Morning Doji Star คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน 3 แท่ง สำหรับการวิเคราะห์

Morning Doji Star คืออะไร

Morning Doji Star เป็นรูปแบบแท่งเทียน (candlestick pattern) ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแนวโน้มจากแนวโน้มลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณแบบ bullish reversal pattern

Morning Doin Star คืออะไร
Morning Doin Star คืออะไร

รูปแบบของ Morning Doji Star

“Morning Doji Star” เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อชี้แจงถึงการเปลี่ยนแนวโน้มจากแนวโน้มลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น รูปแบบนี้ประกอบด้วย 3 แท่งเทียน:

 1. แท่งเทียนแรก (Bearish Candle):
  • เป็นแท่งเทียนยาวสีแดงหรือสีดำ ซึ่งปรากฎในช่วงแนวโน้มลง.
  • บอกเล่าถึงแรงขายที่ยังคงควบคุมตลาด
 2. แท่งเทียนที่สอง (Doji):
  • คือแท่งเทียนที่ราคาเปิดและราคาปิดเกือบเท่ากันหรือต่างกันไม่มาก ทำให้เห็นเป็นเส้นตรงบางๆ.
  • แท่ง Doji นี้เป็นสัญญาณแสดงถึงความลังเลและความไม่แน่ใจในตลาด การปรากฎของ Doji หลังจากแท่งเทียนสีแดงยาวแสดงให้เห็นว่าแรงขายอาจจะเริ่มค่อยๆลดลง.
 3. แท่งเทียนที่สาม (Bullish Candle):
  • เป็นแท่งเทียนสีเขียวหรือสีขาวที่ราคาปิดสูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนแรก.
  • แสดงให้เห็นว่าแรงซื้อได้ควบคุมตลาดและแนวโน้มลงกำลังเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น.

ความสำคัญของ Morning Doji Star

ความสำคัญของ Morning Doji Star

 1. การปรากฎของรูปแบบแท่งเทียน: “Morning Doji Star” นั้นสามารถถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบแท่งเทียนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิค, เนื่องจากการปรากฎของรูปแบบนี้ในตำแหน่งที่แนวโน้มกำลังแสดงสัญญาณการลดลง หรือเรียกว่าแนวโน้มลง, มันสามารถชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนเส้นทางหรือการสลับเปลี่ยนแนวโน้มจากการลดลงไปสู่การเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้นักเทรดสามารถเตรียมตัวและตัดสินใจเข้าตลาดในเวลาที่เหมาะสมได้.
 2. ขนาดและความยาวของแท่งเทียน: ตัวแท่งเทียนในรูปแบบ “Morning Doji Star” นั้น, การวัดขนาดและความยาวของแท่งเทียนจะมีบทบาทสำคัญในการชี้แจงความแข็งแกร่งของสัญญาณ. ยิ่งแท่งเทียนที่สามปิดในราคาที่สูงขึ้นและลูบครึ่งบนของแท่งเทียนแรกมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของสัญญาณที่รูปแบบนี้สื่อมากยิ่งขึ้น.
 3. การใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น: แม้ว่า “Morning Doji Star” จะเป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มีความสำคัญ แต่การใช้มันควรจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ครอบคลุม ควรรวมเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ เช่น การใช้ Moving Averages, RSI, MACD หรือแนวรับและแนวต้าน เพื่อช่วยในการยืนยันความถูกต้องของสัญญาณที่ “Morning Doji Star” ส่งออกมา.

ประวัติ Morining Doji Star

“Morning Doji Star” เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวงการวิเคราะห์ทางเทคนิค, แต่ทั้งนี้มันไม่ได้มี “ประวัติ” ในแง่ของการเกิดขึ้นจากเหตุการณ์สำคัญหรือเรื่องราวใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, อย่างไรก็ตามมันมีความสำคัญในการที่นักเทรดใช้มันเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการเทรด.

รูปแบบแท่งเทียนนี้แตกต่างจากรูปแบบแท่งเทียนอื่นๆ ที่มีการใช้งานในวงการวิเคราะห์ทางเทคนิค, และมีความสำคัญในการสื่อสารถึงการเปลี่ยนแนวโน้มจากแนวโน้มลงสู่แนวโน้มขึ้น. รูปแบบนี้มีความสำคัญเนื่องจากมันช่วยให้นักเทรดสามารถรู้ว่าตลาดอาจจะกำลังมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง.

เหมือนกับรูปแบบแท่งเทียนอื่นๆ, “Morning Doji Star” ไม่ได้มี “ประวัติ” แต่เราสามารถเข้าใจความหมายและวิธีการใช้งานผ่านการศึกษาและปฏิบัติ. หลักการและความหมายของรูปแบบแท่งเทียนนี้ได้รับการส่งต่อมาจากการวิเคราะห์ของนักเทรดและนักวิเคราะห์ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน.

Morining Doji Star ในการวิเคราะห์ Forex

“Morning Doji Star” เป็นหนึ่งในรูปแบบแท่งเทียน (candlestick patterns) ที่เป็นที่นิยมในการวิเคราะห์ทางเทคนิค, โดยเฉพาะในตลาด Forex ซึ่งเป็นตลาดที่มีความแปรปรวนและซับซ้อน. หากพูดถึงการใช้ “Morning Doji Star” ในการวิเคราะห์ Forex สามารถอธิบายได้ดังนี้:

 1. ความหมายของรูปแบบ: “Morning Doji Star” เป็นสัญญาณแสดงถึงการเปลี่ยนแนวโน้มจากลงเป็นขึ้น (bullish reversal). จึงควรปรากฎในส่วนที่ลงของแนวโน้มหรือหลังจากตลาดที่มีแนวโน้มลดลง.
 2. การประยุกต์ใช้ใน Forex: เนื่องจากตลาด Forex เปิด 24 ชั่วโมง, การตรวจจับและการตอบสนองต่อรูปแบบ “Morning Doji Star” อาจแตกต่างไปในแต่ละช่วงเวลา. นักเทรดควรสังเกตุว่ารูปแบบนี้ปรากฎในชาร์ตที่มีช่วงเวลาเท่าไหร่ (เช่น, H1, H4, Daily) เพื่อวิเคราะห์การตัดสินใจ.
 3. การยืนยันสัญญาณ: แม้ว่า “Morning Doji Star” จะเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่ง, แต่การใช้มันเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ. นักเทรดควรรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เช่น ระบบ MA, RSI, หรือแนวรับและแนวต้าน เพื่อยืนยันสัญญาณ.
 4. การจัดการความเสี่ยง: ในการวิเคราะห์ Forex, การจัดการความเสี่ยงนั้นสำคัญ. แม้ว่า “Morning Doji Star” จะแสดงถึงการเปลี่ยนแนวโน้ม, แต่นักเทรดควรตั้ง Stop Loss ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น.

โดยรวม, “Morning Doji Star” เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ Forex, แต่ควรใช้มันร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยง.

การใช้ Morning Doji Star ร่วมกับ MA

การใช้ “Morning Doji Star” ร่วมกับ “Moving Average (MA)” เป็นวิธีการที่ช่วยในการยืนยันสัญญาณและเพิ่มความน่าเชื่อถือของการตัดสินใจในการเทรด. ต่อไปนี้คือการวิเคราะห์การใช้ร่วมกัน:

 1. Morning Doji Star + MA แนวโน้มขาขึ้น (Bullish Trend):
  • เมื่อ “Morning Doji Star” ปรากฎในชาร์ตที่ราคาอยู่ต่ำกว่า MA, และราคาของเทียนสาม (เทียนหลังสุด) ปิดเหนือ MA, นี่คือสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มจากลงเป็นขึ้น.
  • แนะนำให้ Buy หลังจากเห็นรูปแบบนี้และราคายืนยันโดยการปิดเหนือ MA.
 2. Morning Doji Star ใน MA แนวโน้มลง (Bearish Trend):
  • ถึงแม้ “Morning Doji Star” จะเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม, แต่ถ้ามันปรากฏขึ้นในชาร์ตที่ราคายังคงอยู่เหนือ MA และ MA ยังคงแสดงแนวโน้มลง, การเทรดโดยการซื้ออาจมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติ.
  • ในกรณีนี้, อาจ รอดู และต้องการยืนยันเพิ่มเติมจากเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ หรือวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์.
 3. Sell Signal:
  • ในที่นี้, เราไม่พูดถึง “Morning Doji Star” สำหรับการขาย (Sell) เนื่องจากรูปแบบนี้เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มจากลงเป็นขึ้น. หากคุณต้องการการยืนยันสำหรับการขาย, ควรมองหารูปแบบอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแนวโน้มจากขึ้นเป็นลง.

เมื่อใช้ “Morning Doji Star” ร่วมกับ MA, การมีการยืนยันจาก MA จะเพิ่มความน่าเชื่อถือและลดความเสี่ยงของการตัดสินใจเทรด. นอกจากนี้, การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit ตามระดับทางเทคนิคที่คำนึงถึงสัญญาณจากรูปแบบแท่งเทียนและ MA ยังเป็นส่วนสำคัญในการจัดการความเสี่ยง.

การใช้ Morning Doji Star ร่วมกับ RSI

การใช้ “Morning Doji Star” ร่วมกับ “Relative Strength Index (RSI)” เป็นวิธีการที่ช่วยยืนยันสัญญาณและเพิ่มความน่าเชื่อถือของการตัดสินใจในการเทรด. ต่อไปนี้คือการวิเคราะห์การใช้ร่วมกัน:

 1. Morning Doji Star + RSI ในบริเวณเกินขาย (Oversold):
  • เมื่อ “Morning Doji Star” ปรากฎในชาร์ตและ RSI อยู่ในบริเวณเกินขาย (ตัวเลขต่ำกว่า 30 ตามการตั้งค่ามาตรฐาน), นี่เป็นสัญญาณแรงของการเปลี่ยนแนวโน้มจากลงเป็นขึ้น.
  • แนะนำให้ Buy เมื่อเห็นรูปแบบและยืนยันจาก RSI.
 2. Morning Doji Star ในช่วง RSI ปกติ:
  • ถึงแม้ “Morning Doji Star” จะเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม, แต่ถ้า RSI ยังไม่ได้อยู่ในบริเวณเกินขาย, การตัดสินใจเทรดอาจต้องการการยืนยันเพิ่มเติม.
  • ในกรณีนี้, ควร รอดู สัญญาณยืนยันเพิ่มเติม.
 3. Sell Signal:
  • สำหรับสัญญาณขาย, “Evening Doji Star” (ตรงข้ามกับ “Morning Doji Star”) สามารถใช้ร่วมกับ RSI ในบริเวณเกินซื้อ (Overbought, ปกติจะเป็นตัวเลขที่สูงกว่า 70) เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแนวโน้มจากขึ้นเป็นลง.

เมื่อใช้ “Morning Doji Star” ร่วมกับ RSI, การมีการยืนยันจาก RSI จะเพิ่มความน่าเชื่อถือและลดความเสี่ยงของการตัดสินใจเทรด. ยิ่งในกรณีที่ RSI อยู่ในบริเวณเกินขายหรือเกินซื้อ ความน่าเชื่อถือจะสูงยิ่งขึ้น. นอกจากนี้, การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit ตามระดับทางเทคนิคที่คำนึงถึงสัญญาณจากรูปแบบแท่งเทียนและ RSI ยังเป็นส่วนสำคัญในการจัดการความเสี่ยง.