John Templeton คือใคร ประวัติผลงาน การลงทุน

John Templeton คือใคร

จอห์น ทีมเพิลตัน (John Templeton) เป็นนักลงทุนและนักธุรกิจชาวอเมริกัน-ภริติช์ที่เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ก่อตั้ง Templeton Mutual Funds และ Templeton Prize ในศาสตราจารย์ ทีมเพิลตันเกิดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1912 และเสียชีวิตในปี ค.ศ. 2008 การลงทุนของเขามักจะหากำไรจากตลาดที่ยังไม่ได้รับความสนใจหรือที่มีความเสี่ยงสูง และเขาเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในฐานะผู้จัดการกองทุน
John Templeton คือใคร
John Templeton คือใคร
ทีมเพิลตันยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักบริจาคและนักปรัชญาศาสนา โดยเขามอบ “Templeton Prize” ซึ่งเป็นรางวัลที่มีมูลค่าสูงและมอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่ได้สร้างผลงานสำคัญในด้านศาสตราจารย์หรือศาสนา รางวัลนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเหมือนหรือเ surpass รางวัลนอเบลในด้านความสำเร็จของจิตใจและความรู้ โดยรวมแล้ว John Templeton เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในหลายด้าน ทั้งในการลงทุน การบริจาค และในการส่งเสริมศาสตราจารย์และศาสนา

ประวัติส่วนตัวของ John Templeton

 1. วันเกิดและสถานที่เกิด: จอห์น ทีมเพิลตัน(John Templeton) เกิดที่ Winchester, Tennessee, USA เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 1912 และเติบโตในสิ่งแวดล้อมของครอบครัวที่ยากจนแต่เต็มไปด้วยความรัก
 2. วันที่เสียชีวิตและสถานที่: เขาเสียชีวิตในวันที่ 8 กรกฎาคม 2008 ณ บาฮามาส หลังจากที่อาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน (Died July 8, 2008, in the Bahamas)
 3. สภาพครอบครัวและสิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก: ตั้งแต่เด็ก ทีมเพิลตันได้รับการสอนให้มีความตั้งใจ ความขยันขันแข็ง และความปรารถนาที่จะปรับปรุงชีวิตของตนเองและคนอื่น ๆ
 4. การศึกษาชั้นต้น: ทีมเพิลตันได้รับการศึกษาในระดับการศึกษาชั้นต้นและมัธยมในเทนเนสซี (Tennessee school)
 5. การศึกษามหาวิทยาลัย: เขาจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเยล์ (Yale University )ในด้านศิลปศาสตร์ และได้รับปริญญาบัตรในด้านนิติศาสตร์
 6. ทุน Rhodes Scholarship: หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเยล์ เขาได้รับทุน Rhodes ที่ช่วยให้เขาสามารถศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University )ในประเทศอังกฤษ
 7. ความสนใจในการลงทุน: ในระหว่างที่อยู่ที่ออกซ์ฟอร์ด(Oxford) เขาเริ่มที่จะสนใจในด้านการลงทุน โดยเริ่มจากการศึกษาและวิจัย และไม่นานหลังจากนั้นได้เริ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 8. ผลงานและความสำเร็จ: ด้วยความขยันขันแข็งและแนวคิดในการลงทุนที่แปลกใหม่ ทีมเพิลตันได้สร้างชื่อเสียงและความสำเร็จในระดับสากล ในด้านการลงทุน เขาได้รับรางวัลหลายรางวัล และได้สร้างมูลนิธิที่มีผลต่อการพัฒนาในด้านศาสนา การศึกษา และวิทยาศาสตร์

การลงทุนของ John Templeton

 1. กองทุนรวม Templeton Growth Fund (Templeton Growth Fund): จอห์น ทีมเพิลตัน (John Templeton) ได้สร้างกองทุนรวม Templeton Growth Fund ขึ้นในปี 1954 ซึ่งได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือในวงการการลงทุนอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ กองทุนนี้เป็นต้นแบบในการใช้แนวคิด “Global Investing” ที่ได้รับความนิยมในยุคต่อมา
 2. แนวคิดในการลงทุน (Investment Philosophy): ทีมเพิลตันมีวิธีการลงทุนที่ยิ่งใหญ่และไม่เหมือนใคร โดยเน้นการค้นหาโอกาสในตลาดหรืออุตสาหกรรมที่ถูกทอดทิ้งหรือไม่ได้รับความสนใจ หรือนั่นคือ “Contrarian Investing”
 3. การคัดเลือกหุ้น (Stock Selection): ทีมเพิลตันให้ความสำคัญกับหุ้นที่มีค่า P/E ratio ต่ำ หรือที่มูลค่าจริงเกินราคาในตลาด (“Value Investing”) ซึ่งเป็นหลักการที่มั่นใจว่าจะสร้างผลตอบแทนระยะยาว
 4. จัดหาโอกาสในวิกฤติ (Crisis Investing): ในช่วงเวลาที่ตลาดหรือสถานการณ์เศรษฐกิจยากลำบาก ทีมเพิลตันสามารถหาโอกาสลงทุนที่ดีได้ ทั้งนี้เนื่องจากเขามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดการกองทุนในสภาวะวิกฤติ
 5. การใช้หลักการทางศาสนา (Ethical and Religious Principles): ทีมเพิลตันให้ความสำคัญในคุณธรรมและหลักการทางศาสนาเป็นแนวทางในการลงทุน เชื่อว่าเราไม่ควรลงทุนเพียงเพื่อผลตอบแทนทางการเงิน แต่ยังควรสร้างสังคมและโลกใบนี้ให้ดีขึ้น
 6. ผลประโยชน์ให้กับผู้ลงทุน (Investor Benefits): ด้วยการบริหารจัดการที่เชี่ยวชาญและดีเด่น กองทุนของทีมเพิลตันได้สร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้ลงทุน ทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ได้รับความชื่นชมมากที่สุด
 7. สิ่งที่เรียนรู้จากทีมเพิลตัน (Learning from Templeton): แนวคิดและกระบวนการลงทุนของเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักลงทุนหลายโดยน โดยทำให้พวกเขารู้จักคุณค่าของการคิดอย่างเปิดกว้าง การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการมีความยุติธรรมในการลงทุน

การบริจาคและกิจกรรมการกุศลของ John Templeton

จอห์น ทีมเพิลตัน (John Templeton) ไม่ได้มีชื่อเสียงในฐานะนักลงทุนอย่างเดียว แต่ยังเป็นหนึ่งในผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ในด้านการศึกษา ความยุติธรรม และศาสนา ดังนี้
 1. มูลนิธิ Templeton Foundation (Templeton Foundation): เขาเป็นผู้สร้างมูลนิธิ Templeton Foundation ที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตราจารย์และความเข้าใจทางจิตใจ ผ่านสิ่งนี้, เขาได้ช่วยเพิ่มมูลค่าในการค้นคว้าของมนุษย์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและจิตวิทยา
 2. Templeton Prize (รางวัล Templeton): รางวัล Templeton Prize ที่เขาสร้างขึ้นมอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานที่สะท้อนถึงความสำคัญของศาสนาหรือศาสตราจารย์ ผ่านการมอบรางวัลนี้, เขาได้ส่งเสริมความเข้าใจและความสนใจในด้านศาสนาและจิตใจ
 3. การสนับสนุนมหาวิทยาลัยและสถาบัน (University and Institutional Support): จากความสนใจในการส่งเสริมการศึกษาและวิจัย, เขาได้สนับสนุนหลายสถาบันการศึกษาด้วยทุนบริจาค เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในด้านต่าง ๆ
 4. ความยุติธรรมและการศึกษา (Justice and Education): เขาได้สนับสนุนโครงการที่เน้นไปที่ความเท่าเทียมและยุติธรรมในด้านการศึกษา ผ่านการบริจาคและสนับสนุนที่ตั้งใจ
 5. สนับสนุนงานวิจัย (Research Support): มูลนิธิ Templeton Foundation ยังได้สนับสนุนงานวิจัยในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ, จิตใจ, หรือศาสตราจารย์
 6. พัฒนาความรู้ในด้านศาสนา (Advancement of Religious Knowledge): เขามีความมุ่งหมายที่จะทำให้ศาสนาและศาสตราจารย์ได้รับการเข้าใจและยอมรับอย่างถูกต้องในมุมมองทางวิทยาศาสตร์
 7. การบริจาคให้กับสายงานอื่น ๆ (Diverse Charitable Contributions): นอกจากเน้นในด้านการศึกษาและวิจัย, เขายังสนับสนุนสายงานการกุศลและพัฒนาในหลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพ, ประโยชน์สังคม และอื่น ๆ

ผลงานของ John Templeton

 1. Templeton Growth Fund: John Templeton สร้างกองทุนรวมนี้ขึ้นในปี 1954 และกองทุนนี้ได้สร้างผลตอบแทนที่ดีมากให้กับผู้ลงทุน และถือเป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์
 2. การลงทุนระหว่างประเทศ: John Templeton คือผู้บุกเบิกในด้านนี้ โดยมีการลงทุนในหลายประเทศและตลาด ได้แก่ หุ้น หนี้ และสินทรัพย์อื่น ๆ และเป็นหนึ่งในผู้ชัชวาลแรกที่เห็นคุณค่าในการลงทุนในตลาดแห่งประเทศที่กำลังพัฒนา
 3. Templeton Prize: รางวัลนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อยกย่องผลงานที่มีอิทธิพลในด้านศาสนา หรือ ศาสตราจารย์ และได้ยกย่องบุคคลหลายคนที่ได้มีส่วนในการขยายความเข้าใจในด้านเหล่านี้
 4. Templeton Foundation: มูลนิธินี้สนับสนุนการวิจัยและการศึกษาในหลายด้าน ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจความหมายและคุณค่าของชีวิตผ่านมุมมองทางศาสนาและศาสตราจารย์
 5. ผลงานทางการเขียน: John Templeton เป็นผู้เขียนหลายเล่มในด้านการลงทุน ศาสนา และจิตวิทยา หนังสือและบทความของเขาได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
 6. การบริจาคและการสนับสนุน: ผ่านทางมูลนิธิของเขาและแรงจูงใจส่วนตัว เขาได้สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และมหาวิทยาลัย รวมถึงการสนับสนุนโครงการและองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายที่เน้นไปที่การพัฒนาคุณค่าทางจิตใจและสังคม
 7. ชื่อเสียงและรางวัล: John Templeton ได้รับความเคารพและรางวัลหลายอันในวงการการลงทุน ซึ่งยืนยันถึงความสำเร็จและความเป็นผู้นำของเขา
 8. คติประจำใจ: เขามีความเชื่อในคุณค่าของการมีจิตใจที่เปิดกว้างและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งได้แสดงออกในทั้งในการลงทุนและการสนับสนุนการศึกษาและวิจัย
 9. อิทธิพลในวงการ: ไม่ว่าจะเป็นวงการการลงทุน การศึกษา หรือศาสนา John Templeton ถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุด และเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้คนหลายๆ รุ่น