EA forex คืออะไร Expert Advisor ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ย่อมาจากอะไร

EA Forex คืออะไร

ตลาด Forex หรือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสถานที่ที่นักลงทุนทั่วโลกเข้ามาซื้อขายสกุลเงินเพื่อทำกำไร แต่การซื้อขายในตลาด Forex สามารถเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนเกิดความเหนื่อยล้าหรือพลาดโอกาสการทำกำไรได้ ทางออกหนึ่งคือการใช้ “EA Forex” หรือ “Expert Advisor” ในการซื้อขายอัตโนมัติ

EA Forex คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อซื้อขายในตลาด Forex โดยอัตโนมัติ โดยใช้กลยุทธ์ทางการเงินที่ได้รับการตั้งค่าล่วงหน้า ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่ากลยุทธ์การซื้อขาย, จุดเข้า, และจุดออกจากตลาด หากเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนด EA จะดำเนินการซื้อขายโดยอัตโนมัติ

หลักสูตรของการทำงานของ EA มักจะถูกเขียนโดยภาษาการเขียนโปรแกรมเฉพาะเจาะจงที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการซื้อขายในตลาด Forex เป็นผู้สร้าง EA ทำให้มันสามารถทำงานอย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

EA คืออะไร
EA คืออะไร

อย่างไรก็ตาม การใช้ EA Forex ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้กำไรเสมอ ยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากโปรแกรมไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ทั้งหมดในตลาดได้ ดังนั้น การมีความรู้และความเข้าใจในตลาด Forex ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ

เราควรใช้ EA Forex เป็นเครื่องมือช่วยเติมเต็มเท่านั้น และควรระมัดระวังในการเลือก EA ที่เหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัยและความสำเร็จในการลงทุน

EA ย่อมาจาก

เมื่อพูดถึง “EA” ในโลกการซื้อขาย Forex, ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า EA ย่อมาจาก Expert Advisor ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการซื้อขายอัตโนมัติในตลาดเงินตราต่างประเทศ แต่ที่มาของ EA ไม่ได้เกิดขึ้นในวันหนึ่งวันเดียว แต่เป็นผลมาจากความพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเป็นเวลายาวนาน

Expert Advisor ข้อมูลทั่วไป

ในยุคก่อน การซื้อขายในตลาด Forex มักจะเกิดขึ้นผ่านการสื่อสารโทรศัพท์หรือเทคโนโลยีอื่นๆ แต่เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญ, การซื้อขายแบบออนไลน์ก็เริ่มมีมากขึ้น และทำให้การเข้าถึงตลาด Forex สะดวกขึ้นอย่างมาก

EA หรือ Expert Advisor เริ่มถูกพัฒนาขึ้นเมื่อมีเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมที่รองรับการทำงานอัตโนมัติ โดย EA เป็นการรวมกลยุทธ์การซื้อขายเข้ากับการเขียนโปรแกรม ทำให้เกิดการซื้อขายอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มเฉพาะ เช่น MetaTrader

ผ่านการพัฒนาของ EA ในหลายๆ รุ่น, การซื้อขายอัตโนมัติกลายเป็นเรื่องปกติในโลก Forex แต่ว่า สำหรับการใช้งาน EA ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงและความซับซ้อนของการซื้อขาย เนื่องจากไม่มี EA ใด ๆ ที่สามารถรับประกันผลกำไรได้ 100% ในทุกสถานการณ์

โดยสรุป, EA หรือ Expert Advisor คือผลิตภัณฑ์ของการรวมกลยุทธ์การซื้อขายและเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและอัตโนมัติในตลาด Forex

EA ข้อมูลพื้นฐาน

Expert Advisor คือเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการซื้อขาย Forex แบบอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้งานควรมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนการใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้ EA ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

วิธีการทำงาน EA

EA จะเริ่มดำเนินการซื้อขายเมื่อเกิดเงื่อนไขตามที่ถูกตั้งค่าไว้ เช่น เมื่อเรทเงินตราคู่นึงตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด หรือเมื่อกราฟแสดงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทิศทาง โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้:

 1. ตั้งค่าเริ่มต้น: ก่อนที่ EA จะเริ่มทำงาน, ผู้ใช้จะต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ตามกลยุทธ์การซื้อขายที่ต้องการ, เช่น การตั้งค่าการเข้าคำสั่ง, จุดหยุด, หรือจุดเอากำไร
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล: EA จะรับข้อมูลราคา, ข้อมูลเทคนิค, และข้อมูลอื่น ๆ จากแพลตฟอร์มการซื้อขาย เพื่อวิเคราะห์ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. ตรวจสอบเงื่อนไข: EA จะเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับเงื่อนไขที่ผู้ใช้ตั้งไว้ ถ้าข้อมูลตรงกับเงื่อนไข, EA จะดำเนินการตามที่กำหนด
 4. การดำเนินการซื้อขาย: เมื่อเงื่อนไขถูกต้อง, EA จะส่งคำสั่งซื้อหรือขายไปยังโบรกเกอร์ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย
 5. การจัดการคำสั่ง: นอกเหนือจากการส่งคำสั่งซื้อขาย, EA ยังสามารถจัดการคำสั่งตามที่กำหนด, เช่น การย้ายจุดหยุด, หรือการปิดคำสั่งเมื่อครบเงื่อนไข
 6. การตรวจสอบและปรับปรุง: EA อาจมีความสามารถในการตรวจสอบผลการซื้อขายและปรับปรุงกลยุทธ์ตามที่กำหนด
 7. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล: EA บางตัวอาจเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลการซื้อขายหรือข้อมูลอื่น ๆ สำหรับการวิเคราะห์ในอนาคต

ประโยชน์ EA

 • การซื้อขายแบบอัตโนมัติ: EA สามารถทำการซื้อขายตามเงื่อนไขที่ถูกตั้งไว้โดยไม่ต้องมีการต่อเนื่องจากผู้ใช้, ช่วยให้ไม่พลาดโอกาสในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว.
 • ลดความเสี่ยงจากความรู้สึก: การซื้อขายด้วย EA สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากความรู้สึกและการตัดสินใจของมนุษย์ เช่น ความตื่นเต้น, ความกลัว, หรือความโลภ.
 • การทำงานตลอดเวลา: EA สามารถทำงานตลอด 24 ชั่วโมงหรือตามช่วงเวลาที่กำหนด, ทำให้สามารถประมวลผลสัญญาณการซื้อขายได้ตลอดเวลา.
 • ความแม่นยำ: EA ดำเนินการตามกลยุทธ์และเงื่อนไขที่ถูกตั้งไว้อย่างแม่นยำ, ไม่มีการผิดพลาดจากความเหนื่อยล้าหรือความประมาทของมนุษย์.
 • การทดสอบก่อนใช้งาน: EA สามารถทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายในข้อมูลย้อนหลัง (backtesting) ซึ่งช่วยในการประเมินประสิทธิภาพและความเสี่ยงของกลยุทธ์ดังกล่าว.
 • ความสามารถในการปรับตัว: ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การซื้อขายใน EA เพื่อตรงกับสภาพตลาดหรือวิวัฒนาการของตลาด.
 • ลดค่าใช้จ่าย: การใช้ EA อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายที่ซ้ำซ้อนหรือไม่ตรงตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้.
 • การจัดการความเสี่ยง: สามารถตั้งค่าเพื่อจำกัดการสูญเสียตามระดับที่ต้องการ, เช่น การตั้งค่า stop loss หรือ take profit อัตโนมัติ.
 • การรายงาน: บาง EA มีความสามารถในการสร้างรายงานประสิทธิภาพการซื้อขาย ทำให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการได้อย่างมีระบบ.
 • การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล: บาง EA สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลข่าวหรือข้อมูลภายนอก เพื่อใช้ในการตัดสินใจการซื้อขาย.

ความเสี่ยงจากการใช้งาน EA

 • ความไม่แน่นอนของตลาด: กลยุทธ์ที่ใช้งานได้ดีในข้อมูลย้อนหลังอาจไม่ทำงานได้ดีในสภาพตลาดปัจจุบันหรืออนาคต เนื่องจากตลาดมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
 • ข้อผิดพลาดเทคนิค: อาจมีข้อผิดพลาดในการเขียนโค้ด หรือบัคที่ไม่รู้จักจนกว่าจะพบปัญหา
 • ความเสี่ยงด้านซอฟต์แวร์: ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, การล่มของเซิร์ฟเวอร์, หรือปัญหาทางเทคนิคอื่น ๆ อาจทำให้ EA ไม่สามารถทำงานได้
 • ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย: EA ที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออาจเป็นมัลแวร์หรือมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูล
 • ความจำเป็นในการตรวจสอบ: แม้ว่า EA จะทำงานอัตโนมัติ แต่ก็ยังต้องการการตรวจสอบและกำกับดูเพื่อแน่ใจว่าทำงานได้ถูกต้อง
 • ความเสี่ยงจากการทดสอบ: การทดสอบกลยุทธ์บนข้อมูลย้อนหลัง (backtesting) อาจไม่สะท้อนความเสี่ยงและประสิทธิภาพในสภาพตลาดจริง
 • ความต้องการทรัพยากร: บาง EA อาจต้องการทรัพยากรมากในการทำงาน ทำให้ระบบทำงานช้าลง
 • ความท้าทายในการปรับปรุง: การปรับแต่งหรือการปรับปรุง EA อาจยากและต้องการความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม
 • การตัดสินใจในสภาวะที่ไม่คาดคิด: ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติหรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้, EA อาจไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
 • ความเสี่ยงจากการพึ่งพา: การพึ่งพา EA เกินไปโดยไม่ทบทวนหรือตรวจสอบอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด

การเลือก EA

การเลือก Expert Advisor (EA) เพื่อนำมาใช้งานในการซื้อขาย Forex ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากมีหลาย EA ในตลาดและไม่ทุก EA มีประสิทธิภาพหรือเหมาะสมกับการลงทุนของคุณ ดังนั้น ขั้นตอนการเลือก EA ควรประกอบด้วย

 1. กำหนดเป้าหมายของการลงทุน: เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามต่อตัวเองว่าคุณต้องการอะไรจาก EA: การซื้อขายระยะสั้น, ระยะยาว, การจัดการความเสี่ยง, หรือประสิทธิภาพสูงสุด?
 2. การวิจัย: ค้นหารีวิว, บทวิเคราะห์, และความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับ EA ที่คุณสนใจ เพื่อเข้าใจถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
 3. การทดสอบกลยุทธ์ (Backtesting): นำ EA มาทดสอบด้วยข้อมูลย้อนหลัง เพื่อดูประสิทธิภาพและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 4. ทดลองใช้งาน (Demo Testing): หลังจากการทดสอบย้อนหลัง ควรนำ EA มาทดสอบบนบัญชีเดโมก่อน เพื่อดูว่าการทำงานในสภาพตลาดจริงเป็นอย่างไร
 5. ศึกษาความเสี่ยง: ตรวจสอบว่า EA มีการจัดการความเสี่ยงอย่างไร เช่น การตั้งค่า stop loss, take profit และวิธีการจัดการสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
 6. การเข้าใจกลยุทธ์: ต้องเข้าใจวิธีการทำงานและกลยุทธ์ของ EA เพื่อที่จะสามารถปรับแต่งและใช้งานได้อย่างเหมาะสม
 7. ความสามารถในการปรับแต่ง: การเลือก EA ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการจะช่วยให้คุณสามารถทำให้มันเหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของคุณ
 8. ความน่าเชื่อถือของผู้พัฒนา: วิจัยเกี่ยวกับผู้พัฒนา EA และความน่าเชื่อถือของพวกเขา ตรวจสอบว่ามีการรับประกันหรือไม่ และมีการสนับสนุนหลังการขายหรือไม่
 9. ราคา: พิจารณาราคาของ EA และว่ามันคุ้มค่ากับประสิทธิภาพที่คาดหวังได้หรือไม่
 10. การอัปเดตและสนับสนุน: ควรเลือก EA ที่มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอและมีทีมสนับสนุนที่เต็มใจช่วยเสมอ

การใช้งาน EA

การใช้งาน Expert Advisor (EA) บนแพลตฟอร์มซื้อขายมักจะเกี่ยวข้องกับ MT4 หรือ MT5 เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่นิยมใช้ EA มากที่สุด ต่อไปนี้คือขั้นตอนการเปิดใช้งาน EA บน MT4/MT5 อย่างละเอียด:

 1. ติดตั้งโปรแกรม MT4/MT5: ต้องการติดตั้งแพลตฟอร์ม MT4/MT5 จากโบรกเกอร์ของคุณ
 2. เพิ่ม EA ลงในโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูล:
  • คัดลอกไฟล์ EA (มักเป็นนามสกุล .ex4 หรือ .mq4 สำหรับ MT4 และ .ex5 หรือ .mq5 สำหรับ MT5)
  • เปิดโปรแกรม MT4/MT5, เลือก File จากเมนูด้านบน และคลิก Open Data Folder
  • ไปยังโฟลเดอร์ MQL4/Experts (สำหรับ MT4) หรือ MQL5/Experts (สำหรับ MT5) และวางไฟล์ EA ที่คัดลอกไว้
 3. เริ่มต้น MT4/MT5 ใหม่: หลังจากเพิ่ม EA ในโฟลเดอร์, ปิดและเปิดโปรแกรม MT4/MT5 ใหม่เพื่อให้มันอัปเดตรายการ EA ที่ใช้ได้
 4. ทดลองบนบัญชี Demo: สำคัญที่สุดที่จะทดสอบ EA บนบัญชีเดโมก่อน เพื่อแน่ใจว่าการทำงานเป็นไปตามที่คาดหวัง
 5. เปิดใช้งาน EA:
  • เปิดแผง ‘Navigator’ (โดยกด Ctrl+N)
  • คลิกเปิดเมนู ‘Expert Advisors’
  • ลากและวาง EA ที่คุณต้องการใช้ไปยังแผนภาพของสินค้าที่คุณต้องการทำการซื้อขาย
 6. ตั้งค่า EA: เมื่อวาง EA บนแผนภาพ, หน้าต่างตั้งค่าจะปรากฏขึ้น ที่นี่คุณสามารถปรับแต่งพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของ EA
 7. เปิดใช้งานการซื้อขายอัตโนมัติ: ในแถบเครื่องมือด้านบนของ MT4/MT5, คลิกปุ่ม ‘Auto Trading’ เพื่อเปิดใช้งานการซื้อขายอัตโนมัติ
 8. ตรวจสอบ: หลังจากเปิดใช้งาน EA, ตรวจสอบในแผนภาพเพื่อตรวจดูว่ามีไอคอนสีเขียวหรือไม่ ถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่า EA กำลังทำงาน
 9. เฝ้าระวัง: แม้ว่า EA จะทำงานอัตโนมัติ แต่คุณควรเฝ้าระวังการทำงานของมัน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดหวัง

ภาษาการเขียน EA

Expert Advisor (EA) ส่วนใหญ่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษาโปรแกรมที่เรียกว่า MQL (MetaQuotes Language). มีเวอร์ชันที่แตกต่างกันสำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader 4 (MT4) และ MetaTrader 5 (MT5) ซึ่งคือ MQL4 และ MQL5 ตามลำดับ.

 1. MQL4: เป็นภาษาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับ MT4 โดยเฉพาะ สำหรับการสร้าง EA, custom indicators, และ scripts. ภาษานี้มีความคล้ายคลึงกับ C ซึ่งเป็นภาษาพื้นฐานที่มักเรียนรู้ในวงการโปรแกรมเมอร์.
 2. MQL5: พัฒนามาสำหรับ MT5 และมีการปรับปรุงมากกว่า MQL4 โดยมีการสนับสนุนการทำงานแบบ multi-threading, การทำงานแบบ object-oriented, และมากมายของฟังก์ชันใหม่

ตัวอย่างการเขียน EA

// นิยามเกี่ยวกับ EA
input double TakeProfit = 10;
input double StopLoss = 10;
int start() {
    double TakeProfitPrice, StopLossPrice;
    if(OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 3, 0, 0, “”, 0, 0, Green) > 0) {
        TakeProfitPrice = Ask + TakeProfit * Point;
        StopLossPrice = Ask – StopLoss * Point;
        OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), StopLossPrice, TakeProfitPrice, 0, Green);
    }
    return(0);
}

ตัวอย่างข้างต้นแสดงการสร้าง EA ที่ทำการซื้อขายแบบง่ายโดยใช้ MQL4 โดยมีการตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit สำหรับการซื้อขาย ในการพัฒนา EA, ภาษา MQL จะให้ความสามารถแก่นักพัฒนาในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของตลาด, ฟังก์ชันการซื้อขาย, และการจัดการออเดอร์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับ custom indicators และ scripts เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ EA ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การซื้อขายของผู้ใช้งานมากขึ้น

สรุป

Expert Advisor (EA) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำการซื้อขายในตลาด Forex แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องการการดำเนินการจากผู้ใช้งาน. EA พัฒนามาเพื่อใช้บนแพลตฟอร์ม MetaTrader ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากธุรกิจการซื้อขายมีความเสี่ยง จึงควรจะทดลอง EA บนบัญชีเดโมก่อนนำไปใช้บนบัญชีจริง และต้องมีการวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจในการใช้งาน