Sell limit คืออะไร มีขั้นตอนการส่งคำสั่งอย่างไร
Sell limit คืออะไร มีขั้นตอนการส่งคำสั่งอย่างไร

Sell limit คืออะไร คำสั่ง Sell Limit เป็นคำสั่งในการซื้อหรือขายสินค้าทางการเงินในตลาดการเงินที่ใช้ในการกำหนดราคาที่คุณต้องการให้ระบบทำการเปิดออเดอร์ในอนาคต เมื่อราคาของสินค้านั้นถึงถึงระดับราคาที่คุณระบุไว้ ในกรณีของคำสั่ง Sell Limit คุณต้องการขายสินค้าในราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบัน ดังนั้นคุณจะระบุราคาขายที่สูงกว่าราคาปัจจุบันและเมื่อราคาขึ้นมาถึงราคาที่คุณตั้งไว้ระบบจะทำการเปิดออเดอร์ขายให้อัตโนมัติในราคานั้น นี่เป็นวิธีที่นักลงทุนสามารถกำหนดราคาที่ต้องการในการขายสินค้าได้อย่างแม่นยำและเป็นทางเลือกที่ดีในการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายในตลาดการเงิน เนื่องจากคุณจะไม่ต้องตรวจสอบตลาดอย่างต่อเนื่องและสามารถระบุราคาเป้าหมายไว้ล่วงหน้าได้ตามที่คุณต้องการ.....[อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม]