Peter Lynch คือใคร ประวัติการลงทุน ผลงาน กองทุน ความสำเร็จ

Peter Lynch คือใคร

Peter Lynch คือนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนรวมชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเขาเป็นผู้จัดการกองทุนรวม Magellan Fund ที่บริษัท Fidelity Investments ระหว่างปี 1977 ถึง 1990 ในช่วงเวลาที่เขาดูแลกองทุนรวมนี้ ผลตอบแทนรวมถึงเป็นหนึ่งในผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทุนรวม ในช่วงเวลาที่เขาจัดการกองทุน Magellan Fund ผลตอบแทนระดับประจำปีเฉลี่ยเกิน 29%
Peter Lynch คือใคร
Peter Lynch คือใคร
Peter Lynch ยังเป็นผู้เขียนหลายเล่มหนังสือที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เช่น “One Up On Wall Street”, “Beating the Street”, และ “Learn to Earn” หนังสือเหล่านี้เป็นแหล่งความรู้ที่ดีในด้านการลงทุนและการจัดการเงิน โดยเขามีสไตล์การลงทุนที่เน้นการทำความเข้าใจกับบริษัทที่ลงทุน (“Know what you own”) และหาความเข้าใจในสิ่งที่เขาเรียกว่า “story” หรือเรื่องราวของแต่ละบริษัท เขาถือว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ยอดเยี่ยมและมีอิทธิพลมากในวงการลงทุน และได้รับการยกย่องและติดตามอย่างแพร่หลาย ทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

ประวัติ Peter Lynch

 1. วันเกิดและสถานที่เกิด: Peter Lynch ถูกเกิดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 1944 ที่ Newton, Massachusetts, สหรัฐอเมริกา
 2. ครอบครัว: Peter Lynch ได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวชนชั้นกลาง
 3. การเสียบิดา: เขาเสียบิดาในวัยเด็ก และได้รับการเลี้ยงดูจากมารดาและป้า
 4. การศึกษาในระดับมัธยม: จบการศึกษาจาก Boston College High School โรงเรียนคาทอลิกของชายในบอสตัน
 5. การศึกษาอุดมศึกษา: เข้า Boston College และจบการศึกษาในปี 1965 ด้วยวิทยาบัณฑิตในสาขาเศรษฐศาสตร์
 6. ทหารและการศึกษาต่อ: หลังจากที่จบการศึกษา ได้เข้าเป็นทหารในกองทัพสหรัฐ หลังจากที่ออกจากการเป็นทหาร เขาได้เข้า Wharton School ของ University of Pennsylvania และได้รับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาการจัดการ
 7. เริ่มงานที่ Fidelity: หลังจากจบการศึกษา เขาเริ่มงานที่ Fidelity Investments ในปี 1969 โดยเริ่มต้นเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน และในปี 1977 เขาได้รับมอบหมายให้จัดการ Fidelity Magellan Fund
 8. ความสำเร็จในอาชีพ: เขาได้นำ Fidelity Magellan Fund มาสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ และถือว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนยอดเยี่ยมของยุค
 9. ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว: เขาแต่งงานกับ Carolyn และมีลูก 3 คน
 10. ความเชี่ยวชาญในการลงทุน: มีประสบการณ์และความรู้ในการลงทุนที่ยอดเยี่ยม และถือเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ได้รับความนับถือในวงการ

การลงทุน Peter Lynch

Peter Lynch จัดการกองทุนรวม Fidelity Magellan Fund ตั้งแต่ปี 1977 จนถึงปี 1990 และเขาได้ลงทุนในหลายประเภทของหุ้น ตั้งแต่หุ้นขนาดใหญ่จนถึงหุ้นขนาดเล็ก ทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ เขาเคยลงทุนในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงเทคโนโลยี การผลิต การขนส่ง ของอุปโภค บริโภค และอื่น ๆ การลงทุนของ Peter Lynch มีหลายประเด็นที่น่าสนใจและได้รับการสร้างสรรค์อย่างดี คุณลักษณะหลัก ๆ ของการลงทุนของเขา คือ

คุณลักษณะในการลงทุน

  1. “Invest in What You Know”: ลินช์เชื่อว่านักลงทุนควรลงทุนในสิ่งที่พวกเขารู้จักหรือเข้าใจดี หรือในธุรกิจที่เขาสามารถอธิบายได้ง่าย แทนที่จะลงทุนในธุรกิจที่ซับซ้อนหรือยากเข้าใจ
  2. การวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental Analysis): ลินช์ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์พื้นฐานของบริษัท โดยดูที่ข้อมูลการเงิน สถานะของอุตสาหกรรม และการจัดการของบริษัท
  3. การจัดประเภทหุ้น (Stock Classification): ลินช์ได้จัดหมวดหมู่หุ้นออกเป็นหลายประเภท เช่น Slow Growers, Stalwarts, Fast Growers, Cyclicals, Turnarounds และ Asset Plays โดยเขาใช้ประเภทนี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจการลงทุน
  4. การมองหาคุณค่าที่ถูกต้อง (Value Investing): ถึงแม้ว่าลินช์จะไม่ถูกจัดให้อยู่ในโรงเรียนคุณค่าเดียว แต่เขาก็ให้ความสำคัญกับการหาหุ้นที่มีราคาต่ำเมื่อเทียบกับคุณค่าของมัน
  5. ความหลากหลายของการลงทุน (Diversification): ลินช์ไม่ติดขัดในการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดเล็ก หรือหุ้นขนาดกลาง เขาลงทุนในหลายๆ ซีกเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
  6. ความเข้าใจในสิ่งที่ลงทุน (Understanding the Investment): ลินช์เชื่อว่าคุณควรรู้จักสิ่งที่คุณลงทุน เขาสนับสนุนการทำการวิจัยอย่างละเอียด รวมถึงการเยี่ยมชมบริษัท พูดคุยกับการจัดการ และเข้าใจวิธีการทำธุรกิจ
  7. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability): ถึงแม้ว่าจะมีหลักการและแนวคิดในการลงทุน ลินช์ก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนและปรับตัวตามสภาวะของตลาดและข้อมูลใหม่ ๆ

ผลงาน Peter Lynch

ผลงานของ Peter Lynch นั้นหลากหลายและมีอิทธิพลอย่างมากในวงการการลงทุน ดังนี้
 1. การจัดการ Fidelity Magellan Fund (Fund Management): Peter Lynch ได้รับการเลือกให้เป็นผู้จัดการกองทุน Fidelity Magellan ในปี 1977 และจัดการกองทุนนี้ได้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จนถึงปี 1990 ด้วยผลตอบแทนประจำปีที่ถึง 29.2% ในช่วงเวลานั้น
 2. หนังสือเกี่ยวกับการลงทุน (Investment Books): เขาเป็นผู้เขียนของหนังสือเรื่อง “One Up On Wall Street” และ “Beating the Street” ทั้งคู่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและถือเป็นหนังสือคู่มือสำคัญสำหรับนักลงทุนทั้งมือใหม่และมืออาชีพ
 3. การเป็นที่ปรึกษาและคอลัมนิสต์ (Advisor and Columnist): หลังจากที่เรียนลาจาก Fidelity, Lynch ยังคงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสำหรับบริษัทและเขียนคอลัมน์ในหลายสื่อสิ่งพิมพ์ มีอิทธิพลต่อทิศทางของการลงทุนในวงการ
 4. อิทธิพลทางวิชาการ (Academic Influence): หลักการและแนวคิดของเขาถูกนำไปสอนในหลายโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการการลงทุน
 5. รางวัลและเกียรติยศ (Awards and Honors): ลินช์ได้รับการยกย่องและรางวัลหลายรางวัล รวมถึงการถูกนำไปแสดงใน “Hall of Fame” ของการลงทุน
 6. สังคมและการกุศล (Social and Philanthropic Impact): พร้อมกับการทำกำไรในวงการการลงทุน ลินช์ยังมีการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่มีผลกระทบทางสังคม และกุศล
 7. อิทธิพลในวงการการลงทุน (Investment Influence): หลักการและวิธีการของ Peter Lynch ได้รับการปฏิบัติตามอย่างกว้างขวาง และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักลงทุนทั้งหลาย
 8. ผลงานทางสื่อ (Media Appearances): ลินช์ถูกสัมภาษณ์และปรากฏในหลายสื่อสิ่งพิมพ์ รายการทีวี และวิทยุ ทำให้ความรู้และแนวคิดของเขาได้ถูกกระจายไปอย่างกว้างขวางในวงการและสังคมเบื้องกว้าง

กองทุน Fidelity Magellan (FMAGX)ของ Peter Lynch

Peter Lynch ได้รับความรู้จักและชื่อเสียงอย่างกว้างขวางในวงการการเงินและการลงทุน ส่วนใหญ่เนื่องจากผลงานในการจัดการกองทุนรวม Fidelity Magellan Fund ที่เป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยมของโลก

Fidelity Magellan Fund (FMAGX)

  1. ระยะเวลาในการจัดการ (Tenure): ลินช์จัดการ Fidelity Magellan Fund ตั้งแต่ปี 1977 ถึง 1990 และในช่วงเวลานั้น เขาได้แปลงกองทุนที่มีขนาดเล็กให้กลายเป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ
  2. ผลตอบแทน (Returns): กองทุนได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 29.2% ต่อปีในระยะเวลาที่ลินช์จัดการ ซึ่งสูงกว่าดัชนี S&P 500 อย่างเห็นได้ชัด
  3. การลงทุน (Investment Approach): ลินช์เป็นผู้ริเริ่มแนวคิด “Invest in what you know” หรือ “ลงทุนในสิ่งที่คุณรู้จัก” ในการเลือกหุ้น และไม่ได้จำกัดตัวเองเฉพาะในหุ้นขนาดใดขนาดหนึ่ง รวมถึงการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง หากเขาเชื่อว่ามีศักยภาพ
  4. กลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategies): นอกจากการลงทุนตามหลัก “Invest in what you know” ลินช์ยังใช้การวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental Analysis) และการวิเคราะห์เทคนิค (Technical Analysis) เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุน
  5. ความนิยมและผลกระทบ (Popularity and Impact): ลินช์ได้รับการยกย่องและได้เสนอแนวคิดของเขาในหลายสื่อ ทั้งทีวี วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ทำให้แนวคิดและกลยุทธ์ของเขาได้รับการนำไปใช้และติดตามอย่างกว้างขวาง

ความสำเร็จ Peter Lynch

ความสำเร็จของ Peter Lynch ในวงการการลงทุนถือว่ายิ่งใหญ่และถูกนำไปเป็นตัวอย่างมากมาย ดังนี้
 1. ประสิทธิภาพในการจัดการกองทุน: นช่วงที่จัดการ Fidelity Magellan Fund ระหว่างปี 1977 ถึง 1990 ลินช์ได้สร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้ลงทุน ด้วยเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยประมาณ 29.2% ต่อปี
 2. การเป็นผู้นำทางความคิด (Thought Leadership): ลินช์เป็นผู้ริเริ่มคำว่า “Invest in what you know” ซึ่งได้สร้างแนวคิดใหม่ในการลงทุน และทำให้นักลงทุนทั่วโลกเริ่มหันมาสนใจและทบทวนความรู้และความเข้าใจของตนเองในด้านต่าง ๆ ก่อนการลงทุน
 3. ผลงานเขียน: ลินช์เป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง “One Up On Wall Street” และ “Beating the Street” ซึ่งได้รับความนิยมและขายดีมาก หนังสือเหล่านี้ได้ช่วยสร้างความเข้าใจและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนหลายคน
 4. การถ่ายทอดความรู้: ลินช์ยังเป็นนักวิเคราะห์และคอลัมนิสท์ในสื่อต่าง ๆ ทำให้ความรู้และประสบการณ์ของเขาถูกแชร์และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
 5. ชื่อเสียงและรางวัล: ด้วยประสิทธิภาพและความสำเร็จในการจัดการกองทุน ลินช์ได้รับรางวัลและเกียรติยศหลายอัน ทั้งนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์
 6. การสร้างอิทธิพล: ผลงานและความคิดของ Peter Lynch ยังคงถูกศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียน บริษัทลงทุน หรือนักลงทุนรายย่อย อย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้