Alexander Elder คือใคร ประวัติ ผลงาน การเทรด หนังสือ

Alexander Elder คือใคร

Alexander Elder เป็นแพทย์และนักเทรดในตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะเขาได้เขียนหนังสือที่เป็นหนังสือขายดีในเรื่องของการลงทุนและการเทรดในตลาดหลักทรัพย์ หนังสือที่มีชื่อเสียงของเขาในหมู่นักเทรดและนักลงทุนคือ “Trading for a Living” และ “Come Into My Trading Room” หนังสือเหล่านี้ถือว่าเป็นหนังสือคลาสสิกในวงการและถูกใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในหลายๆ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับการลงทุน
Alexander Elder คือใคร
Alexander Elder คือใคร
Alexander Elder เรียนเกี่ยวกับเทคนิคการเทรด จิตวิทยาการลงทุน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทที่ให้คำปรึกษาและอบรมในเรื่องของการลงทุนและการเทรด ความรู้และประสบการณ์ของเขาถูกยอมรับและได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนและนักเทรดทั่วโลก

ประวัติของ Alexander Elder

 1. พื้นฐานการศึกษา: Alexander Elder เป็นแพทย์โดยอาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการศึกษาขั้นสูงของเขา อย่างไรก็ดี รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาและวิชาการของเขาไม่ได้เปิดเผยอย่างครบถ้วน อาจารย์ Elder ได้นำความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และจิตวิทยามาใช้ประโยชน์ในการเทรดและการลงทุน
 2. หนังสือเขียน: หนังสือของเขา โดยเฉพาะ “Trading for a Living” และ “Come Into My Trading Room,” ถือเป็นคู่มือที่ได้รับความนิยมในวงการการลงทุน หนังสือเหล่านี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน
 3. คำปรึกษาและอบรม: ผ่านทางบริษัทของเขา อาจารย์ Elder ให้คำปรึกษาและจัดการอบรมให้กับนักเทรดและนักลงทุน อบรมของเขามักจะรวบยอมความรู้ในด้านเทคนิค จิตวิทยา และการจัดการความเสี่ยง
 4. จิตวิทยาการลงทุน: Elder ให้ความสำคัญกับด้านจิตวิทยาของการเทรดและการลงทุน ซึ่งเป็นสิ่งที่มักถูกละเลยหรือถูกทำให้ซับซ้อน ผ่านหนังสือและสื่ออื่นๆ ของเขา อาจารย์ Elder ได้นำเสนอสิ่งที่เรียกว่า “เครื่องมือสามตัว” ซึ่งประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิค, การจัดการความเสี่ยง, และจิตวิทยาการลงทุน
 5. ชื่อเสียงในวงการ: ด้วยประสบการณ์หลายสิบปี อาจารย์ Elder ได้รับความนิยมและความเชื่อถือในวงการ เขาถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดและการลงทุนที่มีอิทธิพลอย่างมาก
 6. อื่น ๆ: นอกจากนี้ Elder ยังเป็นนักพูดที่นิยมในงานสัมมนาและงานประชุมทางการเงิน เขายังเขียนบทความ และมีการเข้าร่วมในหลายๆ สื่อออนไลน์และออฟไลน์

ผลงานของ Alexander Elder

ผลงานของ Alexander Elder ส่วนใหญ่เน้นไปที่การเขียนหนังสือ, การให้คำปรึกษา, และการอบรมในเรื่องของการลงทุนและการเทรดในตลาดหลักทรัพย์และอื่น ๆ นี่คือผลงานที่ถือว่าเด่นของเขา

หนังสือของ Alexander Elder และความสำคัญของแต่ละเล่ม

1. “Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management”

   • จิตวิทยา (Psychology): หนังสือนี้ขอแสดงถึงความสำคัญของจิตวิทยาในการเทรด อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่ต้องมีความเข้าใจในตลาด แต่ยังต้องมีความเข้าใจในตนเองด้วย
   • การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis): Elder อธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือและตัวบ่งชี้ที่เขาใช้
   • การจัดการความเสี่ยง (Money Management): ส่วนนี้อธิบายวิธีการจัดการพอร์ตการลงทุนและวิธีการตั้งค่าออร์เดอร์หยุดความเสียหาย

2. “Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading”

   • หนังสือนี้เป็นการขยายเนื้อหาจากหนังสือเล่มแรก โดยเพิ่มรายละเอียดในหลายด้าน และเป็นคู่มือที่ครอบคลุมการเทรดจากเริ่มต้นถึงขั้นสูง
   • ได้รับรางวัลจากงาน Books for Business Award ซึ่งเป็นสัญญาณของคุณภาพและความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

3. “Entries & Exits: Visits to Sixteen Trading Rooms”

   • หนังสือนี้ให้ข้อมูลและเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการเข้าและออกจากตลาดในทางปฏิบัติ โดยผ่านการศึกษากรณีจากห้องเทรด 16 ห้อง
   • มันเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีสำหรับนักเทรดที่ต้องการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น

4. “The New Trading for a Living: Psychology, Discipline, Trading Tools and Systems, Risk Control, Trade Management”

   • หนังสือนี้เป็นอัปเดตของ “Trading for a Living” โดยเพิ่มเนื้อหาและข้อมูลใหม่ เช่น การใช้เครื่องมือและระบบใหม่ในการเทรด
   • มีการเน้นย้ำถึงด้านของการควบคุมความเสี่ยงและการจัดการเทรดในทางปฏิบัติ

คำปรึกษาและอบรม

  • Elder ได้ให้คำปรึกษาและอบรมในหลายประเทศเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดและการลงทุน รวมถึงเทคนิคการเทรด, จิตวิทยาการลงทุน, และการจัดการความเสี่ยง

สื่ออื่น ๆ และการเข้าร่วมงาน

  • Elder ยังเป็นนักพูดที่ได้รับความนิยมในงานสัมมนาและงานประชุมทางการเงิน
  • Elder เขียนบทความและมีการเข้าร่วมในหลายๆ สื่อออนไลน์และออฟไลน์

การเทรดของ Alexander Elder

Alexander Elder เป็นหนึ่งในนักเทรดที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในวงการการเงิน และหลักทรัพย์ ข้อดีของเขาที่ถูกยกย่องอย่างหนึ่งคือการรวมระหว่างความรู้ทางการแพทย์และจิตวิทยาในการเข้าใจพฤติกรรมของตลาดและนักลงทุน ด้านล่างนี้คือเน้นหลักในการเทรดของเขา:

จิตวิทยาการเทรด (Trading Psychology)

Alexander Elder ให้ความสำคัญในด้านจิตวิทยาของนักเทรด และค้นหาวิธีที่จะช่วยให้นักเทรดสามารถควบคุมอารมณ์และความเสี่ยงของตนเองได้ ในหนังสือของเขา เขาส่องสว่างเกี่ยวกับจุดอ่อนของจิตใจที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจในการเทรด และแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างด้านจิตใจ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

1. การใช้เส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย (Moving Averages)

Elder ใช้เส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยเพื่อระบุแนวโน้มของตลาดในระยะสั้นและระยะยาว ตัวเลขที่เขาใช้ในเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยมักจะเป็นผลของการทดสอบและการศึกษาที่ละเอียดอ่อน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการติดตามแนวโน้ม

2. การใช้ MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD เป็นตัวบ่งชี้ที่เขาใช้เพื่อระบุเวลาที่เหมาะสมในการซื้อหรือขาย ในกรณีที่ MACD และราคาของหุ้นหรือสินค้าเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกัน มันส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

3. การใช้แผนภูมิ (Charts)

Elder มักจะใช้แผนภูมิแคนเดิล (Candlestick Charts) และแผนภูมิแท่ง (Bar Charts) เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา แผนภูมิเหล่านี้ช่วยเขาเห็นความสัมพันธ์ระหว่างราคาเปิด ราคาปิด และความผันผวนของราคา

4. การใช้กรอบเวลา (Time Frames)

Elder ยังศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาในหลาย ๆ กรอบเวลา จากกรอบเวลาระยะสั้น (เช่น 5 นาที) ถึงกรอบเวลาระยะยาว (เช่น สัปดาห์ หรือ ปี) เพื่อหาเหตุผลหลักที่สนับสนุนการตัดสินใจของเขา

5. การใช้ Volume และ Oscillators

นอกจากนี้ Elder ยังใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขาย (Volume) และตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Oscillators) เพื่อวิเคราะห์ระดับการให้ความสนใจและพลังงานในตลาด

การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

เขาให้คำเน้นถึงการจัดการความเสี่ยงและการใช้ “ออร์เดอร์หยุดความเสียหาย” (Stop-Loss Orders) เพื่อจำกัดความเสียหายในการเทรด การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เขามักจะสอนในคอร์สและหนังสือของเขา

ระบบการเทรด (Trading System)

Elder ได้พัฒนาระบบการเทรดที่เป็นขั้นตอนและมีกฎเกณฑ์เฉพาะเจาะจง วิธีนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถปฏิบัติตามระบบได้เป็นขั้นตอน ลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจอย่างสลับซับซ้อนหรือไม่รู้เรื่อง

การเรียนรู้และการสอน (Education and Consulting)

นอกจากการเป็นนักเทรด เขายังเป็นอาจารย์และคอนซัลแทนท์ที่มีชื่อเสียงในด้านการเงินและการลงทุน เขามักจะถูกเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนา และเขียนหนังสือและบทความที่ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่าในวงการ