Three Black Crows คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน สำหรับการวิเคราะห์ Forex

Three Black Crows คืออะไร

“Three Black Crows” คือรูปแบบแท่งเทียนที่ปรากฎในแนวโน้มขาขึ้นและมักถือว่าเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลง. มันเป็นรูปแบบที่สะท้อนถึงการควบคุมของผู้ขายในสามวันที่ต่อเนื่อง

Three Black Crows คืออะไร
Three Black Crows คืออะไร

คุณลักษณะของ Three Black Crows ได้แก่

 1. ปรากฎในแนวโน้มขาขึ้น: รูปแบบนี้ควรปรากฎหลังจากแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ.
 2. มีสามแท่งเทียนลง: ทั้งสามแท่งเทียนต้องเป็นแท่งเทียนสีดำ (หรือสีที่ใช้แสดงแท่งเทียนที่ปิดต่ำกว่าราคาเปิด) และราคาปิดของแต่ละแท่งเทียนต้องต่ำกว่าแท่งเทียนก่อนหน้า.
 3. แต่ละแท่งเทียนควรมีราคาเปิดสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า.

Three Black Crows ถือว่าเป็นสัญญาณการเตือนของการเปลี่ยนแนวโน้มและการควบคุมของผู้ขาย. แต่เช่นเดียวกับรูปแบบแท่งเทียนอื่น ๆ, ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อยืนยันแนวโน้มหรือสัญญาณ

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Three Black Crows

รูปแบบกราฟแท่งเทียน “Three Black Crows” เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มีนัยยะแนวโน้ม bearish โดยมีรายละเอียดดังนี้:

Three Black Crows

 1. คุณลักษณะทั่วไป: ประกอบด้วยแท่งเทียน 3 แท่ง ที่เป็นแท่งเทียนลง (bearish) โดยต่อเนื่องกัน
 2. แท่งเทียนที่ 1: เป็นแท่งเทียน bearish ที่ปิดต่ำกว่าการเปิดและมีความยาวเพียงพอ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ตลาดอยู่ในแนวโน้มขึ้น
 3. แท่งเทียนที่ 2: ปิดต่ำกว่าแท่งเทียนแรกและมีความยาวเทียบเท่าหรือมากกว่าแท่งเทียนแรก
 4. แท่งเทียนที่ 3: เช่นเดียวกัน ปิดต่ำกว่าแท่งเทียนที่ 2 และมีความยาวเทียบเท่าหรือมากกว่าแท่งเทียนแรกและที่สอง
 5. ความหมาย: รูปแบบนี้บ่งบอกถึงแรงที่ทำให้ราคาหลุดลงอย่างต่อเนื่อง โดยธรรมชาติของการซื้อขายเป็นแบบ bearish สามารถแสดงถึงการเปลี่ยนแนวโน้มจากขึ้นเป็นลง
 6. การใช้งาน: เมื่อเจอรูปแบบนี้ในสถานการณ์ที่ตลาดอยู่ในแนวโน้มขึ้น ควรคอยดูการยืนยันเพิ่มเติมว่าราคาจริงๆ จะเริ่มลดลง ส่วนใหญ่นักเทรดจะใช้รูปแบบนี้เป็นสัญญาณการขายหรือ short
 7. ข้อควรระวัง: แม้ว่า Three Black Crows จะเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม แต่ก็ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ด้วยเพื่อเพิ่มความแน่นอนในการตัดสินใจ

เมื่อเข้าใจรูปแบบ Three Black Crows นี้ดี คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรดของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของตลาด และควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อให้คำตัดสินใจที่ดีที่สุด.

Three Black Crows ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี

 1. ชัดเจนและง่ายต่อการจดจำ: รูปแบบของ Three Black Crows ค่อนข้างชัดเจนและต่อเนื่อง ทำให้นักเทรดสามารถจดจำและค้นหารูปแบบนี้บนกราฟได้ง่าย
 2. การยืนยันแนวโน้มลง: มีโอกาสสูงที่จะเกิดการเปลี่ยนแนวโน้มหลังจากปรากฎรูปแบบนี้
 3. เป็นเครื่องมือเสริม: สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ

ข้อเสีย

 1. ไม่รับประกัน: แม้ว่า Three Black Crows จะเป็นสัญญาณแนวโน้มลง แต่ในบางครั้งแนวโน้มยังดำเนินต่อไป และไม่มีการเปลี่ยนแนวโน้ม
 2. การตรวจสอบ: เพียงพอที่จะมี Three Black Crows ปรากฎบนกราฟไม่ได้หมายความว่าควรขายทันที ควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ ด้วยเพื่อยืนยัน
 3. ขึ้นอยู่กับบริบท: การปรากฎของ Three Black Crows ในบริบทต่างๆ อาจมีความหมายที่แตกต่างกัน เช่น ในตลาดที่มีความผันผวนสูง หรือเมื่อเกิดข่าวสารสำคัญ

การเทรดด้วยแท่งเทียน Three Black Crows, แม้จะเป็นวิธีที่ดีในการระบุการเปลี่ยนแนวโน้ม, ยังควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ และควรระมัดระวังในการตัดสินใจเสมอ

การอ่านสัณญาณ Three Black Crows

การอ่านสัญญาณจากรูปแบบแท่งเทียน “Three Black Crows”

Three Black Crows เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มีแนวโน้มเป็นแบบ bearish ที่ปรากฎต่อเนื่องกัน 3 แท่ง โดยเฉพาะในกรณีที่แนวโน้มก่อนหน้านั้นเป็นแนวโน้มขาขึ้น (uptrend). การปรากฏของรูปแบบนี้บ่งบอกว่าผู้ซื้อกำลังสูญเสียอำนาจและผู้ขายกำลังควบคุมตลาด ซึ่งสามารถหมายความว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดการย้อนแนวโน้ม (reversal) จากขาขึ้นเป็นขาลง (downtrend).

วิธีการอ่านสัญญาณ:

 1. ค้นหาแนวโน้มก่อนหน้า: การปรากฏของ Three Black Crows หลังจากการเคลื่อนที่ขาขึ้น (uptrend) เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้ม
 2. การลดลงต่อเนื่อง: ทุกแท่งในรูปแบบ Three Black Crows ควรมีราคาปิดที่ต่ำกว่าแท่งก่อนหน้า
 3. ปริมาณการซื้อขาย: หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นในแต่ละแท่ง, แสดงว่ามีความมั่นใจมากขึ้นในการเคลื่อนที่ลง
 4. รอการยืนยัน: แม้ว่า Three Black Crows จะเป็นสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้มแต่ก็ควรรอดูสัญญาณยืนยันเพิ่มเติม เช่น แท่งเทียนที่ต่อมาที่ยืนยันว่าแนวโน้มลงยังคงดำเนินต่อไป
 5. ใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น: ในการประยุกต์ใช้ Three Black Crows ในการวิเคราะห์, การร่วมมือกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น RSI, MACD หรือ MA จะช่วยให้การวิเคราะห์มีความถูกต้องและครอบคลุมมากขึ้น

รูปแบบแท่งเทียน Three Black Crows ให้สัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มที่สำคัญแต่การตัดสินใจเทรดควรพิจารณาจากเหตุผลและตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ ร่วมด้วยเสมอ.

การใช้ Three Black Crows วิเคาาะห์ Forex

การใช้รูปแบบแท่งเทียน “Three Black Crows” ในการวิเคราะห์ตลาด Forex:

 1. ค้นหาแนวโน้มก่อนหน้า: Three Black Crows มักปรากฏหลังจากแนวโน้มขาขึ้น (uptrend) และเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้ม. เมื่อคุณเห็นรูปแบบนี้ในแนวโน้มขาขึ้น, ควรระวังการย้อนแนวโน้มเป็นขาลง.
 2. การลดลงต่อเนื่อง: แต่ละแท่งของ Three Black Crows ควรมีราคาปิดที่ต่ำกว่าแท่งก่อนหน้า, ทำให้เห็นการยืนยันของแนวโน้มลง.
 3. การประยุกต์ใช้กับตัวชี้วัดอื่น: ใน Forex, ความตัวแปรหลายๆอย่างสามารถทำให้แนวโน้มเปลี่ยนไปได้, ดังนั้นการรวมการวิเคราะห์ด้วยตัวชี้วัดเช่น RSI, MACD หรือ Moving Averages กับรูปแบบแท่งเทียนจะช่วยให้คุณมีการตัดสินใจที่มั่นคงมากขึ้น.
 4. การรอการยืนยัน: หลังจากเห็นรูปแบบ Three Black Crows, ควรรอดูแท่งเทียนที่ต่อมาเพื่อยืนยันแนวโน้มลง. หากแท่งเทียนต่อไปยังเป็นแท่งเทียนแบบ bearish และมีราคาปิดที่ต่ำกว่าแท่งก่อนหน้า, สามารถถือว่าเป็นการยืนยันแนวโน้มลง.
 5. จุดเข้า (Entry Point): หลังจากได้รับการยืนยัน, การเปิดสัญญาณขาย (short) หลังจากรูปแบบ Three Black Crows ปรากฏขึ้นเป็นวิธีที่นิยม.
 6. จุดหยุด kerberos (Stop Loss): เพื่อจำกัดความเสียหาย, ตั้งจุดหยุด kerberos ณ จุดสูงสุดของแท่งเทียนในรูปแบบ Three Black Crows.

การวิเคราะห์ด้วยรูปแบบแท่งเทียน, เช่น Three Black Crows, ในตลาด Forex สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเมื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ แต่ต้องระวังและพิจารณาภาพรวมของตลาดให้รอบคอบ.

การใช้ Three Black Crows ร่วมกับ RSI

การใช้รูปแบบแท่งเทียน “Three Black Crows” ร่วมกับ RSI (Relative Strength Index) ในการวิเคราะห์ตลาด Forex:

 1. Three Black Crows ปรากฏขึ้น: คือสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลง.
 2. RSI อยู่ในระดับสูง: ถ้า RSI อยู่ในระดับที่สูง (เช่น แนว 70 หรือสูงกว่า), ซึ่งหมายความว่าตลาดอาจจะเกินซื้อ (overbought) และกำลังจะมีการเรียกคืนความสมดุล.
 3. การยืนยันสัญญาณ Sell: เมื่อเห็น Three Black Crows ในขณะที่ RSI อยู่ในระดับที่สูง, นี่อาจเป็นสัญญาณที่แน่นอนยิ่งขึ้นว่าควรขายหรือเปิดสัญญาณ short. รูปแบบแท่งเทียนและ RSI ทั้งสองสามารถใช้เป็นสัญญาณการยืนยันที่แข็งแกร่งว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังจะสิ้นสุด.
 4. สำหรับการ Buy: ถ้าหากเกิดรูปแบบแท่งเทียนที่ตรงข้ามกับ Three Black Crows (เช่น Three White Soldiers หรือแบบ bullish อื่น ๆ) และ RSI อยู่ในระดับต่ำ (เช่น แนว 30 หรือต่ำกว่า) ซึ่งหมายความว่าตลาดอาจเกินขาย (oversold) นี่เป็นสัญญาณของการ Buy หรือเปิดสัญญาณ long.
 5. คำเตือน: แม้ว่าการรวมรูปแบบแท่งเทียนกับ RSI จะเพิ่มโอกาสในการวิเคราะห์ที่ถูกต้องขึ้น, แต่ยังควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณเสริมแรง.
 6. จุดหยุด kerberos (Stop Loss): สำคัญที่จะตั้งค่าจุดหยุด kerberos เมื่อตัดสินใจเปิดสัญญาณเพื่อลดความเสียหายจากราคาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว.

โดยสรุป, การรวมรูปแบบแท่งเทียน Three Black Crows กับ RSI เป็นวิธีที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด Forex ได้, แต่ควรใช้ประกอบกับการวิเคราะห์อื่น ๆ