Forex Regulation คืออะไร มีองค์กรกำกับอะไรบ้าง ในการกำกับ

Table of Contents

Forex Regulation คืออะไร

กฎระเบียบฟอเร็กซ์ Forex Regulation (การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) เกี่ยวข้องกับกฎและแนวปฏิบัติที่กำหนดโดยหน่วยงานเพื่อควบคุมการซื้อขายสกุลเงินและเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง กรอบการทำงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องนักลงทุน รักษาหลักปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับประกันความสมบูรณ์และความมั่นคงของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Forex Regulation คืออะไร
Forex Regulation คืออะไร

ความจำเป็นของ Forex Regulation

1. รับประกันความสมบูรณ์ของตลาด

เหตุผลแรกและสำคัญที่สุดสำหรับกฎระเบียบคือการปลูกฝังความรู้สึกถึงความสมบูรณ์ของตลาด ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้รับการควบคุม โบรกเกอร์และผู้เข้าร่วมตลาดอื่นๆ สามารถจัดการราคาและมีส่วนร่วมในแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม เช่น “หยุดการล่าสัตว์” หรือ “การดำเนินกิจการล่วงหน้า” หน่วยงานกำกับดูแลบังคับใช้กฎเกณฑ์ที่รับรองความโปร่งใสและความยุติธรรม ขัดขวางการควบคุมอัตราฟอเร็กซ์ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เทรดเดอร์สามารถมีส่วนร่วมในสนามแข่งขันที่เท่าเทียมกัน

2. การคุ้มครองผู้ลงทุน

ตลาดฟอเร็กซ์อาจเป็นช่องทางในการตามล่าโบรกเกอร์ที่ฉ้อโกงซึ่งอาจมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ เช่น การปั่นราคา การหยุดแพลตฟอร์ม หรือแม้แต่การหลบหนีจากเงินทุนของลูกค้า กฎระเบียบทำให้แน่ใจได้ว่าโบรกเกอร์ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ การกำกับดูแลนี้มีความสำคัญในการสร้างความไว้วางใจในหมู่นักลงทุน ซึ่งหลายคนอาจเป็นผู้ค้าปลีกที่มีประสบการณ์และความเข้าใจในความเสี่ยงด้านตลาดที่จำกัด

3. ความเพียงพอของเงินทุนและการบริหารความเสี่ยง

กรอบการกำกับดูแลกำหนดให้โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์รักษาระดับทุนสำรองไว้ในระดับหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความแข็งแกร่งพอที่จะทนต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ ความเพียงพอของเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันผลกระทบแบบโดมิโนที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเงินในวงกว้าง

4. การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)

ด้วยธรรมชาติของตลาดฟอเร็กซ์ที่มีการกระจายอำนาจทั่วโลกและส่วนใหญ่ ตลาดเหล่านี้จึงเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์จากการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย การปฏิบัติตามกฎระเบียบกำหนดให้โบรกเกอร์ใช้โปรโตคอล AML/CFT ที่เข้มงวด รวมถึงการตรวจสอบการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ซึ่งจำเป็นสำหรับการติดตามการไหลของเงินทุนและการตรวจจับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

5. การแยกเงินทุนของลูกค้า

กฎระเบียบกำหนดให้โบรกเกอร์ต้องเก็บเงินของลูกค้าไว้ในบัญชีแยกต่างหากจากเงินทุนในการดำเนินงาน การแบ่งแยกนี้ช่วยปกป้องเงินของลูกค้าในกรณีที่นายหน้าล้มละลายหรือใช้เงินในทางที่ผิด

6. มาตรฐานและความโปร่งใส

กฎระเบียบและข้อบังคับที่สม่ำเสมอมีส่วนทำให้การซื้อขายฟอเร็กซ์มีความคลุมเครือน้อยลง หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายโดยครบถ้วน เพื่อให้เทรดเดอร์ได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล นอกจากนี้ หน่วยงานเหล่านี้มักจะควบคุมการรายงานข้อมูลการค้า ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดความโปร่งใสของตลาด

7. การระงับข้อพิพาท

กรอบการทำงานที่ได้รับการควบคุมเป็นช่องทางในการระงับข้อพิพาท ผู้ค้ามีทางเลือกในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายหน้า ซึ่งสามารถแก้ไขได้ผ่านกระบวนการที่เป็นทางการ เช่น การอนุญาโตตุลาการ กลไกนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความยุติธรรมให้กับผู้เข้าร่วม

Forex Regulation มีองค์กรกำกับอะไรบ้าง

1. สหรัฐอเมริกา: CFTC และ NFA

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC)

  • ข้อบังคับ : ควบคุมการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและตลาดออปชั่นในสหรัฐอเมริกา
  • ความรับผิดชอบ : CFTC ทำงานเพื่อปกป้องผู้ใช้ในตลาดจากการฉ้อโกง การบิดเบือน และความเสี่ยงเชิงระบบ
  • การบังคับใช้ : CFTC มีอำนาจฟ้องร้องกิจกรรมฉ้อโกง เรียกเก็บค่าปรับ และเพิกถอนใบอนุญาต

สมาคมฟิวเจอร์สแห่งชาติ (NFA)

  • ข้อบังคับ : องค์กรกำกับดูแลตนเองสำหรับอุตสาหกรรมอนุพันธ์ของสหรัฐอเมริกา รวมถึง Forex
  • ความรับผิดชอบ : การปฏิบัติตาม อนุญาโตตุลาการ และการตรวจสอบ NFA ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ CFTC
  • การบังคับใช้ : สามารถดำเนินการทางวินัยกับสมาชิกที่ฝ่าฝืนกฎได้

2. สหราชอาณาจักร: FCA

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA)

  • ข้อบังคับ : ดูแลตลาดการเงินในสหราชอาณาจักร รวมถึงการซื้อขาย Forex
  • ความรับผิดชอบ : ปกป้องผู้บริโภค ปกป้องระบบการเงินของสหราชอาณาจักร และส่งเสริมการแข่งขัน
  • การบังคับใช้ : มีความสามารถในการดำเนินการสืบสวน การปรับ และดำเนินการทางกฎหมายกับหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

3. สหภาพยุโรป: ESMA

หน่วยงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดแห่งยุโรป (ESMA)

  • ข้อบังคับ : ประสานการควบคุมตลาดการเงินภายในสหภาพยุโรปให้สอดคล้องกัน
  • ความรับผิดชอบ : ปรับปรุงการคุ้มครองนักลงทุนและรับรองการทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดการเงิน
  • การบังคับใช้ : แม้ว่าจะไม่ได้กำหนดบทลงโทษโดยตรง ESMA จะประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับชาติและสามารถออกแนวปฏิบัติและคำสั่งได้

4. ออสเตรเลีย: ASIC

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลีย (ASIC)

  • ข้อบังคับ : ควบคุมบริษัท ตลาดการเงิน และองค์กรของออสเตรเลีย
  • ความรับผิดชอบ : ดูแลให้ตลาดการเงินมีความโปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ
  • การบังคับใช้ : มีอำนาจสอบสวน ดำเนินคดี และกำหนดบทลงโทษ

5. เอเชีย: หน่วยงานต่างๆ

Monetary Authority of Singapore (MAS), Securities and Futures Commission (SFC) ในฮ่องกง ฯลฯ

  • ข้อบังคับ : หน่วยงานเหล่านี้ดูแลการซื้อขาย Forex ในเขตอำนาจศาลของตน
  • ความรับผิดชอบ : แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปจะรวมถึงการปกป้องนักลงทุนและการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
  • การบังคับใช้ : อำนาจในท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎระเบียบ ดำเนินการสอบสวน และกำหนดบทลงโทษ

6. แคนาดา: IIROC

องค์การควบคุมอุตสาหกรรมการลงทุนแห่งแคนาดา (IIROC)

  • ข้อบังคับ : ควบคุมตัวแทนจำหน่ายการลงทุนในแคนาดา
  • ความรับผิดชอบ : ปกป้องนักลงทุนและเสริมสร้างความสมบูรณ์ของตลาด
  • การบังคับใช้ : สามารถกำหนดค่าปรับ การระงับ และการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกได้

7. การประสานงานระดับโลก: IOSCO

องค์การคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ (IOSCO)

  • ข้อบังคับ : ไม่ใช่หน่วยงานกำกับดูแลโดยตรง แต่ประสานงานมาตรฐานระดับโลกในการควบคุมตลาดการเงิน
  • ความรับผิดชอบ : อำนวยความสะดวกในความร่วมมือข้ามพรมแดนและสร้างมาตรฐานระดับโลก
  • การบังคับใช้ : ไม่มีโดยตรง แต่มีอิทธิพลต่อองค์กรสมาชิก

กลไกการกำกับดูแลในการซื้อขาย Forex

1. ใบอนุญาต

ความสำคัญ

การออกใบอนุญาตทำหน้าที่เป็นอุปสรรคในการป้องกันการฉ้อโกงและการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย นายหน้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการและปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวดเพื่อขอรับใบอนุญาต โดยให้ความมั่นใจแก่ผู้ค้าว่านายหน้านั้นถูกต้องตามกฎหมายและเชื่อถือได้

กลไก

โบรกเกอร์มักจะต้องส่งเอกสารอย่างละเอียด แสดงหลักฐานเงินทุนที่เพียงพอ และแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อขอรับใบอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแลจะประเมินข้อมูลนี้และอาจอนุมัติหรือปฏิเสธการยื่นขอใบอนุญาต

การบังคับใช้

การดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตอาจมีโทษหนัก รวมทั้งค่าปรับและจำคุก ใบอนุญาตสามารถเพิกถอนได้หากมีการละเมิด เพื่อปกป้องเทรดเดอร์เพิ่มเติม

2. ข้อกำหนดด้านเงินทุน

ความสำคัญ

ความต้องการเงินทุนทำหน้าที่เป็นตัวกันชนเพื่อให้แน่ใจว่าโบรกเกอร์ยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้และสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินได้แม้ภายใต้สภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย

กลไก

หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดระดับเงินทุนขั้นต่ำที่โบรกเกอร์ต้องถือ เงินทุนทำหน้าที่เป็นเบาะทางการเงิน ช่วยให้โบรกเกอร์ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด และช่วยให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถคืนเงินให้กับเทรดเดอร์ได้เมื่อจำเป็น

การบังคับใช้

ความล้มเหลวในการรักษาระดับเงินทุนที่ต้องการอาจนำไปสู่บทลงโทษต่างๆ รวมถึงการสูญเสียใบอนุญาต

3. การแยกกองทุน

ความสำคัญ

กลไกนี้ช่วยปกป้องเงินทุนของลูกค้าจากการใช้ในทางที่ผิดหรือการล้มละลายของโบรกเกอร์

กลไก

โบรกเกอร์จำเป็นต้องเก็บเงินทุนของลูกค้าไว้ในบัญชีธนาคารที่แยกจากเงินทุนดำเนินงานของบริษัท การแบ่งแยกนี้ช่วยให้แน่ใจว่าเงินของลูกค้าจะไม่ถูกใช้สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจของนายหน้า

การบังคับใช้

การตรวจสอบเป็นประจำจะตรวจสอบว่านายหน้าแยกเงินทุนอย่างถูกต้องหรือไม่ การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้ถูกปรับและเพิกถอนใบอนุญาตของนายหน้า

4. การเปิดเผยความเสี่ยง

ความสำคัญ

การเปิดเผยความเสี่ยงช่วยให้ความรู้แก่เทรดเดอร์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อขายฟอเร็กซ์

กลไก

โบรกเกอร์จะต้องจัดเตรียมคำชี้แจงการเปิดเผยความเสี่ยงที่ครอบคลุมโดยระบุความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย เช่น ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงจากเลเวอเรจ

การบังคับใช้

การไม่เปิดเผยความเสี่ยงอย่างเพียงพออาจส่งผลให้ถูกลงโทษและอาจส่งผลกระทบต่อใบอนุญาตของนายหน้า

5. การตรวจสอบปกติ

ความสำคัญ

การตรวจสอบทำให้มั่นใจได้ว่านายหน้าปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมด และไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกงใดๆ

กลไก

หน่วยงานกำกับดูแลหรือผู้ตรวจสอบบุคคลที่สามดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของโบรกเกอร์ แพลตฟอร์มการซื้อขาย และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานเป็นระยะ การตรวจสอบเหล่านี้ทำหน้าที่ยืนยันว่านายหน้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านกฎระเบียบ

การบังคับใช้

ความแตกต่างใดๆ ที่พบระหว่างการตรวจสอบอาจส่งผลให้เกิดค่าปรับ คำเตือน หรือการเพิกถอนใบอนุญาต

6. กลไกการแก้ไข

ความสำคัญ

กลไกการเยียวยาเสนอช่องทางสำหรับผู้ค้าในการแก้ไขข้อพิพาทหรือการร้องทุกข์ต่อนายหน้า

กลไก

หน่วยงานกำกับดูแลมักจะจัดให้มีระบบระงับข้อพิพาทอย่างเป็นทางการ เช่น บริการอนุญาโตตุลาการหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งผู้ค้าสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายหน้าได้

การบังคับใช้

หากพบว่านายหน้าละเมิดกฎระเบียบหรือปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างไม่ยุติธรรม ผู้กำกับดูแลสามารถกำหนดบทลงโทษและอาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตของนายหน้าได้

ความท้าทายในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

1. ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์

ท้าทาย

โบรกเกอร์ที่ดำเนินงานในหลายประเทศจะต้องปฏิบัติตามสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อน เขตอำนาจศาลแต่ละแห่งมีกฎระเบียบของตนเอง และสิ่งที่อาจยอมรับได้ในประเทศหนึ่งอาจผิดกฎหมายในอีกประเทศหนึ่ง

ผลกระทบ

ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบหลายชุดอาจต้องใช้ทรัพยากรมาก โบรกเกอร์อาจจำเป็นต้องจัดตั้งนิติบุคคลแยกต่างหาก ปรับแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในท้องถิ่น หรือรักษาบันทึกทางการเงินชุดต่างๆ

การแก้ไข

นายหน้ามักใช้ทีมงานเฉพาะด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ โซลูชันซอฟต์แวร์ยังสามารถดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎระเบียบที่แตกต่างกันแบบเรียลไทม์

2. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

ท้าทาย

ตลาด Forex ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของการซื้อขายแบบอัลกอริทึมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่นำความท้าทายใหม่มาสู่การควบคุม ตัวอย่างเช่น การซื้อขายที่มีความถี่สูงอาจทำให้ตลาดผันผวนอย่างกะทันหัน ในขณะที่บอทการซื้อขายอัตโนมัติอาจมีส่วนร่วมในกลยุทธ์บิดเบือนโดยไม่ได้ตั้งใจ

ผลกระทบ

หน่วยงานกำกับดูแลอาจไม่ตามทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเหล่านี้เสมอไป ซึ่งนำไปสู่จุดบอดด้านกฎระเบียบ นายหน้าอาจพบว่าเป็นการยากที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยังไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีใหม่

การแก้ไข

การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล นายหน้า และผู้ให้บริการเทคโนโลยีสามารถช่วยในการพัฒนาแนวทางใหม่ที่คำนึงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นระยะยังช่วยให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับข้อมูลล่าสุดว่าเทคโนโลยีขัดแย้งกับกฎระเบียบอย่างไร

3. ลักษณะสากลของ Forex

ท้าทาย

ตลาดฟอเร็กซ์ดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง 5 วัน ทำให้สามารถซื้อขายได้จากส่วนใดของโลก ลักษณะการกระจายอำนาจทำให้กฎระเบียบที่สม่ำเสมอเป็นความท้าทายที่สำคัญ โบรกเกอร์สามารถตั้งอยู่ในประเทศหนึ่ง ดำเนินงานในอีกประเทศหนึ่ง และให้บริการลูกค้าในประเทศที่สาม โดยแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบของตนเอง

ผลกระทบ

ลักษณะที่เป็นสากลทำให้การประพฤติมิชอบหลุดพ้นจากช่องโหว่ด้านกฎระเบียบได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท การไม่มีอำนาจแบบรวมศูนย์ทำให้การแสวงหาการชดใช้เป็นเรื่องที่ท้าทาย

การแก้ไข

ความร่วมมือด้านกฎระเบียบข้ามพรมแดนถือเป็นสิ่งสำคัญ หน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ (IOSCO) กำลังทำงานเพื่อให้มาตรฐานการกำกับดูแลมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ เทคโนโลยีอย่างบล็อคเชนยังอาจเสนอการติดตามธุรกรรมข้ามพรมแดนที่โปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย

Forex Regulation ส่งผลต่อเทรดเดอร์อย่างไร

1. ความปลอดภัย

ความสำคัญ

ในตลาดที่ไม่ได้รับการควบคุม ความเสี่ยงของการฉ้อโกง เช่น การบิดเบือนราคาและแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม จะสูงขึ้นอย่างมาก การปฏิบัติตามกฎระเบียบทำให้แน่ใจได้ว่าโบรกเกอร์ดำเนินการภายในกรอบการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องเทรดเดอร์

ผลกระทบต่อผู้ซื้อขาย

การซื้อขายกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุมหมายความว่าโดยทั่วไปแล้วเงินทุนของเทรดเดอร์จะปลอดภัยกว่า เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด กฎเหล่านี้มักกำหนดให้โบรกเกอร์แยกเงินทุนของลูกค้าออกจากเงินทุนในการดำเนินงาน ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มระดับความปลอดภัย

ทำงานอย่างไร

หน่วยงานกำกับดูแลบังคับใช้ข้อกำหนดด้านเงินทุนที่เข้มงวดและดำเนินการตรวจสอบโบรกเกอร์เป็นระยะ การไม่ปฏิบัติตามส่งผลให้เกิดบทลงโทษที่รุนแรง สูงสุดถึงการเพิกถอนใบอนุญาต ดังนั้นจึงกำจัดผู้ปฏิบัติงานที่อาจฉ้อโกงออกไป

2. ความโปร่งใส

ความสำคัญ

ความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจซื้อขายโดยมีข้อมูลครบถ้วน การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบทำให้มั่นใจได้ว่านายหน้าจะให้ราคาที่ถูกต้องและยุติธรรม เงื่อนไขสัญญาที่ชัดเจน และการโฆษณาที่ซื่อสัตย์

ผลกระทบต่อผู้ซื้อขาย

เทรดเดอร์จะได้รับประโยชน์จากเงื่อนไขการซื้อขายที่ชัดเจนและโปร่งใส พวกเขาสามารถเข้าถึงราคาที่ยุติธรรม สามารถเข้าใจค่าธรรมเนียมที่จะถูกเรียกเก็บได้ดีขึ้น และสามารถประเมินความเสี่ยงที่พวกเขาเผชิญได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ทำงานอย่างไร

หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้โบรกเกอร์เปิดเผยข้อมูลสำคัญ รวมถึงสเปรด ค่าคอมมิชชั่น และอัตราส่วนเลเวอเรจ ความโปร่งใสระดับนี้ช่วยให้เทรดเดอร์มีข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้นและส่งเสริมการแข่งขันระหว่างโบรกเกอร์ ซึ่งมักจะนำไปสู่เงื่อนไขการซื้อขายที่ดีขึ้น

3. การระงับข้อพิพาท

ความสำคัญ

ไม่ว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายจะโปร่งใสและยุติธรรมเพียงใด ข้อพิพาทก็ยังคงเกิดขึ้นได้ หน่วยงานกำกับดูแลมักจะเสนอบริการอนุญาโตตุลาการหรือวิธีการอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว ทำให้ผู้ค้ามีช่องทางในการชดใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทางกฎหมายที่มีค่าใช้จ่ายสูงและยืดเยื้อ

ผลกระทบต่อผู้ซื้อขาย

ผู้ค้าสามารถซื้อขายได้อย่างสบายใจว่าในกรณีที่มีข้อพิพาทจะมีกลไกที่มีโครงสร้างในการแก้ปัญหา สิ่งนี้ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะไว้วางใจและใช้แพลตฟอร์มที่ได้รับการควบคุมต่อไป

ทำงานอย่างไร

หน่วยงานกำกับดูแลส่วนใหญ่เสนอขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน ผู้ค้าสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนซึ่งจะถูกสอบสวนต่อไป หากพบว่านายหน้าละเมิดกฎใดๆ อาจมีโทษปรับ รวมถึงค่าปรับ และในกรณีร้ายแรง อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแลบางแห่งยังจัดให้มีแผนการชดเชยทางการเงินเพื่อครอบคลุมความสูญเสียของเทรดเดอร์จากการล้มละลายของโบรกเกอร์