ข่าว PPI คืออะไร สำคัญต่อค่าเงิน อย่างไร วิเคราะห์และคาดการณ์อย่างไร ดูจากไหน

ข่าว PPI คืออะไร สำคัญต่อค่าเงิน อย่างไร วิเคราะห์และคาดการณ์อย่างไร ดูจากไหน
ข่าว PPI คืออะไร สำคัญต่อค่าเงิน อย่างไร วิเคราะห์และคาดการณ์อย่างไร ดูจากไหน

ข่าว PPI คืออะไร

ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index : PPI) คือ ตัวเลขที่ใช้วัดระดับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตขายให้กับผู้ซื้อ โดยดัชนีนี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่าราคาสินค้าที่ถูกผลิตในประเทศมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างไร ดัชนีราคาผู้ผลิตมีหลายประเภทตามกิจกรรมการผลิตของสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม, ผลิตภัณฑ์จากเหมือง, และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาผู้ผลิตมีความสำคัญสำหรับการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของราคาในเศรษฐกิจและมีผลต่อการตัดสินใจการเงินและลงทุนในอนาคต.

ข่าว PPI (Producer Price Index) เป็นข้อมูลสำคัญที่นิยมรายงานในสื่อมวลชนและในวงการเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคาผู้ผลิตในประเทศหรือภูมิภาคในระยะเวลาที่กำหนด ข่าว PPI มักประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาในกลุ่มสินค้าหรือบริการที่ผลิตโดยธุรกิจหรือผู้ผลิตในกลุ่มนั้นๆ และส่งผลต่อราคาในตลาดทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งการวิเคราะห์ PPI ยังช่วยในการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างราคาผู้ผลิตและค่าเงินในประเทศนั้น และช่วยในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของสกุลเงิน.

ข่าว PPI สำคัญต่อค่าเงินอย่างไร

ข่าว PPI (Producer Price Index) สำคัญต่อค่าเงินอย่างมาก เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับค่าเงินในประเทศใดๆ โดยตรง และสามารถมีผลต่อความคงค่าของสกุลเงิน ดังนี้

 1. การวัดความเสถียรของเศรษฐกิจ: PPI เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยในการประเมินความเสถียรของเศรษฐกิจ ถ้า PPI เพิ่มขึ้นมากเกินไป หมายความว่าราคาผู้ผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นได้รวดเร็ว ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการเตรียมตัวของเศรษฐกิจที่มีความมั่นคง. ในกรณีที่ PPI เพิ่มขึ้นเร็วเกินไป รัฐบาลอาจต้องมีนโยบายการเงินเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการเติบโตของราคา.
 2. การเปรียบเทียบระหว่างประเทศ: การเปรียบเทียบ PPI ระหว่างประเทศช่วยในการวิเคราะห์ค่าเงินของสกุลเงินในแต่ละประเทศ ถ้า PPI เพิ่มขึ้นเร็วกว่าราคาผู้บริโภค (CPI) ในประเทศนั้น อาจแสดงถึงความแข็งแกร่งของสกุลเงินนั้น นั่นหมายความว่าสกุลเงินนั้นอาจมีความคงค่าและน่าเชื่อถือในการใช้งานในการซื้อขายระหว่างประเทศ.
 3. ผลกระทบต่อการลงทุนและการซื้อขาย: การเปลี่ยนแปลงใน PPI สามารถมีผลต่อการตัดสินใจการลงทุนและการซื้อขาย หาก PPI เพิ่มขึ้นนั้นอาจส่งผลต่อราคาสินค้าและบริการในตลาด ซึ่งอาจส่งผลต่อกำไรและขาดทุนของธุรกิจและการลงทุนในระยะยาว.
 4. ความน่าเชื่อถือของสกุลเงิน: PPI ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องและมีแนวโน้มเป็นลบอาจส่งสัญญาณว่าสกุลเงินนั้นไม่คงค่าและเสี่ยงต่อค่าเงินที่ไม่มีความเสถียร นั่นอาจกระทบต่อค่าเงินในประเทศนั้นๆ และเสี่ยงต่อความเชื่อถือของสกุลเงินนั้น.
 5. การตัดสินใจการซื้อขายและการลงทุน: ข้อมูล PPI สามารถช่วยนักลงทุนและผู้บริโภคในการตัดสินใจการซื้อขายและการลงทุน โดยการเข้าใจแนวโน้มของราคาผู้ผลิตสินค้าและบริการ นักลงทุนและผู้บริโภคสามารถใช้ข้อมูล PPI เพื่อปรับการวางแผนการเงินและการซื้อขายของตนเองในระบบเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงในราคาผู้ผลิตสินค้าและบริการ.

วิธีการคำนวณดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

การคำนวณดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index, PPI) มีหลายวิธีตามหลักการและการใช้งานที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ วิธีการคำนวณ PPI ที่ใช้บ่อยสำหรับการวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาผู้ผลิตมีหลักการดังนี้:

 1. เลือกกลุ่มสินค้าหรือบริการที่จะวัดราคา: ในขั้นตอนแรกนี้ ต้องเลือกกลุ่มสินค้าหรือบริการที่ต้องการวัดราคา เช่น ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม, ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, หรือบริการ.
 2. เลือกสินค้าหรือบริการตัวอย่าง: ในแต่ละกลุ่มสินค้าหรือบริการที่เลือก เลือกสินค้าหรือบริการตัวอย่างที่จะใช้เป็นตัวอย่างในการคำนวณ PPI.
 3. เก็บข้อมูลราคา: เก็บข้อมูลราคาของสินค้าหรือบริการตัวอย่างในระยะเวลาที่กำหนด เป็นราคาตัวอย่างที่ผู้ผลิตขายให้กับผู้ซื้อ.
 4. คำนวณค่าราคาเฉลี่ย: คำนวณค่าราคาเฉลี่ยของสินค้าหรือบริการตัวอย่างในระยะเวลาที่กำหนด เรียกว่า “ราคาฐาน” (Base Price) โดยใช้สูตร:ราคาฐาน (Base Price) = (ราคาของสินค้าหรือบริการตัวอย่างในระยะเวลาที่กำหนด) / (จำนวนสินค้าหรือบริการตัวอย่าง)
  1. คำนวณ PPI: คำนวณ PPI ในระยะเวลาปัจจุบันโดยเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคาฐาน โดยใช้สูตร:PPI = (ราคาปัจจุบัน – ราคาฐาน) / ราคาฐาน x 100ค่า PPI ที่ได้จะเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาในกลุ่มสินค้าหรือบริการที่เราสนใจ.ตัวอย่างการคำนวณ PPI:สมมุติว่าเราต้องการคำนวณ PPI สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวเปลือกและเรามีข้อมูลราคาตัวอย่างในเดือนมกราคมและเดือนเมษายน ดังนี้:
   • มกราคม: ราคาข้าวเปลือกตัวอย่างในเดือนมกราคม = 50 บาท
   • เมษายน: ราคาข้าวเปลือกตัวอย่างในเดือนเมษายน = 55 บาท

   ในขั้นตอนนี้ เราจะคำนวณ PPI โดยใช้สูตร:

   PPI = [(ราคาเมษายน – ราคามกราคม) / ราคามกราคม] x 100

   PPI = [(55 – 50) / 50] x 100 = (5 / 50) x 100 = 10

   ดังนั้น PPI สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวเปลือกในเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมคือ 10%.

  2. การปรับแก้ PPI (ถ้าจำเป็น): บางครั้ง PPI อาจต้องถูกปรับแก้เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบระหว่างระยะเวลาหรือกลุ่มสินค้าได้อย่างถูกต้อง การปรับแก้ PPI สามารถใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การปรับเทียบกับฐานปี (Base Year), การปรับแก้โดยใช้เงื่อนไขทางสถิติ, หรือการใช้วิธีการรวมราคาแบบต่างๆ.

การวิเคราะห์และคาดการณ์ PPI

การวิเคราะห์และคาดการณ์ Producer Price Index (PPI) เป็นกระบวนการสำคัญในการเข้าใจแนวโน้มราคาผู้ผลิตในตลาด นี่คือขั้นตอนที่ช่วยในการวิเคราะห์และคาดการณ์ PPI:

 1. รวบรวมข้อมูล PPI: เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูล PPI จากแหล่งข้อมูลทางสถิติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล PPI จะรวมถึงราคาตัวอย่างของสินค้าหรือบริการในกลุ่มที่เราสนใจ.
 2. วิเคราะห์ข้อมูล PPI ปัจจุบัน: นำข้อมูล PPI ปัจจุบันมาวิเคราะห์เพื่อเข้าใจแนวโน้มของราคา มองหาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยใช้กราฟหรือแผนภูมิเวลาเพื่อแสดงข้อมูล PPI ในระยะเวลาต่างๆ นี้.
 3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบ: ค้นหาปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ PPI เช่น ค่าแรงงาน, ราคาวัตถุดิบ, นโยบายการเงิน, และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบ.
 4. การคาดการณ์ PPI ในอนาคต: การคาดการณ์ PPI ในอนาคตเป็นการนำข้อมูลที่เรามีและปัจจัยที่มีผลกระทบมาใช้ในการทำนาย PPI ในระยะเวลาที่กำหนด เราสามารถใช้วิธีการทางสถิติหรือโมเดลการทายค่าเพื่อคาดการณ์ผล PPI ในอนาคต.
 5. ตรวจสอบคาดการณ์และปรับปรุง: ตรวจสอบคาดการณ์ PPI ที่เราทำเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อมีข้อมูล PPI จริง ทำการปรับปรุงโมเดลหรือวิธีการทายค่าในรอบต่อไป.
 6. การใช้ข้อมูล PPI: นอกจากการคาดการณ์และวิเคราะห์ PPI ในอนาคต เรายังสามารถใช้ข้อมูล PPI ปัจจุบันและผลการวิเคราะห์ในการตัดสินใจการเงินและการลงทุน การเปรียบเทียบกับค่าเงินอื่นๆ และใช้เพื่อวางแผนธุรกิจ.

การคาดการณ์ PPI อาจใช้เทคนิคทางสถิติเชิงเวลา (Time Series Analysis) หรือการใช้โมเดลทายค่า (Forecasting Models) เช่น โมเดล ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) เพื่อทำนายแนวโน้ม PPI ในอนาคต การวิเคราะห์และคาดการณ์ PPI เป็นส่วนสำคัญของการทำนายแนวโน้มเศรษฐกิจและการตัดสินใจทางธุรกิจและการเงินในหลายๆ สาขาอุตสาหกรรมและภูมิภาคเศรษฐกิจต่างๆ ในโลก

Producer Price Index (PPI) ดูจากไหน

ข้อมูล Producer Price Index (PPI) สามารถดูได้จากหลายแหล่งที่ต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ละประเทศมักมีหน่วยงานทางสถิติหรือหน่วยงานราชการที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล PPI ให้สาธารณะ นี่คือแหล่งข้อมูลที่บางประเทศมักใช้เพื่อติดตาม PPI:

 1. หน่วยงานทางสถิติของประเทศ: หน่วยงานทางสถิติของแต่ละประเทศมักเป็นแหล่งหลักในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล PPI แบบเป็นทางการ เว็บไซต์ของหน่วยงานทางสถิติเป็นที่ติดตาม PPI ได้ง่าย เช่น
  • สหรัฐอเมริกา (U.S.):
   • Bureau of Labor Statistics (BLS): หน่วยงานสถิติรัฐบาลที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล PPI และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการจ้างงานและราคา.
  • สหภาพยุโรป (EU):
   • Eurostat: หน่วยงานสถิติของสหภาพยุโรปที่รวบรวมข้อมูล PPI และข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ สำหรับประเทศสมาชิกใน EU.
 2. ธนาคารกลาง: บางประเทศมีธนาคารกลางที่รวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจและเผยแพร่ PPI เช่น สำนักงานประมาณราคาและความต้านทานของสกุลเงินในสหรัฐอเมริกา.
 3. องค์กรระหว่างประเทศ: บางประเทศอาจใช้องค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหมาตรฐานและงานวิจัยเศรษฐกิจ (OECD) เพื่อรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจและ PPI ของประเทศสมาชิก
 4. เว็บไซต์ข้อมูลเศรษฐกิจ: มีเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลเศรษฐกิจออนไลน์ที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล PPI ให้สาธารณะ อาจมีการรายงานและการวิเคราะห์ PPI ในสื่อข้อมูลเศรษฐกิจออนไลน์ด้วย เช่น
  1. World BankWorld Bank มีข้อมูลเศรษฐกิจทั่วไปและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมถึงข้อมูล PPI และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์และการศึกษา.
  2. Trading Economics: Trading Economics เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมถึง PPI, CPI, อัตราแลกเปลี่ยน, และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการเศรษฐกิจ.
  3. Statista: Statista เป็นฐานข้อมูลที่มีข้อมูลเศรษฐกิจ, สถิติ, และกราฟเศรษฐกิจสำหรับหลายประเทศ คุณสามารถค้นหาข้อมูล PPI และอื่นๆ ได้ในเว็บไซต์นี้.
  4. Forex Factory:Forex Factory มีข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex อย่างครอบคลุม รวมถึงปฏิทินเศรษฐกิจที่แสดงรายการเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อค่าเงินตราและตลาดการเงิน