Tasuki Gap คืออะไร รูปแบบ ลักษณะกราฟแท่งเทียน สำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง

Tasuki Gap คืออะไร

Tasuki Gap เป็นรูปแบบของช่วงราคาในกราฟแท่งเทียน (candlestick chart) ที่มีลักษณะเฉพาะและสามารถใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้ โดย Tasuki Gap นั้นมีสองประเภทหลัก คือ Bullish Tasuki Gap และ Bearish Tasuki Gap

Tasuki Gap คืออะไร
Tasuki Gap คืออะไร

รูปแบบ Tasuki Gap

Tasuki Gap มีสามรูปแบบหลัก ซึ่งแต่ละรูปแบบมีลักษณะและการใช้งานดังนี้

 1. Bullish Tasuki Gap (แบบ Bullish)
  • ลักษณะ: Bullish Tasuki Gap เกิดขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend).
  • การวิเคราะห์:
   • มันเริ่มต้นด้วยแท่งเทียนเขียวที่เป็นส่วนขยายของแท่งเทียนก่อนหน้า (บรรทัดขาขึ้น).
   • แท่งเทียนถัดไปเป็นแท่งเทียนเขียวที่มีช่องว่าง (gap) ขึ้นไปในทิศทางข้างบน.
   • แท่งเทียนที่สามเป็นแท่งเทียนสีเทา แท่งเทียนนี้มีราคาเปิดที่อยู่ในช่วงราคาของแท่งเทียนที่สองและการเปิดที่อยู่ในช่วงราคาแท่งเทียนแรก.
  • การใช้งาน: Bullish Tasuki Gap สามารถถือเป็นสัญญาณการซื้อ เนื่องจากมีแนวโน้มขาขึ้นและมีการกิดขึ้นหลังจากแนวรับ.
 2. Bearish Tasuki Gap (แบบ Bearish)
  • ลักษณะ: Bearish Tasuki Gap เกิดขึ้นในแนวโน้มขาลง (Downtrend).
  • การวิเคราะห์:
   • มันเริ่มต้นด้วยแท่งเทียนแดงที่เป็นส่วนขยายของแท่งเทียนก่อนหน้า (บรรทัดขาลง).
   • แท่งเทียนถัดไปเป็นแท่งเทียนแดงที่มีช่องว่าง (gap) ขึ้นไปในทิศทางข้างล่าง.
   • แท่งเทียนที่สามเป็นแท่งเทียนสีเทา แท่งเทียนนี้มีราคาเปิดที่อยู่ในช่วงราคาของแท่งเทียนที่สองและการเปิดที่อยู่ในช่วงราคาแท่งเทียนแรก.
  • การใช้งาน: Bearish Tasuki Gap สามารถถือเป็นสัญญาณการขาย เนื่องจากมีแนวโน้มขาลงและมีการกิดลงหลังจากแนวต้าน.
 3. Tasuki Gap (แบบ Neutral)
  • ลักษณะ: Tasuki Gap เกิดขึ้นในแนวโน้มข้างขึ้นหรือข้างลง แต่ไม่มีการยืนยันแนวโน้มอย่างชัดเจน.
  • การวิเคราะห์:
   • มันเริ่มต้นด้วยแท่งเทียนที่เป็นส่วนขยายของแท่งเทียนก่อนหน้า (บรรทัดขาขึ้นหรือขาลง).
   • แท่งเทียนถัดไปเป็นแท่งเทียนที่มีช่องว่าง (gap) แต่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางข้างบนหรือข้างล่าง.
   • แท่งเทียนที่สามเป็นแท่งเทียนสีเทา แท่งเทียนนี้มีราคาเปิดที่อยู่ในช่วงราคาของแท่งเทียนที่สองและการเปิดที่อยู่ในช่วงราคาแท่งเทียนแรก.
  • การใช้งาน: Tasuki Gap ไม่ให้สัญญาณการเทรดที่ชัดเจน เนื่องจากไม่มีการยืนยันแนวโน้มเป็นของข้างขึ้นหรือข้างลง การเทรดในสถานการณ์แบบนี้ควรระมัดระวังและพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจ.

การใช้งาน Tasuki Gap ควรร่วมกับการวิเคราะห์แนวรับแนวต้านและ Indicator อื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในสัญญาณการเทรด ควรระมัดระวังและใช้การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเมื่อทำการเทรดด้วย Tasuki Gap และสำคัญที่สุดคือการฝึกฝนและทดลองกับบัญชีเทรดที่ไม่ใช่บัญชีสดก่อนการเทรดแบบจริงจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบนี้ในสถานการณ์ตลาดที่แตกต่างกัน

ลักษณะกราฟแท่งเทียน

เส้น Upside Tasuki Gap และ Downside Tasuki Gap เป็นส่วนย่อยของรูปแบบ Bullish Tasuki Gap และ Bearish Tasuki Gap ตามลำดับ ให้เรามาอธิบายแต่ละส่วนโดยละเอียด:

 1. Upside Tasuki Gap (ส่วน Upside ของ Bullish Tasuki Gap):
  • Upside Tasuki Gap เกิดขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) เหมือนกับ Bullish Tasuki Gap.
  • มันเริ่มต้นด้วยแท่งเทียนเขียว (ขึ้น) ที่เป็นแท่งเทียนที่ต่อจากแท่งเทียนบรรทัดก่อนหน้า (กลับขึ้น).
  • แท่งเทียนถัดไปคือแท่งเทียนเขียวต่อมา (ขึ้น) แต่มีช่องว่าง (gap) ขึ้นไปในทิศทางข้างบน.
  • แท่งเทียนที่สามเป็นแท่งเทียนสีเทา แท่งเทียนนี้มีราคาเปิดที่อยู่ในช่วงราคาของแท่งเทียนที่สองและการเปิดที่อยู่ในช่วงราคาแท่งเทียนแรก.
  • Upside Tasuki Gap เป็นสัญญาณการซื้อเช่นเดียวกับ Bullish Tasuki Gap แต่มีแท่งเทียนเขียวเพิ่มเติมเพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้น.
 2. Downside Tasuki Gap (ส่วน Downside ของ Bearish Tasuki Gap):
  • Downside Tasuki Gap เกิดขึ้นในแนวโน้มขาลง (Downtrend) เหมือนกับ Bearish Tasuki Gap.
  • มันเริ่มต้นด้วยแท่งเทียนแดง (ลง) ที่เป็นแท่งเทียนที่ต่อจากแท่งเทียนบรรทัดก่อนหน้า (กลับลง).
  • แท่งเทียนถัดไปคือแท่งเทียนแดงต่อมา (ลง) แต่มีช่องว่าง (gap) ขึ้นไปในทิศทางข้างล่าง.
  • แท่งเทียนที่สามเป็นแท่งเทียนสีเทา แท่งเทียนนี้มีราคาเปิดที่อยู่ในช่วงราคาของแท่งเทียนที่สองและการเปิดที่อยู่ในช่วงราคาแท่งเทียนแรก.
  • Downside Tasuki Gap เป็นสัญญาณการขายเช่นเดียวกับ Bearish Tasuki Gap แต่มีแท่งเทียนแดงเพิ่มเติมเพื่อยืนยันแนวโน้มขาลง.

ทั้ง Upside Tasuki Gap และ Downside Tasuki Gap มีลักษณะเดียวกับ Bullish Tasuki Gap และ Bearish Tasuki Gap ตามลำดับ โดยการแบ่งเป็นส่วนย่อยเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์มีการรับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของตลาดและความเป็นไปได้ของสัญญาณการเทรดในอนาคต

การวิเคราะห์ขั้นสูง

Upside Tasuki Gap

รูปแบบ “Upside Tasuki Gap” เป็นหนึ่งในรูปแบบของแท่งเทียนในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีขนาดพอประมาณสามแท่งเทียน และมักจะใช้ในการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังเกิดขึ้นในตลาด รูปแบบนี้มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบอื่น ๆ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้แท่งเทียนในการวิเคราะห์แนวโน้ม แต่มีข้อแตกต่างที่สำคัญในบางด้าน เช่น จำนวนและลักษณะของแท่งเทียน ระยะห่างของราคา และอื่น ๆ

เมื่อพบรูปแบบ “Upside Tasuki Gap” ในตลาด Forex หรือตลาดอื่น ๆ คุณสามารถทำการวิเคราะห์ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบแนวโน้ม: ก่อนที่จะวิเคราะห์ Upside Tasuki Gap คุณควรตรวจสอบว่าตลาดกำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) โดยดูราคาและแท่งเทียนก่อนหน้า. Upside Tasuki Gap มักถูกใช้ในบริบทของแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับการระบุแนวโน้มที่ถูกต้อง.
 2. แท่งเทียนแรก: แท่งเทียนแรกในรูปแบบ Upside Tasuki Gap คือแท่งเทียนสีเขียวหรือสีขาวที่แสดงถึงการขึ้นของราคาในแนวโน้มขาขึ้น. แท่งเทียนนี้มักจะมีลำตัวยาว.
 3. แท่งเทียนที่สอง: แท่งเทียนที่สองเป็นแท่งเทียนสีขาวที่มีช่องว่าง (gap) และราคาเปิดสูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนแรก. ช่องว่างนี้แสดงถึงการเปิดขึ้นที่สูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนแรก.
 4. แท่งเทียนที่สาม: แท่งเทียนที่สามเป็นแท่งเทียนสีเขียวที่เปิดในช่องว่าง (gap) ของแท่งเทียนที่สอง และปิดในลำตัวของแท่งเทียนที่สอง. แท่งเทียนนี้แสดงถึงการยืนยันการขึ้นของราคา.
 5. การยืนยัน: การยืนยัน Upside Tasuki Gap คือการตรวจสอบว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงมีอยู่ โดยต้องรอให้แท่งเทียนที่สี่ปิดและยังคงแสดงสีเขียว และราคาปิดของแท่งเทียนที่สี่อยู่ในลำตัวของแท่งเทียนที่สาม.
 6. สัญญาณการเทรด: เมื่อ Upside Tasuki Gap ได้รับการยืนยัน มันให้สัญญาณการซื้อ เนื่องจากมีแนวโน้มขาขึ้นและการกิดขึ้นหลังจากการยืนยัน.
 7. การจัดการความเสี่ยง: ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขาย การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการเทรด. คุณควรตั้งค่าระดับการหยุดขาดที่เหมาะสมเพื่อปกป้องกำไรและควรใช้การบริหารเงินอย่างมีวินัย.

การวิเคราะห์ Upside Tasuki Gap ช่วยให้คุณสามารถรับรู้และตอบสนองกับสัญญาณการซื้อที่เกิดขึ้นในบริบทของแนวโน้มขาขึ้น โดยการรอการยืนยันและการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในการเทรด Forex หรือตลาดอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ.

Downside Tasuki Gap

รูปแบบ “Downside Tasuki Gap” เป็นหนึ่งในรูปแบบของแท่งเทียนในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีขนาดพอประมาณสามแท่งเทียน และมักจะใช้ในการยืนยันแนวโน้มขาลงที่กำลังเกิดขึ้นในตลาด รูปแบบนี้มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบอื่น ๆ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้แท่งเทียนในการวิเคราะห์แนวโน้ม แต่มีข้อแตกต่างที่สำคัญในบางด้าน เช่น จำนวนและลักษณะของแท่งเทียน ระยะห่างของราคา และอื่น ๆ

การวิเคราะห์ Downside Tasuki Gap ใช้หลายขั้นตอนเพื่อตรวจสอบสัญญาณการเทรดขาลงของรูปแบบนี้ ดังนี้:

 1. ตรวจสอบแนวโน้ม: ตรวจสอบว่าตลาดกำลังอยู่ในแนวโน้มขาลง (Downtrend) หรือไม่ โดยดูราคาและแท่งเทียนก่อนหน้า.
 2. แท่งเทียนแรก: แท่งเทียนแรกในรูปแบบ Downside Tasuki Gap คือแท่งเทียนแดงที่แสดงถึงการลดลงของราคา.
 3. แท่งเทียนที่สอง: แท่งเทียนที่สองเป็นแท่งเทียนแดงที่มีช่องว่าง (gap) และราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียนแรก.
 4. แท่งเทียนที่สาม: แท่งเทียนที่สามเป็นแท่งเทียนสีเทาที่มีราคาเปิดที่อยู่ในช่วงราคาของแท่งเทียนที่สองและการเปิดที่อยู่ในช่วงราคาแท่งเทียนแรก.
 5. การยืนยัน: การยืนยัน Downside Tasuki Gap คือการรอให้แท่งเทียนที่สี่เปิดขึ้น ถ้าแท่งเทียนที่สี่ยังคงแสดงการลดลงของราคาและไม่มีการกิดขึ้นเพิ่มขึ้น และราคาปิดของแท่งเทียนที่สี่ยังอยู่ในช่วงราคาของแท่งเทียนที่สาม ก็จะมีการยืนยันสัญญาณการขาลง.
 6. สัญญาณการเทรด: Downside Tasuki Gap ให้สัญญาณการขาย เนื่องจากมีแนวโน้มขาลงและมีการกิดลงหลังจากแนวต้าน.

การใช้งาน Downside Tasuki Gap ควรระมัดระวังและใช้การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และควรฝึกฝนและทดลองกับบัญชีเทรดที่ไม่ใช่บัญชีสดก่อนการเทรดแบบจริงเพื่อความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการใช้รูปแบบนี้

ข้อดีของ Tasuki Gap

การใช้รูปแบบ Tasuki Gap ในการวิเคราะห์ตลาดมีข้อดีหลายประการที่ช่วยให้นักเทรดสามารถตัดสินใจและดำเนินการเทรดได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ:

 1. สัญญาณการเทรดชัดเจน: Tasuki Gap มีลักษณะที่ชัดเจนและมีการกิดขึ้นที่ชัดเจนระหว่างแท่งเทียน ทำให้นักเทรดสามารถรับรู้สัญญาณการเทรดได้ง่าย โดยไม่ต้องตีความอย่างซับซ้อน.
 2. ยืนยันแนวโน้ม: Tasuki Gap มักถูกใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในตลาด ทำให้นักเทรดสามารถรับรู้ว่าตลาดกำลังเคลื่อนไปในทิศทางใด (ขาขึ้นหรือขาลง).
 3. สัญญาณการซื้อและขาย: การวิเคราะห์ Tasuki Gap ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุจุดที่เหมาะสมในการทำการซื้อหรือขาย ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร.
 4. ความเสี่ยงต่ำ: การใช้ Tasuki Gap ร่วมกับการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงในการเทรด โดยการตั้งระดับการหยุดขาดและการบริหารเงินอย่างมีวินัย.
 5. มีประสิทธิภาพในระยะสั้น: Tasuki Gap มักให้สัญญาณการเทรดในระยะเวลาสั้น ทำให้นักเทรดสามารถดำเนินการเทรดและกำไรในระยะเวลาสั้นได้.
 6. มีความนิยมและความเชื่อถือ: รูปแบบ Tasuki Gap มีความนิยมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างในวงการเทรด เนื่องจากมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งาน.
 7. ใช้ร่วมกับตัวชี้วัดและเครื่องมือเสริม: Tasuki Gap สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดและเครื่องมือเสริมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการเทรด.
 8. เหมาะสำหรับทั้งนักเทรดเริ่มต้นและมืออาชีพ: Tasuki Gap มีความเข้าใจง่าย ทำให้เหมาะสำหรับนักเทรดทุกระดับความเชี่ยวชาญ.
 9. มีแบบที่สอง (Upside และ Downside): Tasuki Gap มีแบบ Upside และ Downside ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ทั้งแนวโน้มขาขึ้นและขาลงของตลาด.

การใช้รูปแบบ Tasuki Gap ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่น ๆ และการทดลองในบัญชีเทรดที่ไม่ใช่บัญชีสดก่อนการเทรดแบบจริง เพื่อความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการใช้งานรูปแบบนี้

ผู้คิดค้น Tasuki Gap

รูปแบบ Tasuki Gap ถูกคิดค้นขึ้นโดยนักวิเคราะห์แท่งเทียน (Candlestick Analysis) ญี่ปุ่นในอดีต โดยไม่มีผู้คิดค้นที่ระบุชื่อตามนามหรือชื่อเรียกเฉพาะ แท่งเทียนมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน โดยใช้ในการวิเคราะห์ตลาดก่อนที่จะถูกนำเข้าใช้ในตลาดทุนและตลาดอื่น ๆ ทั่วโลกในฐานะเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพและนิยมในการทำการเทรดวันนี้ นักเทรดและนักวิเคราะห์ได้รับประโยชน์มากจากการใช้รูปแบบ Tasuki Gap เพื่อตัดสินใจและวิเคราะห์ตลาดในระยะสั้นและระยะยาวในการเทรด Forex และตลาดทุนอื่น ๆ อีกมากมาย แม้ว่าไม่มีผู้คิดค้นที่นับถือได้เป็นผู้สร้าง Tasuki Gap แต่มันกลายเป็นส่วนสำคัญของวิธีการวิเคราะห์แท่งเทียนและเทคนิคการเทรดในปัจจุบัน.