Bullish Harami คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน ในการวิเคราะห์ตลาด Forex

Bullish Harami คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน ในการวิเคราะห์ตลาด Forex
Bullish Harami คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน ในการวิเคราะห์ตลาด Forex

Bullish Harami คืออะไร

รูปแบบ Bullish Harami  คือ รูปแบบของแท่งเทียนในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดทางการเงิน ซึ่งมีความหมายว่าราคากำลังมีแนวโน้มขาขึ้นหรือเพิ่มขึ้น โดยมักเกิดขึ้นในสภาวะตลาดที่ราคาลดลงก่อนหน้านั้นเป็นชั่วโมงสีแดง (bearish) แต่ในวันถัดไปมีแนวโน้มที่ราคาจะเพิ่มขึ้นและมีแท่งเทียนสีเขียวปิดใกล้ราคาสูงสุดของแท่งเทียนสีแดงก่อนหน้านั้น นี่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าตลาดอาจกำลังพร้อมที่จะเริ่มขาขึ้นในอนาคต แต่ยังคงต้องรอการยืนยันจากแท่งเทียนถัดไปเพื่อทราบว่าการเพิ่มขึ้นนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่

รูปแบบแท่งเทียนของ “Bullish Harami” จะมีลักษณะคล้ายคนท้อง ประกอบด้วยแท่งเทียนสีแดง (bearish) ที่ยาวกว่าและตามด้วยแท่งเทียนสีเขียว (bullish) ที่สั้นกว่า สำคัญที่สุดคือสัดส่วนระหว่างแท่งเทียนสองแท่งนั้นต้องไม่เต็มตัวมาก การยืนยัน “Bullish Harami” จะเกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียนถัดไป (แท่งที่สาม) เป็นแท่งเทียนสีเขียวและราคาเปิดของแท่งเทียนสีเขียวนั้นมีโอกาสอยู่ในช่วงราคาปิดของแท่งเทียนสีแดงก่อนหน้าหรือแต้มใกล้เคียง การยืนยันนี้ช่วยให้นักลงทุนหรือนักลงทุนทราบว่ามีโอกาสในการเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคต แต่ยังคงต้องระมัดระวังเนื่องจากไม่มีการรับรองในการเพิ่มขึ้นที่แน่นอนและตลาดยังอาจมีความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Bullish Haram

Bullish Harami เป็นรูปแบบกราฟแท่งเทียนที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจากสถานะตลาดที่ตกลง (Bearish) ไปสู่สถานะตลาดที่เป็นขาขึ้น (Bullish) โดยการยืนยันเกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียนที่สามปิดใกล้ราคาเปิดของแท่งเทียนแรก และนักลงทุนมักใช้รูปแบบนี้เพื่อทำการตัดสินใจในการเข้าซื้อหรือเพิ่มการลงทุนในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้นในอนาคต โดยสำหรับ “Bullish Harami” มีลักษณะดังนี้:

 1. แท่งเทียนแรก (Bearish Candle):
  • แท่งเทียนแรกในรูปแบบ “Bullish Harami” จะเป็นแท่งเทียนที่แสดงถึงการตกลงของราคาในสภาวะตลาดลดลง (Bearish market sentiment).
  • แท่งเทียนแรกนี้มักจะยาวและสีแดง (Red) แสดงถึงราคาเปิดที่สูงกว่าราคาปิด และราคาปิดอยู่ใกล้ราคาต่ำสุดของแท่งเทียนนั้น.
 2. แท่งเทียนที่สอง (Bullish Candle):
  • แท่งเทียนที่สองในรูปแบบ “Bullish Harami” จะเป็นแท่งเทียนที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางทิศทางของตลาดเพื่อขาขึ้น (Bullish market sentiment).
  • แท่งเทียนที่สองนี้มักจะเป็นสีเขียว (Green) และมีความสั้นกว่าแท่งเทียนแรก แสดงถึงราคาเปิดที่ต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียนแรก แต่ราคาปิดอยู่ใกล้ราคาสูงสุดของแท่งเทียนแรก.
 3. การยืนยัน (Confirmation):
  • การยืนยัน “Bullish Harami” เกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียนที่สาม (ที่มักจะเป็นสีเขียว) ปิดใกล้ราคาเปิดของแท่งเทียนแรก (แท่งสีแดง) หรืออยู่ในช่วงราคาปิดของแท่งเทียนแรก.
  • การยืนยันนี้ช่วยให้นักลงทุนทราบว่ามีโอกาสการเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคต.

การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน Bullish Haram ในตลาด Forex

การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน “Bullish Harami” ในตลาด Forex เป็นขั้นตอนที่นักลงทุนทำเพื่อจับโอกาสการเทรดที่มีแนวโน้มขาขึ้น (Bullish) ในคู่เงิน Forex บางครั้ง. ดังนี้คือขั้นตอนในการวิเคราะห์และการเทรด “Bullish Harami” ในตลาด Forex

 1. ดูกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart):การวิเคราะห์ Bullish Harami นำเริ่มด้วยการดูกราฟแท่งเทียนของคู่เงิน Forex ที่คุณสนใจ คุณสามารถเลือกระยะเวลาการศึกษากราฟเช่น 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, หรือ 1 วัน เพื่อให้มองเห็นแนวโน้มของตลาดในระยะเวลาที่สนใจ.
 2. ค้นหารูปแบบ Bullish Harami:ค้นหาแท่งเทียนแรกที่เป็นแท่งเทียนสีแดง (bearish) ซึ่งแสดงถึงสถานะตลาดที่ลดลง (Bearish market sentiment) โดยแท่งเทียนแรกควรมีลักษณะยาวและมีราคาเปิดที่สูงกว่าราคาปิด และราคาปิดอยู่ใกล้ราคาต่ำสุดของแท่งเทียนนั้น.
 3. ค้นหาแท่งเทียนที่สอง (Bullish Candle):ค้นหาแท่งเทียนที่สองที่เป็นแท่งเทียนสีเขียว (bullish) ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางทิศทางของตลาดเพื่อขาขึ้น (Bullish market sentiment) โดยแท่งเทียนที่สองควรมีลักษณะสีเขียวและมีความสั้นกว่าแท่งเทียนแรก แสดงถึงราคาเปิดที่ต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียนแรก แต่ราคาปิดอยู่ใกล้ราคาสูงสุดของแท่งเทียนแรก.
 4. การยืนยัน (Confirmation):การยืนยัน Bullish Harami เกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียนที่สาม (ที่มักจะเป็นสีเขียว) ปิดใกล้ราคาเปิดของแท่งเทียนแรก (แท่งสีแดง) หรืออยู่ในช่วงราคาปิดของแท่งเทียนแรก ในการยืนยันนี้ช่วยให้นักลงทุนทราบว่ามีโอกาสการเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคต.
 5. วางแผนการเทรด (Trading Plan):หลังจากการยืนยัน Bullish Harami, คุณสามารถวางแผนการเทรดของคุณโดยระบุราคาเป้าหมายที่จะออกจากตลาดและระดับรับกำไรและระดับหยุดขาดที่เหมาะสม ควรระบุจำนวนสัญญาที่คุณต้องการเทรดและระยะเวลาที่คุณต้องการเคลื่อนไปในตลาด.
 6. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management):อย่าลืมจัดการความเสี่ยงในการเทรด โดยระบุระดับหยุดขาด (Stop-loss) เพื่อป้องกันความสูญเสีย และระดับรับกำไร (Take-profit) เพื่อบรรลุผลกำไรที่คุณต้องการ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของการเทรดและช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่ตลาดเปลี่ยนแปลงทิศทางอันไม่คาดคิด.

เงื่อนไขการเกิด Bullish Harami

การเป็น Bullish Harami เป็นรูปแบบกราฟแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงจากสถานะตลาดลง (Bearish) ไปสู่สถานะตลาดขาขึ้น (Bullish) และการรอแท่งเทียนขาขึ้น Confirm ช่วยให้นักลงทุนมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจในการเทรด นี่ตือเงื่อนไขการเป็น Bullish Harami

 1. เทรนเป็นแนวโน้มขาลงมาก่อน: การเป็น Bullish Harami เกิดขึ้นในสภาวะที่ตลาดมีแนวโน้มขาลง (Bearish trend) ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อขาขึ้น (Bullish trend).
 2. เนื้อเทียนแท่งขาขึ้นจะต้องเล็กกว่าแท่งขาลง 1/3 หรือ 4: แท่งเทียนที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มต้องมีลักษณะดังนี้:
  • แท่งเทียนขาขึ้น (Bullish Candle) ควรจะมีขนาดเล็กกว่าแท่งเทียนขาลง (Bearish Candle) อย่างน้อย 1/3 ของขนาดแท่งเทียนขาลงหรือ 4 หน่วยขึ้นอยู่กับสเกลของกราฟ บางครั้งอาจมีรูปแบบเทียนเป็น Hammer ก็ได้ แต่รูปแบบนี้จะถือเป็นสัดส่วนของ Harami.
 3. ควรเกิดในแนวรับที่แข็งแรง: การเป็น Bullish Harami มักเกิดในแนวรับ (Support) ที่แข็งแรงและสามารถทำให้ตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ขาขึ้น.
 4. การเทรดควรรอ แท่งสัญญานขาขึ้น Confirm อีกครั้งหนึ่ง: การยืนยันเกิดขึ้นเมื่อมีแท่งเทียนที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มเป็น Bullish โดยแท่งเทียนนี้ควรจะปิดใกล้ราคาเปิดของแท่งเทียนขาลงหรืออยู่ในช่วงราคาปิดของแท่งเทียนขาลง.
 5. ควรเกิดหลังจากการลดลงสูงสุด (Downtrend): การ Bullish Harami มักเกิดหลังจากการลดลงสูงสุด (Downtrend) ซึ่งหมายถึงราคาลดลงต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งแท่งเทียน การเป็น Bullish Harami ในสถานการณ์แบบนี้ชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของตลาดและโอกาสของการขาขึ้น.

การเข้าออเดอร์จาก Bullish Harami

การเข้าออเดอร์จาก Bullish Harami เป็นกระบวนการที่คุณต้องการทำเมื่อคุณตรวจพบสัญญาณการซื้อที่เป็นไปได้ในตลาด Forex ด้วยรูปแบบของแท่งเทียน Bullish Harami ซึ่งช่วยให้คุณลงทุนในทิศทางขาขึ้นอย่างมั่นใจ. ดังนี้คือขั้นตอนการเข้าออเดอร์จาก Bullish Harami

 1. รอการยืนยันเปลี่ยนแนวโน้ม: เมื่อคุณตระหนักถึง Bullish Harami บนกราฟ, ควรรอการยืนยันว่าตลาดจริงๆ กำลังเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น การเป็น Bullish Harami เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอสำหรับการเข้าออร์เดอร์ ควรรอจนกราฟมีการยืนยันเพิ่มเติม.
 2. ตรวจสอบแนวรับที่แข็งแรง: การเป็น Bullish Harami ควรเกิดในบริเวณที่เป็นแนวรับ (Support) ที่แข็งแรง ซึ่งเป็นระดับราคาที่มีการตัดสินใจของผู้ลงทุนในการซื้อและยังช่วยให้ราคาขึ้นได้.
 3. ตั้ง Stop Loss ที่ใต้ก้น Bullish Harami: เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่ตลาดเคลื่อนที่ตรงกันข้ามคาดการณ์ของคุณ คุณควรตั้ง Stop Loss ที่ใต้ก้นของแท่ง Bullish Harami หรือห่างไปประมาณ 10-15 pips เพื่อป้องกันความสูญเสียในกรณีที่ตลาดเปลี่ยนแปลงทิศทางอย่างไม่คาดคิด.
 4. รอการยืนยันจากแท่งเทียนถัดไป: เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเข้าออร์เดอร์, ควรรอจนกราฟมีแท่งเทียนสีเขียว (Bullish Candle) ถัดไปเพื่อเป็นการยืนยันว่าตลาดกำลังเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น แท่งเทียนนี้ควรปิดใกล้ราคาเปิดของแท่งเทียนขาขึ้นก่อนหน้าหรืออยู่ในช่วงราคาปิดของแท่งเทียนขาขึ้นก่อนหน้า.
 5. ตั้ง Take Profit ตามแนวต้าน: คุณควรจะกำหนดระดับรับกำไร (Take Profit) โดยดูที่ระดับแนวต้าน (Resistance) ที่อาจเป็นขั้นต่ำต่อไปของราคาหรือระดับที่คุณคาดว่าราคาจะเสนอกันได้ การตั้ง Take Profit ช่วยให้คุณลงทุนอย่างมั่นใจและไม่พลาดโอกาสกำไรที่เป็นไปได้.