Mat Hold คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน ที่น่าสนใจในการวิเคราะห์

Mat Hold คืออะไร

“Mat Hold” หรือในบางครั้งที่เรียกว่า “Rising Three Methods” หรือ “Harami Mat Hold” คือรูปแบบแท่งเทียนที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟข้อมูลราคาเพื่อช่วยในการพยากรณ์แนวโน้มของราคาในอนาคตภายใต้เฟรมการวิเคราะห์ทางเทคนิค

Mat Hold คืออะไร
Mat Hold คืออะไร

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Mat Hold

“Mat Hold” เป็นรูปแบบกราฟแท่งเทียน (candlestick pattern) ที่มักจะปรากฏในแนวโน้มขึ้น (uptrend) และบ่งบอกว่าแนวโน้มขึ้นนั้นยังคงต่อเนื่องไป โดยมีลักษณะดังนี้:

 1. แท่งเทียนที่ 1 (Bullish): แท่งเทียนขาว (หรือสีเขียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของแพลตฟอร์ม) แสดงให้เห็นว่ามีการซื้อขายที่มากขึ้น และราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด.
 2. แท่งเทียนที่ 2-4 (Bearish): สามแท่งเทียนแดง (หรือสีแดง) อาจมีราคาปิดที่ต่ำกว่าราคาเปิด แต่ยังคงอยู่เหนือแท่งเทียนแรก (ไม่ต่ำกว่าต้นแท่งเทียนขาวแรก). แท่งเทียนเหล่านี้บ่งบอกถึงการปรับตัวระยะสั้นหรือการทบทวนราคา แต่ไม่ส่งผลให้แนวโน้มขึ้นเสียหาย.
 3. แท่งเทียนที่ 5 (Bullish): แท่งเทียนขาวเกิดขึ้น และมีราคาปิดที่สูงกว่าสูงสุดของแท่งเทียนแรก, ชี้แจงว่าแนวโน้มขึ้นยังคงต่อเนื่อง.

การปรากฏของรูปแบบ “Mat Hold” ในกราฟเป็นสัญญาณที่แนะนำให้นักลงทุนรักษาการซื้อขาย หรือถือต่อ เนื่องจากมีแนวโน้มว่าราคาจะยังคงขึ้นต่อเนื่อง.

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ด้วยกราฟแท่งเทียนควรนำมาใช้ร่วมกับเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ ทั้งแบบเทคนิคและพื้นฐาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความถูกต้องในการตัดสินใจ.

ประเภทของ Mat Hold

“Mat Hold” เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่สามารถนำไปใช้ทั้งในกรณีของแนวโน้มขึ้น (bullish) และแนวโน้มลง (bearish) ต่อไปนี้คือคำอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบทั้งสอง:

 1. Bullish Mat Hold (แนวโน้มขึ้น)
  • แท่งเทียนที่ 1: ต้องเป็นแท่งเทียนขาว (หรือสีเขียวในกรณีบางอัน) และมีตัวเทียนยาว
  • แท่งเทียนที่ 2: เป็นแท่งเทียนดำ (หรือสีแดง) แต่ตัวเทียนต้องไม่ต่ำกว่าต้นแท่งเทียนแรก
  • แท่งเทียนที่ 3 และ 4: ยังคงเป็นแท่งเทียนดำ แต่ยังคงปิดอยู่ในช่วงระหว่างหางแท่งเทียนแรก
  • แท่งเทียนที่ 5: เป็นแท่งเทียนขาวยาว และปิดในราคาที่สูงกว่าแท่งเทียนแรก

  ในกรณีของ “Bullish Mat Hold”, มันบ่งบอกถึงการยืนยันแนวโน้มขึ้นและอาจเป็นสัญญาณของการซื้อสำหรับนักลงทุน

 2. Bearish Mat Hold (แนวโน้มลง)
  • แท่งเทียนที่ 1: ต้องเป็นแท่งเทียนดำ (หรือสีแดง) และมีตัวเทียนยาว
  • แท่งเทียนที่ 2: เป็นแท่งเทียนขาว (หรือสีเขียว) แต่ตัวเทียนต้องไม่สูงกว่ายอดแท่งเทียนแรก
  • แท่งเทียนที่ 3 และ 4: ยังคงเป็นแท่งเทียนขาว แต่ยังคงปิดอยู่ในช่วงระหว่างยอดแท่งเทียนแรก
  • แท่งเทียนที่ 5: เป็นแท่งเทียนดำยาว และปิดในราคาที่ต่ำกว่าแท่งเทียนแรก

  ในกรณีของ “Bearish Mat Hold”, มันบ่งบอกถึงการยืนยันแนวโน้มลงและอาจเป็นสัญญาณของการขายสำหรับนักลงทุน

ในทั้งสองรูปแบบ, ควรระวังว่าการยืนยันแนวโน้มไม่ได้หมายความว่าตลาดจะเคลื่อนที่ตามแนวโน้มนั้นอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน ดังนั้นเสมอมีการจัดการความเสี่ยงและใช้เครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ เพื่อช่วยยืนยัน.

ประวัติและความสำคัญ

การวิเคราะห์แท่งเทียน (Candlestick Analysis) เป็นศาสตร์ที่มีอายุกว่า 400 ปี โดยเริ่มต้นขึ้นจากประเทศญี่ปุ่น โดยนักซื้อขายข้าวที่ใช้กราฟแท่งเทียนเพื่อทำนายราคาข้าวในอนาคต ก่อนที่ศาสตร์นี้จะถูกนำมาใช้วิเคราะห์ตลาดหุ้นและตลาดทุนทั่วโลก ประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนี้ ทำให้การวิเคราะห์แท่งเทียนได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในวงการนักลงทุน

แท่งเทียนเป็นการแสดงผลข้อมูลราคาปิด-เปิด และราคาสูง-ต่ำ ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ และช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้รูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากแท่งเทียน

ในหมู่รูปแบบทั้งหลาย “Mat Hold” หรือ “Rising Three Methods” จัดว่าเป็นรูปแบบที่สำคัญ และมักจะแสดงถึงแนวโน้มขึ้นที่ยังคงต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับรูปแบบแท่งเทียนอื่น ๆ “Mat Hold” มีความเฉพาะเจาะจงในการบ่งบอกแนวโน้มขึ้นที่ยังคงมีต่อไป

ข้อดี

 1. การยืนยันแนวโน้ม: “Mat Hold” เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มักจะเกิดขึ้นในระหว่างแนวโน้มขึ้น และมักจะเป็นสัญญาณการยืนยันว่าแนวโน้มขึ้นนั้นยังคงต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเสริมให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการตัดสินใจ.
 2. การบ่งบอกการทบทวนราคา: แท่งเทียนที่อยู่ระหว่างแท่งเทียนแรกและแท่งเทียนสุดท้าย ที่มักจะมีการลดลง เป็นสัญญาณการทบทวนราคาในระยะสั้น แต่ยังคงเชื่อว่าแนวโน้มขึ้นระยะยาวยังคงความแข็งแกร่ง.
 3. ความรวดเร็วในการตอบสนอง: หากนักลงทุนสามารถรับรู้รูปแบบ “Mat Hold” ได้ทันท่วงที เขา/เธอจะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างรวดเร็ว และทำให้สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ข้อเสีย

 1. การตีความผิดพลาด: เช่นกับรูปแบบแท่งเทียนทั่วไป การตีความ “Mat Hold” อาจจะต้องอาศัยการตีความจากหลายปัจจัย และบางครั้งก็อาจส่งผลให้เกิดการตีความผิดพลาด.
 2. การใช้งานในตลาดที่มีความผันผวน: ในตลาดที่มีความผันผวนสูง รูปแบบแท่งเทียนอาจไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ได้เสมอ.
 3. ความต้องการยืนยัน: “Mat Hold” ควรถูกใช้งานร่วมกับเครื่องมือการวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อยืนยันแนวโน้ม โดยไม่ควรพึ่งพาเฉพาะรูปแบบนี้เพียงอย่างเดียว.
 4. ความหลอกลวง: ในบางกรณี, รูปแบบ “Mat Hold” อาจถูกใช้งานเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงนักลงทุนไม่รู้รอบ เช่น ผู้ค้าขายใหญ่เข้ามาบิดราคาเพื่อสร้างภาพการยืนยันแนวโน้มที่ไม่แท้จริง.

โดยรวมแล้ว, การเข้าใจและสามารถวิเคราะห์รูปแบบ “Mat Hold” สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักลงทุน แต่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังและพิจารณาผสมผสานกับเครื่องมือการวิเคราะห์อื่น ๆ ด้วย

การใช้งาน Mat Hold

การใช้งาน “Mat Hold” ในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนมีความสำคัญในการเข้าใจและการตัดสินใจซื้อขายในตลาด. เมื่อรู้จักกับรูปแบบนี้แล้ว, นักลงทุนสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือในการทดสอบแนวโน้มและเพื่อค้นหาจุดเข้าซื้อหรือขาย. ต่อไปนี้คือคำแนะนำสำหรับการใช้งาน “Mat Hold” อย่างมีประสิทธิภาพ:

 1. ค้นหาแนวโน้มขึ้น: ก่อนอื่น, ควรมองหากราฟที่มีแนวโน้มขึ้น. “Mat Hold” เป็นรูปแบบที่บ่งบอกถึงการยืนยันของแนวโน้มขึ้น ดังนั้นจึงควรปรากฏในระหว่างแนวโน้มขึ้น.
 2. การยืนยันของแท่งเทียน: ให้สังเกตแท่งเทียนทั้ง 5 ตามลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น. การยืนยันของรูปแบบนี้มักจะเกิดเมื่อแท่งเทียนที่ 5 ปิดที่ราคาสูงกว่าแท่งเทียนแรก.
 3. รอความแน่นอน: แม้ว่า “Mat Hold” จะเป็นสัญญาณยืนยันแนวโน้มขึ้น แต่ยังควรรอดูแท่งเทียนที่ปรากฏหลังจากรูปแบบนี้ เพื่อความแน่ใจว่าแนวโน้มยังคงต่อเนื่อง.
 4. ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น: เช่น Moving Averages, RSI, หรือ MACD เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ.
 5. จัดการความเสี่ยง: แม้ว่า “Mat Hold” จะเป็นรูปแบบที่ให้ความมั่นใจในการเดาแนวโน้ม แต่ยังควรตั้ง Stop Loss เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิด.
 6. การพิจารณาปริมาณการซื้อขาย: นอกจากแท่งเทียนแล้ว การมองปริมาณการซื้อขาย (Volume) ก็เป็นสิ่งสำคัญ. ถ้ามีปริมาณการซื้อขายสูงเกิดขึ้นระหว่างแท่งเทียนที่ 5, นั้นหมายถึงมีการยืนยันแนวโน้มขึ้นอย่างแรง.

ผ่านขั้นตอนเหล่านี้, “Mat Hold” สามารถให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจซื้อขาย แต่ควรระลึกว่าไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบ 100% ดังนั้นการใช้หลายเครื่องมือร่วมกันจะเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

ตัวอย่างการใช้งาน Mat Hold หา Trend

การใช้รูปแบบ “Mat Hold” เพื่อหาแนวโน้ม (Trend) ในตลาดเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างการใช้งาน:

1. หาแนวโน้มขึ้น (Bullish Trend) ด้วย Bullish Mat Hold:

 • เมื่อคุณสังเกตกราฟและเห็นรูปแบบ Bullish Mat Hold ปรากฏขึ้นในตลาดที่มีแนวโน้มขึ้นอยู่
 • รูปแบบนี้สัญลักษณ์ถึงการยืนยันว่าแนวโน้มขึ้นกำลังแข็งแกร่งและยังคงมีแรงซื้ออยู่
 • หลังจากเห็นรูปแบบ Bullish Mat Hold, นักวิเคราะห์อาจยืนยันว่ายังคงมีโอกาสที่ราคาจะขยับขึ้นไปอีก

2. หาแนวโน้มลง (Bearish Trend) ด้วย Bearish Mat Hold:

 • เมื่อคุณสังเกตกราฟและเห็นรูปแบบ Bearish Mat Hold ปรากฏขึ้นในตลาดที่มีแนวโน้มลง
 • รูปแบบนี้สัญลักษณ์ถึงการยืนยันว่าแนวโน้มลงยังคงเดินทางลงอย่างต่อเนื่อง
 • หลังจากเห็นรูปแบบ Bearish Mat Hold, นักวิเคราะห์อาจยืนยันว่ายังคงมีโอกาสที่ราคาจะขยับลงไปอีก

วิธีใช้งาน

 1. การตั้งค่า: ใช้กราฟแท่งเทียนรายวันหรือรายชั่วโมง และตั้งค่าให้แสดงแท่งเทียน 5 แท่งล่าสุด
 2. การตรวจสอบแนวโน้มปัจจุบัน: ก่อนที่จะมองหารูปแบบ Mat Hold, ตรวจสอบว่าตลาดมีแนวโน้มขึ้นหรือลงอยู่
 3. การยืนยันด้วยรูปแบบ Mat Hold: หาแท่งเทียน 5 แท่งตามลักษณะของ Mat Hold และดูว่ามันเป็นแบบ Bullish หรือ Bearish
 4. การตัดสินใจ: เมื่อได้ยืนยันรูปแบบแล้ว คุณสามารถตัดสินใจซื้อหรือขายตามแนวโน้มที่เห็น แต่ควรระวังเสี่ยงต่อเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

หมายเหตุ: รูปแบบ Mat Hold เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ ควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพิ่มเติมและใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น.

ตัวอย่างการใช้ Mat Hold ร่วมกับ MA

การใช้รูปแบบ “Mat Hold” ร่วมกับ “Moving Average (MA)” เป็นการรวมเทคนิคทั้ง 2 ในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อหรือขาย.

ตัวอย่างการใช้งาน:

1. ตั้งค่ากราฟ:

 • เลือกกราฟแท่งเทียนรายวันหรือรายชั่วโมงตามที่คุณต้องการวิเคราะห์
 • ตั้งค่า MA ที่คุณต้องการใช้ (ยอดนิยมคือ MA 50 และ MA 200)

2. การตรวจสอบแนวโน้มด้วย MA:

 • ถ้าราคาอยู่เหนือ MA, มันอาจเป็นสัญญาณว่ามีแนวโน้มขึ้น
 • ถ้าราคาอยู่ใต้ MA, มันอาจเป็นสัญญาณว่ามีแนวโน้มลง

3. การตรวจสอบรูปแบบ Mat Hold:

 • หารูปแบบ Mat Hold ในกราฟ

4. การตัดสินใจซื้อหรือขาย:

 • Buy (ซื้อ): ถ้าราคาอยู่เหนือ MA และมีรูปแบบ Bullish Mat Hold ปรากฏขึ้น, นี่อาจเป็นสัญญาณที่ดีในการซื้อ
 • Sell (ขาย): ถ้าราคาอยู่ใต้ MA และมีรูปแบบ Bearish Mat Hold ปรากฏขึ้น, นี่อาจเป็นสัญญาณที่ดีในการขาย