George Soros คือใคร
George Soros คือใคร ประวัติ ข้อมูล สำคัญ กองทุนที่บริหาร

George Soros คือใคร George Soros เป็นนักลงทุน, นักธุรกิจ, และนักกุศลชาวอเมริกัน-ฮังการี ที่ได้รับความน่าสนใจอย่างมากในทั้งเรื่องการลงทุนและการสนับสนุนกิจกรรมสังคม-การเมือง โซรอสเกิดในประเทศฮังการีและหลบหนีจากการครอบครองของนาซีเมื่อยังเป็นเด็ก หลังจากนั้นเขาย้ายไปอยู่ในประเทศอังกฤษเพื่อศึกษา และในที่สุดก็ย้ายไปอยู่ในสหรัฐอเมริกา โซรอสได้รับความสำเร็จอย่างมากในวงการลงทุน โดยเฉพาะในการจัดการกองทุนรวมของตนเอง ที่เป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์.....[อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม]