Algorithmic Trading คืออะไร Automated Trading คืออะไร ยกตัวอย่าง วิธีการสร้าง

Table of Contents

Algorithmic Trading คืออะไร

Algorithmic Trading หรือ “การซื้อขายแบบอัลกอริทึม” คือ การใช้อัลกอริทึม (Algorithm) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดทุนอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการสั่งซื้อจากมนุษย์
Algorithmic Trading คืออะไร
Algorithmic Trading คืออะไร
อัลกอริทึมจะถูกโปรแกรมให้วิเคราะห์ข้อมูลตลาดและเงื่อนไขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งที่กำหนด อาจเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์บนตลาดหุ้น ตลาดอนุพันธ์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตลาดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ประโยชน์ของการซื้อขายแบบอัลกอริทึมมีหลายประการ เช่น ความเร็วในการดำเนินการ ความสามารถในการปรับตัวตามเงื่อนไขของตลาดอย่างรวดเร็ว ลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการตัดสินใจของมนุษย์ และความสามารถในการจัดการหลายๆ ปริมาณการซื้อขาย
อย่างไรก็ดี การซื้อขายแบบอัลกอริทึมก็มีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาเรื่องความเสถียรของระบบ หรือการที่อัลกอริทึมอาจจะทำให้ตลาดเกิดความไม่ปกติ เช่น สถานการณ์ “Flash Crash” ที่ราคาหลักทรัพย์ลดลงอย่างรวดเร็วและไม่เหมาะสม

วิธีการสร้าง Algorithmic Trading

การสร้าง Algorithmic Trading ไม่ใช่เรื่องง่าย และย่อมต้องการความรู้ที่ค่อนข้างหลากหลาย ตั้งแต่การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงความเข้าใจในด้านการเงินและตลาดทุน และต่อไปนี้คือขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นสร้าง Algorithmic Trading

ขั้นตอนที่ 1: การวิจัยและกำหนดกลยุทธ์

  • วิเคราะห์และทดลองกับกลยุทธ์ที่คุณคิดว่าจะเป็นไปได้
  • สำรวจข้อมูลที่คุณจะใช้ เช่น ราคาหุ้น ปริมาณการซื้อขาย ตัวชี้วัดทางเทคนิค ฯลฯ

 ขั้นตอนที่ 2: การเลือกภาษาโปรแกรม

  • Python, R, C++, Java และ MATLAB คือตัวเลือกที่นิยม
  • ภาษาเช่น Python มีไลบรารีที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมต่อกับตลาด

ขั้นตอนที่ 3: การทำ Backtest

  • ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อทดสอบและปรับปรุงอัลกอริทึมของคุณ
  • ใช้การทำ Backtest อย่างระมัดระวังเพราะถ้าหาก Overfitting อัลกอริทึมของคุณอาจจะไม่ทำงานได้ในทางปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 4: การปรับปรุงและการทดสอบ

  • ใช้ข้อมูลของคุณในการปรับปรุงและปรับแต่งอัลกอริทึมของคุณ
  • ทดสอบอัลกอริทึมในโหมดการทำงานแบบเทียน (Paper Trading) หรือในบัญชีจริงที่ลงทุนด้วยจำนวนเงินที่น้อย

ขั้นตอนที่ 5: การดำเนินการในตลาดจริง

  • เชื่อมต่ออัลกอริทึมของคุณกับ API ของ Broker หรือ Platform ที่ให้บริการซื้อขาย
  • ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของอัลกอริทึม

ขั้นตอนที่ 6: การติดตามและปรับปรุง

  • ตรวจสอบอัลกอริทึมของคุณอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงเมื่อจำเป็น

ยกตัวอย่าง Algorithmic Trading

ยกตัวอย่างกลยุทธ์ Simple Moving Average Crossover ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายแบบอัลกอริทึมขั้นพื้นฐานที่สุด 

แนวคิด

  • กลยุทธ์นี้ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของราคาหุ้น: อันหนึ่งแสดงถึงช่วงเวลาสั้นและอีกอันหนึ่งซึ่งแสดงถึงระยะเวลาที่นานกว่า
  • อัลกอริธึมซื้อหุ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว
  • ขายหุ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดผ่านต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว

ขั้นตอนในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึมนี้

ขั้นตอนที่ 1: การวิจัยและรวบรวมข้อมูล

   • เลือกหุ้นหรือสินทรัพย์
   • รวบรวมข้อมูลราคาในอดีต คุณสามารถใช้ไลบรารี Python เช่น `pandas` เพื่อจัดการข้อมูล และใช้ `matplotlib` หรือ `Plotly` สำหรับการวางแผนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ขั้นตอนที่ 2: ทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง

   • เขียนโค้ดเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและระยะยาว
   • ใช้ตรรกะในการซื้อ/ขายตามเหตุการณ์แบบครอสโอเวอร์
   • ทดสอบกลยุทธ์นี้ย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อดูว่าจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรับผิดชอบต้นทุนการทำธุรกรรม สลิปเพจ ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 3: การบริหารความเสี่ยง

   • ใช้เทคนิคการบริหารความเสี่ยง เช่น การกำหนดระดับ Stop Loss และ Take-Profit

ขั้นตอนที่ 4: การนำไปปฏิบัติ

   • หลังจากการทดสอบย้อนกลับ หากคุณพอใจกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์ คุณสามารถนำไปใช้ในการซื้อขายแบบเรียลไทม์ได้
   • คุณจะต้องเลือกนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มี API ที่เหมาะสมสำหรับสิ่งนี้ เทรดเดอร์ที่ใช้อัลกอริทึมจำนวนมากใช้โบรกเกอร์ที่มี API ที่แข็งแกร่ง เช่น โบรกเกอร์แบบโต้ตอบ, Alpaca เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5: การทดสอบแบบเรียลไทม์

   • เริ่มต้นด้วยการซื้อขายด้วยเงินจำนวนน้อยลง ตรวจสอบระบบเพื่อให้แน่ใจว่าทำการซื้อขายตามที่คาดไว้

ขั้นตอนที่ 6: การตรวจสอบและการปรับอัลกอริทึม

   • เมื่อถ่ายทอดสดแล้ว ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและทำการปรับเปลี่ยนเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง
โค้ดAlgorithmic Trading

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

   • ตัวอย่างข้างต้นเรียบง่ายเกินไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน ดำเนินการตรวจสอบสถานะของคุณก่อนทำการซื้อขายจริงเสมอ

Automated Trading คืออะไร

Automated Trading หรือ “การซื้อขายอัตโนมัติ” คือ การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินตามกฎเกณฑ์หรือแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องมีการสั่งซื้อจากมนุษย์ในแต่ละครั้ง
Automated Trading คืออะไร
Automated Trading คืออะไร
การซื้อขายอัตโนมัติสามารถพิจารณาข้อมูลจากตลาดและตัดสินใจซื้อหรือขายโดยอัตโนมัติ บนพื้นฐานของข้อมูลหรืออัลกอริทึมที่ระบุไว้ ทำให้เกิดความเร็วและความแม่นยำในการตัดสินใจทางการเงิน และลดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดจากการตัดสินใจของมนุษย์
Automated Trading เป็นส่วนหนึ่งของ Algorithmic Trading แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ ใน Automated Trading อาจจะใช้กฎเกณฑ์ที่ง่าย ๆ หรือไม่มีความซับซ้อนเท่า Algorithmic Trading ที่อาจจะมีอัลกอริทึมที่ซับซ้อนมากขึ้น
การซื้อขายอัตโนมัตินั้นมีความเสี่ยงด้วย เช่น ความไม่เสถียรของระบบ หรือการที่ระบบอาจจะมีการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาด ดังนั้น การศึกษาและทดสอบระบบให้ดีเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ก่อนที่จะเริ่มต้นการซื้อขายอัตโนมัติในตลาดจริง

วิธีการสร้าง Automated Trading

การสร้างระบบ Automated Trading หรือการซื้อขายแบบอัตโนมัติ มีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้:

1. การวิจัยและการวางแผน

  • กำหนดเป้าหมายและความเสี่ยง
  • คิดถึงกลยุทธ์ที่ต้องการใช้

2. การเลือกตลาดและข้อมูล

  • เลือกตลาดที่ต้องการซื้อขาย (หุ้น, สินค้า, คริปโต, ฯลฯ)
  • เลือกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์

3. การพัฒนาและทดสอบกลยุทธ์ (Backtesting)

  • พัฒนากลยุทธ์ในภาษาโปรแกรมที่สามารถใช้สำหรับการซื้อขาย (Python, C++, ฯลฯ)
  • ทดสอบกลยุทธ์บนข้อมูลประวัติศาสตร์

4. การจำลอง (Paper Trading)

  • ทดลองรันระบบในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงแต่ไม่ใช้เงินจริง

5. การติดตั้งระบบและจัดการความเสี่ยง

  • ติดตั้งระบบบนเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่มีความเสถียร
  • ตั้งค่าความเสี่ยงและตัวควบคุมอื่น ๆ

6. การเปิดใช้งานและการติดตาม

  • เปิดใช้งานระบบในสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่เป็นจริง
  • ติดตามและปรับปรุงระบบตามความจำเป็น

7. การทบทวนและปรับปรุง

  • วิเคราะห์ผลลัพธ์และทำการปรับปรุงกลยุทธ์หรือระบบ

เครื่องมือที่จำเป็น

  • ซอฟต์แวร์สำหรับการทดสอบกลยุทธ์
  • แพลตฟอร์มที่สนับสนุนการซื้อขายอัตโนมัติ
  • เซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่มีความเสถียร

คำเตือน

  • การซื้อขายอัตโนมัติมีความเสี่ยงที่สูง ในการนำไปใช้งานจริง ควรทำการทดสอบและประเมินอย่างละเอียด

ยกตัวอย่าง Automated Trading

การซื้อขายอัตโนมัติหมายถึงการใช้อัลกอริธึมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ในการตัดสินใจซื้อขายและดำเนินการซื้อขายในตลาดการเงิน ข้อดีของการซื้อขายแบบอัตโนมัติคือสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการซื้อขายได้เกือบจะในทันที ดังนั้นจึงอาจเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรของการซื้อขายได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ที่อาจซับซ้อนหรือใช้เวลานานเกินไปในการจัดการด้วยตนเอง
ตัวอย่าง: กลยุทธ์ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการซื้อขายอัตโนมัติ
สมมติว่าคุณต้องการใช้กลยุทธ์พื้นฐานตามแนวโน้มโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคยอดนิยม

แนวคิด

  • คุณจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นของราคาหุ้น: อันหนึ่งแสดงถึงระยะสั้นและอีกอันหนึ่งสำหรับระยะยาว
  • คุณซื้อหุ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว
  • คุณขายหุ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดผ่านต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว
โค้ด Automated Trading
  • ในตัวอย่างนี้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและระยะยาวที่กำหนดไว้ในช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น ทุก 1 นาทีหรือทุกๆ 1 วัน) และทำการตัดสินใจซื้อหรือขายตามนั้น สิ่งนี้จะเกิดซ้ำทุกช่วงเวลาโดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์

ประเด็นสำคัญ

  • ความเร็ว: การซื้อขายอัตโนมัติสามารถตัดสินใจและดำเนินการซื้อขายได้เร็วกว่ามนุษย์มาก
  • ระเบียบวินัย: ระบบยึดถือกลยุทธ์อย่างเคร่งครัด ขจัดการตัดสินใจทางอารมณ์
  • การทดสอบย้อนกลับ: ก่อนที่จะปรับใช้กลยุทธ์ดังกล่าว โดยทั่วไปคุณจะทดสอบย้อนกลับกับข้อมูลในอดีตเพื่อดูว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร

หมายเหตุ

  • ตัวอย่างข้างต้นเป็นการจำลองอย่างง่ายเพื่อจุดประสงค์ในการอธิบาย โปรดดำเนินการวิจัยและทดสอบอย่างละเอียดก่อนที่คุณจะปรับใช้กลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติในตลาดจริง

Algorithmic Trading และ Automated Trading เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ทั้ง Algorithmic Trading และ Automated Trading มีหลักการที่คล้ายคลึงกันในการใช้คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมเพื่อทำการซื้อขายสินทรัพย์ในตลาด อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างในบางจุด

Algorithmic Trading

  • โฟกัสอยู่ที่อัลกอริทึมหรือกลยุทธ์ที่ใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน
  • อาจไม่ได้เป็นการซื้อขายที่อัตโนมัติ 100% ในบางครั้งอาจต้องการการตรวจสอบหรือการอนุมัติจากผู้ค้า
  • อาจมีการปรับปรุงและการตรวจสอบอัลกอริทึมในระยะเวลาที่ตั้งค่าไว้

Automated Trading

  • โฟกัสอยู่ที่กระบวนการซื้อขายที่ไม่ต้องการการติดตามหรือการดำเนินการจากผู้ค้า
  • สามารถใช้อัลกอริทึมหลาย ๆ แบบในระบบเดียว
  • ทำงานอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องการการมีส่วนร่วมจากผู้ค้าหลังจากที่ถูกตั้งค่า

สรุป

Algorithmic Trading นั้นอาจเป็นส่วนหนึ่งของ Automated Trading แต่ Automated Trading ก็สามารถรวมอัลกอริทึมหลายแบบและมีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและจุดประสงค์ของผู้ใช้งาน