Carl Icahn คือใคร ประวัติ ผลงาน นักลงทุน ชีวิตแนวคิด

Carl Icahn คือใคร

Carl Icahn เป็นนักลงทุนและธุรกิจชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงในการเป็นนักลงทุนรูปแบบ “activist investor” หรือนักลงทุนที่มีส่วนเข้าไปแทรกแซงในการบริหารจัดการของบริษัทที่เขาลงทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับผู้ถือหุ้น อิคานเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีอิทธิพลและร่ำรวยที่สุดในโลก และได้รับการยอมรับและประจำปากประจำใจของสังคมไปทั่ว
Carl Icahn คือใคร
Carl Icahn คือใคร
เขามีกระบวนการการลงทุนที่เฉพาะเจาะจง โดยมักจะซื้อหุ้นของบริษัทที่เขาเห็นว่าถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หลังจากที่ซื้อหุ้นได้จำนวนที่เพียงพอ อิคานจะเริ่มเข้าไปร่วมบริหารหรือใช้สิทธิในการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือทีมผู้บริหารของบริษัท ในหลายครั้ง การเข้าไปของเขาสามารถนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพและมูลค่าของบริษัท
Carl Icahn มีประวัติที่ยาวนานในการลงทุนในหลายภาคอุตสาหกรรม อาทิ พลังงาน สื่อ ยา และการขนส่ง เป็นต้น รวมถึงบริษัทชั้นนำหลายแห่ง

ประวัติส่วนตัวของ Carl Icahn

1. ประวัติและวัยเด็ก

  • เกิดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 1936 ณ เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
  • จบการศึกษาที่ Princeton University ในวิชาปรัญญาศิลป์
  • ได้เข้าศึกษาที่ New York University School of Medicine แต่ไม่ได้จบ

2. เริ่มต้นในวงการธุรกิจ

  • ในช่วงต้นชีวิตทางธุรกิจ อิคานได้ทำงานในหลายภาคส่วน
  • เริ่มรับความสนใจจากสาธารณชนเมื่อเขาเริ่มลงทุนแบบ activist investor

3. การลงทุนแบบ Activist Investor

  • ตั้งแต่ปี 1980 เขาเริ่มซื้อหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
  • ใช้อิทธิพลของเขาในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
  • บางครั้งขับเคลื่อนการซื้อบริษัทหรือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการ

4. การได้รับการยอมรับ

  • ได้รับการจัดอันดับใน Forbes’ list ของคนรวยที่สุดในโลกหลายครั้ง
  • เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์

5. Icahn Enterprises

  • เป็นผู้ก่อตั้ง Icahn Enterprises บริษัทลงทุนและการค้าหลายหมวดหมู่
  • มีความหลากหลายทั้งในอสังหาริมทรัพย์ พลังงาน อะไหล่รถยนต์ และอื่นๆ

ผลงานของ Carl Icahn

ผลงานของ Carl Icahn ได้แสดงถึงความสำเร็จทางการเงินและอิทธิพลในวงการธุรกิจและการลงทุนมาอย่างยาวนาน ข้อควรสังเกตในผลงานของเขา ได้แก่
 1. การเข้าร่วมบริหารบริษัท (Company Involvement): Carl Icahn มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ในหลายบริษัท และบางครั้งยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการ
 2. การยื้อซื้อบริษัท (Corporate Takeovers): Carl Icahn ได้ดำเนินการยื้อซื้อบริษัทหลายแห่ง เช่น TWA, Texaco และ RJR Nabisco โดยมักจะมุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
 3. การลงทุนในหุ้น (Stock Investments): Carl Icahn มักจะลงทุนในบริษัทที่เขาคิดว่ามีมูลค่าน้อยเกินไปหรือจัดการไม่ดี เช่น Apple, Netflix และ Dell
 4. การปรับปรุงค่ามูลค่าของบริษัท (Value Improvement): เมื่อ Carl Icahn ลงทุน มูลค่าหุ้นของบริษัทที่เขาลงทุนมักจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากความสามารถของเขาในการปรับปรุงการจัดการและโครงสร้างของบริษัท
 5. Icahn Enterprises*: นี่คือบริษัทลงทุนที่หลากหลาย ที่ Carl Icahn เป็นผู้ตัดสินใจหลักในการลงทุน
 6. ผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้น (Returns for Shareholders): Carl Icahn ถือว่าเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ และบ่อยครั้งที่เขาลงทุน ผู้ถือหุ้นมักจะได้รับผลตอบแทนที่ดี
 7. ความเป็นหัวหน้าในวงการ (Industry Leadership): เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีอิทธิพลและสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์
 8. การมีอิทธิพลทางสังคมและการเมือง (Social and Political Influence): Carl Icahn ยังมีอิทธิพลในการเลือกตั้งและการเมือง โดยมักจะสนับสนุนผู้สมัยที่มีมุมมองทางธุรกิจที่เขาเห็นด้วย
 9. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ (Communication and Public Relations): Carl Icahn ใช้สื่อและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อสื่อความคิดเห็นของเขา
 10. นักลงทุนที่ต้อนรับการต่อสู้ (Combativeness): Carl Icahn ไม่ยอมรับสถานะความเป็นอยู่ที่ไม่ยุติธรรม และจัดการกับความขัดแย้งและความต้านทานอย่างตรงไปตรงมา
 11. ภาคีเคราะห์ (Self-Spokesperson): Carl Icahn มักจะเป็นผู้แถลงข่าวสำหรับตัวเองในการสัมภาษณ์ การประชุมผู้ถือหุ้น หรือการสื่อสารอื่น ๆ
 12. การรักษาความลับและการวางแผนล่วงหน้า (Secrecy and Planning): การดำเนินการของ Carl Icahn มักจะถูกปกป้องด้วยความลับและแผนการที่วางไว้อย่างดี
 13. การสร้างมูลค่าส่วนตัว (Personal Net Worth): ผ่านการลงทุนและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ Carl Icahn ได้สร้างมูลค่าส่วนตัวที่สูง และเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก
 14. การสนับสนุนการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ (Support for Education and Public Welfare): Carl Icahn ยังสนับสนุนการศึกษาและสวัสดิการสาธารณะผ่านทางมูลนิธิหรือองค์กรอื่นๆ

การบริจาคและกิจกรรมการกุศลของ Carl Icahn

 1. การสนับสนุนการศึกษา (Support for Education): Carl Icahn มีการสนับสนุนการศึกษาโดยระดับสูง ทั้งผ่านทุนการศึกษาและการสร้างโรงเรียนใหม่
 2. การสร้างมูลนิธิ (Foundation Creation): Icahn ได้สร้าง “Carl C. Icahn Charitable Foundation” เพื่อสนับสนุนโครงการในหลายภาค รวมถึงการศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
 3. สนับสนุนด้านสุขภาพ (Healthcare Support): เขาได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลและสถาบันวิจัยด้านสุขภาพ อาทิ The Mount Sinai Hospital ในนิวยอร์ก
 4. กิจกรรมในชุมชน (Community Activities): Icahn มีการสนับสนุนโครงการที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในชุมชน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและการอบรมอาชีพ
 5. การเผยแพร่ความรู้และการศึกษา (Knowledge and Education Dissemination): ผ่านมูลนิธิของเขา, Icahn มีการสนับสนุนและจัดการประชุม, สัมมนา, และอบรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการบริหารจัดการ
 6. บริจาคเงินและทรัพยากร (Monetary and Resource Contributions): Icahn มักจะบริจาคเงินหรือทรัพยากรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนโครงการที่เขาเห็นว่ามีคุณค่า
 7. การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Support): รวมถึงการบริจาคเงินให้กับองค์กรที่มีเป้าหมายในการรักษาและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 8. สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (Support for Arts and Culture): เขายังมีการสนับสนุนองค์กรและโครงการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม
 9. แนวคิดเกี่ยวกับการให้ (Philosophy on Giving): Icahn มักจะเน้นที่การให้ที่สร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและสร้างผลกระทบที่คลองตามความเชื่อของเขา
 10. เปิดโอกาสให้กับผู้ไม่ได้รับโอกาส (Opportunities for the Underprivileged): Icahn มีการสนับสนุนหลายโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรในสังคม

กองทุนที่บริหารของ Carl Icahn

 1. นักลงทุนและนักธุรกิจชื่อดัง (Prominent investor and businessman): Carl Icahn มีอิทธิพลมากในวงการการเงินและการลงทุน
 2. องค์กรหลัก (Main organization): เขาบริหารและใช้ Icahn Enterprises L.P. เป็นเครื่องมือหลักในการลงทุน
 3. บริษัทลงทุนที่หลากหลาย (Diversified investment company): Icahn Enterprises ครอบคลุมหลายภาค รวมถึงหุ้น อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน และอื่น ๆ
 4. กลยุทธ์ลงทุน (Investment strategy): Icahn Enterprises มักจะใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างจากกองทุนรวมหรือกองทุน Hedge
 5. การยื้อซื้อบริษัท (Corporate takeovers): มีการยื้อซื้อบริษัท ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
 6. ทีมของผู้เชี่ยวชาญ (Team of experts): เขามีทีมของผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและกฎหมายที่ช่วยเหลือ
 7. ใช้อิทธิพลส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Uses influence to promote change): Carl Icahn เป็นคนที่ไม่ยั้งยืนในการใช้อิทธิพลของตน
 8. ได้รับความสนใจ (Highly regarded): เขาได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อและวงการการเงิน
 9. นักลงทุนที่ถูกพูดถึงมาก (Most talked about investor): เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลก

ความสำเร็จของ Carl Icahn ที่โดดเด่น

Carl Icahn ได้สร้างความสำเร็จในหลายด้าน และถือว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์

 1. การยื้อซื้อบริษัทที่ประสบความสำเร็จ (Successful Corporate Takeovers): Carl Icahn ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อเขายื้อซื้อบริษัทที่เป็นที่รู้จักอย่าง TWA, Texaco และ RJR Nabisco และหลังจากนั้นได้ดำเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการ
 2. การเพิ่มมูลค่าสำหรับผู้ถือหุ้น (Shareholder Value Enhancement): ผลจากการลงทุนและการบริหารจัดการของเขาทำให้มูลค่าสำหรับผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก
 3. Icahn Enterprises (Icahn Enterprises): ผ่านองค์กรของเขา เขาได้สร้างและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอลงทุนที่หลากหลายและครอบคลุมหลายภาคธุรกิจ
 4. การเป็นผู้บุกเบิกในการใช้กลยุทธ์ “Activist Investor” : Icahn ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกของรูปแบบการลงทุนแบบ “activist,” ที่หมายถึงการลงทุนแล้วหาทางเข้าไปเปลี่ยนแปลงบริหารจัดการบริษัท
 5. ผลตอบแทนที่สูง (High Returns): Icahn ถือว่าเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในประวัติศาสตร์ของวงการการเงิน ด้วยผลตอบแทนที่สูงมาก
 6. การมีอิทธิพลในวงการการเงินและการลงทุน (Financial and Investment Industry Influence): เขาถือว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวงการ
 7. การติดอันดับเป็นคนรวยที่มีทรัพย์สินสูง (High Net Worth Rankings): ถูกจัดอันดับเป็นหนึ่งในคนรวยที่มีทรัพย์สินมากที่สุดในโลก
 8. การร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนในบริษัทขนาดใหญ่ (Partnerships and Stakes in Major Companies): เขาได้มีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Apple, Netflix และ Dell
 9. การสนับสนุนการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ (Support for Education and Public Welfare): นอกจากความสำเร็จในธุรกิจแล้ว เขายังได้สร้างชื่อเสียงจากการบริจาคให้กับโครงการการศึกษาและสาธารณะประโยชน์
 10. การแสดงความคิดเห็นที่มีอิทธิพล (Influential Commentary): เขามักจะแสดงความคิดเห็นในสื่อและในการประชุมของผู้ถือหุ้นซึ่งมักจะเป็นข่าวสารที่มีอิทธิพลในวงการ