Abandoned Baby คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน สำหรับการวิเคราะห์ Forex

Abandoned Baby คืออะไร

“Abandoned Baby” คือรูปแบบของกราฟแท่งเทียนที่ใช้ในการวิเคราะห์เทคนิคและเป็นสัญญาณแสดงถึงการกลับตัวของแนวโน้ม (trend reversal) รูปแบบนี้มีทั้งแบบแท่งเทียนขาขึ้น (bullish) และแท่งเทียนขาลง (bearish)

abandoned baby คืออะไร
abandoned baby คืออะไร

รูปแบบ Abandoned Baby

รูปแบบ “Abandoned Baby” ในกราฟแท่งเทียนประกอบด้วยสามแท่งเทียน ดังนี้

 1. Abandoned Baby Bullish:
  • แท่งเทียนแรก คือ แท่งเทียนแบบ bearish (สีแดง/ดำ)
  • แท่งเทียนที่สอง คือ Doji ที่มีช่วงราคาต่ำกว่าแท่งเทียนแรกและแท่งเทียนที่สาม
  • แท่งเทียนที่สาม คือ แท่งเทียนแบบ bullish (สีเขียว/ขาว) ที่มีช่วงราคาสูงกว่าแท่งเทียนแรกและแท่งเทียนที่สอง
 2. Abandoned Baby Bearish:
  • แท่งเทียนแรก คือ แท่งเทียนแบบ bullish
  • แท่งเทียนที่สอง คือ Doji ที่มีช่วงราคาสูงกว่าแท่งเทียนแรกและแท่งเทียนที่สาม
  • แท่งเทียนที่สาม คือ แท่งเทียนแบบ bearish ที่มีช่วงราคาต่ำกว่าแท่งเทียนแรกและแท่งเทียนที่สอง

ความหมายของรูปแบบ Abandoned Baby

 • Abandoned Baby Bullish: เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มลงจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้น
 • Abandoned Baby Bearish: เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขึ้นจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มลง

ในการเทรด, นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะใช้รูปแบบนี้เป็นสัญญาณในการกำหนดจุดเข้าและออกจากตลาด แต่ควรระวังและใช้สัญญาณนี้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อยืนยัน.

ประวัติและความสำคัญของ Abandoned Baby

รูปแบบ “Abandoned Baby” มีการนำเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่มาของกราฟแท่งเทียนเอง ในญี่ปุ่น เทคนิคนี้ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาตลาด

ความสำคัญของ “Abandoned Baby”:

 1. ตัวบ่งชี้การกลับตัวของแนวโน้ม: ในรูปแบบ Bullish Abandoned Baby, แนวโน้มลงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมีแนวโน้มจะกลับตัวขึ้น ในขณะที่รูปแบบ Bearish Abandoned Baby บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มขึ้นที่จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มลง
 2. แสดงความไม่แน่ใจ: Doji ที่ปรากฏในรูปแบบนี้แสดงถึงความไม่แน่ใจของตลาด และเมื่อมีการแยกจากแท่งเทียนก่อนหน้าและหลังมา, สิ่งนี้เน้นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางแนวโน้มที่เกิดขึ้น
 3. ความแม่นยำ: แม้ว่า Abandoned Baby จะไม่ใช่รูปแบบที่พบบ่อยมากในกราฟ แต่เมื่อปรากฏ, มันมักมีความแม่นยำสูงในการบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

รูปแบบนี้ถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทางเทคนิค และเป็นที่รู้จักและใช้บ่อยในหมู่นักวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน ด้วยความแม่นยำและความเฉพาะเจาะจงของมัน.

ข้อดี

 1. ความแม่นยำสูง: เมื่อเกิดรูปแบบ “Abandoned Baby” ขึ้นและได้รับการยืนยันจากแท่งเทียนถัดไป โอกาสในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจะสูง
 2. สัญญาณที่ชัดเจน: รูปแบบนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ ทำให้นักวิเคราะห์ง่ายต่อการระบุ
 3. เสมือนสัญญาณเตือน: รูปแบบนี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ทำให้นักลงทุนมีเวลาปรับตัวหรือวางแผนการลงทุน

ข้อเสีย

 1. ความหายาก: รูปแบบ “Abandoned Baby” ไม่พบบ่อยในกราฟ ทำให้การพบและใช้รูปแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ยาก
 2. ต้องการยืนยัน: แม้ว่ารูปแบบนี้จะมีความแม่นยำ แต่ก็ยังต้องการแท่งเทียนยืนยันจากการเคลื่อนไหวของราคาถัดไป เพื่อให้แน่ใจว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นจริง
 3. เสี่ยงต่อสัญญาณเท็จ: ถึงแม้จะมีความแม่นยำสูง แต่ก็มีโอกาสเกิดสัญญาณเท็จในบางครั้ง โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวนสูง

การใช้ Abandoned Baby ในการวิเคราะห์ Forex

รูปแบบ “Abandoned Baby” มีความแม่นยำสูงในการบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของราคา ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ตลาด Forex อย่างแพร่หลาย วิธีการใช้รูปแบบนี้ในการวิเคราะห์ตลาด Forex ดังนี้:

 1. ระบุรูปแบบ: คำแรกคือ “Abandoned” หมายถึง “ถูกทิ้งไว้” โดยรูปแบบนี้จะประกอบด้วยสามแท่งเทียน แท่งเทียนแรกและสามจะมีเกณฑ์ทางเทคนิคเดียวกัน แต่แท่งเทียนที่สองจะห่างจากสองแท่งเทียนอื่นๆ
 2. การยืนยัน: หลังจากเห็นรูปแบบ “Abandoned Baby” แล้วควรรอดูแท่งเทียนถัดไปเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ถ้าแท่งเทียนถัดไปยืนยันแนวโน้มใหม่ การวิเคราะห์ของคุณก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
 3. วางแผนการซื้อขาย:
  • Bullish Abandoned Baby: ถ้าเกิดรูปแบบ “Abandoned Baby” ที่มีแนวโน้มขาขึ้น นักลงทุนควรคิดถึงการซื้อหลังจากการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
  • Bearish Abandoned Baby: ถ้าเกิดรูปแบบ “Abandoned Baby” ที่มีแนวโน้มขาลง นักลงทุนควรคิดถึงการขายหรือเปิดสถานะขายชอร์ตหลังจากยืนยันแนวโน้มขาลง
 4. ใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น: การใช้รูปแบบ “Abandoned Baby” ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เช่น RSI, MACD หรือ MA จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ และช่วยในการยืนยันสัญญาณที่ได้รับ

สุดท้าย แม้ว่า “Abandoned Baby” จะเป็นรูปแบบที่มีความแม่นยำสูง แต่นักลงทุนควรเน้นใช้การวิเคราะห์แบบผสมผสาน โดยรวมสัญญาณจากเครื่องมือหลายๆ ตัวเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ.

การใช้ Abandoned Baby ร่วมกับ MA

การใช้รูปแบบ “Abandoned Baby” ร่วมกับ “Moving Average (MA)” จะเป็นการรวมสัญญาณทางเทคนิคจากทั้งสองเครื่องมือเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ตลาด Forex ดังนี้:

 1. Bullish Abandoned Baby กับ MA:
  • หากรูปแบบ “Abandoned Baby” ที่มีแนวโน้มขาขึ้นปรากฏในขณะที่ราคาอยู่ใต้ MA, โดยแท่งเทียนแรกและสามอยู่ใต้ MA แต่แท่งเทียนที่สอง (baby) อยู่เหนือ MA, นี่จะเป็นสัญญาณแรงของการกลับตัวของราคา
  • เมื่อราคาเริ่มแนวโน้มขาขึ้นและข้าม MA ไปทางด้านบน, นั้นหมายความว่าเป็นการยืนยันสัญญาณซื้อ
 2. Bearish Abandoned Baby กับ MA:
  • หากรูปแบบ “Abandoned Baby” ที่มีแนวโน้มขาลงปรากฏในขณะที่ราคาอยู่เหนือ MA, โดยแท่งเทียนแรกและสามอยู่เหนือ MA แต่แท่งเทียนที่สอง (baby) อยู่ใต้ MA, นี่จะเป็นสัญญาณแรงของการกลับตัวของราคา
  • เมื่อราคาเริ่มแนวโน้มขาลงและข้าม MA ไปทางด้านล่าง, นั้นหมายความว่าเป็นการยืนยันสัญญาณขาย
 3. คำครอง:
  • เมื่อมีการยืนยันรูปแบบ “Abandoned Baby” ผ่าน MA, นักลงทุนควรกำหนดระดับ stop-loss ใกล้กับแท่งเทียน baby หรือ MA เพื่อจำกัดความเสียหายทางการเงิน
  • นอกจากนี้, การใช้ MA ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น RSI หรือ MACD ยังสามารถช่วยยืนยันสัญญาณการซื้อขาย

การรวมรูปแบบ “Abandoned Baby” กับ MA จะช่วยให้นักลงทุนได้รับสัญญาณที่มีความแม่นยำมากขึ้น และยังช่วยลดความเสี่ยงในการเทรดได้.

การใช้ Abandoned Baby ร่วมกับ RSI

การรวมรูปแบบ “Abandoned Baby” กับ “Relative Strength Index (RSI)” ในการวิเคราะห์ตลาด Forex สามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำและยืนยันสัญญาณการซื้อขายได้:

 1. Bullish Abandoned Baby ร่วมกับ RSI:
  • หากรูปแบบ “Abandoned Baby” ที่มีแนวโน้มขาขึ้นปรากฏในขณะที่ RSI อยู่ในระดับที่ถือว่าเป็นการขายเกิน (ต่ำกว่า 30) เป็นสัญญาณแรงของการกลับตัวของราคา
  • เมื่อ RSI ขึ้นมาเหนือระดับ 30 และมีการยืนยันจากแท่งเทียนหลังจาก “baby”, นั้นหมายความว่าเป็นการยืนยันสัญญาณซื้อ
 2. Bearish Abandoned Baby ร่วมกับ RSI:
  • หากรูปแบบ “Abandoned Baby” ที่มีแนวโน้มขาลงปรากฏในขณะที่ RSI อยู่ในระดับที่ถือว่าเป็นการซื้อเกิน (สูงกว่า 70) เป็นสัญญาณแรงของการกลับตัวของราคา
  • เมื่อ RSI ลดลงไปเหนือระดับ 70 และมีการยืนยันจากแท่งเทียนหลังจาก “baby”, นั้นหมายความว่าเป็นการยืนยันสัญญาณขาย
 3. คำครอง:
  • เมื่อมีการยืนยันรูปแบบ “Abandoned Baby” ผ่าน RSI, นักลงทุนควรกำหนดระดับ stop-loss ใกล้กับแท่งเทียน baby เพื่อจำกัดความเสียหายทางการเงิน
  • นอกจากนี้, การใช้ RSI ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น MA หรือ MACD ยังสามารถช่วยยืนยันสัญญาณการซื้อขาย

การรวมรูปแบบ “Abandoned Baby” กับ RSI จะช่วยให้นักลงทุนได้รับสัญญาณที่มีความแม่นยำมากขึ้น และยังช่วยลดความเสี่ยงในการเทรดได้.