MQL5 คืออะไร ข้อมูลที่มาพื้นฐาน โครงสร้างภาษา ข้อดีข้อเสีย และแกรมม่าไวยากรณ์ โครงสร้างภาษา Metaquote 5

MQL5 คืออะไร

MQL5 (MetaQuotes Language 5) คือภาษาโปรแกรมมิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเฉพาะเพื่อพัฒนาและปรับแต่ง Expert Advisors (EAs), indicators, scripts และอื่นๆ สำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader 5 (MT5). สถาปัตยกรรมและความสามารถของ MQL5 แตกต่างอย่างมากจาก MQL4 และเน้นไปที่ประสิทธิภาพ, ความยืดหยุ่น, และการทำงานแบบ Multi-threading

MQL5 คืออะไร
MQL5 คืออะไร

คุณลักษณะหลักของ MQL5 มีดังนี้

 1. Object-Oriented Programming (OOP): MQL5 มีการรองรับการโปรแกรมแบบวัตถุที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างโปรแกรมที่มีโครงสร้างและโมดูลการทำงานที่ชัดเจนและพัฒนาได้ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น.
 2. Multi-threading: สนับสนุนการทำงานแบบหลายเธรดที่เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล และช่วยในการรันการทดสอบแบบหลายตลาดและหลายโปรไฟล์ที่เดียวกัน.
 3. ชุดเครื่องมือในการทดสอบและแก้ไข: แพลตฟอร์ม MetaTrader 5 มี Strategy Tester ที่เหนือกว่า ซึ่งทำให้การทดสอบ EA และการปรับปรุงเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ.
 4. รองรับการเทรดในหลายตลาด: ในขณะที่ MT4 มุ่งเน้นไปที่ตลาด Forex, MT5 ขยายการรองรับไปยังตลาดอื่น ๆ เช่น หุ้น, สินค้าภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, และตลาดอื่น ๆ ที่เป็นไปได้.
 5. การรับสัญญาณและการจัดการความเสี่ยงที่ปรับแต่งได้: ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจัดการกับตำแหน่งและความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น และรับสัญญาณการซื้อขายจากผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ

ข้อดีของ MQL5

 1. Object-Oriented Programming (OOP): การรองรับการโปรแกรมแบบวัตถุ (OOP) ช่วยในการจัดการกับโค้ดได้เป็นระบบ, ทำให้มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งและขยายต่อยอดโค้ดได้ง่ายยิ่งขึ้น.
 2. การทำงานแบบ Multi-threading: ทำให้ประมวลผลเร็วขึ้น โดยเฉพาะในการทดสอบกลยุทธ์แบบพร้อมกันหลายๆ สถานการณ์.
 3. การรองรับตลาดหลายประเภท: ไม่เฉพาะเพียงตลาด Forex แต่ยังรวมถึงตลาดอื่น ๆ เช่น หุ้น, สินค้าภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, และตลาดอื่น ๆ ที่เป็นไปได้.
 4. Strategy Tester ที่มีประสิทธิภาพ: ช่วยในการทดสอบและปรับแต่งกลยุทธ์ให้ดียิ่งขึ้น และรองรับการทดสอบในโหมดจริง.
 5. เชื่อมต่อกับ MetaTrader Market: ทำให้เทรดเดอร์สามารถซื้อหรือเช่า Expert Advisors, Indicators และเครื่องมืออื่น ๆ จากภายในแพลตฟอร์มได้โดยตรง.

ข้อเสียของ MQL5

 1. ความซับซ้อน: เนื่องจากเป็นภาษาที่มีความสามารถมากขึ้น การเริ่มต้นใช้ MQL5 อาจดูซับซ้อนและยากเข้าใจกว่า MQL4.
 2. ไม่สามารถรัน EAs และ Indicators ที่เขียนด้วย MQL4: แม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ MQL4 และ MQL5 เป็นภาษาที่แตกต่างกัน ทำให้การนำโค้ดจาก MQL4 มาใช้ใน MQL5 ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติม.
 3. เครื่องมือสำหรับ MQL5 ยังไม่หลากหลายเท่า MQL4: เนื่องจาก MQL4 มีอายุมากกว่าและมีผู้ใช้งานมากกว่า, จึงทำให้มีเครื่องมือและทรัพยากรสำหรับ MQL4 มากกว่า MQL5.
 4. การเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับ MQL4: ผู้พัฒนาที่มีประสบการณ์ในการใช้ MQL4 อาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการปรับตัวและเรียนรู้ MQL5.
 5. การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่: แพลตฟอร์ม MetaTrader 5 มีหลายฟีเจอร์ที่แตกต่างจาก MetaTrader 4 ทำให้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ด้วย

ที่มาของ MQL5

MQL5 คือภาษาโปรแกรมมิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท MetaQuotes Software เพื่อใช้กับแพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader 5 (MT5). ภาษานี้เป็นต้นกำเนิดจาก MQL4 ที่ใช้กับแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 (MT4).

ความต้องการใหม่ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่

การประกาศออกมาของ MetaTrader 5 และ MQL5 คือการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดซื้อขาย ทั้งในเรื่องของความประสิทธิภาพ, ความสามารถในการทำงานแบบ multi-threading, และการรองรับตลาดหลายประเภท เช่น ตลาดหุ้น, สินค้าภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, และตลาดอื่น ๆ นอกเหนือจากตลาด Forex ที่ MT4 ในเวอร์ชันแรกๆ มุ่งเน้นไปที่นั้น.

การพัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถของภาษา

MQL5 มาพร้อมกับความสามารถในการโปรแกรมแบบวัตถุ (Object-Oriented Programming – OOP) ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถเขียนโค้ดที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้น เมื่อเทียบกับ MQL4 ที่เป็นภาษาโปรแกรมแบบคำสั่ง (Procedural Programming).

นอกจากนี้, MQL5 ยังมาพร้อมกับบริการเชื่อมต่อสำหรับการซื้อขายแบบจริงเวลา (real-time trading functions), การทดสอบกลยุทธ์แบบพร้อมกันหลายๆ สถานการณ์, และการเข้าถึงฐานข้อมูลประวัติซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสูง.

การตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

ตลาดซื้อขายตัวเลือก, ตลาดสินค้าภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, และตลาดหุ้นต่างประเทศได้เติบโตและรับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และ MetaTrader 5 ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการและความซับซ้อนของตลาดเหล่านี้.

MQL5 และ MetaTrader 5 เกิดขึ้นจากการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดการซื้อขายทั่วโลก โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสามารถและการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรและยืดหยุ่นกับผู้ใช้

โครงสร้างภาษา Metaquote 5

ภาษา MetaQuotes Language 5 (MQL5) เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้สำหรับการสร้าง Expert Advisors (EAs), indicators, scripts และอื่น ๆ บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader 5 (MT5). ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์กับ MQL4 บางส่วนของ MQL5 อาจดูคล้ายคลึง แต่ MQL5 มีความซับซ้อนและความสามารถมากขึ้นเนื่องจากการรองรับการโปรแกรมแบบวัตถุ (Object-Oriented Programming, OOP).

โครงสร้างของภาษา MQL5 ประกอบด้วย:

 1. ประกาศตัวแปร (Variable Declarations)
  • ตัวแปรต่างๆ สามารถประกาศเป็น data types เช่น int, double, string และอื่นๆ
 2. ฟังก์ชัน (Functions)
  • MQL5 มีฟังก์ชันพื้นฐานที่รองรับการซื้อขาย, การวิเคราะห์ตลาด และฟังก์ชันอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
 3. การใช้งานแบบวัตถุ (Object-Oriented Programming)
  • สามารถสร้าง class และ object เพื่อความสะดวกในการจัดการโค้ด
 4. ตัวควบคุมคำสั่ง (Control Structures)
  • เช่น if, else, for, while และ switch ที่ช่วยในการควบคุมการทำงานของโปรแกรม
 5. การจัดการความจำ (Memory Management)
  • การใช้งาน arrays, การจองความจำ และการคืนความจำ
 6. การจัดการข้อผิดพลาด (Error Handling)
  • ภาษา MQL5 รองรับการจัดการข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาทำงาน
 7. APIs และ Libraries
  • เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถและการทำงานของโปรแกรม

MQL5 ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง, รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับการซื้อขายแบบ Algorithmic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แกรมม่าไวยากรณ์ MQL5

ภาษาโปรแกรมมิ่ง MQL5 (MetaQuotes Language 5) มีไวยากรณ์ (syntax) และโครงสร้างที่คล้ายกับภาษา C++. ดังนั้น ถ้าคุณมีความรู้ในภาษา C++ คุณจะรู้สึกคุ้นเคยกับ MQL5 ได้ง่ายขึ้น ด้านล่างนี้เป็นส่วนย่อยของไวยากรณ์และโครงสร้างพื้นฐานของ MQL5:

ประกาศตัวแปร (Variable Declarations):

int MyInteger = 10;
double MyDouble = 10.5;
string MyString = “Hello, MQL5!”;

การใช้งานฟังก์ชัน (Function Use):

int OnStart()
{
Print(“Hello, MQL5!”);
return(0);
}

การใช้งานโครงสร้างควบคุม (Control Structures):

if (MyInteger > 5)
{
  Print(“The number is greater than 5”);
}
else
{
  Print(“The number is 5 or less”);
}
for(int i=0; i<10; i++)
{
  Print(“Number: “, i);
}
การสร้างและใช้งาน Class (Classes and Objects):
class MyClass
{
  int MyVariable;
public:
  void SetVariable(int value) { MyVariable = value; }
  int GetVariable() { return MyVariable; }
};
MyClass obj;
obj.SetVariable(10);
Print(obj.GetVariable());
การจัดการอาร์เรย์ (Array Handling):
double MyArray[10];
ArraySetAsSeries(MyArray, true);
MyArray[0] = 10.5;
การจัดการข้อผิดพลาด (Error Handling):
int result = OrderSend(…);
if(result == -1)
{
Print(“OrderSend failed with error: “, GetLastError());
}
การใช้งานฟังก์ชันและ API ในแพลตฟอร์ม MT5:
  • เช่น การรับข้อมูลการซื้อขาย, การวาดกราฟ, การวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิค และอื่น ๆ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน MT5 (เช่น การรับข้อมูลใหม่, การเปลี่ยนแปลงสถานะการซื้อขาย) สามารถจัดการได้ด้วยฟังก์ชันที่ถูกเรียกว่า event handlers เช่น OnTick(), OnTimer(), และอื่น ๆ

ภาษา MQL5 มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการทำงานที่สูง, แต่มันอาจจะซับซ้อนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ MQL4 ดังนั้นการมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและไวยากรณ์ของภาษานี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

ตัวอย่างการใช้งาน MQL5

Expert Advisor (EA) ซึ่งเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่ทำการซื้อขายตามเงื่อนไขที่กำหนด:

//+——————————————————————+
//|                                                  Sample EA       |
//|                        Copyright 2023, Company Name              |
//+——————————————————————+
#property strict
int OnInit()
  {
   Print(“EA Initialized”);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
void OnTick()
  {
   if (Close[1] > Open[1])
     {
      OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 3, 0, 0, “”, 0, 0, Green);
     }
   else if (Close[1] < Open[1])
     {
      OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 3, 0, 0, “”, 0, 0, Red);
     }
  }

Indicators สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิค:

//+——————————————————————+
//|                                      Sample Moving Average       |
//|                        Copyright 2023, Company Name              |
//+——————————————————————+
#property strict
input int Periods=14;
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   double ma[];
   ArraySetAsSeries(ma, true);
   SimpleMovingAverage(rates_total, prev_calculated, Periods, close, ma);
   for(int i = 0; i<rates_total; i++)
     {
      Buffer1[i] = ma[i];
     }
   return(rates_total);
  }

Scripts ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำงานเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการเรียกใช้:

//+——————————————————————+
//|                                               Sample Script      |
//|                        Copyright 2023, Company Name              |
//+——————————————————————+
#property strict
void OnStart()
  {
   Print(“Script executed!”);
  }