อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว Floating Exchange Rate คืออะไร อธิบาย ประวัติความเป็นมา ยกตัวอย่าง ประเทศที่ใช้

Table of Contents

อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว Floating Exchange Rate คืออะไร

อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (Floating Exchange Rate) คือ ระบบที่อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินจะถูกกำหนดโดยกลไกของอุปสงค์และอุปทานในตลาดเงินสากล โดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาลหรือธนาคารกลาง ในระบบนี้ อัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์ในตลาด
อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว Floating Exchange Rate คืออะไร
อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว Floating Exchange Rate คืออะไร
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวตรงข้ามกับระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกำหนดหรือควบคุมโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลาง ซึ่งในระบบนั้น อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกกำหนดให้คงที่หรือแปรผันในช่วงที่จำกัดและอาจจะต้องใช้สำรองเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่ต้องการ

ประวัติความเป็นมาของอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว Floating Exchange Rate

ประวัติความเป็นมาของระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (Floating Exchange Rate) เริ่มต้นขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ระบบ Bretton Woods (1944)

ประวัติศาสตร์ของระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวเริ่มขึ้นที่ระบบ Bretton Woods ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี 1944 ระบบนี้เป็นการผูกค่าสกุลเงินของประเทศต่าง ๆ กับดอลลาร์สหรัฐฯ ที่นำไปแลกทองคำในอัตราที่คงที่ วัตถุประสงค์คือเพื่อให้ความเสถียรในเศรษฐกิจโลกหลังจากสงคราม

สิ้นสุดของระบบ Bretton Woods (1971-1973)

ระบบ Bretton Woods เริ่มขาดแคลนในช่วงปลาย 1960s และต้น 1970s เนื่องจากหลายปัจจัย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากสงครามเวียตนามสำหรับสหรัฐฯ แรงดันเงินเฟ้อ และส่วนไม่สมดุลของการค้าระหว่างประเทศ ในปี 1971 ประธานาธิบดี Richard Nixon หยุดความสามารถในการแลกเปลี่ยนดอลลาร์เป็นทองคำ จึงเรียกว่า “Nixon Shock”

ข้อตกลง Smithsonian (1971)

หลังจากที่ระบบ Bretton Woods ล่ม, ประเทศต่าง ๆ พยายามฟื้นฟูระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่ผ่านข้อตกลง Smithsonian ในเดือนธันวาคม ปี 1971 นี่เป็นการจัดการชั่วคราวที่ขยายช่วงที่สกุลเงินสามารถขยับได้ โดยมีการลดค่าดอลลาร์สหรัฐฯ ลงประมาณ 8% อย่างไรก็ตาม ระบบใหม่นี้ก็ยังคงไม่ยั่งยืน

การเปลี่ยนเป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (1973)

ด้วยเดือนมีนาคม ปี 1973, สกุลเงินหลักของโลกเช่น ดอลลาร์สหรัฐ, ปอนด์สเตอร์ลิง ของสหราชอาณาจักร, และเยนของญี่ปุ่น ได้เปลี่ยนเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ในระบบลอยตัว ค่าของสกุลเงินได้รับอนุญาตให้ขยับได้ตามตลาดอัตราแลกเปลี่ยน อัตราที่กำหนดโดยปัจจัยของอุปสงค์และอุปทานในตลาด

ข้อตกลง Jamaica (1976)

การเปลี่ยนเป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวถูกทำให้เป็นทางการด้วยข้อตกลง Jamaica ในปี 1976 ข้อตกลงนี้ระหว่างประเทศสมาชิกของ IMF ได้ให้ความถูกต้องแก่ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ทำให้เป็นมาตรฐานระดับโลกแบบไม่เป็นทางการ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่ยังไม่ได้หายไปอย่างสิ้นเชิง แต่กลายเป็นข้อยกเว้นแทนที่จะเป็นกฎทั่วไป

การพัฒนาที่ตามมา

ยุคหลังจากข้อตกลง Jamaica ได้เห็นประเทศต่าง ๆ ใช้ผสมผสานของระบบอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการจัดการลอยตัวที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเพื่อควบคุมความเสถียรของสกุลเงินของตนในบางระดับ อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวได้เป็นที่นิยมขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในเศรษฐกิจใหญ่ของโลก

วิกฤตการณ์การเงินแห่งเอเชีย (1997) และวิกฤติอื่น ๆ

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวก็มีส่วนแบ่งของวิกฤตการณ์ รวมถึงวิกฤตการณ์การเงินแห่งเอเชียในปี 1997 ที่สกุลเงินต่าง ๆ สลายค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เหตุการณ์เหล่านี้ได้นำไปสู่การอภิปรายที่ยังคงดำเนินอยู่เกี่ยวกับข้อบอกเบาและข้อดีของระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว

ปัจจุบัน

ในปัจจุบัน, ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวเป็นระบบที่ถูกใช้มากที่สุดในโลก โดยเกี่ยวข้องกับสกุลเงินของเศรษฐกิจใหญ่ของโลกในส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม มันยังคงพัฒนาอยู่ โดยมีอิทธิพลจากความเป็นโลกเล็ก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงในพลังเมืองและเศรษฐกิจ

ยกตัวอย่างอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว Floating Exchange Rate

แน่นอนว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวเป็นระบบที่ค่าของสกุลเงินถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของสกุลเงินนั้นในตลาดแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ด้านล่างนี้เป็นการอธิบายส่วนสำคัญของระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวโดยใช้ตัวอย่างของดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) และยูโร (EUR)

กลไก

  1. ปัจจัยตลาด: หากนักลงทุนเชื่อว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแข็งแกร่ง พวกเขาอาจตัดสินใจลงทุนในหุ้นหรือพันธบัตรของสหรัฐอเมริกา เพื่อทำเช่นนั้น พวกเขาจำเป็นต้องซื้อ USD ซึ่งทำให้อุปสงค์ของดอลลาร์เพิ่มขึ้น ซึ่งในทางกลับกันจะเพิ่มค่าของมันเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ เช่น ยูโร
  2. อุปสงค์และอุปทาน: สมมติว่าหนึ่ง USD มีค่าเท่ากับหนึ่ง EUR ในตอนแรก หากมีอุปสงค์สูงสำหรับ USD (เนื่องจากมีเครื่องหมายเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกา) และอุปสงค์ต่ำสำหรับ EUR (เนื่องจากมีประสิทธิภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอในยูโรโซน) ค่าของหนึ่ง USD อาจเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 EUR ได้

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว

  1. ตัวบ่งชี้เศรษฐกิจ: เช่น อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP), ข้อมูลการจ้างงาน, และอัตราเงินเฟ้อ สามารถมีผลต่อค่าของสกุลเงิน ประสิทธิภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมักจะทำให้ค่าสกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น
  2. อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยที่สูงจะให้ผลตอบแทนที่สูงให้กับผู้ให้กู้ในเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ดังนั้น, อัตราดอกเบี้ยที่สูงจะดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศและทำให้อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้น
  3. ความเสถียรทางการเมือง: ประเทศที่มีความเสถียรทางการเมืองถือเป็นที่น่าจะเป็นความเสี่ยงต่ำ และดังนั้นจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น การลงทุนที่เพิ่มขึ้นนี้มักจะทำให้สกุลเงินของประเทศแข็งแกร่งขึ้น
  4. อารมณ์ในตลาด: บางครั้งสกุลเงินอาจเคลื่อนไหวขึ้นเนื่องจากแนวโน้มของการคาดการณ์หรือเหตุการณ์ข่าว นี่สามารถเป็นระยะสั้นและบางครั้งแม้จะไม่รู้เหตุผล

บทบาทของรัฐบาลและธนาคารกลาง

ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวมักจะถูกปล่อยให้ถูกกำหนดโดยปัจจัยตลาด นี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลหรือธนาคารกลางจะไม่เข้ามาแทรกแซงเลย ยกตัวอย่างเช่น หาก USD แข็งแกร่งเกินไป มันอาจทำให้การส่งออกของสหรัฐอเมริกาลดลง เนื่องจากสินค้าของสหรัฐอเมริกาจะแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศ ในกรณีเช่นนั้น ฟีดเดอรัลรีเซิร์ฟของสหรัฐอเมริกาอาจเข้ามาแทรกแซงโดยขาย USD เพื่อลดค่าของมัน

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี

1. การปรับตัวอัตโนมัติ: ถ้าสหรัฐฯ มีผลบัญชีการค้าเป็นขาดด้วยยูโรโซน ค่าของ USD จะมีแนวโน้มลดลง ทำให้สินค้าส่งออกของสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่งในการแข่งขันมากขึ้น และสินค้านำเข้าแพงขึ้น ซึ่งสามารถช่วยในการแก้ไขสถานการณ์ความไม่สมดุลของการค้าในระยะยาว
2. อิสรภาพในนโยบาย: ฟีดเดอรัลรีเซิร์ฟของสหรัฐฯ มีอิสระในการตั้งนโยบายการเงินของตน เช่น อัตราดอกเบี้ย โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณานโยบายต่างประเทศ

ข้อเสีย

1. ความผันผวน: ความผันผวนที่สูงสามารถสร้างความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลก
2. ความเสี่ยงจากการคาดการณ์: ผู้คาดการณ์สามารถมีอิทธิพลต่อค่าสกุลเงินอย่างหนัก บางครั้งทำให้ค่าสกุลเงินหลุดออกไปจากค่าที่ควรจะเป็นตามสภาพเศรษฐกิจจริง

สรุปตัวอย่าง

อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว เช่น อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD/EUR เป็นการปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของหลายปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ มันให้ความยืดหยุ่น แต่ยังมีความเสี่ยงเช่นความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม มันเป็นระบบที่ถูกใช้มากที่สุดในหมู่เศรษฐกิจใหญ่ในปัจจุบัน

ประเทศที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว Floating Exchange Rate

หลายประเทศทั่วโลกใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่สมบูรณ์แล้วหรือเป็นรูปแบบที่ถูกจัดการโดยรัฐบาลในบางครั้ง ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของประเทศและภูมิภาคที่ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวเป็นส่วนใหญ่

สหรัฐอเมริกา (USD)

สหรัฐอเมริกาใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ดอลลาร์เป็นสกุลเงินสำรองระดับโลกและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ฟีดเดอรัลเรสเซิร์ฟ (สถาบันกลางของสหรัฐอเมริกา) อาจจะเข้าไปแทรกแซงในบางครั้ง แต่โดยทั่วไปจะปล่อยให้กำลังของตลาดเป็นผู้กำหนดค่าของ USD

สหภาพยุโรป (EUR)

ยูโรก็เป็นสกุลเงินที่ถูกจัดการในระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว การจัดการโดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) และยูโรสามารถลอยตัวได้เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา ECB อาจจะเข้าไปแทรกแซง แต่โดยทั่วไปจะปล่อยให้สภาพของตลาดเป็นผู้กำหนดค่าของสกุลเงิน

สหราชอาณาจักร (GBP)

ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) ดำเนินการภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ธนาคารแห่งอังกฤษ (Bank of England) แทบจะไม่เข้าไปแทรกแซงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และมักจะปล่อยให้ปัจจัยอุปสงค์และอุปทานเป็นผู้กำหนดค่าของปอนด์

ญี่ปุ่น (JPY)

ญี่ปุ่นใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวสำหรับสกุลเงินเยน (JPY) ธนาคารแห่งญี่ปุ่น (Bank of Japan) มีรายงานการแทรกแซงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อควบคุมค่าของเยน โดยเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้เยนแข็งขึ้นมากเกินไปจนกระทบต่อเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออก

แคนาดา (CAD)

แคนาดามีระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวอย่างอิสระสำหรับสกุลเงินของตน ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาอนุญาตให้ CAD ถูกกำหนดโดยกลไกตลาด แม้ว่าจะมีความสามารถในการแทรกแซงหากจำเป็นก็ตาม

ออสเตรเลีย (AUD)

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของสกุลเงินที่ลอยตัวอย่างอย่างอิสระ ธนาคารสำรองแห่งออสเตรเลีย (Reserve Bank of Australia) แทบจะไม่เข้าไปแทรกแซงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา และปล่อยให้ค่าของ AUD ถูกกำหนดโดยปัจจัยตลาด

นิวซีแลนด์ (NZD)

สกุลเงินของนิวซีแลนด์ คือ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ก็ลอยตัวเช่นกัน และมูลค่าจะถูกกำหนดโดยตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (Reserve Bank of New Zealand) มีความสามารถในการแทรกแซง แต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่เข้าแทรกแซง

ประเทศอื่น ๆ

มีประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงบราซิล, อินเดีย, และเกาหลีใต้ ที่ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะมีการแทรกแซงเป็นครั้งคราวเพื่อควบคุมความเสถียรของสกุลเงินของตน

คำเตือน

เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่หลายประเทศใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว พวกเขายังคงรักษาสิทธิ์ในการแทรกแซงในสถานการณ์พิเศษ เช่น เพื่อควบคุมความผันผวนที่รุนแรง ซึ่งมักเรียกว่า “การลอยตัวที่ถูกจัดการ” หรือ “managed float”

โดยสรุป

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแพร่หลายในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีตลาดการเงินที่เติบโตเต็มที่และพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม ระดับที่ประเทศเหล่านี้ปล่อยให้สกุลเงินลอยตัวได้อย่างอิสระอาจแตกต่างกันไป โดยที่รัฐบาลบางแห่งมีการแทรกแซงมากกว่ารัฐบาลอื่นๆ