Cathie Wood คือใคร ประวัติผลงาน การลงทุน นักลงทุน ที่ประสบความสำเร็จ

Cathie Wood คือใคร

Cathie Wood คือผู้ก่อตั้งและ CEO ของ ARK Investment Management LLC ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ARK มีความสนใจในการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อาจจะมีผลกระทบโลกในอนาคต ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีอิเล็กทริกซ์ (electric vehicles) พิมพ์ 3 มิติ (3D printing) และชีวเทค (biotech)
Cathie Wood คือใคร
Cathie Wood คือใคร
Cathie Wood ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้นที่มีเสี่ยงแต่ยังมีศักยภาพในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว บางครั้งการตัดสินใจลงทุนของเธอถูกวิจารณ์ว่ามีความเสี่ยงมาก แต่เธอได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในนักลงทุนสุดยอดในยุคนี้ บางคนถือเธอว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนผู้หญิงที่มีอิทธิพลสูงสุดในวงการการเงิน

ประวัติของ Cathie Wood

1. วันเกิดและสถานที่เกิด

  • Cathie Wood เกิดวันที่ 26 พฤศจิกายน ปี 1955 เธอเกิดที่ Los Angeles, California สหรัฐอเมริกา

2. ครอบครัว

  • Cathie Wood เป็นลูกคนโตของครอบครัวผู้อพยพจากไอร์แลนด์
  • พ่อของเธอเคยรับราชการในกองทัพบกไอร์แลนด์ และกองทัพอากาศสหรัฐฯ ในตำแหน่งวิศวกรระบบเรดาร์

3. การศึกษา

  • ในปี 1974 Cathie Wood จบการศึกษาจาก Notre Dame Academy ใน Los Angeles ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนสตรีคาทอลิก
  • ในปี 1981 Cathie Wood ได้รับปริญญาบัตรเอกในสาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ (Finance and Economics) จาก University of Southern California (USC) การศึกษาของเธอเป็นรากฐานที่สำคัญในอาชีพของเธอในวงการการเงินและการลงทุน

4. การทำงานในช่วงต้นของอาชีพ

  • เธอได้ทำงานในหลายบริษัทจัดการทรัพย์สินชื่อดัง รวมถึง Capital Group, Jennison Associates และ Alliance Bernstein

5. การก่อตั้ง ARK Investment

  • ในปี 2014 เธอได้ก่อตั้งบริษัท ARK Investment Management LLC ซึ่งเน้นลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรม

6. ความเชี่ยวชาญและอิทธิพล

  • เธอถือเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่เชี่ยวชาญในการลงทุนแบบนวัตกรรมและหุ้นเทคโนโลยี และมีอิทธิพลที่สูงในวงการ

7. ติดตามข้อมูล

  • เนื่องจากความรู้และความเชี่ยวชาญของเธอ นักลงทุนและผู้สนใจในวงการการเงินมักติดตามและสังเกตการณ์เธออย่างใกล้ชิด

ผลงานของ Cathie Wood

 1. Capital Group: ในช่วงแรกของอาชีพ, Cathie Wood เคยทำงานที่บริษัท Capital Group ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทจัดการทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 2. Jennison Associates: หลังจากนั้นเธอย้ายไปที่ Jennison Associates ซึ่งเป็นบริษัทอีกหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สิน
 3. AllianceBernstein: ก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง, เธอทำงานที่ AllianceBernstein ในฐานะหัวหน้ากลุ่มการลงทุน
 4. ARK Investment Management**: ในปี 2014, Cathie Wood ก่อตั้งบริษัท ARK Investment Management LLC โดยมีจุดเน้นในการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 5. ETFs นวัตกรรม: ผ่าน ARK Investment, Cathie Wood ได้สร้างชื่อเสียงจากการจัดการกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange-Traded Funds) ที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง เช่น การแพทย์, อัตโนมัติ, พลังงานหรือ AI
 6. นักวิเคราะห์ชื่อดัง: มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และเลือกหุ้น และบางครั้งได้รับการยอมรับและรางวัลจากวงการ
 7. เสียงในสังคม: ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารกับผู้ติดตามและแบ่งปันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการลงทุน
 8. อิทธิพลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: นอกจากการลงทุนเธอยังเป็นหนึ่งในผู้นำความคิดในการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์และเลือกหุ้น

การลงทุน Cathie Wood

ในฐานะผู้ก่อตั้งและ CEO ของ ARK Investment Management, Cathie Wood มีอิทธิพลที่สูงในวงการการลงทุน โดยเธอได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในแง่ของการลงทุนแบบนวัตกรรม ดังนี้
 1. หุ้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Stocks): ARK Investment มักจะลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือในเอกคาราคาตอร์ที่อาจมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเราในอนาคต เช่น อิเล็กทรอนิกส์, การแพทย์, ข้อมูลใหญ่ (Big Data), ปัญญาประดิษฐ์ (AI), และพลังงานหยุดนิ่ง (Sustainable Energy)
 2. กลยุทธ์ Disruptive Innovation (Disruptive Innovation Strategy): Cathie Wood และทีมของเธอเน้นการหา “หุ้นที่จะเปลี่ยนแปลงโลก” หรือสิ่งที่เธอเรียกว่า “disruptive innovation,” ที่คาดว่าจะสร้างประสิทธิภาพใหม่ให้กับตลาดหรือสังคมในทางที่มีความหมายและท้าทายสถานะความเป็นอยู่ปัจจุบัน
 3. กองทุนรวม ETF (Exchange-Traded Funds): ARK Investment จัดการหลายกองทุนรวมแบบ Exchange-Traded Funds ที่เน้นไปที่หุ้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งสะท้อนถึงนโยบายการลงทุนของเธอที่มุ่งหาการสร้างค่าที่ยั่งยืนและผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics): Cathie Wood และทีมของเธอใช้ข้อมูลและการวิจัยในรูปแบบที่เป็นข้อมูลเพื่อให้การตัดสินใจทางการเงิน ทำให้เธอสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในทันทีตามสถานการณ์ตลาด
 5. ความโปร่งใส (Transparency): ARK Investment อยู่สูงในการเผยแพร่รายงานการวิจัยและมุมมองการลงทุนของตนเอง ซึ่งทำให้นักลงทุนสามารถเข้าใจกลยุทธ์และแนวคิดของบริษัท และอาจทำให้นักลงทุนรู้สึกมั่นใจเพิ่มเติมในการลงทุน
 6. อุตสาหกรรมที่เน้น (Focus Industries): บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น การแพทย์ (Healthcare), อัตโนมัติ (Automotive), พลังงานหยุดนิ่ง (Sustainable Energy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนระยะยาวของบริษัท
 7. ผลตอบแทนที่สูง (High Returns): กองทุนของ ARK มักจะมีผลตอบแทนที่สูง แม้ว่ามันจะเสี่ยงระดับหนึ่ง ซึ่งทำให้มีผู้คนหลายคนติดตามและลงทุนในกองทุนของเธอ
 8. ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Risk Tolerance): ลักษณะเด่นหนึ่งของ Cathie Wood คือความกล้าในการลงทุนในหุ้นหรือเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้รับการยอมรับในท้องตลาด ทำให้เธอเป็นหนึ่งในผู้นำทางการเงินที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้แต่ยังคงรักษาผลตอบแทนที่สูง

ความสำเร็จของ Cathie Wood

 1. การก่อตั้ง ARK Investment: ในปี 2014 Cathie Wood ได้ก่อตั้งบริษัท ARK Investment Management LLC, ซึ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 2. ผลตอบแทนสูง: บริษัทของ Cathie Wood ได้รับผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมในหลาย ๆ ปี ทำให้เธอเป็นที่สนใจของนักลงทุนและสื่อ
 3. รางวัลและคำยกย่อง: Cathie Wood ได้รับการยกย่องและรับรางวัลหลายแห่ง ทั้งในรูปแบบของการจัดอันดับนักลงทุนและบริษัทจัดการทรัพย์สิน
 4. การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม: ด้วยการเน้นในการลงทุนที่นวัตกรรมและเทคโนโลยี, เธอได้เป็นผู้นำในการระบุแนวโน้มและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่น่าลงทุน
 5. การสื่อสารที่เปิดเผย: ARK Investment ได้แสดงความโปร่งใสในกลยุทธ์การลงทุนและมุมมองของเธอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนและสื่อมวลชนชื่นชม
 6. อิทธิพลในสังคม: Cathie Wood เป็นหนึ่งในนักลงทุนหญิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวงการการเงิน และได้สร้างความรู้จักในชื่อเสียงของตนเองในฐานะผู้หญิงที่สำเร็จในอุตสาหกรรมที่หนักแน่นด้วยผู้ชาย
 7. เครือข่ายมืออาชีพ: Cathie Wood มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน, ผู้เชี่ยวชาญ, และผู้นำในอุตสาหกรรม เช่น Elon Musk และอื่น ๆ
 8. การเป็นตัวอย่างและที่ปรึกษา: ด้วยประสบการณ์และความรู้ในการลงทุน พร้อมทั้งมุมมองที่หลากหลาย ทำให้ Cathie Wood เป็นที่ปรึกษาและแบบอย่างที่ดีสำหรับนักลงทุนใหม่และผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรม