Three Outside Up/Down คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน การวิเคราะห์ราคา Forex

Three Outside Up/Down คืออะไร

“Three Outside Up/Down” คือ รูปแบบของแท่งเทียน (candlestick pattern) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบของแท่งเทียนที่ปรากฏในกราฟแท่งเทียน และเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของราคาในอนาคต รูปแบบนี้ต้องการแท่งเทียนสามแท่งที่ปรากฏตามลำดับที่เจาะจง แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มปัจจุบันกำลังสูญเสียพลัง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มของราคาในอนาคต รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีแท่งเทียนแบบลบ (แท่งที่ปิดต่ำกว่าราคาที่เปิด) ตามด้วยแท่งเทียนแบบบวกสองแท่ง (แท่งที่ปิดสูงกว่าราคาที่เปิด), หรือกลับกัน

Three outside up down คืออะไร
Three outside up down คืออะไร

Three Outside Up/Down รูปแบบของแท่งเทียน

รูปแบบของแท่งเทียน Three Outside Up/Down เป็นรูปแบบที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มในการวิเคราะห์ด้วยแท่งเทียน รูปแบบนี้เกิดจากการปรากฏขึ้นของแท่งเทียนสามแท่งติดต่อกัน มาศึกษาลักษณะและลำดับของแท่งเทียนในแต่ละรูปแบบดังนี้

 1. Three Outside Up
  • แท่งเทียนแรก: เป็นแท่งเทียนลง (ยกตัวอย่างเป็นแท่งสีแดงหรือสีดำ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า)
  • แท่งเทียนที่สอง: เป็นแท่งเทียนขึ้น (ยกตัวอย่างเป็นแท่งสีเขียวหรือสีขาว) โดยมีราคาปิดที่สูงกว่าราคาเปิดของแท่งเทียนแรก และราคาเปิดที่ต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียนแรก
  • แท่งเทียนที่สาม: เป็นแท่งเทียนขึ้น ซึ่งปิดที่ราคาสูงกว่าแท่งเทียนที่สอง
 2. Three Outside Down
  • แท่งเทียนแรก: เป็นแท่งเทียนขึ้น (ยกตัวอย่างเป็นแท่งสีเขียวหรือสีขาว)
  • แท่งเทียนที่สอง: เป็นแท่งเทียนลง (ยกตัวอย่างเป็นแท่งสีแดงหรือสีดำ) โดยมีราคาปิดที่ต่ำกว่าราคาเปิดของแท่งเทียนแรก และราคาเปิดที่สูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนแรก
  • แท่งเทียนที่สาม: เป็นแท่งเทียนลง ซึ่งปิดที่ราคาต่ำกว่าแท่งเทียนที่สอง

ความหมาย

 • Three Outside Up เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มจากลงเป็นขึ้น และบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของความต้องการซื้อ.
 • Three Outside Down เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มจากขึ้นเป็นลง และบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของความต้องการขาย.

เพื่อให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพ, ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ และอย่าลืมวางแผนการจัดการความเสี่ยงเมื่อเข้าร่วมการเทรด.

ข้อดีและข้อเสียของ Three Outside Up

ข้อดี

 1. สัญญาณแนวโน้ม: รูปแบบนี้เป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มลง และส่วนใหญ่มักเป็นการยืนยันที่แน่นอนเมื่อแนวโน้มลงได้สิ้นสุดแล้ว.
 2. ความแม่นยำ: เมื่อรูปแบบนี้ปรากฎตามทฤษฎีและระบบเงื่อนไขที่ถูกต้อง, มันมักมีความแม่นยำที่สูงในการทำนายการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม.
 3. เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับผู้ที่เริ่มต้น: มันเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างง่ายต่อการจดจำและการค้นหา.

ข้อเสีย

 1. การยืนยัน: หากไม่ได้รับการยืนยันจากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ, อาจมีความเสี่ยงในการเข้าตำแหน่งที่ผิดพลาด.
 2. ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตลาด: ในบางสถานการณ์, แม้ว่าจะมีรูปแบบ “Three Outside Up” ก็ตาม แต่ถ้าตลาดไม่มีปริมาณการซื้อขายที่เพียงพอ, สัญญาณอาจไม่ได้ผล.

ข้อดีและข้อเสียของ Three Outside Down

ข้อดี

 1. สัญญาณแนวโน้ม: รูปแบบนี้เป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มขึ้น และส่วนใหญ่มักเป็นการยืนยันที่แน่นอนเมื่อแนวโน้มขึ้นได้สิ้นสุดแล้ว.
 2. ความแม่นยำ: เมื่อรูปแบบนี้ปรากฎตามทฤษฎีและระบบเงื่อนไขที่ถูกต้อง, มันมักมีความแม่นยำที่สูงในการทำนายการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม.
 3. เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับผู้ที่เริ่มต้น: มันเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างง่ายต่อการจดจำและการค้นหา.

ข้อเสีย

 1. การยืนยัน: หากไม่ได้รับการยืนยันจากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ, อาจมีความเสี่ยงในการเข้าตำแหน่งที่ผิดพลาด.
 2. ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตลาด: ในบางสถานการณ์, แม้ว่าจะมีรูปแบบ “Three Outside Down” ก็ตาม แต่ถ้าตลาดไม่มีปริมาณการซื้อขายที่เพียงพอ, สัญญาณอาจไม่ได้ผล.

ประวัติความเป็นมา Three Outside Up/Down

รูปแบบของแท่งเทียน “Three Outside Up/Down” มีความเป็นมาอยู่ในศาสตร์การวิเคราะห์ด้วยแท่งเทียนซึ่งมีการพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่นหลายร้อยปีที่แล้ว ศาสตร์การวิเคราะห์ด้วยแท่งเทียนได้รับความนิยมในตลาดทุนฝั่งตะวันตกในรอบ 20-30 ปีที่ผ่านมา หลังจากนั้น, ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ในตลาดทุนทั่วโลกได้นำเครื่องมือนี้มาใช้ในการวิเคราะห์และทำนายแนวโน้มของตลาด.

รูปแบบ “Three Outside Up/Down” ตัวเองไม่ได้มีประวัติความเป็นมาที่โดดเด่นหรือเป็นต้นตระกูลของตนเอง แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์การวิเคราะห์ด้วยแท่งเทียน รูปแบบต่างๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการตีความและวิเคราะห์พฤติกรรมของราคาในตลาดทุน

อย่างไรก็ตาม, ความสำคัญของ “Three Outside Up/Down” คือการที่รูปแบบนี้สามารถช่วยในการตรวจจับสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มของราคาได้อย่างชัดเจน สำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์, การรู้จักและเข้าใจรูปแบบนี้สามารถช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้น, สกุลเงิน, หรือสินทรัพย์ต่างๆ ในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

Three Outside Up/Down วิเคราะห์ Forex

การใช้ “Three Outside Up/Down” ในการวิเคราะห์ตลาด Forex มีขั้นตอนดังนี้:

 1. ระบุแนวโน้ม: ก่อนที่จะค้นหารูปแบบ “Three Outside Up/Down”, ควรตรวจสอบแนวโน้มปัจจุบันของคู่สกุลเงิน. รูปแบบนี้มักปรากฏเมื่อแนวโน้มเริ่มสิ้นสุด.
 2. การยืนยันรูปแบบ:
  • Three Outside Up: ต้องเริ่มด้วยแท่งเทียนลบ (ปิดต่ำกว่าราคาเปิด) ตามด้วยแท่งเทียนบวก (ปิดสูงกว่าราคาเปิด) ที่ปิดสูงกว่าแท่งเทียนแรก และแท่งเทียนที่สามก็ต้องเป็นแท่งเทียนบวกที่ปิดสูงกว่าแท่งเทียนที่สอง.
  • Three Outside Down: ต้องเริ่มด้วยแท่งเทียนบวก ตามด้วยแท่งเทียนลบที่ปิดต่ำกว่าแท่งเทียนแรก และแท่งเทียนที่สามก็ต้องเป็นแท่งเทียนลบที่ปิดต่ำกว่าแท่งเทียนที่สอง.
 3. การยืนยันจากเครื่องมืออื่น: หลังจากพบรูปแบบ “Three Outside Up/Down”, ควรยืนยันด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น Moving Average, RSI, MACD เพื่อเพิ่มความมั่นใจในสัญญาณ.
 4. การตัดสินใจ:
  • หากพบรูปแบบ “Three Outside Up” ในแนวโน้มลง, สามารถพิจารณาซื้อคู่สกุลเงิน.
  • หากพบรูปแบบ “Three Outside Down” ในแนวโน้มขึ้น, สามารถพิจารณาขายคู่สกุลเงิน.
 5. การวาง Stop-loss: ควรวาง Stop-loss อยู่ต่ำกว่าแท่งเทียนที่ต่ำสุด (สำหรับ “Three Outside Up”) หรือสูงกว่าแท่งเทียนที่สูงสุด (สำหรับ “Three Outside Down”).
 6. การกำหนดเป้าหมาย: การกำหนดเป้าหมายขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดของแต่ละคน แต่สามารถใช้ระยะเวลาก่อนหน้าของแนวโน้มเพื่อตัดสินใจ.

การวิเคราะห์ด้วย “Three Outside Up/Down” จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ และการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจที่อาจมีผลต่อคู่สกุลเงินด้วย.

การใช้ Three Outside Up/Down งานร่วมกับ MA

การใช้ Three Outside Up/Down ร่วมกับ Moving Average (MA) เป็นการผสมผสานความรู้จากทั้งสองเครื่องมือเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ Forex และการตัดสินใจในการซื้อหรือขาย:

 1. Three Outside Up ร่วมกับ MA:
  • Buy (ซื้อ): หากมีรูปแบบ Three Outside Up ปรากฏขึ้นมา และแท่งเทียนที่สามของรูปแบบนี้ปิดสูงกว่า MA, สามารถพิจารณาซื้อได้ เพราะสัญญาณนี้แสดงถึงแนวโน้มขึ้นที่กำลังเริ่มต้น.
  • Hold/Wait (รอ): หากรูปแบบ Three Outside Up ปรากฏขึ้นแต่แท่งเทียนที่สามไม่ได้ปิดสูงกว่า MA, ควรรอดูแนวโน้มต่อไปว่าจะยืนยันตามสัญญาณหรือไม่.
 2. Three Outside Down ร่วมกับ MA:
  • Sell (ขาย): หากมีรูปแบบ Three Outside Down ปรากฏขึ้นมา และแท่งเทียนที่สามของรูปแบบนี้ปิดต่ำกว่า MA, สามารถพิจารณาขายได้ เพราะสัญญาณนี้แสดงถึงแนวโน้มลงที่กำลังเริ่มต้น.
  • Hold/Wait (รอ): หากรูปแบบ Three Outside Down ปรากฏขึ้นแต่แท่งเทียนที่สามไม่ได้ปิดต่ำกว่า MA, ควรรอดูแนวโน้มต่อไปว่าจะยืนยันตามสัญญาณหรือไม่.

หมายเหตุ: การใช้ MA ร่วมกับรูปแบบเทียนเป็นเพียงการยืนยันสัญญาณเท่านั้น ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ แต่ก็ควรระวังไม่ให้เชื่อถือสัญญาณที่ได้ดูดีเกินไป และควรใช้การวิเคราะห์อื่นๆ ร่วมด้วยเสมอ.

การใช้ Three Outside Up/Down งานร่วมกับ MACD

การรวมรูปแบบ Three Outside Up/Down กับ MACD (Moving Average Convergence Divergence) สามารถช่วยเสริมความมั่นใจในการวิเคราะห์ Forex และการตัดสินใจการซื้อหรือขาย

 1. Three Outside Up ร่วมกับ MACD:
  • Buy (ซื้อ): ถ้ารูปแบบ Three Outside Up ปรากฏขึ้นและในเวลาเดียวกัน MACD กำลังแสดงการข้ามขึ้น (MACD line ข้ามเหนือ Signal line) และอาจจะอยู่ในบริเวณที่เป็นติดลบหรือใกล้กับเส้นศูนย์, สัญญาณนี้ยืนยันแนวโน้มขึ้น.
  • Hold/Wait (รอ): หากรูปแบบ Three Outside Up ปรากฏแต่ MACD ยังไม่แสดงสัญญาณข้ามขึ้น, ควรรอจนกว่า MACD จะยืนยันสัญญาณ.
 2. Three Outside Down ร่วมกับ MACD:
  • Sell (ขาย): ถ้ารูปแบบ Three Outside Down ปรากฏขึ้นและในเวลาเดียวกัน MACD กำลังแสดงการข้ามลง (MACD line ข้ามต่ำกว่า Signal line) และอาจจะอยู่ในบริเวณที่เป็นบวกหรือใกล้กับเส้นศูนย์, สัญญาณนี้ยืนยันแนวโน้มลง.
  • Hold/Wait (รอ): หากรูปแบบ Three Outside Down ปรากฏแต่ MACD ยังไม่แสดงสัญญาณข้ามลง, ควรรอจนกว่า MACD จะยืนยันสัญญาณ.

หมายเหตุ: การผสมผสานการวิเคราะห์เทียนร่วมกับ MACD สามารถเพิ่มความแม่นยำและความมั่นใจในการตัดสินใจได้ แต่ก็ควรระวังความเสี่ยงและตรวจสอบด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ ร่วมด้วยเพื่อยืนยันแนวโน้มและการตัดสินใจ.