Double Top และ Double Bottom คืออะไร อธิบายรูปแบบกราฟ การเกิดลักษณะและการวิเคราะห์

Table of Contents

Double Top และ Double Bottom คืออะไร

รูปแบบ “Double Top” และ “Double Bottom” ถือเป็นรูปแบบกราฟที่นิยมในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดทางการเงินเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต รูปแบบเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีแนวโน้มราคาที่เด่นชัด และเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการกลับตัวของแนวโน้มราคาปัจจุบัน
Double Top และ Double Bottom คืออะไร
Double Top และ Double Bottom คืออะไร

Double Top

รูปแบบ “Double Top” ถือเป็นรูปแบบที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มราคาในทิศทางที่เป็นต้าน (bearish reversal) ซึ่งมักจะตามหลังจากแนวโน้มขาขึ้น ในรูปแบบนี้ ราคาของสินทรัพย์จะขึ้นไปถึงจุดสูง แล้วถอยลงเล็กน้อย และกลับไปยังจุดสูงเดิม ก่อนที่จะลดลง รูปแบบจะสมบูรณ์เมื่อราคาตกลงอยู่ใต้ “คอขวด” (neckline) ซึ่งเป็นระดับรองรับที่เชื่อมโยงระหว่างจุดต่ำระหว่างสองจุดสูง นักเทรดมักจะถือว่ารูปแบบได้รับการยืนยันหากราคาปิดอยู่ใต้คอขวด ซึ่งเป็นสัญญาณของการลดลงของราคาที่จะเกิดขึ้น

Double Bottom

ในทางกลับกัน รูปแบบ “Double Bottom” ถือเป็นรูปแบบที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มราคาในทิศทางที่เป็นรูป (bullish reversal) ซึ่งมักจะตามหลังจากแนวโน้มขาลง ในรูปแบบนี้ ราคาของสินทรัพย์จะลดลงไปถึงจุดต่ำ แล้วขึ้นเล็กน้อย และกลับไปยังจุดต่ำเดิม ก่อนที่จะเพิ่มขึ้น รูปแบบจะสมบูรณ์เมื่อราคาขึ้นอยู่เหนือคอขวด ซึ่งเป็นระดับที่เชื่อมโยงระหว่างจุดสูงระหว่างสองจุดต่ำ หากราคาปิดอยู่เหนือคอขวด นักเทรดมักจะถือว่ารูปแบบได้รับการยืนยัน ซึ่งเป็นสัญญาณของการเพิ่มขึ้นของราคาที่จะเกิดขึ้น

ข้อควรพิจารณาในทางปฏิบัติ

แม้ว่ารูปแบบเหล่านี้จะได้รับการใช้งานอย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่พวกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่มั่นใจได้ 100% และควรถูกใช้ร่วมกับตัวชี้วัดและรูปแบบการวิเคราะห์อื่น ๆ การเบรกเอาท์ที่ไม่เป็นจริงหรือปัจจัยตลาดอื่น ๆ บางครั้งอาจจะทำให้ผลที่คาดหวังไม่เกิดขึ้น ดังนั้น นักเทรดมักจะใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss orders) และเทคนิคการจัดการความเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

รูปแบบกราฟ Double Top และ Double Bottom

Double Top

ลักษณะ: รูป ‘M’

รูปแบบ Double Top จะมีลักษณะเป็นรูป ‘M’ เมื่อคุณดูที่กราฟราคา มันประกอบด้วยสองยอดหรือ “ยอด” ที่เกิดขึ้นในระดับราคาที่ประมาณเท่ากัน สองยอดเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะพวกเขาบ่งบอกว่าสินทรัพย์ไม่สามารถขาดผ่านระดับราคาเฉพาะในสองโอกาสที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลตั้งค่า ‘ระดับต้านทาน’

บริบท: หลังจากแนวโน้มขาขึ้นที่สำคัญ

รูปแบบนี้น่าเชื่อถือที่สุดเมื่อเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นี่เป็นสิ่งสำคัญตามบริบทเพราะมันบ่งบอกว่าสินทรัพย์อยู่ในช่วงขาขึ้น และการก่อตัวของ Double Top อาจบ่งบอกถึงจุดอ่อนในแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังดำเนินอยู่ โดยพื้นฐานแล้วมันทำให้เกิดธงสีแดงที่แนวโน้มอาจจะหมดลงและอาจกำลังจะกลับตัว

ความสำคัญ: สัญญาณการเปลี่ยนทิศทางเป็นแบบเผด็จศึก

Double Top ถูกแปลว่าเป็นสัญญาณการเปลี่ยนทิศทางเป็นแบบเผด็จศึก หลังจากที่รูปแบบเสร็จสิ้น ความน่าจะเป็นของสินทรัพย์ที่จะประสบกับแนวโน้มขาลงเพิ่มขึ้น รูปแบบนี้แสดงให้เห็นว่า bulls (ผู้ซื้อ) ได้พยายามสองครั้งที่จะผลักสินทรัพย์ไปสู่ระดับสูงใหม่ แต่ได้ล้มเหลว ซึ่งบ่งบอกว่า bears (ผู้ขาย) กำลังเริ่มควบคุม มันเป็นการเตือนว่าอารมณ์แท้งค์ที่ก่อนหน้านี้อาจจะเริ่มอ่อนแอ

การยืนยัน: การแตกของคอขวด

“คอขวด” เป็นระดับรองรับที่เชื่อมต่อจุดต่ำระหว่างสองยอด ระดับราคานี้ทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตราส่วนสำหรับความถูกต้องของรูปแบบ เมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนที่ด้านล่างของระดับคอนี้ มันยืนยันรูปแบบและเสริมสร้างแนวโน้มขาลง นักเทรดมักจะรอให้การแตกนี้ – และอย่างน้อยคือการปิดด้านล่างของระดับคอ – เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งขายสั้น ปริมาณระหว่างการแตกยังสามารถให้การยืนยันเพิ่มเติมได้ การแตกที่มีปริมาณสูงถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

Double Bottom

ลักษณะ: รูป ‘W’

ในแผนภูมิราคา รูปแบบ Double Bottom ปรากฏเป็นสองยอดต่ำหรือ “ก้น” ที่อยู่ในระดับราคาที่ประมาณเท่ากัน ซึ่งสร้างรูป ‘W’ บนแผนภูมิ “ก้น” ทั้งสองเป็นระดับสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่ทรัพย์สินล้มเหลวในการเคลื่อนไปข้างล่าง ชี้แจงถึงสัญญาณการกลับด้านที่เป็นไปได้ ยิ่งสองก้นเหมือนกันมากเท่าไหร่ รูปแบบก็ยิ่งน่าเชื่อถือ

บริบท: หลังจากแนวโน้มลง

รูปแบบนี้โดยทั่วไปจะพบหลังจากการเคลื่อนไปข้างล่างหรือแนวโน้มที่เป็นแบบลบในราคา มันแสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินพยายามแต่ล้มเหลวในการสร้างราคาใหม่ที่ต่ำลงในสองโอกาสที่แตกต่างกัน ความล้มเหลวนี้ชี้แจงถึงการที่แรงกดดันในการขายอาจจะเริ่มจางลงและผู้ซื้ออาจจะเริ่มเข้ามา ตั้งระบบสำหรับการกลับด้านที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นที่เป็นไปได้

ความสำคัญ: สัญญาณการกลับด้านที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น

Double Bottom ถูกแปลความเป็นสัญญาณการกลับด้านที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น หลังจากที่รูปแบบสร้างขึ้นเสร็จแล้ว มีความน่าจะเป็นที่สูงที่ราคาของทรัพย์สินจะเริ่มเพิ่มขึ้น มันส่งสัญญาณว่าแรงกดดันในการขายได้เบาลงและผู้ซื้อกำลังเพิ่มพลัง จึงถือเป็นสัญญาณที่แข็งแรงที่แนวโน้มอาจจะกลับด้านจากการเป็นแนวโน้มลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น

การยืนยัน: การแตกของคอขวด

คล้ายกับ Double Top รูปแบบ Double Bottom มี “คอขวด” ซึ่งเป็นระดับความต้านทานที่เชื่อมต่อจุดสูงระหว่างสองก้น การทะลุขึ้นเหนือคอขวดยืนยันรูปแบบและมักถือเป็นสัญญาณที่แข็งแรงที่ทรัพย์สินจะดำเนินต่อการเคลื่อนไปข้างบน

จุดสำคัญสำหรับทั้งสองรูปแบบ

1. ปริมาณการซื้อขาย (Volume)

   • Double Top : ในรูปแบบ Double Top ปริมาณการซื้อขายโดยทั่วไปจะแสดงแนวโน้มที่ลดลงเมื่อยอดที่สองเริ่มเกิดขึ้น ซึ่งแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่จางหาย และเมื่อราคาทะลุลงมาต่ำกว่าคอขวด มักจะมีการกระเพิ่มของปริมาณการซื้อขาย ซึ่งเป็นการยืนยันเพิ่มเติมว่ารูปแบบนี้ถูกต้องและทรัพย์สินน่าจะดำเนินการลงต่อไป
   • Double Bottom : ในทางกลับกัน ในรูปแบบ Double Bottom ปริมาณการซื้อขายโดยทั่วไปจะลดลงเมื่อก้นที่สองเกิดขึ้น สื่อถึงแรงขายที่เริ่มหายไป และเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือคอขวด มักจะมีการกระเพิ่มของปริมาณการซื้อขาย ซึ่งเป็นการสัญญาณแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแรงและเพิ่มความมั่นใจในแนวโน้มที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น

2. ราคาเป้าหมาย (Target Price)

ราคาเป้าหมายมักจะถูกคำนวณโดยอิงจาก “ความสูง” ของรูปแบบ ซึ่งคือระยะห่างระหว่างคอขวดและจุดสูงหรือต่ำสุดหนึ่งจุด หลังจากการทะลุ ระยะห่างนี้จะถูกฉายออกจากคอขวดเพื่อประมาณราคาเป้าหมาย

   • ใน Double Top จะลบความสูงจากคอขวดเพื่อรับเป้าหมายที่เลื่อนลง
   • ใน Double Bottom จะเพิ่มความสูงลงในคอขวดเพื่อรับเป้าหมายที่เลื่อนขึ้น

3. การทะลุปลอม (False Breakouts)

   • การทะลุปลอมคือสถานการณ์ที่ราคาดูเหมือนจะทะลุเส้นคอ แต่จากนั้นกลับกลับทิศทาง
   • ใน Double Top, การทะลุปลอมจะเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุลงออกจากเส้นคอแต่จากนั้นเลื่อนขึ้น
   • ใน Double Bottom, การทะลุปลอมจะเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือเส้นคอแต่จากนั้นลดลง

4. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

การใช้คำสั่ง stop-loss เพื่อจำกัดความเสี่ยงจากการทะลุปลอมหรือพฤติกรรมของตลาดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
การวิเคราะห์ Double Top และ Double Bottom
การวิเคราะห์รูปแบบ Double Top และ Double Bottom ในกราฟราคาหุ้นหรือตราสารทางการเงินเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค หลักการของการวิเคราะห์นี้อยู่ที่ “รูปแบบ” ที่เกิดขึ้นในกราฟ ซึ่งสามารถแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มราคา

Double Top

  1. ตรวจสอบสถานะของตลาด: รูปแบบนี้มักเกิดขึ้นในขณะที่ตลาดกำลังขึ้น ดังนั้น คุณควรมั่นใจว่าตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นก่อนที่จะค้นหา Double Top
  2. การยืนยัน: หากราคาหุ้นหรือตราสารทางการเงินลดลงจาก “ยอด” ที่สอง และทะลุ “เส้นคอ” (neckline) ในปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น รูปแบบนี้ถือว่าได้รับการยืนยัน
  3. การปฏิบัติ: หากรูปแบบได้รับการยืนยัน นักเทรดมักจะขายหรือเปิดตำแหน่งขายชอร์ต
  4. การจัดการความเสี่ยง: การตั้งค่า stop-loss สูงกว่า “ยอด” ที่สองเป็นวิธีที่ประจำการในการจัดการความเสี่ยง

Double Bottom

 1. ตรวจสอบสถานะของตลาด: รูปแบบนี้มักเกิดขึ้นในขณะที่ตลาดกำลังลง ดังนั้น คุณควรมั่นใจว่าตลาดมีแนวโน้มขาลงก่อนที่จะค้นหา Double Bottom
 2. การยืนยัน: รูปแบบนี้จะได้รับการยืนยันหากราคาขึ้นจาก “หลุม” ที่สองและทะลุ “คอขวด” (neckline) ในปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น
 3. การปฏิบัติ: หากรูปแบบได้รับการยืนยัน นักเทรดมักจะซื้อหรือเปิดตำแหน่งซื้อ
 4. การจัดการความเสี่ยง: การตั้งค่า stop-loss ต่ำกว่า “หลุม” ที่สองเป็นวิธีที่ประจำการในการจัดการความเสี่ยง