DJIA คืออะไร ย่อมาจากอะไร มีหุ้นกี่ตัว ข้อมูลและคำอธิบายที่มา

DJIA คืออะไร ย่อมาจากอะไร

DJIA ย่อมาจาก “Dow Jones Industrial Average” ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นที่ถูกใช้เพื่อวัดสภาพคล่องของตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกา และถือเป็นหนึ่งในดัชนีหุ้นที่ถูกติดตามอย่างใกล้ชิดที่สุด และเป็นตัวบ่งชี้ของประสิทธิภาพของตลาดหุ้นอย่างหนึ่ง ดัชนีนี้ถูกสร้างขึ้นโดย Charles Dow และ Edward Jones ในปี 1896
DJIA คืออะไร
DJIA คืออะไร
DJIA ประกอบด้วยหุ้นของ 30 บริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกา อาทิ Coca-Cola, Apple, Microsoft, IBM, Procter & Gamble และอื่น ๆ ราคาของดัชนีถูกคำนวณจากราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้ และจะถูกปรับปรุงหลังจากการปิดตลาดในแต่ละวัน
ดัชนีหุ้นเหล่านี้มักถูกนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้ของสภาพเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและละเอียดทั้งหมด แต่ยังคงเป็นสิ่งที่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนมักจะอ้างถึง การที่ดัชนีหุ้นสูงขึ้นหมายความว่าราคาหุ้นของบริษัทในดัชนีนั้น ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะถือเป็นสัญญาณของสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ในขณะที่การที่ดัชนีหุ้นต่ำลงอาจจะเป็นสัญญาณของสภาพเศรษฐกิจที่แย่ลง

ทำไม DJIA ถึงสำคัญ

Dow Jones Industrial Average (DJIA) เป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่ได้รับการยอมรับและอ้างอิงอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงถือว่าสำคัญ:

ความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์

  • DJIA มีมาตั้งแต่ปี 1896 ทำให้เป็นหนึ่งในดัชนีหุ้นที่เก่าแก่ที่สุด ประวัติศาสตร์อันยาวนานทำให้มองเห็นพฤติกรรมของตลาดหุ้นในช่วงเวลาต่างๆ อย่างกว้างๆ โดยทำหน้าที่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่มีประโยชน์

เครื่องชี้เศรษฐกิจ

  • DJIA มักทำหน้าที่เป็นบารอมิเตอร์สำหรับเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐฯ แม้ว่าจะประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่เพียง 30 บริษัท แต่ก็เป็นบริษัทที่ทรงอิทธิพลซึ่งครอบคลุมหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจ

สื่อให้ความสนใจ

  • DJIA ได้รับการรายงานในสื่อบ่อยครั้ง ทำให้ดัชนีนี้เป็นดัชนีสำหรับนักลงทุนทั้งมืออาชีพและนักลงทุนทั่วไป ความเคลื่อนไหวมักจะสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นของนักลงทุนและอาจมีอิทธิพลต่อตลาดการเงินทั่วโลก

การเปรียบเทียบ

  • กองทุนรวมที่ลงทุนและนักลงทุนรายย่อยมักใช้ DJIA เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบผลตอบแทนพอร์ตการลงทุนของตนเอง

การเข้าถึง

  • บริษัทที่จดทะเบียนใน DJIA มักเป็นที่รู้จัก ซึ่งทำให้ดัชนีมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไป DJIA สามารถเข้าใจได้ง่าย แม้กับผู้ที่มีความรู้ด้านการเงินหรือการลงทุนเพียงเล็กน้อยก็ตาม

แนวโน้มตลาด

  • แม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของตลาดหุ้น แต่แนวโน้มของ DJIA มักจะสะท้อนแนวโน้มของตลาดในวงกว้าง ซึ่งช่วยให้สามารถใช้เป็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

การตัดสินใจเชิงนโยบาย

  • ผู้กำหนดนโยบายอาจพิจารณา DJIA (รวมถึงตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่นๆ) เมื่อพิจารณานโยบายเศรษฐกิจ

ข้อจำกัด

  • DJIA มีข้อจำกัด ตัวอย่างเช่น เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักราคา ซึ่งหมายความว่าหุ้นที่มีราคาสูงกว่าจะมีอิทธิพลต่อมูลค่าของมันมากกว่า โดยไม่คำนึงถึงขนาดของบริษัท
  • เป็นที่น่าสังเกตว่า DJIA เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และมีความหลากหลายน้อยกว่าดัชนีอื่นๆ เช่น S&P 500

ข้อมูลและที่มาของ DJIA

Dow Jones Industrial Average (DJIA) เป็นดัชนีตลาดหุ้นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและสร้างเสียงสะท้อนกว้างไกล ดัชนีนี้ถูกสร้างขึ้นโดย Charles Dow และ Edward Jones ผู้ร่วมก่อตั้ง Dow Jones & Company และคำนวณครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 1896

ปีแรก ๆ

  • การประกอบแรก: เริ่มแรก DJIA ประกอบด้วยบริษัท 12 แห่ง และส่วนใหญ่ของพวกเขาจริง ๆ แล้วเป็นอุตสาหกรรม ซึ่งก็คือที่ทำให้มีชื่อว่า “Industrial” บริษัทเหล่านี้รวมถึง General Electric, American Tobacco และ U.S. Rubber ฯลฯ
  • ฟังก์ชันแรก: วัตถุประสงค์ก็ง่าย ๆ ให้ประชาชนมีภาพรวมรวดเร็วและครอบคลุมเกี่ยวกับการทำงานของตลาดหุ้น โดยใช้บางบริษัทที่สำคัญที่สุดเป็นตัวแทนของตลาดทั้งหมด
  • มูลค่าแรก: DJIA เริ่มต้นด้วยมูลค่าดัชนี 40.94

ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

  • การขยายตัว: ในปี 1916 ดัชนีได้รับการขยายเพิ่มเติมเป็น 20 หุ้น และขยายต่อเนื่องเพื่อรวมถึง 30 หุ้นในปี 1928 ซึ่งยังคงเป็นจำนวนที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน
  • การเปลี่ยนแปลง: ตลอดหลายปี ดัชนีได้พัฒนาเพื่อรวมถึงบริษัทจากหลาย ๆ ภาคเศรษฐกิจ เช่น การเงิน, เทคโนโลยี, การดูแลสุขภาพ และสินค้าบริโภค ทำให้ห่างไกลจากภาคอุตสาหกรรมเดิม

ข้อมูลสำคัญ

  • สภาวะวิกฤติใหญ่ (Great Depression): DJIA พบกับการสูญเสียสูงสุดในเปอร์เซ็นต์หนึ่งวันในวันที่ 28 ตุลาคม 1929 ซึ่งตามมาด้วยการสูญเสียใหญ่อีกครั้งในวันถัดไป อาการนี้เป็นเริ่มต้นของสภาวะวิกฤติใหญ่
  • ช่วงเวลาหลังสงครามโลก (Post-War Boom): หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง DJIA เริ่มต้นตลาดหุ้นแนวโน้มขาขึ้น (bull market) ระยะยาวที่ยืนยาวจนถึงปีที่ 1970 ต้นๆ
  • Black Monday: ในวันที่ 19 ตุลาคม 1987 DJIA ลดลงมากกว่า 22% ซึ่งเป็นการสูญเสียในเปอร์เซ็นต์หนึ่งวันที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมัน
  • ฟองสบู่แตก (Dot-Com Bubble): ในช่วงปีที่ 1990 ท้าย ๆ ดัชนีร่วงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการเจริญของภาคเทคโนโลยี จนถึงการล่มสลายในปีที่ 2000 ต้น ๆ เมื่อฟองสบู่แตก
  • วิกฤตการณ์การเงินปี 2008: ดัชนีลดลงอย่างมากในระหว่างวิกฤติ แต่ฟื้นฟูขึ้นในปีถัดมา

วิธีการคำนวณ

  • ดัชนีที่ถ่วงด้วยราคา (Price-Weighted Index): DJIA เป็นดัชนีที่ถ่วงด้วยราคาซึ่งหมายความว่าหุ้นที่มีราคาสูงมีอิทธิพลต่อค่าดัชนีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การคำนวณนี้ได้รับการปรับเปลี่ยนตามเวลาเพื่อรองรับการแบ่งหุ้น การจ่ายเงินปันผล และการกระทำอื่น ๆ ทางธุรกิจ
  • การอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ: ส่วนประกอบของ DJIA ได้เปลี่ยนแปลงหลายครั้งเพื่อให้สะท้อนถึงภาคเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา

ความสำคัญในยุคปัจจุบัน

  • DJIA ยังคงเป็นดัชนีหุ้นที่ถูกอ้างถึงและรับรู้อย่างกว้างขวางที่สุดในโลก มักถูกอ้างถึงในสื่อการเงินเป็นตัวบ่งชี้ของตลาดหุ้นและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะประกอบด้วยเพียง 30 บริษัทเท่านั้น

DJIA มีหุ้นกี่ตัว

ดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJIA) ประกอบด้วยหุ้นจาก 30 บริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทเอกชนและมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หุ้น 30 ตัวใน DJIA ประกอบด้วยบริษัทดังนี้
 1. 3M Co.
 2. American Express Co.
 3. Amgen Inc.
 4. Apple Inc.
 5. Boeing Co.
 6. Caterpillar Inc.
 7. Chevron Corp.
 8. Cisco Systems Inc.
 9. The Coca-Cola Co.
 10. Dow Inc.
 11. Goldman Sachs Group Inc.
 12. The Home Depot Inc.
 13. Honeywell International Inc.
 14. IBM Corporation
 15. Intel Corp.
 16. Johnson & Johnson
 17. JPMorgan Chase & Co.
 18. McDonald’s Corp.
 19. Merck & Co.
 20. Microsoft Corp.
 21. Nike Inc.
 22. Procter & Gamble Co.
 23. Raytheon Technologies Corp.
 24. Salesforce.com Inc.
 25. Travelers Companies Inc.
 26. UnitedHealth Group Inc.
 27. Verizon Communications Inc.
 28. Visa Inc.
 29. Walgreens Boots Alliance Inc.
 30. Walmart Inc.

หมายเหตุ

อย่างไรก็ตาม รายชื่อของบริษัทที่อยู่ในดัชนีนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น มูลค่าของตลาด ความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของสหรัฐ และเกณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ