ข่าวค่าแรง Wage Growth คืออะไร สำคัญต่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจ และค่าเงินอย่างไร วิธีวิเคราะห์

ข่าวค่าแรง Wage Growth คืออะไร

ข่าวค่าแรง Wage Growth คืออะไร
ข่าวค่าแรง Wage Growth คืออะไร

Wage Growth หรือ “การเติบโตของค่าแรง” นับว่าเป็นตัวชี้วัดสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวของตลาดแรงงาน และความสามารถในการซื้อของคนงานในประเทศนั้น ๆ จะต้องเพิ่มขึ้นหรือไม่ ค่านี้จะได้มาจากการเปรียบเทียบเรทค่าแรงในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้ว การเปรียบเทียบมักจะเน้นไปที่การเปรียบเทียบระหว่างแต่ละปี หรือแต่ละไตรมาส ทำให้เราสามารถดูแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงค่าแรงและความสามารถในการบริโภคของประชากรในประเทศนั้น ๆ ได้

แต่ทำไม Wage Growth ถึงมีความสำคัญมากกว่าเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของเศรษฐกิจ? หากค่าแรงในประเทศนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความสามารถในการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ อย่างเพิ่มมากขึ้น และนี่ย่อมเป็นสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้, ข่าวเกี่ยวกับ Wage Growth ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่นักลงทุนในตลาดการเงิน โดยเฉพาะนักเทรดในตลาด Forex ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมันสะท้อนถึงความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของเศรษฐกิจในมุมต่าง ๆ ของประเทศนั้น ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตลาดแรงงาน และการบริโภค ซึ่งเป็นตัวแปรหลักที่ทำให้ค่าเงินของประเทศนั้น ๆ มีการเคลื่อนไหวบนเวทีโลกแห่งการเงิน ดังนั้นการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ Wage Growth จึงทำให้นักเทรดสามารถตัดสินใจในการเทรดเดอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นภาพรวมของเศรษฐกิจได้เต็มที่

Wage Growth สำคัญต่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจ และค่าเงินอย่างไร

การเติบโตของค่าแรง หรือที่เรียกว่า “Wage Growth”, นับว่าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักของสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว ในเมื่อค่าแรงของประชาชนในประเทศนั้นๆ เติบโตอย่างรวดเร็ว, สะท้อนถึงความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการได้มากขึ้น, ซึ่งจะกระตุ้นการบริโภคในประเทศและเป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่เติบโต.

พร้อมกับนี้, ความเติบโตของค่าแรงที่รวดเร็วย่อมส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของการบริโภค แต่ยังมีอีกหนึ่งแง่มุมที่ต้องพิจารณา นั่นคือ ผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ ข่าวด้านค่าแรงที่แข็งแกร่งก็สามารถกระตุ้นความน่าสนใจในการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ทำให้ค่าเงินของประเทศนั้น ๆ เข้มแข็งขึ้น จึงทำให้นักลงทุนและนักเทรดในตลาด Forex ให้ความสนใจในค่าเงินของประเทศที่มีความเติบโตของค่าแรงในระดับสูง.

อย่างไรก็ตาม, สำหรับนักเทรดเดอร์ในตลาด Forex, การจับตาดูแนวโน้มของ Wage Growth ไม่ได้สำคัญเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์แนวโน้มของค่าเงิน และทำให้เขาสามารถตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ตัวเลขและข้อมูลด้านค่าแรง ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์แมโคร ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเทรดในตลาด Forex จำเป็นต้องมีความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์

Wage Growth ผลกระทบต่อค่าเงินสำคัญในตลาด Forex

 1. USD (ดอลลาร์สหรัฐ)
  • สหรัฐเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้นการเติบโตของค่าแรงในสหรัฐจะส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์ในระดับโลก. ถ้า Wage Growth เพิ่มขึ้น, มันอาจสะท้อนถึงการเติบโตของเศรษฐกิจและการบริโภค ซึ่งในที่สุดจะกระตุ้นธนาคารกลาง (Federal Reserve) เพิ่มอัตราดอกเบี้ย และนำไปสู่การแข็งขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ.
 2. EUR (ยูโร)
  • ยูโรคือสกุลเงินที่ใช้งานในยุโรโซนซึ่งประกอบด้วยหลายประเทศ. การเติบโตของค่าแรงในยุโรโซน, โดยเฉพาะในประเทศใหญ่ ๆ เช่น เยอรมนี, จะส่งผลต่อค่ายูโร. ค่าแรงที่เติบโตอย่างยั่งยืนอาจส่งสัญญาณถึงการฟื้นฟูของเศรษฐกิจ, ซึ่งมีโอกาสทำให้ธนาคารกลางยุโรโซน (ECB) ปรับนโยบายดอกเบี้ย.
 3. JPY (เยนญี่ปุ่น)
  • ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจขาดแคลนการบริโภค. จึงทำให้ Wage Growth เป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุด. การเพิ่มขึ้นของค่าแรงสามารถกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนในประเทศ, ทำให้เยนแข็งขึ้น.
 4. GBP (ปอนด์สเตอร์ลิง)
  • ปอนด์เป็นสกุลเงินของสหราชอาณาจักร, ประเทศที่มีเศรษฐกิจมั่นคง. Wage Growth ที่รวดเร็วสามารถทำให้ธนาคารกลางอังกฤษ (Bank of England) ปรับอัตราดอกเบี้ย เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ทำให้ปอนด์สเตอร์ลิงแข็งขึ้น.
 5. AUD (ดอลลาร์ออสเตรเลีย)
  • ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ขึ้นอยู่กับการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติ. แต่ว่า, Wage Growth ยังมีบทบาทในการบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภายในประเทศ. ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้การบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น, ซึ่งจะกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ และทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งขึ้น.

ดังนั้น การเติบโตของค่าแรงในแต่ละประเทศจะมีผลกระทบต่อสกุลเงินของประเทศนั้นโดยตรง และจะส่งผลกระทบต่อตลาด Forex ซึ่งนักลงทุนและนักเทรดจำเป็นต้องให้ความสนใจ

ข้อดีของการติดตามข่าว Wage Growth

การติดตามข่าว Wage Growth สำหรับเทรดเดอร์ในตลาด Forex และตลาดการเงินอื่น ๆ มีข้อดีหลายประการที่สามารถช่วยเสริมสร้างโอกาสทางการลงทุนและช่วยลดความเสี่ยงจากการเทรดได้ ดังนี้:

 1. เข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจ: การเติบโตของค่าแรงเป็นตัวบ่งบอกความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของเศรษฐกิจ, โดยเฉพาะในด้านตลาดแรงงานและการบริโภค ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนของเทรดเดอร์.
 2. การตัดสินใจเทรดที่มีประสิทธิภาพ: เมื่อค่า Wage Growth มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ, เทรดเดอร์สามารถนำข้อมูลนั้นมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อตัดสินใจซื้อหรือขายสกุลเงินได้อย่างถูกต้อง
 3. การจับจ่ายอัตราดอกเบี้ย: Wage Growth ที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่งของสกุลเงิน ดังนั้น, การติดตามข้อมูลนี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์รับรู้ถึงแนวโน้มทางดอกเบี้ยในอนาคต.
 4. การป้องกันความเสี่ยง: การรู้จักแนวโน้มของ Wage Growth สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ปรับแผนการลงทุนและจัดการความเสี่ยงในการเทรดได้ดียิ่งขึ้น
 5. เข้าใจภาพรวมของการบริโภค: ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงศักยภาพในการบริโภคสูงขึ้น ซึ่งมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและผลตอบแทนจากการลงทุน.
 6. ฐานข้อมูลสำหรับการเทรดระยะยาว: สำหรับเทรดเดอร์ระยะยาว, ข้อมูลเกี่ยวกับ Wage Growth สามารถช่วยให้เขาวางแผนการลงทุนในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสรุป, การติดตามข่าว Wage Growth ช่วยให้เทรดเดอร์ได้เข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจ, ตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการเทรด

วิธีวิเคราะห์ Wage Growth

การวิเคราะห์ข่าว Wage Growth เป็นส่วนสำคัญที่เทรดเดอร์ควรทราบ เนื่องจากค่าแรงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงสามารถส่งผลกระทบต่อค่าเงินในตลาด Forex โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ดังนี้:

วิธีการวิเคราะห์ข่าว Wage Growth

 1. ศึกษาประวัติ: ดูข้อมูล Wage Growth ในอดีตเพื่อเข้าใจว่าค่าแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร และย้อนกลับดูการเคลื่อนไหวของค่าเงินหลังจากการประกาศข่าวนั้น
 2. เปรียบเทียบกับคาดการณ์: ความคาดหวังของตลาดมักจะถูกบังคับบัญชาโดยคาดการณ์ที่นักเศรษฐศาสตร์ทำขึ้น ถ้าจริงๆ แล้ว Wage Growth มากกว่าที่คาดการณ์, อาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินในทิศทางบวก และเนื่องจากตลาดมักจะเคลื่อนไหวตามความคาดหวัง, เทรดเดอร์ควรจะสังเกตุแนวโน้มหลังจากการประกาศ
 3. วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ: ค่าแรงเป็นเพียงส่วนย่อยของภาพรวมเศรษฐกิจ ดังนั้น, ควรวิเคราะห์ปัจจัยเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินด้วย เช่น อัตราเงินเฟ้อ, อัตราการว่างงาน, และการบริโภค

ตัวอย่าง: Wage Growth USD

การติดตามข่าว Wage Growth จะช่วยให้เทรดเดอร์มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มของเศรษฐกิจและค่าเงิน ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ค่าขึ้น: ถ้า Wage Growth ของ USD เพิ่มขึ้น, นี่เป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง คนมีเงินเดือนที่สูงขึ้นส่งผลให้มีการบริโภคมากขึ้น ธนาคารกลางอาจเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันการเงินเฟ้อ ซึ่งจะทำให้ดอลลาร์แข็งขึ้น ในกรณีนี้ ควร Buy USD
 2. ค่าลง: ถ้า Wage Growth ของ USD ลดลง, นี่อาจเป็นสัญญาณของตลาดแรงงานที่ไม่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจทำให้การบริโภคลดลงและเศรษฐกิจชะลอตัว ในกรณีนี้, ธนาคารกลางอาจไม่เพิ่มอัตราดอกเบี้ย หรือแม้กระทั่งลดดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ดอลลาร์อ่อนลง ดังนั้น ควร Sell USD

ข่าว Wage Growth ดูได้จากที่ไหน

ข่าว Wage Growth คือข้อมูลที่เป็นความสนใจของนักลงทุนหลายคน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากหลายแหล่ง:

 1. เว็บไซต์ของธนาคารกลาง: ธนาคารกลางของแต่ละประเทศมักจะประกาศข้อมูลเกี่ยวกับ Wage Growth ในส่วนของข้อมูลสถิติเศรษฐกิจหรือรายงานเศรษฐกิจ
  • ขั้นตอน: ไปที่เว็บไซต์ธนาคารกลางของประเทศที่คุณสนใจ > เลือกเมนูสถิติเศรษฐกิจหรือรายงานเศรษฐกิจ > ค้นหาข้อมูล Wage Growth หรือการเติบโตของค่าแรง
 2. เว็บไซต์ข่าวการเงินและการลงทุน: เช่น Bloomberg, Reuters, CNBC และอื่น ๆ จะมีการอัพเดตข่าวเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงข้อมูล Wage Growth
  • ขั้นตอน: ไปที่เว็บไซต์ข่าวการเงินที่คุณไว้วางใจ > ใช้ฟีเจอร์การค้นหา > พิมพ์ “Wage Growth” หรือ “การเติบโตของค่าแรง” > สำรวจรายงานหรือบทความที่เกี่ยวข้อง
 3. แพลตฟอร์มการเทรด Forex: แพลตฟอร์มการเทรดหลายแพลตฟอร์มมีฟีเจอร์ข่าวเศรษฐกิจที่อัพเดตเรียลไทม์ เช่น MetaTrader 4 หรือ 5
  • ขั้นตอน: เปิดแพลตฟอร์มการเทรดของคุณ > เข้าสู่ส่วนของข่าวเศรษฐกิจหรือ Economic Calendar > ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Wage Growth
 4. เว็บไซต์แห่งชาติหรือหน่วยงานของรัฐ: บางประเทศมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสถิติแรงงานหรือสถิติเศรษฐกิจ ที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ Wage Growth
  • ขั้นตอน: ไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น > ค้นหาเมนูหรือส่วนที่เกี่ยวกับสถิติแรงงานหรือเศรษฐกิจ > ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Wage Growth

ด้วยการเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เทรดเดอร์จะสามารถตัดสินใจเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ข่าว Wage Growth Forexfactory

ForexFactory เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่นิยมในวงการเทรดเดอร์เป็นอย่างมาก เพราะมีปฏิทินเศรษฐกิจ (Economic Calendar) ที่รวบรวมข่าวสารและสถิติเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งข่าว Wage Growth ด้วย การเข้าดูข่าวและวิเคราะห์จาก ForexFactory สามารถทำได้ดังนี้:

 1. การเข้าถึงข่าว Wage Growth:
  • เข้าสู่เว็บไซต์ ForexFactory
  • คลิกที่ “Calendar” ในเมนูบาร์บน
  • ใช้ตัวกรอง (Filter) เพื่อกรองข้อมูลในปฏิทินเศรษฐกิจ โดยคลิกที่ปุ่ม “Filter” และเลือกประเทศที่คุณต้องการเฝ้าดู และ/หรือเลือกระดับความสำคัญของข่าว
  • ค้นหา “Wage Growth” ในปฏิทินเศรษฐกิจ (หากมีการประกาศในช่วงเวลาที่คุณค้นหา)
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจาก ForexFactory:
  • รายละเอียดข่าว: คลิกที่ชื่อข่าวเพื่อดูรายละเอียด เช่น คำอธิบายของข่าว, ประเทศที่ประกาศ, ระดับความสำคัญ, และข้อมูลก่อนหน้า
  • สังเกตุตัวเลข 3 ค่า:
   • Previous (ข้อมูลก่อนหน้า): ค่าที่ประกาศในครั้งก่อน
   • Forecast (การพยากรณ์): คาดการณ์ที่นักวิเคราะห์ตั้งไว้
   • Actual (ข้อมูลปัจจุบัน): ค่าที่ประกาศมาในครั้งนี้
  • เทียบค่า “Actual” กับ “Forecast” และ “Previous”: ถ้า “Actual” สูงกว่าทั้ง “Forecast” และ “Previous” อาจถือว่าเป็นข่าวบวกสำหรับค่าเงินนั้น และในทางกลับกัน ถ้า “Actual” ต่ำกว่าทั้ง “Forecast” และ “Previous” อาจถือว่าเป็นข่าวลบ

ข้อควรระวัง: แม้ว่าข้อมูลจาก ForexFactory จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่การเทรดตามข่าวต้องใช้การวิเคราะห์และพิจารณาจากหลายมุม และควรจะมีแผนการจัดการความเสี่ยงในการเทรด.