โบรกเกอร์ Forex คืออะไร

โบรกเกอร์ Forex เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน

เลือกโบรเกอร์ Forex ผิด ทำให้การเทรดที่กำไรง่าย ๆ กลายเป็นขาดทุนได้ ไม่อยากให้การเทรด Forex เริ่มต้นด้วยความยาก ลองอ่านรีวิวของเราก่อน

โบรกเกอร์ Forex คือ ผู้ให้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างตลาดและเทรดเดอร์อื่น ๆ ในการส่งคำสั่งเทรด Forex ซึ่งแต่ละโบรกเกอร์จะมีวิธีการส่งคำสั่งที่แตกต่างกันไป 

ในการเทรด Forex เทรดเดอร์จะต้องเลือกเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์แห่งใดแห่งหนึ่ง เพราะเทรดเดอร์จะไม่สามารถส่งคำสั่งเข้าตลาดกลางเองได้ การทำหน้าที่นี้ของโบรกเกอร์ Forex ก็ไม่แตกต่างจากโบรกเกอร์หุ้นต่าง ๆ ในการส่งคำสั่งเข้าสู่กระดานซื้อขายหุ้นทั่วไป

Forex คืออะไร

ตลาด Forex เป็นตลาดการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ทางการเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพราะมันคือ ตลาดที่ทุก ๆ คนเข้ามาซื้อขายเพื่อนำสินทรัพย์ต่าง ๆ ไปลงทุน มันคือ การลงทุนข้ามชาติ 

สำหรับใครที่นึกไม่ออก ให้ลองนึกว่า เมื่อคุณไปเที่ยวต่างประเทศ คุณจะต้องแลกเงินของประเทศนั้นเพื่อใช้จ่ายในการท่องเที่ยว นั่นก็คือ ตลาด Forex โดยที่ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ในการซื้อขายเงินสำหรับปลายทางที่คุณต้องไป ก็คือ ธนาคาร และบริษัทที่รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็เป็น “โบรกเกอร์ Forex” ประเภทหนึ่ง

ใครบ้างอยู่ในตลาด Forex

จากตัวอย่างของการท่องเที่ยว จะเห็นว่านั่นเป็นเพียงกิจกรรมเดียวที่เกี่ยวข้องกับตลาด Forex แต่ยังมีอีกหลายกิจกรรม ได้แก่

 • ธุรกิจนำเข้าและส่งออก ที่ต้องแลกเงินหรือซื้อขายเป็นเงินต่างประเทศ
 • ธุรกิจธนาคาร การโอนเงินรับเงินแลกเงินต่างประเทศ
 • ธุรกิจการลงทุนทางตรงข้ามชาติ การเปิดธุรกิจต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนการผลิต
 • ธุรกิจการลงทุนสถาบันการเงิน เช่น บริษัทประกัน กองทุน Hedge Fund กองทุนเก็งกำไรต่าง ๆ 
 • เทรดเดอร์รายใหญ่ที่ต้องการนำเงินไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศ
 • เทรดเดอร์รายย่อยที่ลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยน
 • โบรกเกอร์ที่เป็นตัวแทนของเทรดเดอร์ในการส่งคำสั่งซื้อขาย 

กลุ่มคนทั้งหมดนี้ทำการส่งคำสั่งซื้อขายภายในตลาด Forex ที่เรียกว่า Interbank FX Market ซึ่งเป็นตลาดที่ไม่มีตัวตน เรียกว่า OTC Market หรือ Over the Counter Market โดยแต่ละหน่วยงานจะมีสถาบันการเงิน หรือ หน่วยงานกำกับดูแลและตรวจสอบความโปร่งใสอยู่ของแต่ละประเทศที่ลงทะเบียน เรียกว่า “หน่วยงานกำกับโบรกเกอร์” หรือ Forex Regulators

หน่วยงานกำกับโบรกเกอร์และใบอนุญาต

หน่วยงานกำกับโบรกเกอร์ Forex เป็นหน่วยงานที่จะคอยตรวจสอบการทำงาน เพื่อตรวจสอบความโปร่งใส และยุติธรรมต่อลูกค้า โดยหน่วยงานเหล่านี้จะตั้งอยู่ในประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางการเงิน ได้แก่ประเทศที่เป็นสวรรค์ของนักลงทุน ประเทศที่ปลอดภาษีจากการลงทุนเป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การขึ้นทะเบียนหน่วยงานเหล่านี้จะมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้บางโบรกเกอร์หลีกเลี่ยงการลงทะเบียนและไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งทำให้เทรดเดอร์เผชิญกับความเสี่ยงในกรณีที่มีกรณีของการผิดนัดชำระ ทำให้เทรดเดอร์เสี่ยงที่สูญเงินต้นในการเทรด

แต่ถึงแม้จะมีหน่วยงานกำกับ ก็ไม่ได้หมายความว่า หน่วยงานกำกับเหล่านั้นจะไม่ได้ถูกจัดประเภท หรือแบ่งประเภทของระดับใบอนุญาต ไว้ มันยังมีระดับใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ อีก

ประเภทของใบอนุญาต Forex

ใบอนุญาตกำกับโบรกเกอร์ของ Forex โบรกเกอร์นั้น จะมีระดับที่แตกต่างกันไป โดยที่ระดับความน่าเชื่อถือจะมีการจัดลำดับเป็นชั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับการจดทะเบียนใบอนุญาตก็จะแตกต่างกันไป โบรกเกอร์ที่มีการจดทะเบียนใบอนุญาตระดับสูงก็จะมีความน่าเชื่อถือและความมั่นคงสูง โดยสามารถแบ่งระดับของใบอนุญาตเป็นชั้น (Tier) ดังต่อไปนี้

ใบอนุญาตระดับ Tier 1 High Trust Forex Regulator

 • Australian Securities & Investment Commission (ASIC) – Australia
 • Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) – Canada
 • Securities Futures Commission (SFC) – Hong Kong
 • Japanese Financial Services Authority (JFSA) – Japan
 • Monetary Authority of Singapore (MAS) – Singapore
 • Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) – Switzerland
 • Financial Conduct Authority (FCA) – United Kingdom (UK)
 • Commodity Futures Trading Commission (CFTC) – United States

ใบอนุญาตระดับ Tier 2 : Average Trust Forex Regulator

 • China Banking Regulatory Commission (CBRC) – China
 • Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) – Cyprus
 • Central Bank of Ireland (CBI) – Ireland
 • Israel Securities Authority (ISA) – Israel
 • Financial Markets Authority (FMA) – New Zealand
 • Central Bank of Russia (CBR) – Russia
 • Financial Services Board in South Africa (FSB) – South Africa
 • Securities and Exchange Commission (Thailand) – Thailand
 • Dubai Financial Services Authority (DFSA) – United Arab Emirates

ใบอนุญาต Tier 3 : Low Trust Forex Regulator

 • Securities Commission of the Bahamas (SCB) – Bahamas
 • International Financial Services Commission (IFSC) – Belize
 • Bermuda Monetary Authority (BMA) – Bermuda
 • BVI Financial Services Commission (FSC) – British Virgin Islands
 • Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) – Cayman Islands
 • Mauritius’ Financial Services Commission (FSC) – Mauritius

การเลือกโบรกเกอร์ Forex

สำหรับการเทรด Forex สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเทรด Forex คือ เราควรจะเลือกโบรกเกอร์ Forex อย่างไร เพื่อที่จะทำให้เงินทุนของเราปลอดภัยมากที่สุด มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด มีต้นทุนการเทรดน้อยที่สุด ซึ่งได้แก่ สเปรด คอมมิชชั่น และสวอป ซึ่งล้วนแแต่เป็นค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์ Forex  ดังนั้น การเลือกโบรเกอร์ Forex จึงควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

 • ความน่าเชื่อถือของใบอนุญาต
 • สเปรด สวอป และ คอมมิชชั่นในการเทรด
 • การส่งคำสั่งที่รวดเร็ว
 • ความสามารถในการฝากถอนสำหรับคนไทย
 • การให้บริการช่วยเหลือตอบคำถาม ช่วยเหลือเทรดเดอร์

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่เรานำมาใช้ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ Forex ซึ่งการจัดอันดับของเรา ทำให้คุณสามารถทำความเข้าใจโบรกเกอร์ Forex อย่างเบ็ดเสร็จโดยที่ไม่ต้องไปค้นหาข้อมูลให้เสียเวลา เพราะเรามีประสบการณ์ตรงในการเทรดและได้ให้ความสำคัญกับการเลือกโบรกเกอร์ไว้แต่ต้น 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกโบรกเกอร์ Forex

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเทรด Forex เกี่ยวกับโบรกเกอร์ Forex ที่ให้บริการในไทย

 • โบรกเกอร์ Forex สัญชาตไทยไม่มี ส่วนใหญ่เป็นโบรกเกอร์ต่างชาติ นั่นเพราะว่า กฏหมายไทยล้าหลังทางด้านการเงิน
 • โบรกเกอร์ Forex ที่ให้บริการในไทย ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับความนิยมในระดับโลก เพราะว่า ระดับโลกอาจจะมีชื่อเสียง แต่ไม่ได้สนใจกลุ่มลูกค้าคนไทย เช่นนี้ การบริการอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับกลุ่มที่ให้บริการในไทยโดยตรง เช่น การฝากถอนช้า 
 • ปัจจุบันโบรกเกอร์หลายแห่งที่เอาโบนัสเข้ามาชักจูงเทรดเดอร์หน้าใหม่ โบนัสไม่ได้บอกถึงคุณภาพบริการ ดังนั้น การมีโบนัสไม่ได้หมายความว่า โบรกเกอร์ Forex นั้นเป็นโบรกเกอร์คุณภาพดี

ต่อไปนี้เป็นการจัดอันดับโบรกเกอร์ Forex ที่ให้บริการในไทย ที่ดีที่สุด 6 โบรกเกอร์และมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ตั้ง โดยเรียงลำดับตามคุณภาพของโบรกเกอร์ 

จัดอันดับโบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุดในไทย

อันดับ 1 โบรกเกอร์ Exness (แนะนำ)

ข้อมูล Exness

Exness คือโบรกเกอร์ที่มาจากประเทศไซปรัส เดิมทีเป็นโบรกเกอร์สัญชาตรัสเซีย ก่อนที่จะย้ายสำนักงานใหญ่มาในไซปรัส ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2008 โดย Petr Valov และ Igor Lychagov เอ็กเนส ถือเป็นโบรกเกอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในไทย แม้จะไม่เคยนำเสนอโบนัสการเทรดมาก่อน 

 • Exness ปี 2022 ถือเป็นโบรกเกอร์ที่มีคนใช้งานเยอะที่สุดในโลก
 • Exness เป็นโบรกเกอร์ที่มีคนไทยงานมากที่สุดและได้รับความนิยมสูงในไทย
ทางลัดเปิดบัญชี Exness
Exness

ข้อมูลติดต่อ

ข้อดี

 • ฝากถอนรวดเร็วที่สุดในไทย แบบเข้าทันที
 • Spread และค่าคอมมิชชั่นถูกที่สุด
 • มีบริการ Free Swap ไม่คิดค่าสวอปถือออเดอร์ข้ามคืน
 • มีบริการฟรี VPS สำหรับคนเทรด EA
 • ใบอนุญาตน่าเชื่อถือระดับสูงสุด และมีหลายใบ
 • มี Leverage แบบไม่จำกัดซึ่งถือว่าสูง
 • ใช้เงินเริ่มต้นน้อยมาก เหมาะสำหรับมือใหม่หัดลงทุน

ข้อเสีย

 • เทรดข่าวในบัญชี Pro มักจะมีปัญหา

คำแนะนำของเรา

คำแนะนำสำหรับมือใหม่

เราแนะนำให้เปิดบัญชี Standard สำหรับมือใหม่ เพราะว่าเงินขั้นต่ำน้อย และได้ Leverage สูง ส่วนมืออาชีพแล้วเราแนะนำให้เปิดบัญชี Pro เพราะว่าต้นทุนการเทรดต่ำ แม้ว่าช่วงข่าวจะมีปัญหา แต่ว่า ค่าคอมมิชชั่นก็ไม่เสีย และสวอปฟรี….

คะแนนรีวิว Exness

นี่คือคะแนนรีวิวของโบรกเกอร์ Exness ในแต่ละด้าน ตามคะแนนจากการทดสอบใช้งานจริง

 

คุณสมบัติ

คะแนน

ข้อมูลจากเรา

Spread
 ⭐⭐⭐⭐⭐
 • มีบัญชีที่ Spread ถูกคือ บัญชี Pro และบัญชี Zero ถูกที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ในไทย
Swap
 ⭐⭐⭐⭐⭐
 • ไม่คิดสวอปทุกบัญชีและไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม
Commission
 ⭐⭐⭐⭐⭐
 • ค่าคอมมิชชั่นบัญชี Pro ไม่คิดถือว่าถูกมาก
การช่วยเหลือ
 ⭐⭐⭐⭐
 • Support ตอบคำถามดี แต่ต้องผ่าน robot ก่อน
การส่งคำสั่ง
 ⭐⭐⭐⭐
 • มีปัญหาช่วงข่าวบางประเภทบัญชี โดยเฉพาะ บัญชี Pro
การฝากถอน
 ⭐⭐⭐⭐⭐
 • รวดเร็วระดับทันที ฝากแล้วเข้าเลย ถอนแล้วเข้าเลย
ความปลอดภัยน่าเชื่อถือ
 ⭐⭐⭐⭐⭐
 • มีใบอนุญาตระดับสูง มีใบอนุญาตหลายหน่วยงาน

ใบอนุญาต Exness

 

สัญลักษณ์

หน่วยงาน

ระดับใบอนุญาต

 • Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
ระดับ 2
 • Central Bank of Curaçao and Sint Maarten (CBCS)
ระดับ 3
 • Financial Services Authority (FSA)
ระดับ 3
 • Financial Services Commission (FSC)
ระดับ 3
 • Financial Sector Conduct Authority (FSCA)
ระดับ 3
 • Financial Conduct Authority (FCA)
ระดับ 1
ทางลัดเปิดบัญชี Exness อ่านรีวิว Exness ฉบับเต็ม

โบนัสฟรี และโบนัสเครดิต

อันดับ 2 โบรกเกอร์ Tickmill (แนะนำ)

ข้อมูล Tickmill

บริษัท FBS ของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งปี 2014 ผู้ใช้งานมากกว่า 500,000 บัญชีทั่วโลก สำนักงาน 2 แห่ง ได้แก่ ประเทศเซเชลส์และประเทศมาเลเซีย บริษัทในเครือทั้งหมด ดังนี้

 • บริษัท Tickmill Ltd
 • บริษัท Tickmill UK Ltd
 • บริษัท Tickmill Europe Ltd
 • บริษัท Tickmill Asia Ltd
 • บริษัท Tickmill South Africa (Pty) Ltd)
ทางลัดเปิดบัญชี Tickmill
Tickmill

ข้อมูลติดต่อ

ข้อดี

 • สเปรดต่ำ เริ่มต้น 0.0 pips
 • ค่าคอมมิชชั่นต่ำกว่าโบรกเกอร์อื่นมาก
 • ค่าสวอปต่ำกว่าโบรกเกอร์ XM และ IC Markets
 • ถือใบอนุญาตที่มีความน่าเชื่อถือสูง
 • โบรกเกอร์อังกฤษรายเดียวที่ให้บริการในประเทศไทย
 • เทรดทองและน้ำมันเหมาะมาก
 • การส่งคำสั่งรวดเร็ว รื่นไหล แม้ในช่วงข่าว
 • เทรดคริปโตได้ มีจำนวนเหรียญให้เทรดค่อนข้างมาก
 • โบนัสต้อนรับ 30 USD สำหรับลูกค้าใหม่
 • ฝากถอนสะดวกผ่านธนาคารไทย รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง

ข้อเสีย

 • เริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยอย่างกว้างขวางได้ไม่นาน ทำให้ผู้ใช้งานในประเทศไทยยังมีไม่มาก

คำแนะนำของเรา

คำแนะนำสำหรับมืออาชีพ

เราแนะนำให้เปิดบัญชี VIP สำหรับมืออาชีพ เนื่องจากสเปรดต่ำเริ่มต้น 0.0 pips อีกทั้งยังมีค่าคอมมิชชั่นต่ำกว่าโบรกเกอร์อื่น ๆ ถึงเกือบ 4 เท่า คือ ค่าคอมมิชชั่นเปิดออเดอร์รวมปิดออเดอร์เพียง 2 USD เท่านั้น ในขณะที่ค่าคอมมิชชั่นส่วนใหญ่ในตลาดอยู่ที่ 7 USD ประเภทบัญชีของ Tickmill ค่อนข้างเหมาะกับเทรดเดอร์มืออาชีพที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ที่ปลอดภัยสำหรับเงินทุนจำนวนมาก และมีต้นทุนการเทรดต่ำ

คะแนนรีวิว Tickmill

นี่คือคะแนนรีวิวของโบรกเกอร์ Tickmill ในแต่ละด้าน ตามคะแนนจากการทดสอบใช้งานจริง

คุณสมบัติ

คะแนน

ข้อมูลจากเรา

Spread
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ค่า Spread เฉลี่ยต่ำเป็นลำดับต้น ๆ ของตลาด
Swap
⭐⭐⭐⭐
 • มีสวอปทุกประเภทบัญชี แต่ถือว่าสวอปต่ำ
Commission
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ค่าคอมมิชชั่นบัญชี VIP เปิด-ปิดออเดอร์เพียง 2 USD
การช่วยเหลือ
⭐⭐⭐⭐
 • ทีมซัพพอร์ตภาษาไทยบริการ จันทร์-ศุกร์ 24 ชั่วโมง
การส่งคำสั่ง
⭐⭐⭐⭐⭐
 • โปรแกรมมีประสิทธิภาพ กราฟเสถียร รวดเร็ว
การฝากถอน
⭐⭐⭐⭐
 • รวดเร็วระดับดี เงินเข้าภายใน 24 ชั่วโมง
ความปลอดภัยน่าเชื่อถือ
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ความน่าเชื่อถือสูง มีใบอนุญาตจาก FCA และอื่น ๆ

ใบอนุญาต Tickmill

 

สัญลักษณ์

หน่วยงาน

ระดับใบอนุญาต

 • Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
ระดับ 2
 • Financial Services Authority (FSA)
ระดับ 3
 • Financial Conduct Authority (FCA)
ระดับ 1
ทางลัดเปิดบัญชี Tickmill อ่านรีวิว Tickmill ฉบับเต็ม

โบนัสฟรี และโบนัสเครดิต

โบนัส 30 USD สำหรับลูกค้าใหม่ ฝากเงิน 100 USD

อันดับ 3 โบรกเกอร์ Eightcap (แนะนำ)

ข้อมูล Eightcap

บริษัท Eightcap ก่อตั้งที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ปี 2009 โดยปัจจุบันมี 5 สำนักงานทั่วโลก จดทะเบียนและถือใบอนุญาติจากหลากหลายหน่วยงาน การเงินโปร่งใสด้วยการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่มีมาตรฐานสูง

 • เปิดให้บริการมานานมากกว่า 10 ปี ลูกค้าเทรดเดอร์จากทั่วโลก
 • สภาพคล่องสูง ต้นทุนการเทรดได้มาตรฐานถือว่าอยู่แถวหน้าของวงการ
 • การส่งคำสั่งที่รวดเร็วด้วยเซิร์ฟเวอร์ของศูนย์ข้อมูล Equinix ที่สถาบันการเงินทั่วโลกเลือกใช้
 • โบรกเกอร์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีในตลาด
ทางลัดเปิดบัญชี Eightcap
Eightcap

ข้อมูลติดต่อ

 • เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-6839
 • Email : [email protected]
 • Facebook : eightcap-th
 • Twitter : @EightCap_FX
 • Instargram : eightcap_aufx
 • Youtube : Eightcap

ข้อดี

 • ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือสูง ถือใบอนุญาตจาก ASIC
 • เงินของลูกค้าเก็บแยกจากเงินบริษัทไว้ในธนาคารออสเตรเลีย
 • สเปรดต่ำ เริ่มต้นที่ 0.0 pip ในบัญชี Raw เหมาะกับการเทรด XAUUSD
 • ฟรีค่าคอมมิชชั่นในประเภทบัญชี Standard
 • โปรแกรมเทรดเสถียร ส่งคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว
 • รองรับกลยุทธ์การเทรดที่หลากหลายทั้ง Scalping Hedging และ EA
 • เทรดโดยตรงบนกราฟของ TradingView ได้
 • ช่องทางในการฝากถอนเงินผ่านธนาคารไทยสะดวก
 • ไม่คิดค่าธรรมเนียมฝากเงินและถอนเงิน
 • โบนัสเงินฝากสำหรับลูกค้าใหม่ สูงสุด 288 USD
 • ซัพพอร์ตภาษาไทย โดยทีมคนไทยคอยให้บริการ

ข้อเสีย

 • ประเภทบัญชีมีให้เลือก 2 ประเภทบัญชี ถือว่ายังปรับให้เข้ากับเทรดเดอร์เฉพาะทางน้อย
 • การเปิดบัญชีเดโม่นานกว่า 30 วันจำเป็นต้องทำการร้องขอไปยังโบรกเกอร์ หากไม่ทำการร้องขอบัญชีเดโม่จะตัดอัตโนมัติที่ 30 วัน
 • เปิดบัญชีจริงได้สูงสุด 5 บัญชี

คำแนะนำของเรา

คำแนะนำสำหรับมือใหม่

เราแนะนำให้เปิดบัญชี Standard สำหรับมือใหม่ เพราะฟรีค่าคอมมิชชั่น สเปรดต่ำเริ่มต้นที่ 1.0 pips Leverage สูง Lot สูงสุดที่เปิดได้ 100 Lot และ Lot ต่ำสุดที่เปิดได้คือ 0.01 รองรับทุกกลยุทธ์การเทรด

คะแนนรีวิว Eightcap

นี่คือคะแนนรีวิวของโบรกเกอร์ Eightcap ในแต่ละด้าน ตามคะแนนจากการทดสอบใช้งานจริง

คุณสมบัติ

คะแนน

ข้อมูลจากเรา

Spread
⭐⭐⭐⭐⭐
 • Spread หลายคู่ อยู่ที่0.0 pip และ 1.0 pip ซึ่งถูกมาก
Swap
⭐⭐⭐⭐
 • การคิดค่า Swap ยังไม่มีบัญชี ฟรี Swap 
Commission
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ฟรีค่าคอมมิชชั่น ซึ่งถือว่าดีกว่าหลายโบรก
การช่วยเหลือ
⭐⭐⭐⭐⭐
 •  Support ถือว่าตอบรวดเร็วและตอบคำถามดีในบรรดาโบรกเกอร์ที่ให้บริการ มีบริการตอบคำถาม 4 ช่องทาง
การส่งคำสั่ง
⭐⭐⭐⭐⭐
 • การส่งคำสั่งรวดเร็ว สามารถเทรดข่าวได้ ไม่มี Offquote หมดปัญหาเรื่องการส่งคำสั่งแล้วไม่ได้ สามารถเทรดทองและน้ำมันได้ดี
การฝากถอน
⭐⭐⭐
 • ภายใน 24 ชั่วโมง ถือว่ายังไม่ดีที่สุด ควรเร็วกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้แย่
ความปลอดภัยน่าเชื่อถือ
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด มีใบอนุญาต ASIC, FCA, CySEC, SCB

ใบอนุญาต Eightcap

 

สัญลักษณ์

หน่วยงาน

ระดับใบอนุญาต

CySEC
 • Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
ระดับ 2
 • Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
ระดับ 2
 • The Securities Commission of The Bahamas (SCB)
ระดับ 3
 • Financial Conduct Authority (FCA)
ระดับ 1
ทางลัดเปิดบัญชี Eightcap อ่านรีวิว Eightcap ฉบับเต็ม

โบนัสฟรี และโบนัสเครดิต

โบนัสเงินฝากสูงสุด 288 USD ดังนี้

จำนวนโบนัส
เงินที่ต้องฝากเพื่อรับโบนัส
โบนัส 88 USD
ฝากเงิน 200 – 499 USD
โบนัส 188 USD
ฝากเงิน 500 – 999 USD
โบนัส 288 USD
ฝากเงิน 1,000 USD ขึ้นไป

อันดับ 4 โบรกเกอร์ IUX Markets (แนะนำ)

ข้อมูล IUX

โบรกเกอร์ IUX เป็นโบรกเกอร์ที่มีต้นทุนการเทรดต่ำ ค่าสเปรดถูกมาก ฟรีค่าธรรมเนียม 3 ใน 4 ของประเภทบัญชี ฟรีสวอป 3 ใน 4 ของประเภทบัญชี ฝากเงินเริ่มต้นขั้นต่ำน้อยมาก ให้เลเวอเรจสูง เปิดบัญชีง่าย ฝากถอนรวดเร็ว โบรกเกอร์กำลังทำการตลาดอย่างเข้มข้นและกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โบรกเกอร์ IUX ถือว่ามีต้นทุนการเทรดที่ต่ำเป็นลำดับต้น ๆ ของตลาด

 • ค่าสวอปฟรีทุกประเภทบัญชียกเว้น ECN ซึ่งถือเป็นปกติ
 • ค่าคอมมิชชั่นฟรีทุกประเภทบัญชียกเว้นบัญชี ECN ซึ่งค่าคอมมิชชั่นของ ECN ก็ไม่ถือว่าแพง
 • สเปรดต่ำทุกคู่เงินทำให้เทรดเดอร์มีต้นทุนการเทรดที่ต่ำ
ทางลัดเปิดบัญชี IUX
IUX

ข้อมูลติดต่อ

ข้อดี

 • สเปรดต่ำที่สุดในตลาด โดยเฉพาะคู่สกุลเงิน สเปรดต่ำทุกค่าเงิน
 • Server ประสิทธิภาพสูง ดำเนินการอย่างรวดเร็วและลื่นไหล 
 • ค่าธรรมเนียมต่ำ โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมคู่สกุลเงิน
 • การเทรดคริปโตมีต้นทุนต่ำ โดยเฉพาะค่าสเปรดที่ต่ำมาก
 • ฟรีสวอป บัญชีที่มีสวอปก็สวอปต่ำเป็นอันดับต้น ๆ ของตลาด
 • หากมีปัญหาที่มาจากโบรกเกอร์ สามารถเคลมได้ทุกกรณี
 • ทีมซัพพอร์ตรวดเร็ว พร้อมให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
 • ฝากเงินและถอนเงินรวดเร็วมาก ภายใน 10 นาที
 • แพลตฟอร์มเทรด MT5 ความน่าเชื่อถือสูงและเครื่องมือมากมาย
 • โบนัสและโปรโมชั่นให้ลูกค้ามากมาย

ข้อเสีย

 • บริการแพลตฟอร์ม MT5 โดยไม่มี MT4 ซึ่ง EA หรือ Indicator ส่วนใหญ่อยู่บนแพลตฟอร์ม MT4
 • โบรกเกอร์ที่ค่อนข้างใหม่ เปิดบริการยังไม่ถึง 10 ปี แต่ก็เป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ

คำแนะนำของเรา

คำแนะนำสำหรับมือใหม่

เราแนะนำให้เปิดบัญชี Cent เป็นประเภทบัญชีที่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่เอี่ยม หรือเทรดเดอร์ที่ต้องการทดสอบกลยุทธ์การเทรดด้วยต้นทุนที่ต่ำ ฟรีค่าคอมมิชชั่น ฟรีค่าสวอป ค่าสเปรดต่ำ EURUSD สเปรดคงที่เพียง 0.1 pips ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 3 USD เท่านั้น

คะแนนรีวิว IUX

นี่คือคะแนนรีวิวของโบรกเกอร์ IUX ในแต่ละด้าน ตามคะแนนจากการทดสอบใช้งานจริง

คุณสมบัติ

คะแนน

ข้อมูลจากเรา

Spread
⭐⭐⭐⭐⭐
 • มีบัญชีที่ Spread ถูกทุกค่าเงิน
Swap
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ฟรีสวอปทุกประเภทบัญชี ยกเว้นบัญชี ECN
Commission
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ฟรีค่าคอมมิชชั่นทุกประเภทบัญชี ยกเว้นบัญชี ECN
การช่วยเหลือ
⭐⭐⭐⭐⭐
 • Support ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงในทุก ๆ วัน
การส่งคำสั่ง
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ส่งคำสั่งรวดเร็ว Server เสถียร
การฝากถอน
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ฝากถอนรวดเร็วภายใน 10 นาทีเท่านั้น
ความปลอดภัยน่าเชื่อถือ
⭐⭐⭐⭐
 • จดทะเบียนบริษัทและมีใบอนุญาต 1 ใบ

ใบอนุญาต IUX

 

สัญลักษณ์

หน่วยงาน

ระดับใบอนุญาต

SVGFSA
 • FINANCIAL SERVICES AUTHORITY St Vincent & The Grenadines (SVG-FSA)
ระดับ 3
ทางลัดเปิดบัญชี IUX อ่านรีวิว IUX ฉบับเต็ม

โบนัสฟรี และโบนัสเครดิต

โบนัส IUX มีดังนี้

เงื่อนไข

โบนัสต้อนรับฟรี 30 USD

โบนัสฝากเงิน 35%

โบนัสฝากเงิน 25%

การฝากเงิน

ไม่ต้องฝาก

ทุกการฝากเงินได้รับโบนัสเงินฝาก 35 %

ทุกการฝากเงินได้รับโบนัสเงินฝาก 25%

เครดิตสูงสุด

30 USD

300 USD

3,000 USD

เปิดบัญชี

Standard Bonus

Standard Bonus

Standard Bonus

ประเภท

ลูกค้าใหม่

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าเดิม

อันดับ 5 โบรกเกอร์ GMI Markets

ข้อมูล GMI Markets

บริษัท GMI Market ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งที่เมืองเมลเบิร์น ปี 2007 จดทะเบียนและถือใบอนุญาติจากหลากหลายหน่วยงาน โบรกเกอร์ GMI Market เป็นอีกโบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในไทย เพราะว่า ค่าบริการถูก ถามว่าโบรกเกอร์ GMI Markets ดีไหม ก็ต้องบอกได้เลยว่า เป็นโบรกเกอร์ Forex ลำดับต้น ๆ ที่มีจุดเด่นด้านบัญชี ECN ที่มี Spread คอมมิชชั่นถูกแสนถูก มีผลิตภัณฑ์ให้บริการ เช่น

 • Forex
 • คริปโต
 • ทองคำ
 • น้ำมัน
 • โลหะมีค่าอื่น ๆ
ทางลัดเปิดบัญชี GMI
GMI Market

ข้อมูลติดต่อ

ข้อดี

 • Spread ถือว่าถูกมาก ถูกเป็นอันดับ 1 ที่จะต่ำทุกค่าเงิน
 • นอกจากนี้ยังไม่มี Swap โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ต้องเป็นอิสลามก็ได้
 • คิดค่าคอมไปกลับแค่ 4 USD ซึ่งถือว่าถูกที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ Forex ในไทย
 • เป็นโบรกเกอร์ขนาดใหญ่มี Liquidity Provider เป็นของตัวเอง 
 • ข้อดังกล่าวข้างต้น ทำให้ GMI มีความน่าเชื่อถือ
 • การส่งคำสั่งของ GMI มีความรวดเร็วเพราะว่ามี Liquidity Provider ของตัวเอง ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้คำสั่ง 
 • การสนับสนุน  GMi ทำได้ยอดเยี่ยมมีทีมการตลาดที่ดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง 
 • การฝากถอนของ GMI ก็ค่อนข้างรวดเร็ว 
 • มีโปรแกรม Social Trading หรือ การ Copy Trade ทำให้มือใหม่ก็สามารถได้ประโยชน์

ข้อเสีย

 • การฝากถอนจะเรียกหน้าสมุดบัญชีทุกครั้ง นี่เป็นข้อเสียที่ค่อนข้างน่าหงุดหงิด
 • บัญชี Standard แพงกว่าโบรกเกอร์อื่น ไม่แนะนำ 

คำแนะนำของเรา

คำแนะนำสำหรับมือใหม่

เราแนะนำให้เปิดบัญชี Standard เป็นบัญชีสำหรับมืออาชีพที่มีประสบการณ์การเทรดบ้างแล้ว อาจจะยังไม่ต้องอยู่ในระดับมืออาชีพ เงินฝากเปิดบัญชีต่ำ ฟรีสวอป ฟรีค่าคอมมิชชั่น ต้นทุนการเทรดต่ำ เลเวอเรจสูง โอกาสเพิ่มกำไรได้มาก

คะแนนรีวิว GMI

นี่คือคะแนนรีวิวของโบรกเกอร์ GMI ในแต่ละด้าน ตามคะแนนจากการทดสอบใช้งานจริง

คุณสมบัติ

คะแนน

ข้อมูลจากเรา

Spread
⭐⭐⭐⭐⭐
 • บัญชี ECN เป็น 0 แทบทุกค่าเงินรวมทั้งทอง
Swap
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ฟรีค่า Swap แบบไม่ต้องมีเงื่อนไข 
Commission
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ค่าคอมมิชชั่นเพียง 4 USD ถูกเป็นอันดับ 1 
การช่วยเหลือ
⭐⭐⭐⭐⭐
 •  ซัพพอร์ตช่วยเหลือรวดเร็วเป็นคนไทยและใช้งานง่าย
การส่งคำสั่ง
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ส่งคำสั่งได้รวดเร็วแบบไม่มีการปฏิเสธกลับ
การฝากถอน
⭐⭐⭐⭐
 • ใช้เวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง ยกเว้นวันหยุดจะไม่สามารถถอนได้
ความปลอดภัยน่าเชื่อถือ
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ความน่าเชื่อถือสูงของอังกฤษ ชื่อ FCA

ใบอนุญาต GMI

 

สัญลักษณ์

หน่วยงาน

ระดับใบอนุญาต

VFSC
 • Vanuatu Financial Services Commission (VFSC)
ระดับ 3
 • Financial Conduct Authority (FCA)
ระดับ 1
อ่านรีวิว GMI ฉบับเต็ม ทางลัดเปิดบัญชี GMI

โบนัสฟรี และโบนัสเครดิต

โบนัสที่ GMI ให้กับเทรดเดอร์ ได้แก่

ประเภทเงื่อนไข
โบนัส 30 %
โบนัส 15 %
รับโบนัสได้สูงสุด
500 USD
5,000 USD
การถอนกำไร
กำไรถอนได้
กำไรถอนได้
จำนวนรับโบนัสต่อคน
1 คนต่อโบนัสต่อ IP
1 คนต่อโบนัสต่อ IP
เงื่อนไขอื่น
เฉพาะนักเทรดหน้าใหม่
เฉพาะนักเทรดหน้าใหม่

อันดับ 6 โบรกเกอร์ FBS

ข้อมูล FBS

โบรกเกอร์ FBS เป็นโบรกเกอร์ที่ติด 1 ใน 10 โบรกเกอร์ระดับโลก ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่ดี ความน่าเชื่อถือสูง ต้นทุนการเทรดต่ำ บริการฟรี VPS ประเภทบัญชีให้เลือกหลากหลาย เหมาะสมกับเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ Scalping เป็นพิเศษ

 • มีบริการฝากถอนเงินผ่านธนาคารไทย สะดวก รวดเร็ว
 • มีโบนัสและโปรโมชั่นหลากหลายเป็นอันดับต้น ๆ ของตลาด
ทางลัดเปิดบัญชี FBS
FBS

ข้อมูลติดต่อ

ข้อดี

 • ฟรีค่าคอมมิชชั่นใน 3 ประเภทบัญชี
 • Spread เริ่มต้น 0.5 pip ในบัญชี Standard
 • Swap ฟรี ถึง 4 ประเภทบัญชีสำหรับผู้เริ่มต้น
 • Leverage สูงสุด 1:3000
 • บริการฟรี VPS สำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดสม่ำเสมอ
 • ใบอนุญาตน่าเชื่อถือระดับสูงจาก CySEC
 • ผู้สนับสนุนของสโมสร เลสเตอร์ ซิตี้
 • เงินฝากเปิดบัญชี Cent เพียง 1 USD
 • ผลิตภัณฑ์เทรดหลากหลายครอบคลุม
 • โบนัสและโปรโมชั่นหมุนเวียนจำนวนมาก

ข้อเสีย

 • สเปรดเฉลี่ยโดยรวมยังถือว่าแพงอยู่ หากเทรดอะไรควรดูค่า Spread เจาะจงรายผลิตภัณฑ์
 • ค่าคอมมิชชั่นบัญชี Zero Spread สูงถึง 20 USD/Lot

คำแนะนำของเรา

คำแนะนำสำหรับมือใหม่

เราแนะนำให้เปิดบัญชี Cent เป็นประเภทบัญชีที่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ Lot สูงสุดที่เปิดได้ 1,000 Cent Lot และ Lot ต่ำสุดที่เปิดได้คือ 0.01 ฟรีค่าคอมมิชชั่น ฟรีสวอป เลเวอเรจสูง

คะแนนรีวิว FBS

นี่คือคะแนนรีวิวของโบรกเกอร์ FBS ในแต่ละด้าน ตามคะแนนจากการทดสอบใช้งานจริง

คุณสมบัติ

คะแนน

ข้อมูลจากเรา

Spread
⭐⭐⭐⭐
 • ค่า Spread เฉลี่ยไม่ได้ถูกอย่างที่คิด 
Swap
⭐⭐⭐⭐
 • ไม่คิดสวอป 3 ใน 5 บัญชีและไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม
Commission
⭐⭐⭐⭐
 • ค่าคอมมิชชั่นฟรี 3 ใน 5 ประเภทบัญชี
การช่วยเหลือ
⭐⭐⭐⭐
 • ทีมซัพพอร์ตภาษาไทยบริการหลายช่องทาง จันทร์-ศุกร์
การส่งคำสั่ง
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ไร้ปัญหาในการส่งคำสั่ง กราฟเสถียร
การฝากถอน
⭐⭐⭐⭐
 • รวดเร็วระดับดี ฝากแล้วเข้าทันที ถอนแล้วเข้าภายใน 20 นาที
ความปลอดภัยน่าเชื่อถือ
⭐⭐⭐⭐⭐
 • ความน่าเชื่อถือสูง มีใบอนุญาต  CySEC, IFSC

ใบอนุญาต FBS

 

สัญลักษณ์

หน่วยงาน

ระดับใบอนุญาต

 • Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
ระดับ 2
IFSC
 • INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES COMMISSION (IFSC)
ระดับ 3
ทางลัดเปิดบัญชี FBS อ่านรีวิว FBS ฉบับเต็ม

โบนัสฟรี และโบนัสเครดิต

โบนัสของ FBS มีทั้งหมด 2 โบนัสดังนี้

 • โบนัสฝากเงิน 100%
 • โบนัส 140 USD