ตลาดกระทิงคืออะไร Bull Market ทำไมถึงเรียกตลาดกระทิง ที่มาและอธิบายยกตัวอย่าง

Table of Contents

ตลาดกระทิง Bull Market คืออะไร

ตลาดกระทิง (Bull Market) คือ สถานะของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสินค้า หรือตลาดที่มีแนวโน้มของราคาที่เพิ่มขึ้นหรือมีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต สัญลักษณ์ “กระทิง” (Bull) ถูกใช้เพื่อสื่อถึงการขายขึ้นหรือความมั่นคงของตลาด อย่างไรก็ตาม ไม่มีเกณฑ์เฉพาะที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อระบุว่าตลาดนั้นเป็น “ตลาดกระทิง” แต่มักจะถูกใช้เมื่อตลาดมีการเพิ่มขึ้นจากขั้นต่ำล่าสุดโดยประมาณ 20% หรือมากกว่า
ตลาดกระทิงคืออะไร Bull Market
ตลาดกระทิงคืออะไร Bull Market
ตลาดกระทิงมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัว มีความมั่นคง และความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น ระยะเวลาที่ตลาดจะยังคงอยู่ในสถานะนี้สามารถหลากหลายตั้งแต่หลายเดือนถึงหลายปี ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจ นโยบายจากภาครัฐ และความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน
ในช่วงตลาดกระทิง การลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินค้าต่างๆ มักจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในช่วงที่ตลาดไม่ค่อยดี หรือที่เรียกว่า “ตลาดหมี” (Bear Market) ที่มีแนวโน้มราคาลดลง อย่างไรก็ตาม ควรระวังเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และอาจจะมีการแกว่งของราคาในระยะสั้น ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงและความพร้อมในการลงทุน carefully

ที่มา ตลาดกระทิง Bull Market

Bull Market ทำไมถึงเรียกตลาดกระทิง

  • คำว่า “ตลาดกระทิง” (Bull Market) ถูกสร้างขึ้นในภาษาอังกฤษเป็น “Bull” และมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานในวงการการเงิน คำว่า “Bull” แปลว่า “กระทิง” ในภาษาไทย และถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของตลาดที่มีแนวโน้มในการเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์ สินค้าหรือสินทรัพย์อื่น ๆ
  • เหตุผลในการเลือกใช้ “กระทิง” ในคำว่า “ตลาดกระทิง” มาจากลักษณะพฤติกรรมของกระทิงเอง กระทิงเป็นสัตว์ที่มีพลังและความเข้มข้น และเมื่อกระทิงโจมตี มันจะใช้เขาชี้ขึ้นไปในทิศทางข้างบน วิธีการโจมตีนี้ถูกนำมาเป็นตัวเปรียบเทียบหรือสัญลักษณ์ของตลาดที่ราคาหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ถือเป็นสัญญาณของความแข็งแรง ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรือง เนื่องจากวงการการเงินและการลงทุนเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาสัญลักษณ์และภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อสื่อสารอย่างรวดเร็วและชัดเจน การใช้คำที่สามารถสื่อถึงสภาพหรือแนวโน้มของตลาดได้ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจและจดจำเป็นสิ่งที่สำคัญ คำว่า “Bull Market” จึงได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการนี้

การใช้งานในอดีต

  • การใช้คำว่า “กระทิง” ในยุคแรกๆ ที่รู้จักเพื่ออธิบายแนวโน้มของตลาดมีต้นกำเนิดย้อนกลับไปที่ตลาดหุ้นลอนดอนในศตวรรษที่ 18 การอ้างอิงถึง “กระทิง” มักใช้เพื่ออธิบายผู้ค้าเก็งกำไรที่เป็น “กระทิง”ในตลาดหรือสินทรัพย์เฉพาะเจาะจง เงื่อนไขดังกล่าวได้รับสกุลเงินอย่างกว้างขวางมากขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของ Wall Street และตลาดการเงินระดับโลกอื่นๆ

บทบาทของสื่อและวรรณกรรม

  • การแพร่หลายของคำเหล่านี้ยังเป็นหนี้สื่อและวรรณกรรมทางการเงินเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น สิ่งพิมพ์อย่าง The Wall Street Journal และ Financial Times ซึ่งเริ่มมีชื่อเสียงในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ใช้คำเหล่านี้เพื่ออธิบายสภาวะตลาดให้ผู้ฟังทั่วไป เสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานที่ในภาษาทางการเงิน

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

  • คำว่า “ตลาดกระทิง” ก็ได้รับอิทธิพลจากวัฏจักรเศรษฐกิจเช่นกัน ในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน แนวคิดเรื่อง “ตลาดกระทิง” ได้กลายเป็นที่ยึดถือในจิตสำนึกของประชาชนมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมักจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมักจะนำไปสู่ราคาสินทรัพย์ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะของตลาดกระทิง

ลักษณะทั่วไปของประเภทสินทรัพย์

  • ในตอนแรก ข้อกำหนดเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับตลาดหุ้นมากที่สุด แต่เมื่อเวลาผ่านไป ข้อกำหนดเหล่านี้ก็ได้ถูกนำมาใช้กับสินทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ อสังหาริมทรัพย์ และแม้แต่สกุลเงินดิจิทัลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ประวัติศาสตร์การลงทุน ตลาดกระทิงมีผลต่อเศรษฐกิจโลก

  1. ตลาดกระทิงของปี 1920: หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลง ตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่สิ้นสุดลงด้วยการพังทลายของตลาดในปี 1929 ซึ่งนำไปสู่วิกฤตการณ์เศรษฐกิจในปี 1930
  2. ตลาดกระทิงในปี 1950-1960: หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐเข้าสู่ช่วงของการเติบโตที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์
  3. ตลาดกระทิงของยุค 1980 – 1990: ด้วยนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของเรเก็นนอมิกส์และการลดอัตราดอกเบี้ย ตลาดหุ้นสหรัฐเข้าสู่ช่วงของการเติบโตที่ยาวนาน
  4. ตลาดกระทิงเทคโนโลยีของปี 1990: ด้วยการเติบโตของอินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมของสตาร์ทอัพ ตลาดหุ้นเทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่สิ้นสุดด้วยการระเบิดฟองสบู่ของดอทคอมในปี 2000
  5. ตลาดกระทิงหลังวิกฤตการณ์การเงินของปี 2008: หลังจากวิกฤตการณ์การเงินในปี 2008 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูของตลาดหุ้น ทำให้ตลาดเข้าสู่ตลาดกระทิงที่ยาวนาน

ลักษณะตลาดกระทิง Bull Market

โดยทั่วไปแล้ว ตลาดกระทิงมีลักษณะสำคัญหลายประการที่บ่งบอกถึงการมองโลกในแง่ดี ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และภูมิหลังทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการจำแนกตลาดว่าเป็นตลาดกระทิง ต่อไปนี้คือลักษณะทั่วไปบางประการ

ราคาที่สูงขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดคือแนวโน้มขาขึ้นของราคาดัชนีหุ้นหลัก เช่น S&P 500, Dow Jones หรือบารอมิเตอร์ตลาดอื่นๆ หลักการทั่วไปคือตลาดกระทิงมีลักษณะเพิ่มขึ้น 20% หรือมากกว่าจากระดับต่ำสุดล่าสุด

ปริมาณการซื้อขายสูง

ในตลาดกระทิง ปริมาณการซื้อขายหุ้นมักจะสูงกว่าค่าเฉลี่ย สิ่งนี้บ่งชี้ว่ามีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเชิงบวก เช่น อัตราการว่างงานต่ำ, GDP ที่เพิ่มขึ้น และการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง สามารถสนับสนุนตลาดกระทิงได้

การมองในแง่ดีของนักลงทุน

การมองโลกในแง่ดีโดยทั่วไปในหมู่นักลงทุนเป็นคุณลักษณะที่สำคัญ ซึ่งมักจะวัดโดยใช้แบบสำรวจ และบางครั้งก็อาจทำให้รู้สึกอิ่มเอมใจได้

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)

อัตราของบริษัทที่ออกสู่สาธารณะอาจอยู่ในระดับสูง เนื่องจากธุรกิจต่างๆ พยายามแสวงหาประโยชน์จากความต้องการความเสี่ยงที่ดีในหมู่นักลงทุน

ความผันผวนลดลง

แม้ว่ายังคงมีช่วงของความผันผวนอยู่บ้าง แต่โดยทั่วไปแล้วช่วงเวลาเหล่านั้นจะมีความรุนแรงน้อยกว่าและคงอยู่ได้สั้นกว่าในตลาดหมี

การหมุนเวียนภาค

บางภาคส่วนจะทำงานได้ดีเป็นพิเศษในช่วงตลาดกระทิง ตัวอย่างเช่น ภาคเทคโนโลยีและการตัดสินใจของผู้บริโภคมักจะเหนือกว่าในเงื่อนไขเหล่านี้

สุขภาพองค์กร

บริษัทต่างๆ มักจะรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง การเติบโตของรายได้ และตัวชี้วัดทางการเงินเชิงบวกอื่นๆ ในช่วงตลาดกระทิง ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนมองโลกในแง่ดีมากขึ้น

อัตราดอกเบี้ยต่ำ

อัตราดอกเบี้ยต่ำมักเกิดขึ้นพร้อมกับตลาดกระทิง เนื่องจากสินเชื่อที่ถูกกว่าจะกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจและการใช้จ่ายของผู้บริโภค

นโยบายของรัฐบาล

นโยบายที่เป็นประโยชน์ของรัฐบาล เช่น การลดภาษีและการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ก็สามารถส่งผลให้สภาพแวดล้อมของตลาดกระทิงได้เช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสังคม

บางครั้งนวัตกรรมที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสามารถกระตุ้นให้เกิดตลาดกระทิงที่ยืดเยื้อได้ เช่น ความเจริญทางอินเทอร์เน็ตในช่วงปลายทศวรรษ 1990

ตัวอย่าง ตลาดกระทิง Bull Market

“ตลาดกระทิง” คือสภาวะตลาดการเงินที่โดดเด่นด้วยราคาที่สูงขึ้นและการมองโลกในแง่ดีโดยทั่วไปในหมู่นักลงทุน โดยต่อไปนี้จะใช้ตัวอย่างสมมุติเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น

สถานการณ์: ตลาดกระทิงที่ใช้เทคโนโลยีบูม

ลองนึกภาพเราอยู่ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ซึ่งเป็นช่วงที่เรียกกันว่า “Tech Boom” นี่เป็นหนึ่งในตลาดกระทิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอื่นๆ

ราคาที่สูงขึ้น

สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตได้คือราคาหุ้นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทต่างๆ เช่น Microsoft, Amazon และ Apple กำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่ก้าวล้ำ ราคาหุ้นของพวกเขาเพิ่มขึ้น มักจะในอัตราเลขชี้กำลัง NASDAQ Composite ซึ่งเป็นดัชนีที่มีน้ำหนักมากต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ประสบกับการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ อาจเพิ่มขึ้น 20% หรือมากกว่าจากระดับต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมา

ปริมาณการซื้อขายสูง

ตลาดกำลังคึกคัก ปริมาณการซื้อขายหุ้นเทคโนโลยีมีปริมาณสูงเป็นพิเศษ นักลงทุนกำลังซื้อมากกว่าที่ขาย ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นไปอีก

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจกำลังไปได้ดี อัตราการว่างงานต่ำ GDP เพิ่มขึ้น และการใช้จ่ายของผู้บริโภคแข็งแกร่ง ฉากหลังทางเศรษฐกิจนี้ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาด

การมองในแง่ดีของนักลงทุน

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนมีแง่ดีอย่างไม่น่าเชื่อ หลายคนเชื่อว่าภาคเทคโนโลยีจะปฏิวัติทุกแง่มุมของชีวิต และความกระตือรือร้นนี้แปลเป็นพฤติกรรมการซื้อ

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)

บริษัทเทคโนโลยีใหม่ๆ กำลังออกสู่สาธารณะในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นักลงทุนต่างกระตือรือร้นที่จะซื้อหุ้น โดยหวังว่าบริษัทเหล่านี้จะเป็น Microsoft หรือ Amazon รายต่อไป

ความผันผวนลดลง

แม้ว่าราคาจะมีความผันผวน แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ และได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วด้วยกิจกรรมการซื้อที่มากขึ้น มีความรู้สึกว่าแม้หุ้นจะตก แต่หุ้นก็จะดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

การหมุนเวียนภาค

แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีจะเป็นดาวเด่นของตลาดนี้ แต่กลุ่มอื่นๆ อาจไม่มีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งนัก ตัวอย่างเช่น หุ้นการผลิตหรือสาธารณูปโภคแบบดั้งเดิมอาจทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อยเมื่อมีเงินไหลเข้าสู่หุ้นเทคโนโลยี

สุขภาพองค์กร

รายงานผลประกอบการจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่มีความแข็งแกร่ง รายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุน

อัตราดอกเบี้ยต่ำ

อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ ทำให้บริษัทต่างๆ กู้ยืมเงินเพื่อการเติบโตได้ถูกกว่า นอกจากนี้ยังทำให้การลงทุนในหุ้นมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับพันธบัตรหรือบัญชีออมทรัพย์

นโยบายรัฐบาล

รัฐบาลสนับสนุนภาคเทคโนโลยีโดยเสนอมาตรการจูงใจทางภาษีสำหรับการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเติบโต

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสังคม

การนำอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปใช้อย่างแพร่หลายถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ขับเคลื่อนตลาดกระทิงนี้

หมายเหตุข้อควรระวัง

แม้ว่าทุกอย่างจะดูดี แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่มีตลาดกระทิงใดที่จะคงอยู่ตลอดไป ในที่สุด Tech Boom ก็นำไปสู่ ​​Tech Bust เมื่อเห็นได้ชัดว่าหลายบริษัทมีมูลค่าสูงเกินไป

โดยสรุป

ตลาดกระทิงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกันที่ซับซ้อนของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ความรู้สึกของนักลงทุน และปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายของรัฐบาล การรับรู้ถึงตลาดกระทิงเกี่ยวข้องกับการสังเกตองค์ประกอบเหล่านี้และทำความเข้าใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับราคาสินทรัพย์