ข่าว GDP คืออะไร สำคัญต่อค่าเงินอย่างไร วิเคราะห์ข่าวอย่างไร ข้อมูลหาจากไหน

ข่าว GDP คืออะไร

ข่าว GDP คืออะไร
ข่าว GDP คืออะไร

GDP (Gross Domestic Product) หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศใด ๆ คือ ค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ถูกผลิตขึ้นภายในขอบเขตประเทศในระยะเวลาหนึ่ง, โดยปกติจะวัดในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ GDP ปริมาณ ที่เป็นการวัดจากปริมาณสินค้าและบริการ และ GDP มูลค่า ที่เป็นการวัดจากมูลค่าเงินของสินค้าและบริการ.

การที่นักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนมักจะให้ความสนใจกับ GDP นั้น เพราะตัวเลขนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของเศรษฐกิจประเทศและความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ นอกจากนี้ GDP ยังเป็นตัวบ่งชี้ภาพรวมของสถานะเศรษฐกิจ แสดงถึงความเจริญเติบโต หรือความถดถอยของเศรษฐกิจในช่วงเวลาหนึ่ง

หาก GDP เพิ่มขึ้น แสดงว่าในช่วงเวลาที่วัด ประเทศนั้นมีการผลิตสินค้าและบริการมากขึ้น หมายความว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นกำลังเจริญเติบโต ส่งผลให้นักลงทุนมีความมั่นใจในศักยภาพเศรษฐกิจ และอาจเกิดการเพิ่มการลงทุนในประเทศ แต่หาก GDP ลดลง, แสดงว่ามีการผลิตสินค้าและบริการน้อยลง ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นอาจกำลังมีปัญหา หรือกำลังในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศนั้นได้

GDP สำคัญต่อค่าเงินอย่างไร

GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นตัวบ่งบอกความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการของประเทศ ซึ่งกระทบต่อความมั่นใจของนักลงทุน ทั้งนี้ การเทรด Forex เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของแต่ละประเทศ ดังนั้นค่าเงินของประเทศจึงขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ

เมื่อ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้น, ความมั่นใจในเศรษฐกิจนั้นๆ จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นโอกาสในการทำกำไร จึงนำเงินเข้ามาลงทุน ส่งผลให้ค่าเงินของประเทศนั้นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ค่าเงินของประเทศที่มี GDP เติบโตยังสามารถซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศได้มากขึ้น

สำหรับนักเทรด Forex, การทราบข้อมูล GDP เป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถเป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับทิศทางของค่าเงิน การมีข้อมูล GDP ที่ดีจึงทำให้นักเทรดสามารถตัดสินใจในการเทรดสกุลเงินของประเทศนั้นได้ดียิ่งขึ้น และสามารถปรับยุทธศาสตร์การลงทุนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจประเทศนั้น

ข่าว GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) เป็นตัวบ่งชี้พื้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศ และมีผลกระทบต่อค่าเงินของประเทศนั้นๆ โดยตรง. วิธีที่ข่าว GDP ส่งผลกระทบต่อค่าเงินเป็นไปตามนี้

 1. การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ: ถ้า GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง, มันจะบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจของนักลงทุน ทำให้นักลงทุนนำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศนั้น จึงทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นๆ เพิ่มขึ้น.
 2. การลงทุนต่างประเทศ: เมื่อ GDP แสดงถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง, นักลงทุนต่างประเทศจะมีแนวโน้มนำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศนั้น, ทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นเพิ่มขึ้น.
 3. การดึงดูดนักท่องเที่ยว: เศรษฐกิจที่ดีก็เป็นเครื่องหมายของความมั่นคงทางการเมืองและการเศรษฐกิจ, ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศนั้น, ทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นเพิ่มขึ้น.
 4. เศรษฐกิจตกต่ำ: หาก GDP ลดลงอย่างรุนแรง, มันจะบ่งบอกถึงการตกต่ำของเศรษฐกิจ นักลงทุนและนักท่องเที่ยวอาจหันหลังให้กับประเทศนั้น ทำให้ค่าเงินลดลง.
 5. การคาดการณ์: นอกจากข้อมูล GDP ปัจจุบัน, การคาดการณ์ GDP ในอนาคตก็มีความสำคัญ หากมีการคาดการณ์ว่า GDP จะเพิ่มขึ้นในอนาคต, นักลงทุนอาจเริ่มนำเงินเข้ามาลงทุนแบบก่อนหน้า ทำให้ค่าเงินเพิ่มขึ้น.

สรุปคือ, ข่าว GDP สามารถส่งผลกระทบต่อค่าเงินของประเทศทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์สหรัฐ, ยูโร, บาทไทย, หรือเงินตราของประเทศอื่นๆ ที่ประกาศ GDP

ข้อดีของการตามข่าว GDP

การติดตามข่าว GDP เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ Forex ไม่ควรมองข้าม ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการเทรดให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น การติดตามข่าว GDP มีข้อดีต่อเทรดเดอร์ Forex ดังนี้

 1. ทำนายความเคลื่อนไหวของค่าเงิน: GDP เป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ. เศรษฐกิจที่เจริญเติบโตมักทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นๆ แข็งแกร่งขึ้น ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินในตลาด Forex.
 2. ปรับยุทธศาสตร์การเทรด: การทราบข้อมูล GDP ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับยุทธศาสตร์การเทรดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อมูลที่ประกาศ.
 3. จัดการความเสี่ยง: การรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับยอด GDP สามารถช่วยเทรดเดอร์ป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวรุนแรงของตลาดและตั้งตำแหน่งที่เหมาะสม.
 4. รับรู้โอกาส: การประกาศ GDP ที่ยอดเยี่ยมหรือผิดพลาดจากคาดการณ์จะทำให้เกิดโอกาสในการเทรด การติดตามข่าวจึงช่วยเทรดเดอร์จับจ่ายโอกาสเหล่านี้ได้เร็วขึ้น.
 5. เข้าใจบริบทเศรษฐกิจ: การติดตามข่าว GDP ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจรูปแบบและเหตุผลของเศรษฐกิจ ว่าประเทศนั้นๆ กำลังเจริญเติบโต หรือตกต่ำ และจะมีผลกระทบอย่างไรต่อคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง.
 6. พัฒนาทักษะการวิเคราะห์: การวิเคราะห์ข้อมูล GDP ทำให้เทรดเดอร์พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ฟันเดอมาโคร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเทรดในระยะยาว

ข่าว GDP ที่สำคัญ

เมื่อพูดถึงการเทรด Forex, มีหลายประเทศที่ควรจับตาดูเมื่อมีการประกาศข่าว GDP เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีความสำคัญในการกำหนดแนวโน้มของตลาดเงินสากล. ดังนั้น, 5 ประเทศที่สำคัญที่สุดในการจับตาดูข่าว GDP สำหรับตลาด Forex คือ

 1. สหรัฐอเมริกา (USD): ดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินตราสำคัญในตลาดเงินสากล และสหรัฐเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก. ดังนั้น, การเปลี่ยนแปลงใน GDP ของสหรัฐอเมริกาจะมีผลกระทบต่อสกุลเงินหลายประเทศ.
 2. ยูโรโซน (EUR): ยูโรเป็นสกุลเงินที่ใช้ในประเทศสมาชิกของยูโรโซน การเปลี่ยนแปลง GDP ของประเทศใหญ่ ๆ ในยูโรโซน เช่น เยอรมนี หรือฝรั่งเศส จะส่งผลกระทบต่อยูโร.
 3. ญี่ปุ่น (JPY): เศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในสี่ใหญ่ของโลก ดังนั้น, การเปลี่ยนแปลงใน GDP ของญี่ปุ่นจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินเยน และก็ส่งผลต่อตลาด Forex โดยรวม.
 4. สหราชอาณาจักร (GBP): เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรก็มีความสำคัญไม่น้อย เมื่อมีการประกาศข้อมูล GDP ของ UK, มันจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง.
 5. ออสเตรเลีย (AUD): ออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตแร่และทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ ดังนั้น, GDP ของออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย.

วิเคราะห์ข่าวอย่างไร

การวิเคราะห์ข่าว GDP ในตลาด Forex เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะ GDP ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่งเป็นตัววัดความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ การวิเคราะห์ข้อมูล GDP สามารถช่วยในการทำนายเกี่ยวกับแนวโน้มของค่าเงินของประเทศนั้น

 1. คาดการณ์ GDP: การคาดการณ์ GDP เป็นเครื่องมือที่นักวิเคราะห์ใช้เพื่อประเมินแนวโน้มของเศรษฐกิจในอนาคต. คาดการณ์เหล่านี้มีความสำคัญมากเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจริงที่ประกาศ หาก GDP จริงๆ สูงหรือต่ำกว่าคาดการณ์, ตลาดอาจมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง
 2. GDP ก่อนหน้า: การวิเคราะห์ GDP ปัจจุบันเทียบกับ GDP ในไตรมาสก่อนหน้า จะช่วยให้เราเข้าใจแนวโน้มระยะสั้นของเศรษฐกิจ ซึ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจเทรดในระยะสั้น
 3. ตัวบ่งชี้เสริม: นอกจาก GDP แล้ว, ยังมีตัวบ่งชี้เศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อ GDP วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น อ如 อัตราเงินเฟ้อที่ส่งผลต่อการลงทุนและบริโภค, ยอดการส่งออกที่สะท้อนถึงศักยภาพการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ หรือการบริโภคของประชากรที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงศักยภาพภายในประเทศ

การเข้าใจและวิเคราะห์ข่าว GDP ในทิศทางที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ Forex ที่ต้องการจับจ่ายโอกาสและรับรู้ถึงความเสี่ยงในตลาด

ข่าว GDP ข้อมูลหาจากไหน

การทำนายแนวโน้มตลาด Forex ที่มีความน่าเชื่อถือสามารถทำได้ผ่านการติดตามข่าวเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เช่น ข่าว GDP. การรู้เรื่องการประกาศ GDP จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจึงสำคัญมาก ดังนั้น, ต่อไปนี้คือวิธีการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูล GDP จากทั้งสองเว็บไซต์ที่น่าสนใจ:

ForexFactory

ForexFactory เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับตลาด Forex ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่นักเทรดจากทั่วโลก, ไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพหรือมือใหม่ ด้วยข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์และอัปเดตทันสมัย, เทรดเดอร์สามารถติดตามภาพรวมของตลาดและทำการตัดสินใจการเทรดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 1. เปิดเว็บไซต์ www.forexfactory.com แล้วคลิกที่เมนู “Calendar”.
 2. ค้นหาคำว่า “GDP” ในหัวข้อข่าวเพื่อดูข้อมูล GDP ที่กำลังจะถูกประกาศ.
 3. เมื่อคลิกเข้าไป, คุณจะเห็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน, คาดการณ์, และข้อมูลในครั้งก่อนหน้า.
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล GDP ใน forexfactory: นักเทรดควรเปรียบเทียบระหว่างค่าที่ประกาศ (Actual) กับคาดการณ์ (Forecast) และค่าที่ผ่านมา (Previous). หากค่าประกาศสูงหรือต่ำกว่าคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ, ตลาดอาจมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง.

TradingEconomics

TradingEconomics เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเศรษฐกิจ, ตลาดการเงิน, และตัวเลขประจำประเทศมากกว่า 196 ประเทศทั่วโลก สร้างขึ้นโดยทีมของนักเศรษฐศาสตร์และนักวิจัยด้านต่างๆ ที่มีประสบการณ์ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือได้ โดยเฉพาะในกลุ่มนักลงทุน, นักเศรษฐศาสตร์, นักวิเคราะห์, และนักศึกษาที่ศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ จากทั่วโลก

 1. ไปที่ www.tradingeconomics.com.
 2. ในช่องค้นหา, พิมพ์ “GDP” พร้อมชื่อประเทศที่คุณต้องการทราบ.
 3. คุณจะเห็นกราฟและตารางที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของ GDP โดยละเอียด, ทั้งในรูปแบบเปอร์เซ็นต์และมูลค่า.
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล GDP ใน TradingEconomics: นอกจากการดูตัวเลข GDP ปัจจุบันแล้ว, ควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี, และดูกราฟแนวโน้มระยะยาว เพื่อเข้าใจว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีแนวโน้มเติบโตหรือตกต่ำ.

การติดตามข่าว GDP จากแหล่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นักเทรดเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและทำการเทรดที่มีประสิทธิภาพและรับรู้ความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น