โบรกเกอร์ Forex คืออะไร

โบรกเกอร์ Forex เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน

เลือกโบรเกอร์ Forex ผิด ทำให้การเทรดที่กำไรง่าย ๆ กลายเป็นขาดทุนได้ ไม่อยากให้การเทรด Forex เริ่มต้นด้วยความยาก ลองอ่านรีวิวของเราก่อน

โบรกเกอร์ Forex คือ ผู้ให้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างตลาดและเทรดเดอร์อื่น ๆ ในการส่งคำสั่งเทรด Forex ซึ่งแต่ละโบรกเกอร์จะมีวิธีการส่งคำสั่งที่แตกต่างกันไป 

ในการเทรด Forex เทรดเดอร์จะต้องเลือกเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์แห่งใดแห่งหนึ่ง เพราะเทรดเดอร์จะไม่สามารถส่งคำสั่งเข้าตลาดกลางเองได้ การทำหน้าที่นี้ของโบรกเกอร์ Forex ก็ไม่แตกต่างจากโบรกเกอร์หุ้นต่าง ๆ ในการส่งคำสั่งเข้าสู่กระดานซื้อขายหุ้นทั่วไป

Forex คืออะไร

ตลาด Forex เป็นตลาดการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ทางการเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพราะมันคือ ตลาดที่ทุก ๆ คนเข้ามาซื้อขายเพื่อนำสินทรัพย์ต่าง ๆ ไปลงทุน มันคือ การลงทุนข้ามชาติ 

สำหรับใครที่นึกไม่ออก ให้ลองนึกว่า เมื่อคุณไปเที่ยวต่างประเทศ คุณจะต้องแลกเงินของประเทศนั้นเพื่อใช้จ่ายในการท่องเที่ยว นั่นก็คือ ตลาด Forex โดยที่ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ในการซื้อขายเงินสำหรับปลายทางที่คุณต้องไป ก็คือ ธนาคาร และบริษัทที่รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็เป็น “โบรกเกอร์ Forex” ประเภทหนึ่ง

ใครบ้างอยู่ในตลาด Forex

จากตัวอย่างของการท่องเที่ยว จะเห็นว่านั่นเป็นเพียงกิจกรรมเดียวที่เกี่ยวข้องกับตลาด Forex แต่ยังมีอีกหลายกิจกรรม ได้แก่

 • ธุรกิจนำเข้าและส่งออก ที่ต้องแลกเงินหรือซื้อขายเป็นเงินต่างประเทศ
 • ธุรกิจธนาคาร การโอนเงินรับเงินแลกเงินต่างประเทศ
 • ธุรกิจการลงทุนทางตรงข้ามชาติ การเปิดธุรกิจต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนการผลิต
 • ธุรกิจการลงทุนสถาบันการเงิน เช่น บริษัทประกัน กองทุน Hedge Fund กองทุนเก็งกำไรต่าง ๆ 
 • เทรดเดอร์รายใหญ่ที่ต้องการนำเงินไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศ
 • เทรดเดอร์รายย่อยที่ลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยน
 • โบรกเกอร์ที่เป็นตัวแทนของเทรดเดอร์ในการส่งคำสั่งซื้อขาย 

กลุ่มคนทั้งหมดนี้ทำการส่งคำสั่งซื้อขายภายในตลาด Forex ที่เรียกว่า Interbank FX Market ซึ่งเป็นตลาดที่ไม่มีตัวตน เรียกว่า OTC Market หรือ Over the Counter Market โดยแต่ละหน่วยงานจะมีสถาบันการเงิน หรือ หน่วยงานกำกับดูแลและตรวจสอบความโปร่งใสอยู่ของแต่ละประเทศที่ลงทะเบียน เรียกว่า “หน่วยงานกำกับโบรกเกอร์” หรือ Forex Regulators

หน่วยงานกำกับโบรกเกอร์และใบอนุญาต

หน่วยงานกำกับโบรกเกอร์ Forex เป็นหน่วยงานที่จะคอยตรวจสอบการทำงาน เพื่อตรวจสอบความโปร่งใส และยุติธรรมต่อลูกค้า โดยหน่วยงานเหล่านี้จะตั้งอยู่ในประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางการเงิน ได้แก่ประเทศที่เป็นสวรรค์ของนักลงทุน ประเทศที่ปลอดภาษีจากการลงทุนเป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การขึ้นทะเบียนหน่วยงานเหล่านี้จะมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้บางโบรกเกอร์หลีกเลี่ยงการลงทะเบียนและไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งทำให้เทรดเดอร์เผชิญกับความเสี่ยงในกรณีที่มีกรณีของการผิดนัดชำระ ทำให้เทรดเดอร์เสี่ยงที่สูญเงินต้นในการเทรด

แต่ถึงแม้จะมีหน่วยงานกำกับ ก็ไม่ได้หมายความว่า หน่วยงานกำกับเหล่านั้นจะไม่ได้ถูกจัดประเภท หรือแบ่งประเภทของระดับใบอนุญาต ไว้ มันยังมีระดับใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ อีก

ประเภทของใบอนุญาต Forex

ใบอนุญาตกำกับโบรกเกอร์ของ Forex โบรกเกอร์นั้น จะมีระดับที่แตกต่างกันไป โดยที่ระดับความน่าเชื่อถือจะมีการจัดลำดับเป็นชั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับการจดทะเบียนใบอนุญาตก็จะแตกต่างกันไป โบรกเกอร์ที่มีการจดทะเบียนใบอนุญาตระดับสูงก็จะมีความน่าเชื่อถือและความมั่นคงสูง โดยสามารถแบ่งระดับของใบอนุญาตเป็นชั้น (Tier) ดังต่อไปนี้

ใบอนุญาตระดับ Tier 1 High Trust Forex Regulator

 • Australian Securities & Investment Commission (ASIC) – Australia
 • Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) – Canada
 • Securities Futures Commission (SFC) – Hong Kong
 • Japanese Financial Services Authority (JFSA) – Japan
 • Monetary Authority of Singapore (MAS) – Singapore
 • Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) – Switzerland
 • Financial Conduct Authority (FCA) – United Kingdom (UK)
 • Commodity Futures Trading Commission (CFTC) – United States

ใบอนุญาตระดับ Tier 2 : Average Trust Forex Regulator

 • China Banking Regulatory Commission (CBRC) – China
 • Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) – Cyprus
 • Central Bank of Ireland (CBI) – Ireland
 • Israel Securities Authority (ISA) – Israel
 • Financial Markets Authority (FMA) – New Zealand
 • Central Bank of Russia (CBR) – Russia
 • Financial Services Board in South Africa (FSB) – South Africa
 • Securities and Exchange Commission (Thailand) – Thailand
 • Dubai Financial Services Authority (DFSA) – United Arab Emirates

ใบอนุญาต Tier 3 : Low Trust Forex Regulator

 • Securities Commission of the Bahamas (SCB) – Bahamas
 • International Financial Services Commission (IFSC) – Belize
 • Bermuda Monetary Authority (BMA) – Bermuda
 • BVI Financial Services Commission (FSC) – British Virgin Islands
 • Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) – Cayman Islands
 • Mauritius’ Financial Services Commission (FSC) – Mauritius

การเลือกโบรกเกอร์ Forex

สำหรับการเทรด Forex สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเทรด Forex คือ เราควรจะเลือกโบรกเกอร์ Forex อย่างไร เพื่อที่จะทำให้เงินทุนของเราปลอดภัยมากที่สุด มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด มีต้นทุนการเทรดน้อยที่สุด ซึ่งได้แก่ สเปรด คอมมิชชั่น และสวอป ซึ่งล้วนแแต่เป็นค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์ Forex  ดังนั้น การเลือกโบรเกอร์ Forex จึงควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

 • ความน่าเชื่อถือของใบอนุญาต
 • สเปรด สวอป และ คอมมิชชั่นในการเทรด
 • การส่งคำสั่งที่รวดเร็ว
 • ความสามารถในการฝากถอนสำหรับคนไทย
 • การให้บริการช่วยเหลือตอบคำถาม ช่วยเหลือเทรดเดอร์

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่เรานำมาใช้ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ Forex ซึ่งการจัดอันดับของเรา ทำให้คุณสามารถทำความเข้าใจโบรกเกอร์ Forex อย่างเบ็ดเสร็จโดยที่ไม่ต้องไปค้นหาข้อมูลให้เสียเวลา เพราะเรามีประสบการณ์ตรงในการเทรดและได้ให้ความสำคัญกับการเลือกโบรกเกอร์ไว้แต่ต้น 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกโบรกเกอร์ Forex

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเทรด Forex เกี่ยวกับโบรกเกอร์ Forex ที่ให้บริการในไทย

 • โบรกเกอร์ Forex สัญชาตไทยไม่มี ส่วนใหญ่เป็นโบรกเกอร์ต่างชาติ นั่นเพราะว่า กฏหมายไทยล้าหลังทางด้านการเงิน
 • โบรกเกอร์ Forex ที่ให้บริการในไทย ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับความนิยมในระดับโลก เพราะว่า ระดับโลกอาจจะมีชื่อเสียง แต่ไม่ได้สนใจกลุ่มลูกค้าคนไทย เช่นนี้ การบริการอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับกลุ่มที่ให้บริการในไทยโดยตรง เช่น การฝากถอนช้า 
 • ปัจจุบันโบรกเกอร์หลายแห่งที่เอาโบนัสเข้ามาชักจูงเทรดเดอร์หน้าใหม่ โบนัสไม่ได้บอกถึงคุณภาพบริการ ดังนั้น การมีโบนัสไม่ได้หมายความว่า โบรกเกอร์ Forex นั้นเป็นโบรกเกอร์คุณภาพดี

ต่อไปนี้เป็นการจัดอันดับโบรกเกอร์ Forex ที่ให้บริการในไทย ที่ดีที่สุด 6 โบรกเกอร์และมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ตั้ง โดยเรียงลำดับตามคุณภาพของโบรกเกอร์ 

จัดอันดับโบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุดในไทย

อันดับ 1 โบรกเกอร์ Exness (แนะนำ)

ข้อมูล Exness

Exness คือโบรกเกอร์ที่มาจากประเทศไซปรัส เดิมทีเป็นโบรกเกอร์สัญชาตรัสเซีย ก่อนที่จะย้ายสำนักงานใหญ่มาในไซปรัส ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2008 โดย Petr Valov และ Igor Lychagov เอ็กเนส ถือเป็นโบรกเกอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในไทย แม้จะไม่เคยนำเสนอโบนัสการเทรดมาก่อน 

 • Exness ปี 2022 ถือเป็นโบรกเกอร์ที่มีคนใช้งานเยอะที่สุดในโลก
 • Exness เป็นโบรกเกอร์ที่มีคนไทยงานมากที่สุดและได้รับความนิยมสูงในไทย
ทางลัดเปิดบัญชี Exness
Exness

ข้อมูลติดต่อ

ข้อดี

 • ฝากถอนรวดเร็วที่สุดในไทย แบบเข้าทันที
 • Spread และค่าคอมมิชชั่นถูกที่สุด
 • มีบริการ Free Swap ไม่คิดค่าสวอปถือออเดอร์ข้ามคืน
 • มีบริการฟรี VPS สำหรับคนเทรด EA
 • ใบอนุญาตน่าเชื่อถือระดับสูงสุด และมีหลายใบ
 • มี Leverage แบบไม่จำกัดซึ่งถือว่าสูง
 • ใช้เงินเริ่มต้นน้อยมาก เหมาะสำหรับมือใหม่หัดลงทุน

ข้อเสีย

 • เทรดข่าวในบัญชี Pro มักจะมีปัญหา

คำแนะนำของเรา

คำแนะนำสำหรับมือใหม่

เราแนะนำให้เปิดบัญชี Standard สำหรับมือใหม่ เพราะว่าเงินขั้นต่ำน้อย และได้ Leverage สูง ส่วนมืออาชีพแล้วเราแนะนำให้เปิดบัญชี Pro เพราะว่าต้นทุนการเทรดต่ำ แม้ว่าช่วงข่าวจะมีปัญหา แต่ว่า ค่าคอมมิชชั่นก็ไม่เสีย และสวอปฟรี….

คะแนนรีวิว Exness

นี่คือคะแนนรีวิวของโบรกเกอร์ Exness ในแต่ละด้าน ตามคะแนนจากการทดสอบใช้งานจริง

 

คุณสมบัติ

คะแนน

ข้อมูลจากเรา

Spread
 ⭐⭐⭐⭐⭐
 • มีบัญชีที่ Spread ถูกคือ บัญชี Pro และบัญชี Zero ถูกที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ในไทย
Swap
 ⭐⭐⭐⭐⭐
 • ไม่คิดสวอปทุกบัญชีและไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม
Commission
 ⭐⭐⭐⭐⭐
 • ค่าคอมมิชชั่นบัญชี Pro ไม่คิดถือว่าถูกมาก
การช่วยเหลือ
 ⭐⭐⭐⭐
 • Support ตอบคำถามดี แต่ต้องผ่าน robot ก่อน
การส่งคำสั่ง
 ⭐⭐⭐⭐
 • มีปัญหาช่วงข่าวบางประเภทบัญชี โดยเฉพาะ บัญชี Pro
การฝากถอน
 ⭐⭐⭐⭐⭐
 • รวดเร็วระดับทันที ฝากแล้วเข้าเลย ถอนแล้วเข้าเลย
ความปลอดภัยน่าเชื่อถือ
 ⭐⭐⭐⭐⭐
 • มีใบอนุญาตระดับสูง มีใบอนุญาตหลายหน่วยงาน

ใบอนุญาต Exness

 

สัญลักษณ์

หน่วยงาน

ระดับใบอนุญาต

 • Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
ระดับ 2
 • Central Bank of Curaçao and Sint Maarten (CBCS)
ระดับ 3
 • Financial Services Authority (FSA)
ระดับ 3
 • Financial Services Commission (FSC)
ระดับ 3
 • Financial Sector Conduct Authority (FSCA)
ระดับ 3
 • Financial Conduct Authority (FCA)
ระดับ 1
ทางลัดเปิดบัญชี Exness อ่านรีวิว Exness ฉบับเต็ม

โบนัสฟรี และโบนัสเครดิต

อันดับ 2 โบรกเกอร์ Tickmill (แนะนำ)

ข้อมูล Exness

Exness คือโบรกเกอร์ที่มาจากประเทศไซปรัส เดิมทีเป็นโบรกเกอร์สัญชาตรัสเซีย ก่อนที่จะย้ายสำนักงานใหญ่มาในไซปรัส ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2008 โดย Petr Valov และ Igor Lychagov เอ็กเนส ถือเป็นโบรกเกอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในไทย แม้จะไม่เคยนำเสนอโบนัสการเทรดมาก่อน 

 • Exness ปี 2022 ถือเป็นโบรกเกอร์ที่มีคนใช้งานเยอะที่สุดในโลก
 • Exness เป็นโบรกเกอร์ที่มีคนไทยงานมากที่สุดและได้รับความนิยมสูงในไทย
ทางลัดเปิดบัญชี Exness

ข้อมูลติดต่อ

ข้อดี

 • ฝากถอนรวดเร็วที่สุดในไทย แบบเข้าทันที
 • Spread และค่าคอมมิชชั่นถูกที่สุด
 • มีบริการ Free Swap ไม่คิดค่าสวอปถือออเดอร์ข้ามคืน
 • มีบริการฟรี VPS สำหรับคนเทรด EA
 • ใบอนุญาตน่าเชื่อถือระดับสูงสุด และมีหลายใบ
 • มี Leverage แบบไม่จำกัดซึ่งถือว่าสูง
 • ใช้เงินเริ่มต้นน้อยมาก เหมาะสำหรับมือใหม่หัดลงทุน

ข้อเสีย

 • เทรดข่าวในบัญชี Pro มักจะมีปัญหา

คำแนะนำของเรา

คำแนะนำสำหรับมือใหม่

เราแนะนำให้เปิดบัญชี Standard สำหรับมือใหม่ เพราะว่าเงินขั้นต่ำน้อย และได้ Leverage สูง ส่วนมืออาชีพแล้วเราแนะนำให้เปิดบัญชี Pro เพราะว่าต้นทุนการเทรดต่ำ แม้ว่าช่วงข่าวจะมีปัญหา แต่ว่า ค่าคอมมิชชั่นก็ไม่เสีย และสวอปฟรี….

คะแนนรีวิว Exness

นี่คือคะแนนรีวิวของโบรกเกอร์ Exness ในแต่ละด้าน ตามคะแนนจากการทดสอบใช้งานจริง

      บริการ

    คะแนน

ความคิดเห็น

สเปรด (Spread)
⭐⭐⭐⭐⭐
 • มีบัญชีที่ Spread ถูกคือ บัญชี Pro และบัญชี Zero ถูกที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ในไทย
คอมมิชชั่น (Commission)
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ค่าคอมมิชชั่นบัญชี Pro ไม่คิดถือว่าถูกมาก
สวอป (Swap)
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ไม่คิดสวอปทุกบัญชีและไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม
ฝากถอน 
⭐⭐⭐⭐⭐
 • รวดเร็วระดับทันที ฝากแล้วเข้าเลย ถอนแล้วเข้าเลย
ส่งคำสั่งเทรด
⭐⭐⭐⭐
 • มีปัญหาช่วงข่าวบางประเภทบัญชี โดยเฉพาะ บัญชี Pro 

ใบอนุญาต Exness

 

สัญลักษณ์

หน่วยงาน

ระดับใบอนุญาต

 • Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
ระดับ 2
 • Central Bank of Curaçao and Sint Maarten (CBCS)
ระดับ 3
 • Financial Services Authority (FSA)
ระดับ 3
 • Financial Services Commission (FSC)
ระดับ 3
 • Financial Sector Conduct Authority (FSCA)
ระดับ 3
 • Financial Conduct Authority (FCA)
ระดับ 1
ทางลัดเปิดบัญชี Exness อ่านรีวิว Exness ฉบับเต็ม

โบนัสฟรี และโบนัสเครดิต

อันดับ 3 โบรกเกอร์ Eightcap (แนะนำ)

ข้อมูล Exness

Exness คือโบรกเกอร์ที่มาจากประเทศไซปรัส เดิมทีเป็นโบรกเกอร์สัญชาตรัสเซีย ก่อนที่จะย้ายสำนักงานใหญ่มาในไซปรัส ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2008 โดย Petr Valov และ Igor Lychagov เอ็กเนส ถือเป็นโบรกเกอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในไทย แม้จะไม่เคยนำเสนอโบนัสการเทรดมาก่อน 

 • Exness ปี 2022 ถือเป็นโบรกเกอร์ที่มีคนใช้งานเยอะที่สุดในโลก
 • Exness เป็นโบรกเกอร์ที่มีคนไทยงานมากที่สุดและได้รับความนิยมสูงในไทย
ทางลัดเปิดบัญชี Exness
Eightcap

ข้อมูลติดต่อ

ข้อดี

 • ฝากถอนรวดเร็วที่สุดในไทย แบบเข้าทันที
 • Spread และค่าคอมมิชชั่นถูกที่สุด
 • มีบริการ Free Swap ไม่คิดค่าสวอปถือออเดอร์ข้ามคืน
 • มีบริการฟรี VPS สำหรับคนเทรด EA
 • ใบอนุญาตน่าเชื่อถือระดับสูงสุด และมีหลายใบ
 • มี Leverage แบบไม่จำกัดซึ่งถือว่าสูง
 • ใช้เงินเริ่มต้นน้อยมาก เหมาะสำหรับมือใหม่หัดลงทุน

ข้อเสีย

 • เทรดข่าวในบัญชี Pro มักจะมีปัญหา

คำแนะนำของเรา

คำแนะนำสำหรับมือใหม่

เราแนะนำให้เปิดบัญชี Standard สำหรับมือใหม่ เพราะว่าเงินขั้นต่ำน้อย และได้ Leverage สูง ส่วนมืออาชีพแล้วเราแนะนำให้เปิดบัญชี Pro เพราะว่าต้นทุนการเทรดต่ำ แม้ว่าช่วงข่าวจะมีปัญหา แต่ว่า ค่าคอมมิชชั่นก็ไม่เสีย และสวอปฟรี….

คะแนนรีวิว Exness

นี่คือคะแนนรีวิวของโบรกเกอร์ Exness ในแต่ละด้าน ตามคะแนนจากการทดสอบใช้งานจริง

      บริการ

    คะแนน

ความคิดเห็น

สเปรด (Spread)
⭐⭐⭐⭐⭐
 • มีบัญชีที่ Spread ถูกคือ บัญชี Pro และบัญชี Zero ถูกที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ในไทย
คอมมิชชั่น (Commission)
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ค่าคอมมิชชั่นบัญชี Pro ไม่คิดถือว่าถูกมาก
สวอป (Swap)
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ไม่คิดสวอปทุกบัญชีและไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม
ฝากถอน 
⭐⭐⭐⭐⭐
 • รวดเร็วระดับทันที ฝากแล้วเข้าเลย ถอนแล้วเข้าเลย
ส่งคำสั่งเทรด
⭐⭐⭐⭐
 • มีปัญหาช่วงข่าวบางประเภทบัญชี โดยเฉพาะ บัญชี Pro 

ใบอนุญาต Exness

 

สัญลักษณ์

หน่วยงาน

ระดับใบอนุญาต

 • Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
ระดับ 2
 • Central Bank of Curaçao and Sint Maarten (CBCS)
ระดับ 3
 • Financial Services Authority (FSA)
ระดับ 3
 • Financial Services Commission (FSC)
ระดับ 3
 • Financial Sector Conduct Authority (FSCA)
ระดับ 3
 • Financial Conduct Authority (FCA)
ระดับ 1
ทางลัดเปิดบัญชี Exness อ่านรีวิว Exness ฉบับเต็ม

โบนัสฟรี และโบนัสเครดิต

อันดับ 4 โบรกเกอร์ IUX Markets (แนะนำ)

ข้อมูล Exness

Exness คือโบรกเกอร์ที่มาจากประเทศไซปรัส เดิมทีเป็นโบรกเกอร์สัญชาตรัสเซีย ก่อนที่จะย้ายสำนักงานใหญ่มาในไซปรัส ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2008 โดย Petr Valov และ Igor Lychagov เอ็กเนส ถือเป็นโบรกเกอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในไทย แม้จะไม่เคยนำเสนอโบนัสการเทรดมาก่อน 

 • Exness ปี 2022 ถือเป็นโบรกเกอร์ที่มีคนใช้งานเยอะที่สุดในโลก
 • Exness เป็นโบรกเกอร์ที่มีคนไทยงานมากที่สุดและได้รับความนิยมสูงในไทย
ทางลัดเปิดบัญชี Exness

ข้อมูลติดต่อ

ข้อดี

 • ฝากถอนรวดเร็วที่สุดในไทย แบบเข้าทันที
 • Spread และค่าคอมมิชชั่นถูกที่สุด
 • มีบริการ Free Swap ไม่คิดค่าสวอปถือออเดอร์ข้ามคืน
 • มีบริการฟรี VPS สำหรับคนเทรด EA
 • ใบอนุญาตน่าเชื่อถือระดับสูงสุด และมีหลายใบ
 • มี Leverage แบบไม่จำกัดซึ่งถือว่าสูง
 • ใช้เงินเริ่มต้นน้อยมาก เหมาะสำหรับมือใหม่หัดลงทุน

ข้อเสีย

 • เทรดข่าวในบัญชี Pro มักจะมีปัญหา

คำแนะนำของเรา

คำแนะนำสำหรับมือใหม่

เราแนะนำให้เปิดบัญชี Standard สำหรับมือใหม่ เพราะว่าเงินขั้นต่ำน้อย และได้ Leverage สูง ส่วนมืออาชีพแล้วเราแนะนำให้เปิดบัญชี Pro เพราะว่าต้นทุนการเทรดต่ำ แม้ว่าช่วงข่าวจะมีปัญหา แต่ว่า ค่าคอมมิชชั่นก็ไม่เสีย และสวอปฟรี….

คะแนนรีวิว Exness

นี่คือคะแนนรีวิวของโบรกเกอร์ Exness ในแต่ละด้าน ตามคะแนนจากการทดสอบใช้งานจริง

      บริการ

    คะแนน

ความคิดเห็น

สเปรด (Spread)
⭐⭐⭐⭐⭐
 • มีบัญชีที่ Spread ถูกคือ บัญชี Pro และบัญชี Zero ถูกที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ในไทย
คอมมิชชั่น (Commission)
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ค่าคอมมิชชั่นบัญชี Pro ไม่คิดถือว่าถูกมาก
สวอป (Swap)
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ไม่คิดสวอปทุกบัญชีและไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม
ฝากถอน 
⭐⭐⭐⭐⭐
 • รวดเร็วระดับทันที ฝากแล้วเข้าเลย ถอนแล้วเข้าเลย
ส่งคำสั่งเทรด
⭐⭐⭐⭐
 • มีปัญหาช่วงข่าวบางประเภทบัญชี โดยเฉพาะ บัญชี Pro 

ใบอนุญาต Exness

 

สัญลักษณ์

หน่วยงาน

ระดับใบอนุญาต

 • Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
ระดับ 2
 • Central Bank of Curaçao and Sint Maarten (CBCS)
ระดับ 3
 • Financial Services Authority (FSA)
ระดับ 3
 • Financial Services Commission (FSC)
ระดับ 3
 • Financial Sector Conduct Authority (FSCA)
ระดับ 3
 • Financial Conduct Authority (FCA)
ระดับ 1
ทางลัดเปิดบัญชี Exness อ่านรีวิว Exness ฉบับเต็ม

โบนัสฟรี และโบนัสเครดิต

อันดับ 5 โบรกเกอร์ GMI Markets

ข้อมูล Exness

Exness คือโบรกเกอร์ที่มาจากประเทศไซปรัส เดิมทีเป็นโบรกเกอร์สัญชาตรัสเซีย ก่อนที่จะย้ายสำนักงานใหญ่มาในไซปรัส ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2008 โดย Petr Valov และ Igor Lychagov เอ็กเนส ถือเป็นโบรกเกอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในไทย แม้จะไม่เคยนำเสนอโบนัสการเทรดมาก่อน 

 • Exness ปี 2022 ถือเป็นโบรกเกอร์ที่มีคนใช้งานเยอะที่สุดในโลก
 • Exness เป็นโบรกเกอร์ที่มีคนไทยงานมากที่สุดและได้รับความนิยมสูงในไทย
ทางลัดเปิดบัญชี Exness
GMI Market

ข้อมูลติดต่อ

ข้อดี

 • ฝากถอนรวดเร็วที่สุดในไทย แบบเข้าทันที
 • Spread และค่าคอมมิชชั่นถูกที่สุด
 • มีบริการ Free Swap ไม่คิดค่าสวอปถือออเดอร์ข้ามคืน
 • มีบริการฟรี VPS สำหรับคนเทรด EA
 • ใบอนุญาตน่าเชื่อถือระดับสูงสุด และมีหลายใบ
 • มี Leverage แบบไม่จำกัดซึ่งถือว่าสูง
 • ใช้เงินเริ่มต้นน้อยมาก เหมาะสำหรับมือใหม่หัดลงทุน

ข้อเสีย

 • เทรดข่าวในบัญชี Pro มักจะมีปัญหา

คำแนะนำของเรา

คำแนะนำสำหรับมือใหม่

เราแนะนำให้เปิดบัญชี Standard สำหรับมือใหม่ เพราะว่าเงินขั้นต่ำน้อย และได้ Leverage สูง ส่วนมืออาชีพแล้วเราแนะนำให้เปิดบัญชี Pro เพราะว่าต้นทุนการเทรดต่ำ แม้ว่าช่วงข่าวจะมีปัญหา แต่ว่า ค่าคอมมิชชั่นก็ไม่เสีย และสวอปฟรี….

คะแนนรีวิว Exness

นี่คือคะแนนรีวิวของโบรกเกอร์ Exness ในแต่ละด้าน ตามคะแนนจากการทดสอบใช้งานจริง

      บริการ

    คะแนน

ความคิดเห็น

สเปรด (Spread)
⭐⭐⭐⭐⭐
 • มีบัญชีที่ Spread ถูกคือ บัญชี Pro และบัญชี Zero ถูกที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ในไทย
คอมมิชชั่น (Commission)
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ค่าคอมมิชชั่นบัญชี Pro ไม่คิดถือว่าถูกมาก
สวอป (Swap)
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ไม่คิดสวอปทุกบัญชีและไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม
ฝากถอน 
⭐⭐⭐⭐⭐
 • รวดเร็วระดับทันที ฝากแล้วเข้าเลย ถอนแล้วเข้าเลย
ส่งคำสั่งเทรด
⭐⭐⭐⭐
 • มีปัญหาช่วงข่าวบางประเภทบัญชี โดยเฉพาะ บัญชี Pro 

ใบอนุญาต Exness

 

สัญลักษณ์

หน่วยงาน

ระดับใบอนุญาต

 • Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
ระดับ 2
 • Central Bank of Curaçao and Sint Maarten (CBCS)
ระดับ 3
 • Financial Services Authority (FSA)
ระดับ 3
 • Financial Services Commission (FSC)
ระดับ 3
 • Financial Sector Conduct Authority (FSCA)
ระดับ 3
 • Financial Conduct Authority (FCA)
ระดับ 1
ทางลัดเปิดบัญชี Exness อ่านรีวิว Exness ฉบับเต็ม

โบนัสฟรี และโบนัสเครดิต

อันดับ 6 โบรกเกอร์ FBS

ข้อมูล Exness

Exness คือโบรกเกอร์ที่มาจากประเทศไซปรัส เดิมทีเป็นโบรกเกอร์สัญชาตรัสเซีย ก่อนที่จะย้ายสำนักงานใหญ่มาในไซปรัส ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2008 โดย Petr Valov และ Igor Lychagov เอ็กเนส ถือเป็นโบรกเกอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในไทย แม้จะไม่เคยนำเสนอโบนัสการเทรดมาก่อน 

 • Exness ปี 2022 ถือเป็นโบรกเกอร์ที่มีคนใช้งานเยอะที่สุดในโลก
 • Exness เป็นโบรกเกอร์ที่มีคนไทยงานมากที่สุดและได้รับความนิยมสูงในไทย
ทางลัดเปิดบัญชี Exness
FBS

ข้อมูลติดต่อ

ข้อดี

 • ฝากถอนรวดเร็วที่สุดในไทย แบบเข้าทันที
 • Spread และค่าคอมมิชชั่นถูกที่สุด
 • มีบริการ Free Swap ไม่คิดค่าสวอปถือออเดอร์ข้ามคืน
 • มีบริการฟรี VPS สำหรับคนเทรด EA
 • ใบอนุญาตน่าเชื่อถือระดับสูงสุด และมีหลายใบ
 • มี Leverage แบบไม่จำกัดซึ่งถือว่าสูง
 • ใช้เงินเริ่มต้นน้อยมาก เหมาะสำหรับมือใหม่หัดลงทุน

ข้อเสีย

 • เทรดข่าวในบัญชี Pro มักจะมีปัญหา

คำแนะนำของเรา

คำแนะนำสำหรับมือใหม่

เราแนะนำให้เปิดบัญชี Standard สำหรับมือใหม่ เพราะว่าเงินขั้นต่ำน้อย และได้ Leverage สูง ส่วนมืออาชีพแล้วเราแนะนำให้เปิดบัญชี Pro เพราะว่าต้นทุนการเทรดต่ำ แม้ว่าช่วงข่าวจะมีปัญหา แต่ว่า ค่าคอมมิชชั่นก็ไม่เสีย และสวอปฟรี….

คะแนนรีวิว Exness

นี่คือคะแนนรีวิวของโบรกเกอร์ Exness ในแต่ละด้าน ตามคะแนนจากการทดสอบใช้งานจริง

      บริการ

    คะแนน

ความคิดเห็น

สเปรด (Spread)
⭐⭐⭐⭐⭐
 • มีบัญชีที่ Spread ถูกคือ บัญชี Pro และบัญชี Zero ถูกที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ในไทย
คอมมิชชั่น (Commission)
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ค่าคอมมิชชั่นบัญชี Pro ไม่คิดถือว่าถูกมาก
สวอป (Swap)
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ไม่คิดสวอปทุกบัญชีและไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม
ฝากถอน 
⭐⭐⭐⭐⭐
 • รวดเร็วระดับทันที ฝากแล้วเข้าเลย ถอนแล้วเข้าเลย
ส่งคำสั่งเทรด
⭐⭐⭐⭐
 • มีปัญหาช่วงข่าวบางประเภทบัญชี โดยเฉพาะ บัญชี Pro 

ใบอนุญาต Exness

 

สัญลักษณ์

หน่วยงาน

ระดับใบอนุญาต

 • Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
ระดับ 2
 • Central Bank of Curaçao and Sint Maarten (CBCS)
ระดับ 3
 • Financial Services Authority (FSA)
ระดับ 3
 • Financial Services Commission (FSC)
ระดับ 3
 • Financial Sector Conduct Authority (FSCA)
ระดับ 3
 • Financial Conduct Authority (FCA)
ระดับ 1
ทางลัดเปิดบัญชี Exness อ่านรีวิว Exness ฉบับเต็ม

โบนัสฟรี และโบนัสเครดิต