ข่าว Retail Sales คืออะไร สำคัญต่อ Forex อย่างไร กระทบค่าเงินใดบ้าง วิธีวิเคราะห์

ข่าว Retail Sales คืออะไร

ข่าว Retail Sales คืออะไร
ข่าว Retail Sales คืออะไร

ข่าว Retail Sales คือ ตัวชี้วัดความแข็งแรงของการบริโภคในเศรษฐกิจ การที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของประเทศและเลือกที่จะใช้เงินออกมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนถึงความแข็งแรงของเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาได้ จากเหตุนี้, ข้อมูล “Retail Sales” หรือ “ยอดขายปลีก” จึงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญและได้รับความสนใจอย่างมากในวงการตลาดทุนและตลาดเงิน

ความหมายของ Retail Sales

Retail Sales, หรือ “ยอดขายปลีก”, มีความหมายอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการสะท้อนความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศ ในระยะเวลาที่กำหนด. ตัวเลขนี้เป็นการสะท้อนของมูลค่าสินค้าต่างๆ ที่ได้รับการขายผ่านช่องทางปลีก ไม่ว่าจะเป็นในร้านค้าปลีกธรรมดา, ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าสะดวกซื้อ, หรือแม้กระทั่งร้านค้าออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน.

แต่ละชนิดของร้านค้านั้นมีความสำคัญต่างกันและสะท้อนถึงสัญญาณต่างๆ ของเศรษฐกิจ. ยอดขายจากร้านค้าขนาดใหญ่อาจสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสินค้าหรือบริการแพงๆ ในขณะที่ร้านค้าขนาดเล็กอาจสะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในการขายสินค้าประจำวันหรือสินค้าเฉพาะกลุ่ม.

การวิเคราะห์ยอดขายปลีกไม่ได้เน้นเฉพาะที่มูลค่าสินค้าเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความยั่งยืนของพฤติกรรมการบริโภคในระยะเวลาที่กำหนด. ถ้ายอดขายปลีกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หมายความว่าผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจและมีความพร้อมในการใช้จ่าย. แต่ถ้ายอดขายลดลง, นั่นอาจเป็นสัญญาณของความไม่มั่นคงในเศรษฐกิจหรือความไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคต.

ยอดขายปลีกเป็นเครื่องมือวัดที่สำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพเศรษฐกิจของประเทศ. เมื่อคำนึงถึงความสำคัญของการบริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจ – ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) – การสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ยอดขายปลีกเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ทำไม Retail Sales ถึงสำคัญ

Retail Sales, หรือยอดขายปลีก, นั้นเป็นเสมือน “แท่งเทียม” ที่ช่วยวัดแสงความเจริญเติบโตและการบริโภคในเศรษฐกิจของประเทศ. ทุกครั้งที่ครัวเรือนเลือกที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ, นั้นหมายถึงการใช้จ่ายที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในภายปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคต.

การที่ยอดขายปลีกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสามารถประเมินได้ว่าครัวเรือนมีความเชื่อมั่นในงานและรายได้ปัจจุบัน, ทั้งยังเชื่อว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะยั่งยืนในอนาคต. ดังนั้น, เมื่อยอดขายปลีกสูง, สามารถสรุปได้ว่ามีการบริโภคและการลงทุนที่สูงขึ้น และส่วนใหญ่ของประชากรมีความรู้สึกดีต่อเศรษฐกิจ.

อีกมุมหนึ่ง, ยอดขายปลีกที่มีส่วนสูงจากการบริโภคสามารถขับเคลื่อนธุรกิจในหลายภาคส่วน, เช่น การผลิต, การขนส่ง, และบริการ. การที่ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นสูง, บริษัทต่างๆ จะเริ่มผลิตสินค้ามากขึ้น, เพิ่มจำนวนแรงงาน, และอาจจะลงทุนในโครงการใหม่ๆ ซึ่งทุกตัวเลือกนี้สร้างโอกาสสำหรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว.

แต่ถ้ายอดขายปลีกมีแนวโน้มลดลง, สามารถสรุปได้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มทรุดลง. นี่อาจเป็นสัญญาณของปัญหาทางเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนในอนาคต, ทำให้บริษัทลังเลที่จะลงทุนหรือเพิ่มแรงงาน.

ในฐานะที่ยอดขายปลีกเป็นแท่งวัดของเศรษฐกิจ, มันมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน, ธนาคารกลาง, และนักวิเคราะห์. ผลกระทบจากยอดขายปลีกสามารถสะท้อนไปที่ตลาดหุ้น, ตลาดสินเชื่อ, และยังส่งผลกระทบต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลาง.

ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ยอดขายปลีก, เราสามารถประเมินแนวโน้มและปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจ, ช่วยในการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์, และวางแผนสำหรับการลงทุนในอนาคต

Retail Sales สำคัญต่อ Forex อย่างไร

ยอดขายปลีกเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากสำหรับการตัดสินใจของนักลงทุนในตลาด Forex. แนวโน้มและข้อมูลของยอดขายปลีกสามารถเป็นตัวบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของค่าเงินตราในตลาดนานาชาติ ตลาด Forex ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อข้อมูลเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประเทศในการแลกเปลี่ยน. หนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญมากคือ “Retail Sales” หรือยอดขายปลีก ซึ่งมีผลกระทบต่อความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและนำไปสู่การเคลื่อนไหวของค่าเงินในตลาด Forex

1. สะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ:
ยอดขายปลีกเป็นตัวบ่งบอกที่ชัดเจนของการบริโภคในประเทศ. การบริโภคที่สูงแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจ, ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นแข็งแกร่ง. เมื่อนักลงทุนเห็นว่าการบริโภคเพิ่มขึ้น, ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจนั้นๆ ก็เพิ่มขึ้น ทำให้นักลงทุนอาจเลือกลงทุนหรือถือเงินตราของประเทศนั้น.

2. ความสัมพันธ์กับนโยบายธนาคารกลาง:
ยอดขายปลีกที่ต่ำอาจเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจต้องการการกระตุ้น. ธนาคารกลางของประเทศนั้นอาจเลือกลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นการบริโภค. การปรับนโยบายดอกเบี้ยนี้จะส่งผลกระทบต่อค่าเงินตราของประเทศ, และนักลงทุนในตลาด Forex จะต้องปรับตัวตามการเคลื่อนไหวนี้.

3. เป็นแนวทางในการประเมินอนาคต:
ข้อมูลยอดขายปลีกเป็นตัวชี้วัดที่นักลงทุนสามารถใช้ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต. หากยอดขายปลีกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง, สามารถตีความได้ว่ามีศักยภาพที่เศรษฐกิจจะเติบโตในระยะยาว

ข่าว Retail Sales ส่งผลกระทบต่อค่าเงินใดบ้าง

Retail Sales เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงระดับการบริโภคของประชาชนในประเทศแต่ละแห่ง และมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจประเทศนั้นๆ ยิ่งข้อมูลเรื่อง Retail Sales ประกาศออกมาแล้วมีค่าที่ดี ส่งผลให้ความมั่นใจในเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ สูงขึ้น และจะส่งผลต่อความแข็งแกร่งของสกุลเงินของประเทศนั้นในตลาด Forex ด้วย เราจะมาดูรายละเอียดของสกุลเงินหลักๆ ในตลาด Forex และวิธีที่ข่าว Retail Sales กระทบถึง:

 1. ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

  • ตัวชี้วัด: U.S. Retail Sales
  • ผลกระทบ: สหรัฐฯ เป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก, การประกาศข่าว Retail Sales มีผลต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์อย่างมาก หากข้อมูลประกาศแล้วมีค่าที่ดี, มักจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งขึ้น และในทางตรงกันข้าม หากประกาศแล้วมีค่าที่แย่, ดอลลาร์สหรัฐจะมีแนวโน้มอ่อนลง.
 2. ยูโร (EUR)

  • ตัวชี้วัด: Eurozone Retail Sales
  • ผลกระทบ: โซนยูโรเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สองของโลก การบริโภคของประชากรในโซนนี้เป็นตัวดึงดูดการลงทุน ข่าว Retail Sales ที่ดีมีผลต่อการแข็งขึ้นของยูโร ในขณะที่ข่าวที่แย่จะทำให้ยูโรอ่อนลง.
 3. เงินเยนญี่ปุ่น (JPY)

  • ตัวชี้วัด: Japan Retail Sales
  • ผลกระทบ: ประเทศญี่ปุ่นเป็นเศรษฐกิจที่สามของโลก หากยอดขายปลีกของประเทศนี้สูง, เงินเยนจะมีแนวโน้มแข็งขึ้น แต่ถ้ายอดขายปลีกลดลง, เยนจะมีแนวโน้มอ่อนลง.
 4. ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

  • ตัวชี้วัด: UK Retail Sales
  • ผลกระทบ: เมื่อยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักรมีการเพิ่มขึ้น, ปอนด์จะแข็งขึ้น และในทางตรงกันข้าม หากข้อมูลยอดขายปลีกแย่, ปอนด์จะมีแนวโน้มอ่อนลง.
 5. ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
  • ตัวชี้วัด: Australian Retail Sales
  • ผลกระทบ: ยอดขายปลีกเป็นตัวบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจออสเตรเลีย หากยอดขายปลีกเพิ่มขึ้น, AUD จะแข็งขึ้น และหากยอดขายปลีกลดลง, AUD จะมีแนวโน้มอ่อนลง.

วิธีวิเคราะห์ Retail Sales

การวิเคราะห์ข้อมูล Retail Sales ทำให้เราเข้าใจถึงการเคลื่อนไหวและสภาพของเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากข้อมูลนี้สะท้อนถึงการบริโภคและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค:

 1. เข้าใจความหมายของข้อมูล: Retail Sales หมายถึงยอดขายของสินค้าปลีก ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงระดับการบริโภคของประชากรในประเทศ ค่าที่สูงขึ้นหมายความว่าการบริโภคมีการเพิ่มขึ้น แสดงถึงความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
 2. เปรียบเทียบกับคาดการณ์: สิ่งสำคัญคือการเปรียบเทียบข้อมูลที่ประกาศออกมากับคาดการณ์ที่ทำไว้ ถ้าข้อมูลตรงหรือดีกว่าคาดการณ์ ค่าเงินของประเทศนั้นมีโอกาสจะแข็งขึ้น
 3. เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง: ดูว่ายอดขายปลีกของเดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เพื่อทำความเข้าใจถึงแนวโน้ม
 4. ดูปัจจัยภายนอก: อาทิ ภาวะการณ์ภูมิศาสตร์ หรือข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการบริโภค
 5. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ: เมื่อยอดขายปลีกเพิ่มขึ้น, แสดงถึงความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งก็เป็นการบ่งบอกถึงความเข้มแข็งของเศรษฐกิจประเทศ

ตัวอย่างการวิเคราะห์

พิจารณาจากข้อมูล Retail Sales ของประเทศ X ในเดือนนี้ที่เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ในขณะที่คาดการณ์มีการเพิ่มขึ้นเพียง 3%. การเปรียบเทียบข้อมูลนี้ทำให้เราเข้าใจว่าผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการบริโภคมากขึ้นและเศรษฐกิจของประเทศ X กำลังดีขึ้น เมื่อเทียบกับคาดการณ์และข้อมูลเดือนก่อนหน้า

ในทางปฏิบัติ, การวิเคราะห์ข้อมูล Retail Sales เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ซึ่งควรจะใช้ร่วมกับข้อมูลและปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครบถ้วน.

ผลกระทบต่อตลาด Forex

ตัวเลข Retail Sales ที่แข็งแรงมักส่งผลให้ค่าเงินของประเทศนั้นแข็งแรงขึ้น ตรงกันข้าม, ถ้าข้อมูลแสดงผลที่เลวร้ายหรือไม่ตรงกับคาดการณ์, มันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและอาจนำไปสู่การถดถอยของค่าเงิน เป็นที่แน่นอนว่า, ข่าว Retail Sales นั้นเป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากมีผลต่อความเชื่อมั่นและการบริโภคของประชาชน ทำให้เป็นข้อมูลที่นักลงทุนควรจับตามองอย่างใกล้ชิด

การขายปลีก (Retail Sales) ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์เศรษฐกิจในทั่วโลกเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการบริโภคของครัวเรือน ซึ่งสะท้อนถึงพลังงานทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ และส่งผลต่อความแข็งแกร่งของเงินตราของประเทศนั้นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราโลก หรือที่เรียกว่า “Forex”.

เมื่อเราพูดถึงดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เป็นต้น, ข่าว Retail Sales จากสหรัฐฯ ถือว่ามีผลกระทบสูงต่อค่าเงิน ด้วยข้อมูลเรียนรู้ว่าประชาชนสหรัฐมีการบริโภคมากขึ้น หรือน้อยลง นักลงทุนสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของเศรษฐกิจได้ ถ้าข่าวประกาศมาและมีผลที่ดีกว่าที่คาดการณ์, นั้นหมายความว่าประชาชนมีการบริโภคสูงขึ้น ซึ่งมักจะนำไปสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจ ทำให้ดอลลาร์แข็งขึ้น แต่หากข้อมูลประกาศและมีผลที่แย่กว่าคาดการณ์, ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะตกต่ำ ทำให้ดอลลาร์อ่อนลง.

ปัจจัยนี้ไม่ใช่เพียงแค่สหรัฐฯ ที่ระบบการบริโภคมีผลต่อเศรษฐกิจเท่านั้น, แต่ยูโร, เยนญี่ปุ่น, ปอนด์สเตอร์ลิง และดอลลาร์ออสเตรเลีย เช่นกัน ทุกค่าเงินตรานี้เมื่อมีการประกาศข้อมูลข่าว Retail Sales มักจะเกิดความเคลื่อนไหวในตลาด Forex. การที่นักลงทุนสามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในการบริโภคของครัวเรือนในประเทศต่าง ๆ จะช่วยให้เขาสามารถวางแผนและตัดสินใจซื้อขายค่าเงินตราได้ดีขึ้น และนี่คือเหตุผลที่ข้อมูล Retail Sales ถือเป็นข่าวสารที่สำคัญและมีผลกระทบต่อตลาด Forex

ข่าว Retail Sales ดูที่ไหน

ข่าวเกี่ยวกับ Retail Sales สามารถดูได้จากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง รวมถึง

 1. เว็บไซต์รัฐบาล: ในประเทศต่าง ๆ มักมีกรมหรือสำนักงานสถิติแห่งชาติที่เป็นผู้รับผิดชอบการเก็บข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจและการค้า ซึ่งจะมีข้อมูล Retail Sales ประจำเดือนหรือประจำปี
 2. ธนาคารกลาง: บางประเทศ ธนาคารกลางอาจประกาศข้อมูล Retail Sales ในรูปแบบรายงานทางเศรษฐกิจ
 3. สื่อข่าวเศรษฐกิจ: เช่น Bloomberg, Reuters, CNBC หรือ Financial Times และเว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจของประเทศไทย เช่น Money Channel, หุ้นนิวส์
 4. บริษัทวิจัย: บริษัทวิจัยหลายแห่งมีรายงานเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจและสถิติ Retail Sales
 5. แอปพลิเคชันการเงินและลงทุน: บางแอปพลิเคชันเหล่านี้มีฟีดข่าวที่อัปเดตข้อมูลเศรษฐกิจเรียลไทม์ ซึ่งรวมถึงข้อมูล Retail Sales
 6. ฟอรั่มและเว็บบอร์ดที่เกี่ยวกับการลงทุน: ชุมชนออนไลน์เหล่านี้มักมีการแบ่งปันและอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ข้อมูล Retail Sales ด้วย

เมื่อต้องการข้อมูล Retail Sales, ควรคัดเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีความเคร่งครัดในการประกาศข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับเป็นไปตามความจริงและเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ของคุณ

ข่าว retail sales forexfactory ดูยังไง

ForexFactory เป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงด้านการเรียกรายงานการเงินและข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญทั่วโลก ถ้าคุณต้องการดูข่าวเกี่ยวกับ “Retail Sales” ผ่าน ForexFactory, คุณสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. เปิดเว็บไซต์ ForexFactory: เข้าไปที่ www.forexfactory.com
 2. คลิกที่ ‘Calendar’: บนเมนูแถบบน, คุณจะเห็นเมนู ‘Calendar’ ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลการเงินและข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญ
 3. การกรองข่าว: บนส่วนบนของหน้า ‘Calendar’, คุณจะเห็นเครื่องมือสำหรับการกรองข่าว. คุณสามารถเลือกวันที่, ประเทศ, หรือแม้กระทั่งประเภทของข่าวที่คุณต้องการดู
 4. ค้นหา ‘Retail Sales’: ในหน้า Calendar, เลื่อนลงเพื่อค้นหาข้อมูลข่าวที่มีคำว่า ‘Retail Sales’. ข้อมูลข่าวนี้สามารถปรากฏอยู่ในหลายประเทศ, เช่น สหรัฐ, สหภาพยุโรป, หรือประเทศอื่น ๆ
 5. ดูรายละเอียด: เมื่อคลิกที่ ‘Retail Sales’, คุณจะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น คาดการณ์, ข้อมูลก่อนหน้า, และผลข่าวจริงที่ประกาศออกมา
 6. ความสำคัญของข่าว: คุณยังสามารถดู ‘Impact’ หรือระดับความสำคัญของข่าว ซึ่งจะแสดงในรูปแบบสีแดง (สูง), สีส้ม (กลาง), หรือสีเหลือง (ต่ำ) อีกด้วย
 7. ดูการวิเคราะห์: บางครั้ง ForexFactory อาจมีการวิเคราะห์หรือความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวนั้น ๆ ซึ่งคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้