Long-Legged Doji คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน การวิเคราะห์ตลาดหมี ตลาดกระทิง

Long Legged Doji คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน Long Legged Doji
Long Legged Doji คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน Long Legged Doji

Long-Legged Doji คืออะไร

รูปแบบ Long-Legged Doji เป็นรูปแบบของเทียนแท่งในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนในตลาดการเงิน มันมีลักษณะเด่นคือมีราคาเปิดและปิดที่ตั้งอยู่ใกล้กันมากหรือเท่ากัน จนถึงขนาดที่ไม่มี Body (ส่วนกลาง) ที่แยกแจงได้อย่างชัดเจน แต่มีใบหูทั้งด้านบนและด้านล่างที่ยาวขึ้น โดยมีความยาวมากกว่า Doji ธรรมดาอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น Long-Legged Doji จึงถูกตั้งชื่อตามลักษณะขาวหรือดำของขากลาง (body) และมีขายาวที่ด้านบนและด้านล่าง.

รูปแบบ Long-Legged Doji นี้ส่งสัญญาณถึงความลังเลของตลาดในระหว่างช่วงเวลาที่แท่งเทียนเกิดขึ้น ซึ่งแสดงถึงการประมาณปริมาณการซื้อขายที่เท่ากันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในวันนั้นหรือระหว่างแท่งเทียนของวันนั้น ในช่วง Timeframe ที่กำหนดไว้ การเกิด Long-Legged Doji บางครั้งสามารถแสดงถึงความไม่แน่นอนในตลาด และอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการพักตัวหรือการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดในอนาคต การวิเคราะห์ Long-Legged Doji ควรร่วมกับข้อมูลและสัญญาณอื่น ๆ ในกราฟแท่งเทียนเพื่อตัดสินใจการลงทุนในตลาดการเงินให้มีความระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ.

รูปแบบของกราฟแท่งเทียน Long-Legged Doj

รูปแบบของกราฟแท่งเทียน Long-Legged Doji มีลักษณะเด่นคือมีราคาเปิด (Open) และปิด (Close) ที่ตั้งอยู่ใกล้กันมากหรือเท่ากัน ทำให้ไม่มี Body (ส่วนกลาง) ที่แยกแจงได้อย่างชัดเจน แต่มีใบหูทั้งด้านบนและด้านล่างที่ยาวขึ้น โดยมีความยาวมากกว่า Doji ธรรมดาอย่างมีนัยสำคัญ:

 1. ไส้เทียนด้านบน (Upper Shadow) : คือส่วนของกราฟแท่งเทียนที่ยาวและขยายออกไปด้านบน แสดงถึงราคาสูงสุด (High) ของวันหรือช่วงเวลาในกราฟแท่งเทียนนั้น. ในกราฟแท่งเทียนแบบ Long-Legged Doji หรือแท่งเทียนอื่น ๆ ที่มี Upper Shadow ยาว แสดงว่าราคาที่สูงที่สุดในระหว่างช่วงนั้นมีการซื้อขายในราคาสูงสุดอย่างมาก แต่ในทางกลับกัน ราคาปิดอยู่ใกล้กับราคาเปิด หรือราคาปิดที่สูงสุด อย่างน้อย ๆ ถ้าไม่ใกล้เคียงกันอยู่ตรง ๆ
 2. ไส้เทียนด้านล่าง (Lower Shadow): คือส่วนของเทียนแท่งเทียนที่ยาวและขยายออกไปข้างล่างของแท่งเทียน ใบหูด้านล่างแสดงระดับราคาต่ำสุด (Low) ของช่วงเวลาหรือวันนั้นในกราฟแท่งเทียน. ในรูปแบบของเทียนแท่ง Long-Legged Doji, ใบหูด้านล่างมักจะยาวและขยายลงข้างล่างอย่างมาก นี่หมายความว่าราคาต่ำสุดในช่วงเวลานั้นหรือวันนั้นมีการซื้อขายในราคาต่ำสุดอย่างมาก และนักลงทุนหรือผู้เข้าร่วมตลาดมีความกังวลหรือลังเลในสถานการณ์ตลาดในขณะนั้น
 3. ราคาเปิดและปิด (Open and Close): กราฟแท่งเทียน Long-Legged Doji, ราคาเปิดและราคาปิดมีค่าใกล้เคียงกันมากหรือเท่ากันโดยในบางกรณีอาจจะเป็นราคาที่ตั้งตรงกัน นี่คือเหตุผลที่ไม่มี Body (ส่วนกลาง) ที่แยกแจงได้อย่างชัดเจนในแท่งเทียน Long-Legged Doji.

Long-Legged Doji มักเกิดขึ้นในระหว่างช่วงตลาดที่ไม่แน่นอนและส่งสัญญาณถึงความลังเลของตลาด โดยมีความผันผวนราคาอย่างมากในระหว่างวันหรือช่วงเวลานั้น การวิเคราะห์ Long-Legged Doji ควรร่วมกับข้อมูลและสัญญาณอื่น ๆ ในกราฟแท่งเทียนเพื่อให้การตัดสินใจการลงทุนมีความระมัดระวังและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในตลาดการเงิน.

การวิเคราะห์ Long-Legged Doj ในตลาดหมีและตลาดกระทิง

การวิเคราะห์ Long-Legged Doji ในตลาดหมี (bear market) และตลาดกระทิง (bull market) มีความแตกต่างกันเล็กน้อยตามลักษณะของตลาดและทิศทางของแนวโน้ม ต่อไปนี้คือวิธีการวิเคราะห์ Long-Legged Doji ในทั้งสองรูปแบบของตลาด:

ตลาดหมี (Bear Market):

 1. สัญญาณการแก้ไข (Reversal Signal): Long-Legged Doji ในตลาดหมีมักเป็นสัญญาณการแก้ไขหรือการย้อนกลับในแนวโน้มลดลง หรืออาจแสดงถึงความไม่แน่นอนในการลงทุนในตลาดที่กำลังตกต่ำ. นี่อาจเป็นเวลาที่นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะแก้ไขพอร์ตการลงทุนหรือดำเนินการลงทุนใหม่.
 2. การยืนยัน (Confirmation): Long-Legged Doji ในตลาดหมีควรรอการยืนยันจากแท่งเทียนถัดไป เพื่อดูว่าสัญญาณการแก้ไขได้รับการยืนยันหรือไม่ หากแท่งเทียนถัดไปแสดงสัญญาณการขาลงต่อ อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่หากมีการบรรลุราคาสูงกว่า Long-Legged Doji ก่อนหน้านี้ อาจเป็นสัญญาณการแก้ไขแรก.
 3. การใช้ตัวชี้วัด (Indicators): ในการวิเคราะห์ Long-Legged Doji ในตลาดหมี ควรใช้ตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), หรือ Stochastic Oscillator เพื่อให้ข้อมูลเสริมเพิ่มเติมในการตรวจสอบสัญญาณ Long-Legged Doji และการแนะนำว่าจะทำอย่างไรต่อไป.

ตลาดกระทิง (Bull Market):

 1. สัญญาณความไม่แน่นอน (Uncertainty Signal): Long-Legged Doji ในตลาดกระทิงมักเป็นสัญญาณความไม่แน่นอน และมักมีความผันผวนในราคา แม้ว่าตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น การไม่มี Body ชัดเจนในแท่งเทียนแสดงถึงความตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด.
 2. การยืนยัน (Confirmation): ในตลาดกระทิงควรรอการยืนยันจากแท่งเทียนถัดไป เพื่อดูว่าตลาดยังคงเป็นตลาดกระทิงหรือไม่ หากแท่งเทียนถัดไปแสดงสัญญาณการขาขึ้นต่อ อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังมีแนวโน้มที่แน่นอน.
 3. การใช้ตัวชี้วัด (Indicators): ใช้ตัวชี้วัดเพื่อเสริมข้อมูลและดูว่ามีสัญญาณการซื้อหรือขายเพิ่มเติมหรือไม่ ตัวชี้วัดอาจช่วยให้เห็นสัญญาณที่อาจไม่เป็นไปตามรูปแบบของ Long-Legged Doji เท่านั้น.

การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน Long-Legged Doj

การวิเคราะห์ Long-Legged Doji ในกราฟแท่งเทียนเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการตรวจสอบสัญญาณและบ่งบอกถึงความลังเลของตลาดในระหว่างช่วงเวลาที่แท่งเทียนเกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อคุณพบ Long-Legged Doji ในกราฟแท่งเทียน คุณอาจต้องพิจารณาขั้นตอนต่อไปเพื่อให้การวิเคราะห์ของคุณมีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ:

 1. ตรวจสอบแนวโน้มก่อนหน้า: ก่อนที่จะวิเคราะห์ Long-Legged Doji, คุณควรดูกับกราฟเทียนเทียนก่อนหน้าเพื่อเข้าใจแนวโน้มทั่วไปของตลาดว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง.
 2. สัญญาณของ Long-Legged Doji: ก่อนอื่นคุณควรวิเคราะห์ Long-Legged Doji ในตำแหน่งเดียวกันในกราฟแท่งเทียน เราสามารถแบ่งสัญญาณ Long-Legged Doji ออกเป็นสองประเภทหลัก:
  • Long-Legged Doji บวก (Bullish Long-Legged Doji): เกิดขึ้นในแนวโน้มลงและอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มขาขึ้น ราคาปิดอยู่ใกล้ราคาสูงสุดของวันหรือช่วงเวลา แสดงถึงความกล้าหาญของผู้ซื้อที่กำลังควบคุมตลาด.
  • Long-Legged Doji ลบ (Bearish Long-Legged Doji): เกิดขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นและอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มขาลง ราคาปิดอยู่ใกล้ราคาต่ำสุดของวันหรือช่วงเวลา แสดงถึงความกล้าหาญของผู้ขายที่กำลังควบคุมตลาด.
 3. การบรรจบกับแนวรับแนวต้าน: คุณควรตรวจสอบว่า Long-Legged Doji บรรจบกับระดับแนวรับ (support) หรือแนวต้าน (resistance) ที่สำคัญในกราฟ ถ้า Long-Legged Doji บรรจบกับระดับแนวรับ อาจเป็นสัญญาณบวกสำหรับการซื้อขาย เนื่องจากมีโอกาสที่ราคาจะเริ่มขาขึ้น และถ้า Long-Legged Doji บรรจบกับระดับแนวต้าน อาจเป็นสัญญาณลบสำหรับการขาย เนื่องจากมีโอกาสที่ราคาจะเริ่มลง.
 4. ตรวจสอบระยะเวลา: หากคุณมอง Long-Legged Doji ในควรพิจารณาระยะเวลาที่คุณกำลังศึกษา รูปแบบ Long-Legged Doji ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น (เช่น 5 นาที) อาจไม่มีความสำคัญมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะเวลาสั้นสามารถเป็นผลมาจากการซื้อขายสั้น ๆ และไม่ส่งสัญญาณที่มีนัยสำคัญ กราฟที่มีระยะเวลาน้อย (เช่น 15 นาที) มันอาจไม่มีความหมายมาก เพราะการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะเวลาสั้นอาจเป็นเรื่องปกติ
 5. ตรวจสอบสัญญาณอื่น ๆ: ไม่ควรพึงพอใจเพียงแค่การเห็น Long-Legged Doji เท่านั้น ควรดูต่อสัญญาณอื่น ๆ อาทิเช่น เส้นทางเทรนด์ (trendlines) และตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อเสริมสัญญาณ.
 6. ระมัดระวังการกลายเป็นสัญญาณ: หลังจากเห็น Long-Legged Doji บนกราฟแท่งเทียน, รอดูว่าแท่งเทียนถัดไปเป็นอย่างไร. ถ้าแท่งเทียนถัดไปปรากฏสัญญาณที่รองรับ Long-Legged Doji และยืนยันแนวโน้มที่คุณคาดหวัง (เช่น การเปลี่ยนแนวโน้มหรือการดำเนินตามแนวโน้มที่มีอยู่) นั้นจะเป็นสัญญาณการยืนยัน.ซึ่ง Long-Legged Doji อาจเป็นสัญญาณการพักตัวในช่วงสั้น ๆ หรือสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มในระยะยาว ควรรอรับรองสัญญาณจากแนวรับแนวต้านและสัญญาณอื่น ๆ ก่อนการตัดสินใจ.
 7. การบรรจบของเทียน: ตรวจสอบแท่งเทียนถัดไปที่เกิดขึ้นหลัง Long-Legged Doji โดยดูความสูงและตำแหน่งของราคาเปิดและปิด และการเคลื่อนไหวทั่วๆ ไป หากแท่งเทียนถัดไปปิดที่ราคาสูงกว่าราคาเปิดของ Long-Legged Doji และมีการเคลื่อนไหวขึ้น มันอาจเป็นสัญญาณของการขึ้น (การซื้อ) หรือตัวแท่งเทียนถัดไปปิดที่ราคาต่ำกว่าราคาเปิดของ Long-Legged Doji และมีการเคลื่อนไหวลง มันอาจเป็นสัญญาณของการลง (การขาย) แต่ควรรอผลยืนยันเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินการ โดยการวิเคราะห์แท่งเทียนถัดไปเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันอาจจะบ่งบอกถึงทิศทางที่ตลาดกำลังลงไปหรือขึ้นไป.