Fractals Forex indicator คืออะไร ความเป็นมา และสูตรคำนวณ วิธีวิเคราะห์

Fractals Forex indicator คืออะไร ความเป็นมา และสูตรคำนวณ วิธีวิเคราะห์ Fractals indicator
Fractals Forex indicator คืออะไร ความเป็นมา และสูตรคำนวณ วิธีวิเคราะห์ Fractals indicator

Fractals Forex indicator คืออะไร

เครื่องมือทางเทคนิค Fractals indicator เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยน (Forex) เพื่อช่วยในการระบุแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคา อินดิเคเตอร์นี้มีความเกี่ยวข้องกับคอนเซปต์ของ “Fractal” หรือรูปร่างที่มีลักษณะที่ซ้ำซ้อนเหมือนกันที่เกิดขึ้นในแนวราคา. Fractals ในการซื้อขาย Forex จะช่วยในการระบุระดับแนวต้านและแนวสนับสนุนในตลาด Forex โดย Fractal ในการซื้อขาย Forex เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ช่วยให้นักซื้อขายสามารถระบุแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคา โดยพิจารณาจากรูปแบบการแกว่งตัวของแท่งเทียนที่เกิดขึ้น สามารถนำไปใช้ในการเทรดในทุกสินค้าและทุก Time frames ของตลาด Forex.

การใช้ Fractal ในการซื้อขาย Forex นักซื้อขายจะสังเกตแท่งเทียนที่เป็นรูปแบบ Fractal ซึ่งมักมีอย่างน้อย 5 แท่งเทียน และจะมีแท่งเทียนกลางที่มีราคาสูงสุดหรือต่ำสุดขึ้นอยู่กับประเภทของ Fractal ที่ใช้ นักซื้อขายสามารถใช้ Fractal เพื่อระบุแนวต้านและแนวสนับสนุนในตลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการซื้อหรือขายในตลาด Forex.อินดิเคเตอร์ Fractal ถูกพัฒนาโดยบิล วิลเคินสัน (Bill Williams) ผู้มีความรู้ความเข้าใจในแนวโน้มทางธรรมชาติและรูปแบบที่เกิดขึ้นในตลาด และมีไว้เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อขายในตลาด Forex โดยใช้คอนเซปต์ของ Fractal เพื่อระบุระดับแนวต้านและแนวสนับสนุนในตลาด Forex

ความเป็นมา Fractals indicator

Fractals indicator มีความเป็นมาอย่างแรกเกี่ยวข้องกับนักเทรดชื่อดังและผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการซื้อขายทางเทคนิคชื่อ Bill Williams ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการซื้อขายในตลาดการเงิน ตัวอินดิเคเตอร์ Fractals ถูกพัฒนาขึ้นโดย Bill Williams เพื่อช่วยนักซื้อขายในการวิเคราะห์แนวโน้มและจุดสำคัญในตลาด Forex และตลาดอื่นๆ ในวงการการเงินความเป็นมาของ Fractals indicator สัมพันธ์กับคอนเซปต์ของ “Fractal” ที่มีลักษณะเป็นรูปแบบที่ซ้ำซ้อนเหมือนกัน โดย Bill Williams ได้นำความเข้าใจของ Fractal ในธรรมชาติมาใช้ในการวิเคราะห์ราคาในตลาดการเงิน แต่ไม่ใช่ในรูปแบบของรูปภาพที่เราคุ้นเคย เขาพัฒนาอินดิเคเตอร์ Fractals เพื่อช่วยในการระบุจุดสำคัญในการซื้อหรือขายในตลาด Forex และตลาดอื่นๆ โดยใช้แท่งเทียนบนกราฟราคาเป็นพื้นฐาน

Fractals indicator ถูกนำเสนอในหนังสือ “Trading Chaos” ของ Bill Williams ซึ่งเป็นหนังสือที่เน้นการซื้อขายโดยใช้คอนเซปต์ของความไม่มั่นคงและความเปลี่ยนแปลงในตลาด อินดิเคเตอร์นี้ได้รับความนิยมในวงการการซื้อขายและได้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ราคาเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อหรือขายสินค้าหรือสกุลเงินในตลาด Forex และตลาดอื่นๆ การปรากฏของ Fractals ในกราฟราคาช่วยให้นักซื้อขายระบุระดับแนวต้านและแนวสนับสนุนที่สำคัญของราคาในตลาดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ.

หลักสำคัญของ Fractal Indicator

Fractal Indicator เป็นหนึ่งในเครื่องมือการวิเคราะห์ราคาที่มีความสำคัญในการซื้อขายในตลาดการเงิน เอกลักษณ์สำคัญของ Fractal Indicator ประกอบด้วยรูปแบบของแท่งเทียน 5 แท่งและมีลักษณะดังนี้:

 1. Bullish Fractal: Bullish Fractal ปรากฏเมื่อ Low (ราคาต่ำสุด) ของแท่งที่ 3 มีค่าต่ำกว่าราคาของแท่งที่ 1 และแท่งที่ 2 และ Low ของแท่งที่ 3 ยังต่ำกว่าราคาของแท่งที่ 4.ขณะที่ราคาต่ำสุดของแท่งที่ 3 ต่ำกว่าราคาของแท่งที่ 1 และ 2 และยังต่ำกว่าราคาของแท่งที่ 4 นักเทรดมองเห็นสัญญาณการซื้อขายที่มีแนวโน้มขึ้น (Bullish) เนื่องจากราคามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต.
 2. Bearish Fractal (ฟรากทัลแบบแบร์ริช): Bearish Fractal ปรากฏเมื่อ High (ราคาสูงสุด) ของแท่งที่ 3 มีค่าสูงกว่าราคาของแท่งที่ 1 และแท่งที่ 2 และ High ของแท่งที่ 3 ยังสูงกว่าราคาของแท่งที่ 4 ขณะที่ราคาสูงสุดของแท่งที่ 3 สูงกว่าราคาของแท่งที่ 1 และ 2 และยังสูงกว่าราคาของแท่งที่ 4 นักเทรดมองเห็นสัญญาณการซื้อขายที่มีแนวโน้มลดลง (Bearish) เนื่องจากราคามีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคต.
 3. ลูกศรชี้ขึ้น:ลูกศรชี้ขึ้นปรากฏในตำแหน่งที่ Fractal เป็นแบบ Bullish และบ่งชี้ราคาที่มีแนวโน้มขึ้น. ในกรณีนี้, นักเทรดอาจพิจารณาการซื้อขายที่เน้นการขึ้นของราคา.
 4. ลูกศรชี้ลง:ลูกศรชี้ลงปรากฏในตำแหน่งที่ Fractal เป็นแบบ Bearish และบ่งชี้ราคาที่มีแนวโน้มลดลง. ในกรณีนี้, นักเทรดอาจพิจารณาการซื้อขายที่เน้นการลดลงของราคา.
 5. รอลูกศร:การปรากฏของลูกศรจะเกิดขึ้นเมื่อรูปแบบ Fractal ครบ 5 แท่ง และลูกศรที่ปรากฏจะอยู่ในแท่งกลางของรูปแบบ Fractal.นักเทรดจะต้องรอรูปแบบ Fractal ครบ 5 แท่ง โดยไม่สามารถทำการเทรดในแท่งที่เกิดลูกศรได้ทันที เนื่องจากต้องรอให้รูปแบบ Fractal เสริมซึ่งลูกศรปรากฏในแท่งกลางของรูปแบบนั้น.
 6. จุดซื้อ/จุดขาย:จุดที่นักเทรดสนใจคือแท่งที่ 3 หลังเกิดลูกศรในรูปแบบ Fractal จุดนี้อาจเป็นจุดซื้อหรือจุดขายขึ้นอยู่กับลักษณะของ Fractal ว่าเป็น Bullish Fractal หรือ Bearish Fractal และแนวโน้มของราคาที่เกิดขึ้นในตลาด Forex.

สูตรการคำนวณ Fractal Indicator

สูตรการคำนวณ Fractal Indicator ที่คุณระบุถูกต้องและเป็นตัวแทนในการระบุ Bullish Fractal และ Bearish Fractal ในแผนภูมิราคา เพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้น นี่คือคำอธิบายเพิ่มเติมของสูตรและข้อความตามที่คุณระบุ:

 1. Bullish Fractal:ปรากฏ Bullish Fractal เมื่อราคาต่ำสุด (Low) ของแท่งปัจจุบัน (N) มีค่าต่ำกว่าราคาต่ำสุดของ 2 แท่งก่อนหน้า (N-2) และราคาต่ำสุดของ 1 แท่งก่อนหน้า (N-1) และราคาต่ำสุดของ 1 แท่งถัดไป (N+1) และราคาต่ำสุดของ 2 แท่งถัดไป (N+2).
 2. Bearish Fractal: ปรากฏ Bearish Fractal เมื่อราคาสูงสุด (High) ของแท่งปัจจุบัน (N) มีค่าสูงกว่าราคาสูงสุดของ 2 แท่งก่อนหน้า (N-2) และราคาสูงสุดของ 1 แท่งก่อนหน้า (N-1) และราคาสูงสุดของ 1 แท่งถัดไป (N+1) และราคาสูงสุดของ 2 แท่งถัดไป (N+2).

ในสูตรนี้:

 • N หมายถึง แท่งปัจจุบันที่คุณกำลังตรวจสอบ.
 • N – 1 หมายถึง แท่งก่อนหน้าแท่งปัจจุบัน (1 แท่งก่อน).
 • N – 2 หมายถึง 2 แท่งก่อนหน้าแท่งปัจจุบัน (2 แท่งก่อน).
 • N + 1 หมายถึง แท่งถัดไปหลังจากแท่งปัจจุบัน (1 แท่งถัดไป).
 • N + 2 หมายถึง 2 แท่งถัดไปหลังจากแท่งปัจจุบัน (2 แท่งถัดไป).

การใช้สูตรนี้จะช่วยในการระบุ Fractal Indicator ในแท่งราคาของตลาด Forex และการวิเคราะห์แนวโน้มและจุดสำคัญในการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดการเงิน โดยลำดับของแท่งราคาที่มีค่าต่ำสุด (Low) และค่าสูงสุด (High) ถูกตรวจสอบเพื่อตรวจสอบการปรากฏของ Fractal.

วิธีวิเคราะห์ Fractal Indicator

การวิเคราะห์ Fractal Indicator เป็นขั้นตอนสำคัญในการใช้เครื่องมือนี้ในการตัดสินใจการเทรดในตลาดการเงิน การวิเคราะห์ Fractal Indicator มักจะเกี่ยวข้องกับการระบุแนวโน้มราคาและจุดที่สำคัญในการเข้าซื้อหรือขาย ดังนี้:

 1. การระบุ Bullish Fractal และ Bearish Fractal:การวิเคราะห์ Fractal Indicator แรกที่ควรทำคือการระบุ Bullish Fractal และ Bearish Fractal ในแผนภูมิราคาของคุณโดยใช้สูตรที่ระบุไว้ในคำอธิบายก่อนหน้านี้ ตรวจสอบราคาปัจจุบันและราคาของแท่งที่ 1, 2, 3, 4 ก่อนหน้าและหลังของแท่งปัจจุบันเพื่อดูว่าเงื่อนไขสำหรับ Bullish Fractal หรือ Bearish Fractal ทำการเป็นจริงหรือไม่.
 2. การตัดสินใจซื้อหรือขาย:เมื่อคุณระบุ Bullish Fractal ในแผนภูมิราคา นี่อาจเป็นสัญญาณการซื้อที่ดี เนื่องจากราคามีแนวโน้มขึ้น คุณสามารถพิจารณาการเปิดตำแหน่งซื้อในราคาปัจจุบันหรือรอราคาลงมาใกล้กับราคาต่ำสุดของแท่งที่ 3 และเปิดตำแหน่งซื้อ.กรณีของ Bearish Fractal ที่คุณระบุได้ นี่อาจเป็นสัญญาณการขาย เนื่องจากราคามีแนวโน้มลดลง คุณสามารถพิจารณาการเปิดตำแหน่งขายในราคาปัจจุบันหรือรอราคาขึ้นมาใกล้กับราคาสูงสุดของแท่งที่ 3 และเปิดตำแหน่งขาย.
 3. การใช้ระดับแนวต้านและแนวสนับสนุน: เมื่อคุณระบุ Fractal ในแผนภูมิราคา คุณสามารถใช้ Fractal เหล่านี้ในการระบุระดับแนวต้านและแนวสนับสนุนที่สำคัญในการวางแผนการเทรด Bullish Fractal สามารถบ่งชี้ถึงราคาต่ำสุดที่สำคัญและแนวสนับสนุน ในขณะที่ Bearish Fractal สามารถบ่งชี้ถึงราคาสูงสุดที่สำคัญและระดับแนวต้าน นักเทรดสามารถใช้ระดับเหล่านี้ในการกำหนดจุดเปิด-ปิดตำแหน่ง และการจัดการความเสี่ยงในการเทรด.
 4. การใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน:Fractal Indicator สามารถใช้ได้ในหลายระยะเวลาตลาด (Timeframes) เช่น ระยะเวลาสั้น ๆ หรือระยะเวลายาว ๆ ควรตรวจสอบสัญญาณ Fractal ในหลายระยะเวลาเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจการเทรด.
 5. การใช้ความระมัดระวัง:การใช้ Fractal Indicator ควรมาพร้อมกับการใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจการเทรด แต่ละสัญญาณ Fractal อาจไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์แบบ และการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากอินดิเคเตอร์อื่น ๆ และการกำกับความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการทำกำไรในตลาดการเงิน.

การตั้งค่า Fractal Indicator ใน MT4

การตั้งค่า Fractal Indicator ในแพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader 4 (MT4) เป็นเรื่องง่ายและสามารถทำได้ดังนี้:

 1. เปิดแผนภูมิ:เริ่มต้นโดยการเปิดแผนภูมิสกุลเงินหรือสินค้าที่คุณต้องการใช้ Fractal Indicator ในการวิเคราะห์.
 2. เพิ่ม Fractal Indicator:ในเมนูหลักของ MT4 ด้านบน คุณควรเลือก “เส้นกราฟ” (Insert) แล้วเลือก “แสดงแท่ง/เส้น” (Indicators) และที่นี่คุณจะเห็น “Fractals” ในรายการ เมื่อคุณคลิกที่ “Fractals” มันจะแสดงตัวเลือกในการตั้งค่า.
 3. ตั้งค่า Fractal Indicator:เมื่อคุณเลือก “Fractals” คุณจะเห็นหน้าต่าง “Fractals Properties” ปรากฏขึ้น. ในนี้คุณสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ สำหรับ Fractal Indicator ดังนี้:
  • Period: ระบุระยะเวลาของ Fractal Indicator โดยปกติค่าเริ่มต้นคือ 5.
  • Shift: ระบุการเลื่อน Fractal Indicator ไปทางขวาหรือซ้ายบนแผนภูมิ ค่าเริ่มต้นคือ 0.
  • Style: กำหนดรูปแบบของรูปแบบ Fractal เช่น จุด, ขีด, หรือ สัญลักษณ์อื่น ๆ.
  • Color: เลือกสีของ Fractal Indicator.
 4. ยืนยันการตั้งค่า:เมื่อคุณตั้งค่า Fractal Indicator ตามที่คุณต้องการ คลิก “ตกลง” (OK) เพื่อยืนยันการตั้งค่า.
 5. การใช้ Fractal Indicator:Fractal Indicator จะปรากฏในแผนภูมิราคาของคุณตามการตั้งค่าที่คุณกำหนด.คุณสามารถใช้ Fractal Indicator เพื่อระบุแนวโน้มและจุดที่สำคัญในการเข้าซื้อหรือขายตามคำแนะนำในการวิเคราะห์ Fractal Indicator ตามที่ได้ระบุไว้ในการใช้งาน Fractal Indicator.