ข่าว forex คืออะไร มีกี่ประเภท ดูข่าวได้จากไหน วิธีวิเคราะห์ข่าว

ข่าว forex คืออะไร

ข่าว forex คืออะไร มีกี่ประเภท ดูข่าวได้จากไหน วิธีวิเคราะห์ข่าว
ข่าว forex คืออะไร มีกี่ประเภท ดูข่าวได้จากไหน วิธีวิเคราะห์ข่าว

ความหมายของข่าว Forex (Foreign Exchange) คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำธุรกรรมซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ ข่าว Forex มักมีผลต่อความเสถียรของสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rates) ซึ่งสามารถมีผลกระทบต่อการซื้อขายและการลงทุนในตลาด Forex ได้โดยตรง ข่าว forex มีความสำคัญต่อนักเทรด forex เนื่องจากสามารถช่วยในการคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคตได้ โดยหากมีข่าวดีออกมา โดยทั่วไปแล้วค่าเงินของประเทศที่เกี่ยวข้องจะแข็งค่าขึ้น ในขณะที่หากมีข่าวร้ายออกมา โดยทั่วไปแล้วค่าเงินของประเทศที่เกี่ยวข้องจะอ่อนค่าลง เป็นต้น

การวิเคราะห์ข่าว Forex เป็นส่วนสำคัญของการเทรดและการลงทุนในตลาด Forex เนื่องจากข่าวส่วนใหญ่มีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศในระยะสั้นของเวลาได้ ความเข้าใจข่าวและวิเคราะห์อย่างถูกต้องสามารถช่วยให้คุณทำการตัดสินใจเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาด Forex ได้มากขึ้นและมักเป็นส่วนสำคัญของการวางแผนการเทรดของนักเทรด Forex มืออาชีพ ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะยาวได้เช่นกัน

ข่าว forex มีกี่ประเภท

ข่าว Forex มีหลายประเภทตามลักษณะและแหล่งที่มาต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละประเภทได้ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน. ประเภทของข่าว Forex ที่สำคัญรวมไปถึง:

 1. ข่าวเศรษฐกิจ: ประกาศข้อมูลทางเศรษฐกิจของประเทศ อาทิเช่น อัตราการเติบโตของ GDP (Gross Domestic Product), อัตราผู้จัดจำหน่ายงาน (Unemployment Rate), การเปลี่ยนแปลงในสินค้ามวลรวม (Retail Sales) และอื่นๆ ข่าวเชิงเศรษฐกิจมักมีผลต่อความเสถียรของสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน.
 2. ข่าวนโยบายการเงิน: ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่ถูกปรับเปลี่ยนโดยธนาคารกลางของประเทศ เช่น อัตราดอกเบี้ยหลัก (Interest Rates), นโยบายเงินกำลัง (Monetary Policy) ข่าวเชิงนโยบายการเงินสามารถมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน.
 3. ข่าวทางการเมือง: ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศ อาจเป็นการเลือกตั้ง, การเปลี่ยนแปลงในการนำความสำเร็จของนายกรัฐมนตรี, หรือเหตุการณ์ทางการเมืองอื่นๆ ข่าวทางการเมืองรุนแรงอาจส่งผลต่อความเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือในตลาด Forex.
 4. ข่าวทางสังคม: ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางสังคม อาจเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติ, การความไม่สงบ, หรือเหตุการณ์ทางสังคมอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อความเสถียรภาพในตลาด Forex.
 5. ข่าวเฉพาะสกุลเงิน: ข้อมูลที่เกี่ยวกับสกุลเงินเฉพาะ อาจเป็นข่าวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ใช้สกุลเงินนั้นๆ เช่น ข่าวเศรษฐกิจของประเทศต้นทางของสกุลเงิน, ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการเงินของประเทศที่ใช้สกุลเงิน, หรือข่าวเรื่องความเปลี่ยนแปลงในการซื้อขายสกุลเงินเฉพาะ.
 6. ข่าวรายงานผลการประชุม: ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการประชุมหรือการประกาศขององค์กรหรือแหล่งที่มาต่างๆ ที่มีผลต่อตลาด Forex อาจเป็นข่าวจากธนาคารกลาง, การประชุมของสถาบันการเงินนานาชาติ, หรือข่าวเกี่ยวกับการประชุมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก.

หัวข้อข่าว Forex ที่สำคัญ

ข่าว Forex เป็นข้อมูลที่สำคัญและมีผลกระทบต่อการเทรด Forex ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศและตลาดค่าเงิน (Forex) นี่คือรายละเอียดของข่าวที่สำคัญและมักมีผลต่อการเทรด Forex:

 1. การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (FED): การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญ เนื่องจาก FED มีอำนาจในการปรับอัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงิน และนโยบายเศรษฐกิจ คำพูดและการประกาศที่เกิดขึ้นในการประชุม FED สามารถมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน นักเทรด Forex จำเป็นต้องติดตามข่าวนี้เพื่อตัดสินใจการเทรดในระยะสั้นและระยะยาว.
 2. GDP (Gross Domestic Product): GDP เป็นตัวบ่งชี้ที่วัดความเศรษฐกิจของประเทศ การประกาศข้อมูล GDP ที่ดีกว่าคาดการณ์สามารถเสริมสถานะของสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ในตลาด Forex ข้อมูลนี้ช่วยให้นักเทรดวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและตัดสินใจการเทรด.
 3. CPI (Consumer Price Index): CPI เป็นดัชนีราคาผู้บริโภคและเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของการเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงของ CPI สามารถมีผลต่อความเสถียรภาพของสกุลเงินและนโยบายการเงินของประเทศ.
 4. PMI (Purchasing Managers’ Index): PMI เป็นตัวบ่งชี้ที่วัดภาวะเศรษฐกิจในภาคการผลิต ค่า PMI ที่ต่ำกว่าคาดการณ์อาจส่งสัญญาณข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและมีผลต่อการเทรด Forex.
 5. NFP (Non-Farm Payrolls): รายงาน NFP เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนงานที่สร้างขึ้นนอกภาคการเกษตรในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลนี้สามารถมีผลกระทบอย่างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์สหรัฐและตลาด Forex โดยรวม.

ข่าว Forex ดูข่าวได้จากไหน

ข้อมูล Forex และข่าวทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและเป็นที่เชื่อถือสำหรับนักเทรด Forex และนักลงทุนทางการเงินทั่วๆ ไป คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์เหล่านี้เพื่ออัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับตลาด Forex และเศรษฐกิจโลกอย่างสม่ำเสมอ นี่คือเว็บไซต์ข่าวทางการเงินที่คุณสามารถใช้เพื่อดูข่าว Forex และข้อมูลทางเศรษฐกิจ

 1. Bloomberg : Bloomberg เป็นเว็บไซต์ข่าวและสื่อการเงินที่มีชื่อเสียงระดับโลก. มีข้อมูลทางเศรษฐกิจและข่าว Forex ให้คุณเข้าถึงฟรี. คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหุ้น อัตราแลกเปลี่ยน ข่าวสารทางการเงิน และอื่นๆ ได้.
 2. Reuters : Reuters เป็นสื่อข่าวที่มีเชี่ยวชาญในรายงานข่าวทางการเงินและทางเศรษฐกิจ. คุณสามารถหาข้อมูล Forex และข้อมูลทางเศรษฐกิจได้จากเว็บไซต์นี้ โดยข้อมูลเหล่านี้เป็นฟรี.
 3. CNBC : CNBC เป็นช่องทางการเงินที่มีการรายงานข่าวทางการเงินและการลงทุนอย่างรวดเร็ว. เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ Forex และข้อมูลทางเศรษฐกิจที่คุณสามารถดูได้ฟรี.
 4. Forex Factory: Forex Factory เป็นเว็บไซต์ที่เชี่ยวชาญในข้อมูล Forex และปฏิทินเศรษฐกิจ. ในเว็บไซต์นี้คุณสามารถตรวจสอบตารางปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญในตลาด Forex.
 5. Investing.com: Investing.com เป็นแหล่งข้อมูลทางการเงินและข่าว Forex ที่ใหญ่และครอบคลุม. คุณสามารถดูข้อมูลและกราฟแบบเรียลไทม์ของตลาด Forex ได้ฟรี.
 6. DailyFX:DailyFX เป็นเว็บไซต์ที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ Forex และข้อมูลทางเศรษฐกิจ. มีบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลที่ครอบคลุม.

วิธีวิเคราะห์ข่าว Forex

 1. ตรวจสอบปฏิทินเศรษฐกิจ (Economic Calendar):ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามข่าว Forex ซึ่งระบุวันที่และเวลาที่ข่าวจะถูกประกาศ เช่น “การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) เวลา 14:00 น.ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2023” ด้วยข้อมูลนี้คุณสามารถวางแผนการเทรดของคุณล่วงหน้าได้.
 2. เรียนรู้รายละเอียดข่าว:หลังจากที่คุณรู้เวลาและวันที่ข่าวจะประกาศ คุณควรอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวนั้น ๆ เพื่อเข้าใจรายละเอียดของเหตุการณ์ คาดการณ์ของตลาด และข้อมูลประวัติที่อาจมีผลกระทบ ข้อมูลเหล่านี้สามารถค้นหาได้จากแหล่งข้อมูลทางการเงินหรือเว็บไซต์ข่าว Forex ต่าง ๆ.
 3. เลือกเวลาการเทรดของคุณ:เลือกเวลาการเทรดขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดและระดับความคล่องตัวของคุณ มีหลายสไตล์การเทรดที่คุณสามารถเลือกใช้ ดังนี้
  • Swing Trader (นักเทรดระยะยาว) มักเน้นการถือครองสถานะเป็นระยะเวลาที่ยาวกว่าสัปดาห์ ดังนั้น ความผันผวนในราคาไม่มีผลกระทบมากนัก.
  • Day Trader หรือ Scalper (นักเทรดระยะสั้น) จะต้องสังเกตและรีบตอบสนองต่อข่าวทุกข่าว เนื่องจากความผันผวนในราคาอาจมีผลกระทบต่อการเทรดของพวกเขา.
 4. ควรระมัดระวังข่าวระดับ 3 จุด: ข่าวที่มีระดับผันผวน 3 จุดมักมีผลกระทบมากที่สุดต่อตลาด Forex ซึ่ง Swing Trader ควรระมัดระวังข่าวระดับ 3 จุดและอาจพิจารณาที่จะปิดสถานะก่อน โดยข่าวระดับ 3 จุด คือข่าวที่มีความสำคัญและมีภาวะผันผวนสูงต่อตลาด ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนในราคาของสกุลเงินหรืออื่น ๆ ได้มากขึ้น ข่าวระดับ 3 จุดมักมีผลกระทบที่สำคัญต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงิน ดังนั้นการตรวจสอบและการระมัดระวังข่าวระดับ 3 จุดเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนการเทรด Forex หรือตลาดการเงินอื่น ๆ
 5. การรีบออกหลังข่าว:หากคุณเป็น Day Trader หรือ Scalper และเวลาประกาศข่าวเข้าใกล้ คุณอาจพิจารณาออกจากตำแหน่งเพื่อป้องกันความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นหลังการประกาศข่าว.
 6. การพิจารณาแนวโน้มหลังข่าว: หลังข่าวประกาศ กราฟอาจเคลื่อนไปในทิศทางที่สอดคล้องกับตัวเลขในข่าว การพิจารณาแนวโน้มนี้ช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์การเทรดของคุณตามสถานการณ์.
 7. การวิเคราะห์ข่าวในระยะยาว: นักเทรดแบบ Fundamental ใช้ข้อมูลเศรษฐกิจพื้นฐานในการตัดสินใจ โดยไม่ให้ความสำคัญกับความผันผวนในราคาในระยะสั้น พวกเขาอาจใช้โอกาสที่ผันผวนในราคาเพื่อสะสมตำแหน่งในระยะยาว.
 8. การระมัดระวังและการจัดการความเสี่ยง:การวางแผนการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ ใช้ Stop Loss เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการขาดทุนและ Take Profit เพื่อระบุระดับกำไรที่ต้องการ.

ข้อควรระวังในการเทรดตาม ข่าว forex

การเทรดตามข่าว Forex ต้องการความระมัดระวังและการเตรียมความพร้อมในการจัดการกับความเสี่ยง เรียนรู้จากประสบการณ์และใช้วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจที่มีข้อมูลมากที่สุดเมื่อคุณตัดสินใจเทรดตามข่าว Forex ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยข้อควรระวังในการเทรดตามข่าว Forex คือการทราบถึงข้อสำคัญต่อไปนี้

 1. แยกแยะข่าวสาร: ไม่ใช่ทุกข่าวที่มีผลกระทบกับตลาด Forex ดังนั้นคุณจำเป็นต้องเรียนรู้และแยกแยะข่าวแบบไหนที่มีผลกระทบจริงๆ ต่อตลาด. ข่าวที่มีผลกระทบมากส่วนใหญ่คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจ, อัตราดอกเบี้ย, GDP, และการจ้างงานที่ออกสู่สาธารณะผ่านทางปฏิทินเศรษฐกิจ.
 2. คำนึงถึงค่า Spread: ขณะที่เทรดตามข่าว Forex, ค่า Spread (ความต่างระหว่างราคา Bid และ Ask) มักมีความผันผวน. การที่ Spread ขยายอาจทำให้กำไรที่คุณคาดหวังลดลงหรือเป็นเสียเงินแทน คุณควรระวังและพิจารณาค่า Spread ในการตัดสินใจเทรด.
 3. ประเด็น Slippage: Slippage เป็นความเปลี่ยนแปลงในราคาที่คุณเปิดหรือปิดตำแหน่งเทรด โดยไม่ตรงตามราคาที่คุณกำหนดไว้ สาเหตุของ Slippage สามารถเกิดจากความผันผวนของตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ เช่นความจำเป็นในการปรับข้อมูลหรือความ Lack ของเซิร์ฟเวอร์. ควรคำนึงถึง Slippage เมื่อเทรดตามข่าว.