Inverted Hammer คือ รูปแบบกราฟแท่งเทียน การใช้งาน การวิเคราะห์ Forex

Inverted Hammer คือ รูปแบบกราฟแท่งเทียน การใช้งานInverted Hammer การวิเคราะห์ Forex
Inverted Hammer คือ รูปแบบกราฟแท่งเทียน การใช้งานInverted Hammer การวิเคราะห์ Forex

Inverted Hammer คืออะไร

รูปแบบ Inverted Hammer เป็นรูปแบบของแท่งเทียน (candlestick) ที่พบในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนในการศึกษาแนวโน้มของราคาในตลาดการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการวิเคราะห์แท่งเทียนญี่ปุ่น (Japanese candlestick analysis) ซึ่งมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการศึกษาและการวิเคราะห์ราคาหลักๆ ของหลายตลาดทางการเงิน เช่น ตลาดหุ้นและตลาดอื่นๆ โดย Inverted Hammer คือรูปแบบของแท่งเทียนที่ใช้ในการวิเคราะห์และการศึกษาแนวโน้มของราคาในตลาดการเงิน มันคล้ายกับแท่งเทียนแบบ “Hammer” แต่ต่างกันที่มันเกิดขึ้นในตอนที่ราคากำลังตกลง ดังนั้นเรียกว่า “Inverted Hammer” หรือ “ค้อนกลับ

Inverted Hammer เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความไม่แน่ใจในแนวโน้มขาลง โดยหลังจากการตกลงของราคานานๆ แล้ว เมื่อปรากฏ Inverted Hammer นักลงทุนอาจพบว่ามีการเริ่มเกิดการซื้อเข้ามา สัญญาณนี้บ่งบอกว่าตลาดอาจจะเตรียมเปลี่ยนแนวโน้มหรือเกิดการเปลี่ยนแนวโน้มขาขี้นได้แต่ควรระมัดระวัง เพราะหลัง Inverted Hammer อาจมีการเทรดต่อด้วยการขายอีกด้วย และอาจทำให้ราคาลดต่ำกว่าเนื้อเทียนของ Inverted Hammer นั้นเอง ดังนั้นการใช้สัญญาณนี้ควรร่วมกับการวิเคราะห์แนวโน้มอื่นๆ และตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อตัดสินใจการลงทุนหรือการเทรดอย่างมีข้อมูลและมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจในตลาดการเงิน.

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Inverted Hammer

แท่งเทียน Inverted Hammer เป็นรูปแบบของแท่งเทียนในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน มันมีลักษณะที่ช่วยในการตีความแนวโน้มของราคาในตลาด โดยเฉพาะการระบุความไม่แน่ใจในแนวโน้มขาลงและอาจเป็นสัญญาณการกลับตัวหรือการเปลี่ยนแนวโน้มของราคา นี่คือคำอธิบายอย่างละเอียดของแท่งเทียน Inverted Hammer:

 1. ตัวเทียนเล็ก: แท่งเทียน Inverted Hammer มีตัวเทียนที่เล็กและอยู่บนส่วนบนของแท่ง เมื่อความสูงของตัวเทียนน้อยกว่าหรือเท่ากับความสูงของไส้เทียน (wick) นั้น จะเป็นสัญลักษณ์ว่ามีการกลับตัวจากแนวโน้มขาลง ตัวเทียนนี้สามารถเป็นสีใดก็ได้ (สีแดงหรือสีเขียว) แต่ส่วนมากจะมีสีเขียวในกรณีของ Inverted Hammer ที่มีความสำคัญในการเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม.
 2. ไส้เทียนยาว: ส่วนที่สำคัญของ Inverted Hammer คือไส้เทียน (wick) ที่ยาวข้างบน ไส้เทียนนี้บ่งบอกถึงการแกว่งขึ้นของราคาขณะแท่งเทียนเปิดและปิด ไส้เทียนยาวมากกว่าเนื้อเทียน (real body) อย่างน้อย 2 เท่า นี่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผู้ซื้อพยายามดึงราคาขึ้นมาจากราคาต่ำสุดในระยะเวลานั้น และสามารถเปลี่ยนแนวโน้มของราคาในอนาคต.
 3. ราคาเปิดและราคาปิด: แท่งเทียน Inverted Hammer จะมีราคาเปิดและราคาปิดที่อยู่ในส่วนล่างของแท่ง โดยราคาเปิดอาจจะเป็นสีเขียวและราคาปิดเป็นสีแดงหรือสีเขียว ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแนวโน้มที่แท่งเทียนนั้นบ่งบอก ราคาเปิดแสดงถึงราคาที่เริ่มต้นในระยะเวลานั้น และราคาปิดแสดงถึงราคาสุดท้ายในระยะเวลานั้น.

การใช้งาน Inverted Hammer ในการวิเคราะห์ Forex

การใช้งาน Inverted Hammer ในการวิเคราะห์ตลาด Forex เป็นหนึ่งในวิธีการที่นักเทรดและนักลงทุนใช้เพื่อตรวจสอบแนวโน้มของราคาและคาดการณ์การเปลี่ยนแนวโน้มของคู่เงินต่างๆ ในตลาด Forex ดังนี้คือวิธีการใช้ Inverted Hammer ในการวิเคราะห์:

 1. ระบุแนวโน้มก่อนหน้า: การเริ่มต้นด้วยการระบุแนวโน้มของราคา Forex ในระยะเวลาที่คุณกำลังศึกษา หากมีแนวโน้มลง (Bearish trend) และคุณกำลังตรวจหาสัญญาณการกลับตัว (reversal signal) ในทางบวก หรือหากมีแนวโน้มขึ้น (Bullish trend) และคุณกำลังตรวจหาสัญญาณการกลับตัวในทางลบ.
 2. ค้นหาแท่งเทียน Inverted Hammer: เมื่อคุณระบุแนวโน้มที่เหมาะสม ให้ดูในกราฟ Forex หากมีแท่งเทียน Inverted Hammer ปรากฏขึ้น ในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มปัจจุบัน นี่เป็นสัญญาณเริ่มต้น.
 3. การยืนยัน: การแท่งเทียน Inverted Hammer เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ คุณควรรอการยืนยันเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินการเทรด คุณสามารถใช้วิธีต่างๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ Inverted Hammer เช่น:
  • การรอคาถาม: รอให้ราคาปิดข้างบนของ Inverted Hammer ในแท่งเทียนถัดไป เพื่อยืนยันการกลับตัว.
  • การใช้ชี้วัดเทคนิค: คุณสามารถใช้ชี้วัดเทคนิคอื่น ๆ เช่น Moving Averages, RSI, หรือ Stochastic Oscillator เพื่อยืนยันสัญญาณ Inverted Hammer.
 4. การเปิดสัญญาณ: หากคุณได้รับการยืนยันและมีความมั่นใจในการวิเคราะห์ของคุณ คุณสามารถเปิดสัญญาณ Forex ในทิศทางที่สัญญาณ Inverted Hammer บ่งบอก ในกรณีที่แท่งเทียน Inverted Hammer ปรากฏในกราฟลง (Bearish Inverted Hammer) คุณอาจพิจารณาการเปิดสัญญาณขาย (Sell) และในกรณีที่แท่งเทียน Inverted Hammer ปรากฏในกราฟขึ้น (Bullish Inverted Hammer) คุณอาจพิจารณาการเปิดสัญญาณซื้อ (Buy).
 5. การจัดการความเสี่ยง: ตลาด Forex เป็นตลาดที่เสี่ยงและควรจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ใช้การจัดการการเสี่ยงเพื่อรักษาความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม.
 6. การวางแผนการเทรด: ก่อนที่จะเปิดสัญญาณ Forex ด้วยสัญญาณ Inverted Hammer คุณควรวางแผนการเทรดของคุณล่วงหน้า รวมถึงการกำหนดระดับ Stop Loss และ Take Profit เพื่อรับประกันความเสี่ยงและรางวัลที่เหมาะสม.

เงื่อนไขการเป็น Inverted Hammer

นักเทรดและนักวิเคราะห์ราคาใช้เงื่อนไขการเป็น Inverted Hammer เพื่อให้เข้าใจและตรวจสอบสัญญาณการซื้อหรือขายในตลาดการเงิน ต่อไปนี้เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการระบุ Inverted Hammer:

 1. เทรนเป็นแนวโน้มขาลงมาก่อน: Inverted Hammer มักจะเป็นสัญญาณการกลับตัวหรือการเปลี่ยนแนวโน้มของราคา ดังนั้นการเริ่มต้นคือการระบุว่าราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาลง คุณควรระบุว่ามีการตกลงของราคาในระยะเวลาก่อนหน้านี้.
 2. ไส้เทียน (wick) มากกว่าตัว Body 2 เท่า: สำหรับ Inverted Hammer ให้ใส่ความสำคัญในการวัดความยาวของไส้เทียนข้างบนและของตัวเทียนเอง ไส้เทียนควรมากกว่าตัวเทียน (body) อย่างน้อย 2 เท่า นี่เป็นส่วนที่บ่งบอกถึงการแกว่งราคาขึ้นมาจากราคาต่ำสุดในระยะเวลานั้น และเป็นสัญญาณว่าผู้ซื้อกำลังพยายามดึงราคาขึ้นมา.
 3. แท่งเทียนขาขึ้นหรือลง: Inverted Hammer สามารถเกิดในแท่งเทียนขาขึ้นหรือขาลง แต่หากมันเกิดในแท่งเทียนขาขึ้น (Bullish Inverted Hammer) จะให้สัญญาณที่ดีกว่าเนื่องจากมันบ่งบอกถึงการกลับตัวขึ้นจากแนวโน้มขาลง.
 4. การเทรดควรรอการยืนยัน: การรับรู้ Inverted Hammer ยังไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้าย คุณควรรอการยืนยันเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นการรอให้แท่งเทียนถัดไปปิดข้างบนของ Inverted Hammer (สำหรับ Bullish Inverted Hammer) หรือการใช้ชี้วัดเทคนิคอื่น ๆ เช่น Moving Averages, RSI, หรือ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณ Inverted Hammer.
 5. การจัดการความเสี่ยง: ในการเทรดหรือลงทุนในตลาดการเงินทุกครั้งควรจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ใช้ Stop Loss และ Take Profit เพื่อรักษาความเสี่ยงและรางวัลในระดับที่ยอมรับได้.
 6. การวางแผนการเทรด: ก่อนที่จะดำเนินการเทรดด้วยสัญญาณ Inverted Hammer คุณควรวางแผนการเทรดของคุณล่วงหน้า รวมถึงการกำหนดขนาดของพอร์ตการเทรด และระดับของการกำหนดกำไรและขาดทุน.

การเข้าออเดอร์จาก Inverted Hammer

การเข้าออเดอร์จาก Inverted Hammer เป็นกระบวนการที่ควรทำอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในการเทรด Forex และตลาดการเงินอื่น ๆ ได้อย่างมั่นคงและรับผลกำไรอย่างมากที่สุด.การเข้าออเดอร์จาก Inverted Hammer ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อรักษาความปลอดภัยและเพิ่มโอกาสในการกำไร ดังนี้:

 1. ระบุแนวโน้ม: การเริ่มต้นคือการระบุแนวโน้มของราคาที่กำลังเป็นอยู่ ในกรณี Inverted Hammer, แนวโน้มเดิมคือแนวโน้มขาลง (Bearish trend).
 2. บริเวณแนวรับ: ควรตรวจสอบว่าบริเวณที่เกิด Inverted Hammer นั้นเป็นแนวรับที่แข็งแรง แนวรับสามารถระบุได้จากการสังเกตราคาที่เคลื่อนที่ขึ้นหลังจาก Inverted Hammer และการรายงานเทคนิคอื่น ๆ ที่ช่วยยืนยันแนวรับ.
 3. การวาง Stop Loss: Stop Loss ควรถูกวางไว้ใต้ก้น (หรือต่ำกว่า) Inverted Hammer เลย เพื่อรับประกันความเสี่ยงในกรณีที่ราคาไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มตามที่คาดหวัง การระบุระดับ Stop Loss อาจจะห่างจาก Inverted Hammer ประมาณ 10-15 pips.
 4. การรอการยืนยัน: เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการกลับตัวของราคา คุณควรรอให้มีการยืนยันเพิ่มเติม โดยการรอให้มีแท่งเทียน Bullish เกิดขึ้นอีกครั้ง นี่เป็นการยืนยันว่ากราฟอาจจะกำลังเปลี่ยนแนวโน้ม.
 5. การวาง Take Profit: การวางระดับ Take Profit ควรเป็นที่แนวต้าน (Resistance) ที่คาดหวังว่าราคาจะถึงในการเปลี่ยนแนวโน้ม คุณสามารถใช้เทคนิคอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อช่วยกำหนดระดับ Take Profit ได้ เช่น Fibonacci retracement, Pivot Points, หรือการวิเคราะห์ระดับราคาที่สำคัญ.