Falling Three Methods คืออะไร รูปแบบการวิเคราะห์ Forex สำหรับการเทรด แท่งเทียน

Falling Three Methods คืออะไร

Falling Three Methods คือ รูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่น (Japanese candlestick pattern) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและบ่งบอกถึงการดำเนินไปของแนวโน้มขาลงที่ยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่ ดังนี้

falling three methods
falling three methods

รูปแบบของ “Falling Three Methods” ประกอบด้วย 5 แท่งเทียน

 1. แท่งเทียนแบบดำ/แดง ขนาดใหญ่: แท่งเทียนแรกปรากฏในแนวโน้มลงและบ่งบอกถึงความแพ้ใจของฝ่ายซื้อ แท่งเทียนนี้สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ว่าแนวโน้มลงยังคงมั่นคงอยู่
 2. สามแท่งเทียนเล็ก ที่ปิดสูงกว่าแท่งเทียนแรก: ตามด้วยแท่งเทียนสีเขียว/ขาว 3 แท่งที่มีขนาดเล็กและปิดสูงกว่าแท่งเทียนแดงขนาดใหญ่แรก แท่งเทียนเหล่านี้บ่งบอกถึงการปรับตัวแบบชั่วคราวของฝ่ายซื้อ แต่แท่งเทียนเหล่านี้ไม่ควรเกินระดับการเปิดของแท่งเทียนแรก
 3. แท่งเทียนแบบดำ/แดง ขนาดใหญ่: แท่งเทียนล่าสุดปรากฏในแนวโน้มลงและปิดที่ราคาต่ำกว่าแท่งเทียนแดงขนาดใหญ่แรก ซึ่งยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มลง

เมื่อพบรูปแบบ “Falling Three Methods” ในแนวโน้มขาลง แสดงว่าแนวโน้มขาลงยังคงมีความแข็งแกร่ง และคาดว่าราคาจะต่ำลงเรื่อย ๆ หลังจากรูปแบบนี้

เช่นเดียวกับแท่งเทียนญี่ปุ่นรูปแบบอื่น ๆ การใช้ “Falling Three Methods” ควรพิจารณาสัญญาณเสริมอื่น ๆ และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและยืนยันแนวโน้ม

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Falling Three Methods

 • “Falling Three Methods” เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่บ่งบอกแนวโน้มแบบ bearish และประกอบด้วย 5 แท่งเทียน ซึ่งบ่งบอกถึงการหยุดชั่วคราวของแนวโน้มลง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะกลับตัวเป็นแนวโน้มขึ้น
 • รูปแบบ “Falling Three Methods” มีลักษณะเฉพาะจากแท่งเทียนยาว 2 แท่งที่เป็นทิศทางของแนวโน้ม, ตั้งแต่แรกจนถึงสุดท้าย, และยางเทียนสั้น 3 แท่งที่แสดงถึงแนวโน้มที่ตรงข้ามในกลาง ๆ
 • รูปแบบนี้แสดงให้นักเทรดเห็นว่าฝ่ายซื้อยังไม่มีความมั่นใจเพียงพอที่จะเปลี่ยนแนวโน้ม
 • นักเทรดสามารถนำรูปแบบนี้มาใช้เป็นสัญญาณในการเริ่มต้นการทำการซื้อขายแบบ short (ขายก่อน)

ข้อดีของ Falling Three Methods

 1. ความชัดเจน: เมื่อรูปแบบนี้ปรากฏบนกราฟ, มันช่วยให้นักเทรดเห็นแนวโน้มลงที่ยังคงต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นสัญญาณที่แน่นอนมากขึ้นว่าควรรักษาการเข้าสู่ตำแหน่งขาย (short).
 2. ยืนยันแนวโน้ม: การที่มีแท่งเทียนเกิดขึ้นตามแนวโน้มและแท่งเทียนที่ต่อต้านแนวโน้มไม่สามารถยกเลิกการเคลื่อนที่เดิมได้, จะยืนยันว่าแนวโน้มลงยังคงต่อเนื่องอยู่.
 3. รูปแบบง่าย: สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ด้วยแท่งเทียน, Falling Three Methods จะเป็นรูปแบบที่สามารถค้นหาและทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดาย.

ข้อเสียของ Falling Three Methods

 1. การยืนยัน: เช่นเดียวกับรูปแบบแท่งเทียนเฉพาะ, การต้องการยืนยันจากเครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ หรือสัญญาณเพิ่มเติมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความน่าเชื่อถือ.
 2. การใช้ผิดที่: บางครั้งนักเทรดอาจทำการตีความรูปแบบนี้ผิด หรือเข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่รอยืนยัน, ทำให้เกิดการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม.
 3. ความไม่แน่นอน: อย่างไรก็ตาม, ไม่มีรูปแบบแท่งเทียนใดที่มีความน่าเชื่อถือ 100%. ซึ่งหมายความว่า, แม้ว่า Falling Three Methods จะให้สัญญาณแนวโน้มลงต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีโอกาสที่ตลาดจะกลับเป็นแนวโน้มขึ้นได้.

การเข้าใจข้อดีและข้อเสียของ Falling Three Methods จะช่วยให้นักเทรดสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์กราฟ Forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม.

Falling Three Methods ในการวิเคราะห์ Forex

รูปแบบ “Falling Three Methods” ในการวิเคราะห์ Forex ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบแท่งเทียนที่ให้ข้อมูลดีในการตรวจสอบแนวโน้มลงที่ยังคงต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการแกว่งขึ้นชั่วคราวในระหว่างทาง รูปแบบนี้สามารถใช้ได้ในทั้งกราฟระยะสั้นและระยะยาว และมีวิธีการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ Forex ดังนี้:

 1. ค้นหาแนวโน้มลงที่แข็งแกร่ง: การที่รูปแบบ “Falling Three Methods” จะปรากฏขึ้น ควรเกิดขึ้นในตอนที่มีแนวโน้มลงอยู่อย่างชัดเจน การยืนยันนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าแนวโน้มลงยังคงต่อเนื่องอยู่
 2. รู้จักทำความเข้าใจแท่งเทียน: แท่งเทียนแรกและสุดท้ายของรูปแบบนี้ควรจะยาวและมีแนวโน้มลง ในขณะที่แท่งเทียน 3 แท่งที่อยู่ระหว่าง ควรจะสั้นกว่าและมีแนวโน้มขึ้น แต่ไม่ควรขึ้นเกินแท่งเทียนแรก
 3. ประยุกต์ใช้กับเครื่องมืออื่น: เครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ อาทิเช่น ค่า Moving Average, RSI, หรือ MACD สามารถช่วยยืนยันแนวโน้มลงต่อเนื่องหรือการเตรียมจะเกิดการกลับตัว
 4. การตั้งค่าการซื้อขาย: หากพบรูปแบบ “Falling Three Methods” นักเทรดควรจะพิจารณาการเข้าชื้อในขาย (short) เมื่อแท่งเทียนที่ห้าปิดลงต่ำกว่าแท่งเทียนที่หนึ่ง
 5. การตั้ง Stop-Loss: Stop-loss สามารถตั้งไว้เหนือสุดยอดแท่งเทียนที่สูงที่สุดในรูปแบบ มันจะช่วยป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่แนวโน้มกลับตัว
 6. ประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทน: เมื่อเข้าการซื้อขาย, ควรประเมินและจัดการกับความเสี่ยง และตั้งเป้าหมายของการได้รับผลตอบแทนอย่างระมัดระวัง

ตัวอย่างการใช้งาน Falling Three Methods

รูปแบบ “Falling Three Methods” มักถูกใช้เป็นสัญญาณต่อเนื่องของแนวโน้มลงในการวิเคราะห์กราฟ Forex ดังนั้น สำหรับนักเทรดที่ต้องการนำไปใช้งาน, ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างวิธีการใช้งาน:

 1. การเข้าซื้อขาย (Entry Point): เมื่อคุณเห็นรูปแบบ “Falling Three Methods” ปรากฏบนกราฟ, สิ่งที่ควรรอคือ การปิดของแท่งเทียนที่ห้า และมั่นใจว่ามันปิดในราคาที่ต่ำกว่าแท่งเทียนแรก ซึ่งจะยืนยันว่าแนวโน้มลงยังคงต่อเนื่อง คุณอาจจะเริ่มเข้าสู่ตำแหน่งขาย (short) หลังจากนั้น.
 2. การตั้งค่า Stop-Loss: สำหรับความปลอดภัย, การตั้งค่า stop-loss อาจจะอยู่เหนือแท่งเทียนที่สูงที่สุดของรูปแบบ, ตรงที่คุณคาดว่าถ้ากราฟขยับไปในทิศทางนั้น ก็คือสัญญาณว่าคุณอาจจะผิดพลาดเกี่ยวกับแนวโน้มลงต่อเนื่อง.
 3. การตั้งค่า Take-Profit: ในขณะที่รูปแบบ “Falling Three Methods” ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อเนื่องของแนวโน้ม แต่มันไม่ได้บอกว่าจะต่อเนื่องไปถึงเมื่อไหร่ ดังนั้น, การตั้งค่า take-profit ควรจะพิจารณาตามระยะเวลาการเทรด, แนวรับแนวต้านที่สำคัญ หรือเป้าหมายราคาตามวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ.
 4. การเคลื่อนย้าย Stop-Loss: ตามการเคลื่อนไหวของราคา, นักเทรดบางคนอาจเลือกที่จะเคลื่อนย้าย stop-loss ลงมาตามแนวโน้มลงเพื่อลดความเสี่ยงและรักษากำไร.
 5. การวิเคราะห์เพิ่มเติม: ในขณะที่ “Falling Three Methods” เป็นรูปแบบที่มีความน่าเชื่อถือ, ควรเสมอที่จะรวมการวิเคราะห์เทคนิคเพิ่มเติม เช่น ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน, เครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเทรดที่ประสบความสำเร็จ.

โดยรวม, “Falling Three Methods” เป็นเพียงเครื่องมือเดียวในการวิเคราะห์เทคนิค การใช้งานร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ จะช่วยให้เพิ่มความเชื่อถือและประสิทธิภาพในการเทรด.

การใช้งาน Falling Three Methods ร่วมกับ MA

การใช้งานรูปแบบ “Falling Three Methods” ร่วมกับ Moving Average (MA) เป็นวิธีการที่นิยมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อหรือขาย. ต่อไปนี้เป็นการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานทั้งสองเครื่องมือนี้ร่วมกัน:

 1. Falling Three Methods บนกราฟที่ MA เป็นแนวโน้มลง:
  • เมื่อรูปแบบ “Falling Three Methods” ปรากฏในขณะที่กราฟราคาอยู่เหนือ MA และ MA มีแนวโน้มลง, สิ่งนี้ยืนยันว่าแนวโน้มลงยังคงต่อเนื่อง และนักเทรดควรพิจารณาเปิดตำแหน่งขาย (Sell).
 2. Falling Three Methods บนกราฟที่ MA เป็นแนวโน้มขึ้น:
  • ถ้ารูปแบบ “Falling Three Methods” ปรากฏขณะที่กราฟราคาอยู่เหนือ MA แต่ MA มีแนวโน้มขึ้น, สัญญาณนี้อาจไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้นนักเทรดควรให้ความระมัดระวังเมื่อตัดสินใจเปิดตำแหน่งขายในสถานการณ์นี้.
 3. การเข้าซื้อขายเมื่อ MA Cross:
  • ถ้า “Falling Three Methods” ปรากฏขณะเดียวกับการตัดกันของ MA (เช่น MA เร็วตัด MA ช้าจากด้านบนลงล่าง) สิ่งนี้ยืนยันแนวโน้มลงและเพิ่มความมั่นใจในการเปิดตำแหน่งขาย.
 4. Stop-Loss และ Take-Profit ด้วย MA:
  • MA สามารถใช้เป็นจุดสำหรับตั้งค่า Stop-Loss หรือ Take-Profit ได้. ตัวอย่างเช่น, ถ้านักเทรดเปิดตำแหน่งขายหลังจากเห็นรูปแบบ “Falling Three Methods”, การตั้งค่า Stop-Loss อาจอยู่เหนือ MA ที่ใกล้ที่สุด.
 5. การยืนยันของแนวโน้มด้วย MA:
  • หาก MA เป็นแนวโน้มลง (เช่น MA 50 วันเป็นแนวโน้มลง) และ “Falling Three Methods” ปรากฏบนกราฟ, สิ่งนี้สร้างความมั่นใจเพิ่มเติมในแนวโน้มลง.

โดยรวม การใช้ “Falling Three Methods” ร่วมกับ MA สามารถช่วยเสริมสัญญาณและให้ความมั่นใจเพิ่มเติมในการตัดสินใจของนักเทรด.

การใช้งาน Falling Three Methods ร่วมกับ RSI

การใช้งานรูปแบบ “Falling Three Methods” ร่วมกับ Relative Strength Index (RSI) สามารถช่วยให้นักเทรดได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งและตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเรื่องการซื้อหรือขาย. ต่อไปนี้เป็นการอธิบายวิธีการร่วมกันของทั้งสองเครื่องมือ

 1. Falling Three Methods และ RSI สูง
  • เมื่อรูปแบบ “Falling Three Methods” ปรากฏในขณะที่ RSI อยู่ในระดับที่สูง (เช่น อยู่เหนือ 70 ซึ่งคือการบ่งบอกว่าตลาดเกินซื้อ) สัญญาณนี้เป็นการยืนยันว่าความตกต่ำของราคาอาจจะยังคงต่อเนื่องไป แนะนำให้ขาย (Sell).
 2. Falling Three Methods และ RSI ต่ำ
  • ถ้า “Falling Three Methods” ปรากฏขณะที่ RSI อยู่ในระดับที่ต่ำ (เช่น อยู่ต่ำกว่า 30 ซึ่งบ่งบอกว่าตลาดเกินขาย) แสดงว่ามีโอกาสที่ราคาอาจจะมีการแกว่งกลับขึ้นมาในระยะสั้นๆ นักเทรดควรระวังก่อนตัดสินใจขายในสถานการณ์นี้.
 3. RSI Divergence
  • หากพบว่าราคาทำต่ำใหม่ตาม “Falling Three Methods” แต่ RSI ไม่ได้ทำต่ำใหม่ นี่คือสัญญาณของการคลาดเคลื่อน (Divergence) ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคา ในกรณีนี้ นักเทรดควรระวังการขาย.
 4. การยืนยันของแนวโน้มด้วย RSI
  • หาก RSI ยืนยันแนวโน้มลงของราคา (เช่น RSI ลดลง) และ “Falling Three Methods” ปรากฏบนกราฟ สัญญาณนี้ยืนยันแนวโน้มลงและเพิ่มความมั่นใจในการขาย.

โดยรวม, การใช้ “Falling Three Methods” ร่วมกับ RSI เป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความลึกซึ้งในการวิเคราะห์ตลาด ทำให้นักเทรดสามารถตัดสินใจซื้อหรือขายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น.