Benjamin Graham คือใคร ประวัติ ผลงาน กองทุนการบริหาร

Benjamin Graham คือใคร

เบนจามิน แกรม (Benjamin Graham) เป็นนักลงทุนและนักเรียนการเงินที่ถือว่าเป็น “บิดาของการลงทุนระบบต่างๆ” และเป็นคนที่คิดค้นแนวคิดของการลงทุนแบบมูลค่า (Value Investing) ขึ้นมา แกรมเกิดในปี 1894 และเสียชีวิตในปี 1976 มีผลงานที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือหนังสือ “The Intelligent Investor” ซึ่งถูกพิมพ์ครั้งแรกในปี 1949 หนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็น “คัมภีร์ของการลงทุน” และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
Benjamin Graham คือใคร
Benjamin Graham คือใคร
แกรมเป็นผู้สอนที่คณะวิทยาการจัดการและการธุรกิจของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และหนึ่งในนักศึกษาของเขาคือ วอร์เรน บัฟเฟต ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก บัฟเฟตเคยกล่าวว่าหนังสือ “The Intelligent Investor” เป็นหนังสือดีที่สุดที่เขาเคยอ่านเมื่อเรื่องราวของการลงทุน
แกรมย้ำความสำคัญของการวิเคราะห์มูลค่าพื้นฐานของหุ้น และเน้นว่านักลงทุนควรจะเน้นการซื้อหุ้นที่มีมูลค่ามากกว่าราคาที่ตลาดกำหนด นอกจากนี้เขายังเสนอแนวคิดอื่น ๆ ที่สำคัญเช่น “การจัดการความเสี่ยง” และ “สัดส่วนราคาต่อกำไร” (P/E ratio) เป็นต้น ความคิดของแกรมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และยังมีอิทธิพลในวงการการลงทุนจนถึงปัจจุบัน

ประวัติของ Benjamin Graham

 1. เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 1894 ณ กรุงลอนดอน, สหราชอาณาจักร โดยมีชื่อเกิดเป็น “Benjamin Grossbaum”
 2. ครอบครัวย้ายไปอาศัยในนิวยอร์กเมื่อเขายังเป็นเด็ก
 3. ย้ายนามสกุลจาก “Grossbaum” เป็น “Graham” หลังจากที่ครอบครัวย้ายไปอยู่ในสหรัฐอเมริกา
 4. ครอบครัวต้องเผชิญกับความยากลำบากทางการเงินในช่วงต้นของชีวิต
 5. เข้าศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปากรของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University)
 6. จบการศึกษาในอายุ 20 ปี และได้รับข้อเสนอให้สอนที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
 7. เลือกที่จะทำงานในวงการการเงินแทนการสอน
 8. ในปี 1926 ร่วมกับเจอร์โมม นิวแมน (Jerome Newman) ก่อตั้ง Graham-Newman Corporation หนึ่งในกองทุนรวมส่วนบุคคลแรก ๆ ในสหรัฐอเมริกา
 9. ผลิตหนังสือ “Security Analysis” ร่วมกับ แดวิด ด็อดด์ (David Dodd) ในปี 1934
 10. เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และอนุญาตให้วอร์เรน บัฟเฟตเป็นหนึ่งในนักศึกษาของเขา
 11. ในปี 1949, ผลิตหนังสือ “The Intelligent Investor” ซึ่งถือเป็นหนังสือมีอิทธิพลมากในวงการการลงทุน
 12. เสียชีวิตในปี 1976 ณ ลา ซูร (La Jolla) แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา
 13. มีผลงานและแนวคิดของเขาที่ยังคงมีอิทธิพลในวงการการลงทุนและการเงินถึงปัจจุบัน
 14. รับรางวัลและเกียรติยศมากมายในวงการการเงินและการลงทุน ซึ่งได้แก่หลายรางวัลและการยอมรับจากสถาบันและองค์กรต่าง ๆ
 15. ได้รับการจารึกชื่อในหลาย ๆ หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการจัดการทุน

ผลงานของ Benjamin Graham

ผลงานของเบนจามิน แกรม (Benjamin Graham) มีอิทธิพลอย่างมากในวงการการเงินและการลงทุน ดังนี้
 1. Security Analysis (1934): เบนจามิน แกรมเป็นหนึ่งในผู้แต่งของหนังสือ “Security Analysis” ซึ่งเขียนร่วมกับ แดวิด ด็อดด์ (David Dodd). หนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือคลาสสิกในวงการการเงินและลงทุน ที่มีการอธิบายถึงกรอบการวิเคราะห์หุ้นและตราสารหนี้ (stock and bond analysis) อย่างละเอียด และยังถูกอ้างถึงอย่างหนาแน่นในวงการการลงทุน
 2. The Intelligent Investor (1949): หนังสือ “The Intelligent Investor” เป็นหนังสือที่มีอิทธิพลมากในด้านการลงทุน มักถูกนำมาอ้างถึงเป็น “คัมภีร์ของการลงทุน” (Bible of Investing) และได้รับการสรรเสริญจากวอร์เรน บัฟเฟต (Warren Buffett) หนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของโลก
 3. Graham-Newman Corporation: เบนจามิน แกรมร่วมกับ เจอร์โมม นิวแมน (Jerome Newman) ในการก่อตั้งบริษัทการลงทุน Graham-Newman Corporation ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนรวมส่วนบุคคลแรก ๆ ในสหรัฐอเมริกา และได้ให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ (consistent returns) ในระยะยาว
 4. คอร์สการสอนและบทความ: เบนจามิน แกรมได้สอนที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) และเขียนบทความ (articles) หลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการเงิน ซึ่งได้รับความนิยมและถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (credible source) ในวงการ
 5. ความคิดเห็นและอุปนิสัยในการลงทุน: แกรมเป็นผู้นำเสนอแนวคิดของ “มูลค่าการลงทุน” (Value Investing) ที่เน้นการซื้อหุ้นหรือตราสารหนี้ (stocks or bonds) ที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าจริงของมัน และให้คำแนะนำว่านักลงทุนควรมี “มาร์จิ้นออฟเซฟตี้” (Margin of Safety) ในการลงทุน
 6. ความเป็นพิธีกรและนักวิจารณ์: แกรมเป็นพิธีกร (moderator) และนักวิจารณ์ (critic) ในหลายๆ งานสัมมนา บรรยาย (lectures) และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน
 7. อิทธิพลต่อนักลงทุนและนักวิจารณ์การลงทุนอื่น ๆ: หลายคนในทุกยุค เช่น วอร์เรน บัฟเฟต (Warren Buffett) ปีเตอร์ ลินช์ (Peter Lynch) และนักลงทุนอื่น ๆ ได้ยอมรับว่าได้รับอิทธิพล (influence) จากการศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำ (guidance) ของเบนจามิน แกรม

กองทุนการบริหารของ Benjamin Graham

 1. ก่อตั้งและบริหารจัดการ (Founding and Management): Benjamin Graham และ Jerome Newman ได้ร่วมกันก่อตั้งและบริหารจัดการ Graham-Newman Corporation ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนรวมส่วนบุคคลแรก ๆ ในสหรัฐอเมริกา (United States)
 2. หัวหน้าการลงทุน (Chief Investment Officer): Benjamin Graham ดำรงตำแหน่ง Chief Investment Officer ของบริษัท
 3. แนวคิดการลงทุน (Investment Philosophy): Graham-Newman Corporation ลงทุนตามหลักของ “มูลค่าการลงทุน” (Value Investing) ที่ Benjamin Graham ตั้งขึ้น
 4. วิธีการลงทุน (Investment Approach): กองทุนมักจะสนใจในการซื้อหุ้นหรือตราสารหนี้ (Equities or Debt Securities) ที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าจริงของมัน หรือหุ้นที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกเหยียดหยามโดยตลาด
 5. ระยะยาว (Long-term): กองทุนมักจะมีการสะสมหุ้นในระยะยาว
 6. ผลตอบแทน (Returns): Graham-Newman Corporation ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว
 7. วิเคราะห์ (Analysis): ทีมการลงทุนของ Graham-Newman ใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ที่ยังคงถูกใช้และรับรองจนถึงปัจจุบัน
 8. การสอนและการเผยแพร่ความรู้ (Education and Knowledge Dissemination): แกรมได้รับความนิยมในการสอนและเผยแพร่ความรู้ในสาขาการลงทุนและการเงิน (Investment and Finance)
 9. แนวคิดและอิทธิพล (Impact and Influence): ผลงานและแนวคิดของ Graham-Newman Corporation ยังคงได้รับการยอมรับและความนิยมจนถึงปัจจุบัน
 10. นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ (Successful Investors): หลักการลงทุนของแกรมได้รับการปฏิบัติตามจากนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในภายหลัง รวมถึงวอร์เรน บัฟเฟต (Warren Buffett) ที่เคยเป็นนักเรียนของเขา