจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิม (หรือราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิมแต่ FI สร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม), นี่เป็นสัญญาณ Divergence และอาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของราคา.

สัญญาณการขาย (ขาลง)

 • Force Index สร้างจุดต่ำสุดใหม่: เมื่อ Force Index สร้างค่าต่ำสุดใหม่ในระหว่างแนวโน้มขาลง, นี่แสดงถึงการแสดงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลง. การสร้างค่าต่ำสุดใหม่นี้อาจจะบ่งชี้ว่ามีการดำเนินการของแนวโน้มที่แข็งแกร่งและมีโอกาสที่ราคาจะขาลง.
 • Force Index พุ่งขึ้นอยู่เหนือเส้นศูนย์ในระหว่างแนวโน้มขาลง: เมื่อ Force Index พุ่งขึ้นและอยู่เหนือเส้นศูนย์ในระหว่างแนวโน้มขาลง, นี่เป็นสัญญาณการเข้าขายในช่วงที่ราคาทำการดึงกลับ. การเข้าขายในช่วงนี้อาจช่วยในการตรวจจับจุดเข้าขายที่เหมาะสมเมื่อมีการขึ้นเส้นและราคาลดลง.
 • Force Index ตกลงอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ในระหว่างแนวโน้มขาขึ้น: เมื่อ Force Index ตกลงอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ในระหว่างแนวโน้มขาขึ้น, นี่เป็นสัญญาณการเข้าขายในช่วงปรับตัวที่เกิดขึ้นต่อต้านแนวโน้มหลัก. การตกลงของ Force Index นี้อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคาในทิศทางขาขึ้น.
 • Force Index ตัดข้ามเส้น MA ลงด้านล่าง (ถ้าคุณใช้ MA ร่วมกับ Indicator นี้): เมื่อ Force Index ตัดข้ามเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย (MA) ไปทางด้านล่าง, นี่เป็นสัญญาณเข้าขายเพิ่มเติมที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของราคาเข้าทางลดลง.
 • การเกิดไดเวอร์เจนซ์ (Divergence): หากราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิม แต่ FI สร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม (หรือราคาสร้างจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิมแต่ FI สร้างจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิม), นี่เป็นสัญญาณ Divergence และอาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของราคา.