Three Inside Up/Down คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน การวิเคราะห์ วิธีการใช้

Three Inside Up/Down คืออะไร

Three Inside Up/Down เป็นรูปแบบของแท่งเทียนที่ปรากฏบนกราฟแท่งเทียน (candlestick) และเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ช่วยในการยืนยันแนวโน้มในระยะสั้นถึงกลาง. รูปแบบนี้ต้องการให้มีการปรากฏของแท่งเทียน 3 แท่งในลำดับเฉพาะเจาะจง

Three Inside Up Down คืออะไร
Three Inside Up Down คืออะไร

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Three Inside Up/Down

Three Inside Up/Down ช่วยให้นักลงทุนเห็นความเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในระยะสั้นและเป็นการยืนยันแนวโน้มจากการที่ราคาได้ยืนยันตัวเองผ่านแท่งเทียนที่สาม. แต่ก็ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ รูปแบบกราฟ Three Inside Up/Down มีดังนี้

 1. Three Inside Up:
  • แท่งเทียนแรก: เป็นแท่งเทียนแบบ bearish (ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด).
  • แท่งเทียนที่สอง: เปินแท่งเทียนแบบ bullish และราคาปิดต้องอยู่ภายในช่วงราคาของแท่งเทียนแรก.
  • แท่งเทียนที่สาม: เป็นแท่งเทียนแบบ bullish ที่ราคาปิดสูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนแรก.

  การปรากฎของรูปแบบนี้มักถือว่าเป็นสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น.

 2. Three Inside Down:
  • แท่งเทียนแรก: เป็นแท่งเทียนแบบ bullish (ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด).
  • แท่งเทียนที่สอง: เป็นแท่งเทียนแบบ bearish และราคาปิดต้องอยู่ภายในช่วงราคาของแท่งเทียนแรก.
  • แท่งเทียนที่สาม: เป็นแท่งเทียนแบบ bearish ที่ราคาปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียนแรก.

  การปรากฎของรูปแบบนี้มักถือว่าเป็นสัญญาณแนวโน้มขาลง.

ข้อดีและข้อเสีย

Three Inside Up/Down เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อระบุสัญญาณที่แนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม. นี่คือข้อดีและข้อเสียของรูปแบบนี้:

ข้อดี

 1. ความชัดเจน: รูปแบบของแท่งเทียน Three Inside Up/Down มีลักษณะที่ชัดเจนและเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการยืนยันแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น.
 2. การยืนยัน: รูปแบบนี้นับเป็นการยืนยันของแนวโน้มต่อเนื่องจากรูปแบบแท่งเทียนที่แล้ว.
 3. ความทุ่มเท: เมื่อรูปแบบนี้ปรากฏ, มักแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในตลาด.
 4. เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการตัดสินใจระยะสั้น: สำหรับนักลงทุนหรือนักเทรดระยะสั้น, รูปแบบนี้สามารถใช้เป็นสัญญาณในการตัดสินใจซื้อหรือขายได้อย่างรวดเร็ว.

ข้อเสีย

 1. ความไม่แน่นอน: แม้ว่ารูปแบบนี้จะเป็นการยืนยันแนวโน้ม, แต่ก็ไม่มีรูปแบบแท่งเทียนใด ๆ ที่มีความแม่นยำ 100%. ซึ่งมีโอกาสที่จะมีสัญญาณปฏิกูลหรือเกิดการผิดพลาด.
 2. ต้องการยืนยันเพิ่มเติม: เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ, ควรใช้รูปแบบนี้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ.
 3. ผลลัพธ์เฉพาะเจาะจง: บางครั้งรูปแบบนี้อาจปรากฏในตลาดที่ไม่มีเสถียรภาพหรือตลาดที่มีการแกว่งไกวอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้การตัดสินใจตามสัญญาณที่ได้จากรูปแบบนี้นั้นไม่เสถียร.

ในการใช้รูปแบบแท่งเทียนในการวิเคราะห์, การรวมการวิเคราะห์อื่น ๆ เข้าด้วยเพื่อยืนยันเป็นสิ่งที่จำเป็น. Three Inside Up/Down ไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือหลักเดียวในการตัดสินใจ, แต่ควรใช้เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือการวิเคราะห์ของคุณ.

ประวัติ Three Inside Up/Down

ไม่มี “ประวัติความเป็นมา” ที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบแท่งเทียน “Three Inside Up/Down” เนื่องจากรูปแบบนี้มีการนำมาใช้งานโดยอาศัยหลักการทางเทคนิคของการวิเคราะห์แท่งเทียนซึ่งมีประวัติยาวนานและถูกสร้างขึ้นมาจากประเทศญี่ปุ่นในหลายศตวรรษที่แล้ว.

การวิเคราะห์แท่งเทียนเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 18 ขณะที่ญี่ปุ่นเริ่มมีการซื้อขายข้าวบนตลาดซึ่งเป็นสินค้าหลักของประเทศ และต่อมาเกิดการพัฒนาขึ้นเป็นการวิเคราะห์แท่งเทียนในทุกภาคส่วนของการซื้อขายในตลาดทั่วโลก

Three Inside Up/Down เป็นแค่หนึ่งในรูปแบบของแท่งเทียนที่ถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคาในตลาด. ถึงแม้ว่าจะไม่มีประวัติความเป็นมาที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการทำงานหรือการเกิดขึ้นของรูปแบบนี้ แต่สามารถมั่นใจได้ว่ารูปแบบนี้ถูกสร้างขึ้นจากการสังเกตการณ์และการประสบการณ์ในการซื้อขายของนักลงทุนต่างๆ ในอดีต.

การใช้ Three Inside Up/Down วิเคราะห์ forex

การใช้ “Three Inside Up/Down” ในการวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ (Forex) เป็นวิธีที่นิยมในการระบุจุดกลับตัวของแนวโน้มราคาในตลาดค่าเงิน. แต่เช่นเดียวกับการใช้รูปแบบแท่งเทียนอื่น ๆ, การใช้ “Three Inside Up/Down” ควรทำในร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยง.

การใช้ Three Inside Up ในการวิเคราะห์ฟอเร็กซ์

 1. การระบุแนวโน้มลงที่กำลังสิ้นสุด: หาก “Three Inside Up” ปรากฏหลังจากแนวโน้มราคาที่เคยมีแนวโน้มลง, นี่อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น.
 2. ตำแหน่งเปิดออร์เดอร์: ควรพิจารณาเปิดออร์เดอร์ซื้อหลังจากปรากฏรูปแบบ “Three Inside Up” และราคาปิดของแท่งเทียนที่สามสูงกว่าแท่งเทียนแรก.

การใช้ Three Inside Down ในการวิเคราะห์ฟอเร็กซ์

 1. การระบุแนวโน้มขึ้นที่กำลังสิ้นสุด: หาก “Three Inside Down” ปรากฏหลังจากแนวโน้มราคาที่เคยมีแนวโน้มขึ้น, นี่อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง.
 2. ตำแหน่งเปิดออร์เดอร์: ควรพิจารณาเปิดออร์เดอร์ขายหลังจากปรากฏรูปแบบ “Three Inside Down” และราคาปิดของแท่งเทียนที่สามต่ำกว่าแท่งเทียนแรก.

สำคัญ

 • อย่าพึ่งพาเฉพาะรูปแบบแท่งเทียนเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจการซื้อขาย, ควรระมัดระวังและใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ เช่น Moving Average, RSI, MACD หรือ Fibonacci retracement เพื่อยืนยันสัญญาณ.
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการกำหนดความเสี่ยงและจัดการโดยใช้ Stop Loss และ Take Profit เพื่อป้องกันความเสียหายจากการซื้อขายที่ไม่สำเร็จ.

การใช้ Three Inside Up/Down ร่วมกับ MA

การรวมการวิเคราะห์แท่งเทียน “Three Inside Up/Down” ร่วมกับ Moving Average (MA) สามารถช่วยในการยืนยันแนวโน้มและลดความเสี่ยงจากสัญญาณปลอมได้. ข้างล่างนี้เป็นวิธีการใช้งานร่วมกัน:

 1. Three Inside Up + MA
 • ซื้อ (Buy): หากรูปแบบ “Three Inside Up” ปรากฏในขณะที่ราคาอยู่ด้านล่างของ MA และ MA มีแนวโน้มขึ้น, สามารถพิจารณาเปิดซื้อเพื่อติดตามแนวโน้มขึ้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้น.
 • ปล่อย (Hold/No Action): หากรูปแบบ “Three Inside Up” ปรากฏแต่ MA มีแนวโน้มลงหรือราคาอยู่เหนือ MA, ควรรอการยืนยันเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจ.
 1. Three Inside Down + MA
 • ขาย (Sell): หากรูปแบบ “Three Inside Down” ปรากฏในขณะที่ราคาอยู่ด้านบนของ MA และ MA มีแนวโน้มลง, สามารถพิจารณาเปิดขายเพื่อติดตามแนวโน้มลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น.
 • ปล่อย (Hold/No Action): หากรูปแบบ “Three Inside Down” ปรากฏแต่ MA มีแนวโน้มขึ้นหรือราคาอยู่ใต้ MA, ควรรอการยืนยันเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจ.

ข้อควรระวัง

 • สำหรับ MA, ควรใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับสไตล์การซื้อขายของคุณ, เช่น 20 วันสำหรับการซื้อขายระยะสั้นหรือ 50-200 วันสำหรับการซื้อขายระยะยาว.
 • ควรรวมการวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและป้องกันสัญญาณปลอม.
 • สัญญาณที่เกิดจาก “Three Inside Up/Down” จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้ามีการยืนยันจากเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ.

การใช้ Three Inside Up/Down ร่วมกับ RSI

การใช้รูปแบบ “Three Inside Up/Down” ร่วมกับ Relative Strength Index (RSI) สามารถเสริมสร้างการวิเคราะห์และยืนยันแนวโน้มในตลาด Forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

 1. Three Inside Up + RSI
 • ซื้อ (Buy): หากรูปแบบ “Three Inside Up” ปรากฏในขณะที่ RSI อยู่ในระดับที่ถือว่าเป็นการขายเกินไป (ต่ำกว่า 30), นี่เป็นสัญญาณที่แนะนำว่าแนวโน้มขึ้นจะเริ่มเกิดขึ้น.
 • ปล่อย (Hold/No Action): หากรูปแบบ “Three Inside Up” ปรากฏแต่ RSI อยู่ในระดับปกติ (ระหว่าง 30-70), ควรรอการยืนยันเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจ.
 1. Three Inside Down + RSI
 • ขาย (Sell): หากรูปแบบ “Three Inside Down” ปรากฏในขณะที่ RSI อยู่ในระดับที่ถือว่าเป็นการซื้อเกินไป (สูงกว่า 70), นี่เป็นสัญญาณที่แนะนำว่าแนวโน้มลงจะเริ่มเกิดขึ้น.
 • ปล่อย (Hold/No Action): หากรูปแบบ “Three Inside Down” ปรากฏแต่ RSI อยู่ในระดับปกติ (ระหว่าง 30-70), ควรรอการยืนยันเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจ.

ข้อควรระวัง

 • ในการใช้ RSI, ควรระวังไม่ให้ไปในสัญญาณปลอมจากการซื้อหรือขายเกินไปที่ไม่แท้จริง โดยควรรอให้ RSI ตัดขึ้นเหนือระดับ 30 หรือตัดลงใต้ระดับ 70 เป็นการยืนยันว่าแนวโน้มใหม่จะเริ่มเกิดขึ้น.
 • การวิเคราะห์ที่ใช้ร่วมกันระหว่าง “Three Inside Up/Down” และ RSI จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อได้รับการยืนยันจากเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เช่น Moving Average, MACD, หรือแนวรับ-แนวต้าน.