Awesome Oscillator คืออะไร ข้อมูลพื้นฐาน AO สูตรคำนวณ การใช้ การวิเคราะห์ Forex ด้วย AO

Awesome Oscillator คืออะไร สูตรคำนวณAwesome Oscillator
Awesome Oscillator คืออะไร สูตรคำนวณAwesome Oscillator

Awesome Oscillator คืออะไร

AO หรือ Awesome Oscillator เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงิน เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นโดยชาวไอซ์แลนด์ชื่อ Bill Williams เพื่อช่วยในการตรวจสอบสภาวะของตลาดและการเคลื่อนไหวของราคา Awesome Oscillator ช่วยในการตรวจสอบสภาวะของตลาดแบบอ่อนแอหรือแข็งแรง โดยที่ถ้า Awesome Oscillator มีค่าบวกมาก แสดงว่ามีแรงขับของตลาดที่ดีและมีโอกาสที่ราคาจะขึ้น และถ้า Awesome Oscillator มีค่าลบมาก แสดงว่ามีแรงขับของตลาดที่อ่อนแอและมีโอกาสที่ราคาจะลง

Awesome Oscillator ถูกสร้างขึ้นโดยใช้สองค่าเฉลี่ยเลื่อน (Moving Averages) คือ Simple Moving Average (SMA) จากราคา 34 ช่วงเวลาและ 5 ช่วงเวลา โดยตัวชี้วัดนี้มีการหลายคำนิยามต่างกัน แต่แพ็คเซ็ตมาตรฐานมักมีการใช้ค่า SMA 34 ช่วงเวลาลบด้วยค่า SMA 5 ช่วงเวลา เมื่อค่า Awesome Oscillator มีค่าบวกแสดงถึงแรงขับของตลาดขาขึ้น และเมื่อค่า Awesome Oscillator มีค่าลบแสดงถึงแรงขับของตลาดขาลง

ข้อมูลพื้นฐาน Awesome Oscillato

Awesome Oscillator (AO) มีการพัฒนาโดย Bill Williams เป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคชาวไอซ์แลนด์ ผู้เป็นผู้สร้างแนวคิดและตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น Alligator Indicator และ Fractals ซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการซื้อขายในตลาดการเงินมานาน โดย Awesome Oscillator ถูกแนะนำและอธิบายในหนังสือ “New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds, and Commodities” ซึ่งเผยแพร่ในปี 1998 หนังสือนี้เป็นหนึ่งในหนังสือที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการการซื้อขายและได้นำเสนอแนวคิดของการใช้ความคลุมเครือ (Chaos Theory) ในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในความรู้ที่เขานำมาใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัด Awesome Oscillator

ตัวชี้วัด Awesome Oscillator ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้นักลงทุนสามารถทำนายแนวโน้มของราคาในตลาดการเงิน โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลื่อนของราคาในช่วงเวลาที่ต่างกัน โดย Bill Williams เชื่อว่าการใช้ความคลุมเครือช่วยในการวิเคราะห์ตลาดสามารถช่วยให้นักลงทุนเข้าใจแนวโน้มและแรงขับของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือของเขาและตัวชี้วัด Awesome Oscillator ได้รับความนิยมในวงการการซื้อขายและการลงทุนและยังคงถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในวงการการเงินและลงทุนแบบเทคนิคและอาจมีการปรับปรุงหรือการปรับแต่งตามความต้องการของนักวิเคราะห์และนักลงทุนในปัจจุบัน

การคำนวณ Awesome Oscillator

สูตรที่คุณแสดงเป็นสูตรสำหรับการคำนวณ Awesome Oscillator (AO) โดยใช้ความหลายของราคา (High และ Low) และ Simple Moving Average (SMA) ในช่วงเวลาที่กำหนด (lengthAO1 และ lengthAO2) ตามค่าที่ผู้ใช้ป้อนผ่านการรับค่า input ขั้นตอนการคำนวณดังนี้:

 1. คำนวณค่า SMA ของราคา (High + Low) / 2 ในช่วงเวลา lengthAO1 ช่วงเวลา โดยใช้สูตร sma((high+low)/2, lengthAO1).
 2. คำนวณค่า SMA ของราคา (High + Low) / 2 ในช่วงเวลา lengthAO2 ช่วงเวลา โดยใช้สูตร sma((high+low)/2, lengthAO2).
 3. ลบค่า SMA ของช่วงเวลา lengthAO2 ที่คำนวณในขั้นตอนที่ 2 จากค่า SMA ของช่วงเวลา lengthAO1 ที่คำนวณในขั้นตอนที่ 1.

ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 คือค่า Awesome Oscillator (AO) ซึ่งจะแสดงผลในกราฟของคุณเป็นค่าบวกหรือลบ และจะช่วยในการวิเคราะห์แรงขับของตลาดในช่วงเวลาที่กำหนด นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ Awesome Oscillator เพื่อประเมินแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงินและในการตัดสินใจการลงทุน.

การใช้งาน Awesome Oscillator

การใช้งาน Awesome Oscillator (AO) เป็นหนึ่งในวิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบสภาวะของตลาดการเงิน โดยตัวชี้วัดนี้ช่วยในการตรวจสอบแรงขับของตลาดและแนวโน้มราคา นี่คือขั้นตอนการใช้งาน Awesome Oscillator

 1. การติดตั้ง AO:เริ่มต้นโดยติดตั้งตัวชี้วัด Awesome Oscillator (AO) บนกราฟของคุณในแพลตฟอร์มการซื้อขายที่คุณใช้.
 2. สำหรับการอ่านสัญญาณ: Awesome Oscillator แสดงผลเป็น Histogram บนกราฟ. แท่ง Histogram สีเขียวแสดงถึงสัญญาณขาขึ้น (Buy) ในขณะที่แท่งสีแดงแสดงถึงสัญญาณขาลง (Sell).
 3. การตั้งค่าเวลาและการใช้งาน:ควรใช้ Awesome Oscillator บนกราฟที่มีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ เช่น Time Frame 4 ชั่วโมงขึ้นไปในการใช้งานใน Time Frame ต่าง ๆ อาจทำให้ผลลัพธ์แตกต่างกันไป ดังนั้นควรทดลองในหลาย Time Frame เพื่อหาแบบที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ.
 4. การจัดการความเสี่ยง:ในการเทรดด้วย Awesome Oscillator, ควรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยการใช้ Stop Loss เพื่อป้องกันความสูญเสียในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิด.
 5. การระวังสัญญาณเท็จ (False Signals):มีบางครั้งที่ Awesome Oscillator อาจสร้างสัญญาณเท็จที่ไม่สามารถทำกำไรได้ จึงควรระมัดระวังและไม่ใช้สัญญาณอย่างเด็ดขาด.อินดิเคเตอร์นี้เป็นอินดิเคเตอร์ล่าช้าที่ตอบสนองต่ำกว่าการเคลื่อนไหวในราคา, ดังนั้นควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดและการวิเคราะห์เทคนิคเพิ่มเติม.
 6. การจัดการความเสี่ยง:การใช้งาน Awesome Oscillator ควรรวมกับการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ทำนายและกำหนดระดับ Stop Loss และ Take Profit ให้เหมาะสมเพื่อป้องกันความสูญเสียที่ไม่จำเป็น.

วิธีอ่าน Awesome Oscillator

การอ่าน Awesome Oscillator (AO) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้นักเทรดและนักลงทุนเข้าใจแนวโน้มและความแข็งแกร่งของตลาดในปัจจุบันได้ดังนี้:

 1. ระบุเส้นศูนย์ (Zero Line) ของ AO: เส้นศูนย์ใน Awesome Oscillator เป็นเส้นที่แบ่งแยกค่าบวกและค่าลบ ค่าบวกบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มขาขึ้นในตลาดและค่าลบบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มขาลงในตลาด การตัดเส้นศูนย์อาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของตลาด.
 2. ตีความทิศทางและขนาดของ AO: ทิศทางของ Awesome Oscillator บ่งบอกถึงแนวโน้มของตลาด ถ้า AO เป็นบวกแสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้น และถ้า AO เป็นลบแสดงว่ามีแนวโน้มขาลง ขนาดของ AO บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ค่ามากแสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากขึ้น.
 3. มองหาสัญญาณกลับตัว (Reversal Signals): สัญญาณกลับตัวเกิดขึ้นเมื่อ AO สร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นในขณะที่ราคาสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำลง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น สัญญาณกลับตัวขาลงเกิดขึ้นเมื่อ AO สร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลงในขณะที่ราคาสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลง.
 4. ระบุสัญญาณรอง (Twin Peaks Signals): สัญญาณจานรองเกิดขึ้นเมื่อ AO เปลี่ยนทิศทางหลังจากข้ามเส้นศูนย์ สัญญาณจานรองเป็นขาขึ้นเมื่อ AO ข้ามจากค่าลบเป็นค่าบวก และเป็นขาลงเมื่อ AO ข้ามจากค่าบวกเป็นค่าลบ.
 5. ใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ: การอ่าน Awesome Oscillator ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและลดความเสี่ยงของสัญญาณเท็จ ตัวบ่งชี้เหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจการซื้อขาย.