Fibonacci คืออะไร ทฤษฎี fibonaci และการวิเคราะห์ในตลาด forex การลากเส้นฟิโบ

Fibonacci คืออะไร

Fibonacci คืออะไร ทฤษฎี fibonaci การลากเส้นฟิโบ
Fibonacci คืออะไร ทฤษฎี fibonaci การลากเส้นฟิโบ

ทฤษฎี Fibonacci เป็นชื่อของนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อเต็มว่า Leonardo of Pisa หรือ Leonardo Pisano ซึ่งเป็นชื่อของเขาในภาษาอิตาลี ฟิโบนักซีเป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีส่วนสำคัญในการระบุลำดับของตัวเลขที่มีชื่อว่า “ลำดับฟิโบนักซี” (Fibonacci sequence) หรือ “ลำดับฟิโบนักซีนัลลิ” (Fibonacci numbers) ซึ่งเป็นลำดับของตัวเลขที่เริ่มต้นด้วย 0 และ 1 และตัวเลขถัดๆ มาในลำดับจะเป็นผลบวกของตัวเลขที่อยู่ก่อนหน้าสองตัว ดังนี้: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …โดยด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา (Forex) คำว่า “Fibonacci” อ้างถึงการใช้เทคนิควิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงและพื้นฐานมากในการวิเคราะห์กราฟราคาเพื่อประเมินระดับราคาที่เป็นไปได้ของสินค้าหรือสกุลเงินในอนาคต

การใช้ Fibonacci ใน Forex มักจะเกี่ยวข้องกับการระบุระดับราคาสนับสนุน (support) และระดับราคาต้านทาน (resistance) ที่มีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา การใช้ Fibonacci ใน Forex อาจจะคล้ายกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์กราฟเทคนิคอื่น ๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงและตัดสินใจในการซื้อขาย นักลงทุน Forex มักใช้ระดับร้อยละของ Fibonacci เพื่อระบุระดับการเข้า-ออกตลาดและการกำหนดระดับของการขายเพื่อรับกำไร (Take Profit) หรือการขายเพื่อขาดทุน (Stop Loss)

ทฤษฎี fibonaci

ทฤษฎี Fibonacci เป็นแนวคิดทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และการทำนายแนวโน้มของราคาในตลาดการเงินและตลาดหลักทรัพย์ มันมีรากฐานจากลำดับฟิบโนาชี (Fibonacci sequence) และระดับฟิบโนาชี (Fibonacci levels) ที่สร้างขึ้นจากลำดับนี้ ลำดับฟิบโนาชี (Fibonacci sequence) เป็นลำดับของตัวเลขที่เริ่มต้นด้วย 0 และ 1 และตัวเลขต่อๆ มาในลำดับนี้คือผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้านั้น กล่าวคือ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, …

ระดับฟิบโนาชี (Fibonacci levels) คือ ระดับร้อยละของความแตกต่างระหว่างตัวเลขในลำดับฟิบโนาชี โดยมีความสำคัญในการวิเคราะห์ราคาในตลาด ระดับฟิบโนาชีที่มักใช้มากที่สุดคือ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, และ 100%.และหลักการหลักของทฤษฎี Fibonacci คือ การใช้ระดับฟิบโนาชีเหล่านี้ในการระบุราคาที่เป็นไปได้สำหรับการเข้า-ออกตลาด การกำหนดระดับการสั่งซื้อ (Buy) และระดับการสั่งขาย (Sell) ในการซื้อขาย รวมถึงระดับ Take Profit และ Stop Loss ในการจัดการความเสี่ยง.

ประเภทของ Fibonacci

แนวทางการวาดเส้น Fibonacci Retracement ในโปรแกรม MT4 มีทั้งหมด 5 แบบ ซึ่งแต่ละแบบมีวิธีในการใช้งานและความสำคัญที่แตกต่างกันดังนี้

 1. Fibonacci Retracement ราคาเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวเช่นการเคลื่อนขึ้นหรือลง คุณลากเส้น Fibonacci Retracement จากต้นขา (จุดสูงสุด) ไปยังปลายขา (จุดต่ำสุด) โดยระดับ Fibonacci Retracement ที่สำคัญปรากฏบนกราฟและใช้เพื่อระบุระดับรับและระดับสนับสนุนที่ราคาอาจจะถูกดึงกลับมาก่อนที่จะดำเนินการตามทิศทางเดิม ระดับที่สำคัญที่ใช้ใน Fibonacci Retracement ได้แก่:
  • 23.6%: ระดับนี้บ่งชี้ถึงระดับรับแระดับสนับสนุนที่เบาบางและอาจเป็นเพียงการแก้ไขเล็กๆ.
  • 38.2%: ระดับนี้เป็นระดับที่มีความสำคัญมากขึ้นและมีโอกาสที่ราคาจะหันกลับ.
  • 50.0%: ระดับนี้เป็นระดับกลางที่มักถูกพิจารณาและอาจเป็นระดับรับแระดับสนับสนุน.
  • 61.8%: ระดับนี้เป็นระดับที่มีความสำคัญมากและมีโอกาสที่ราคาจะหันกลับมา.
  • 78.6%: ระดับนี้เป็นระดับสูงสุดและมีความสำคัญมาก ถ้าราคาผ่านระดับนี้, มักมีแนวโน้มที่จะเดินตามทิศทางเดิม.
 2. Fibonacci Extension ราคาเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวเช่นการเคลื่อนขึ้นหรือลง คุณลากเส้น Fibonacci Extension จากต้นขาแรกไปยังปลายขาแรก และจากต้นขาที่สองไปยังปลายขาที่สอง โดยระดับ Fibonacci Extension ใช้เพื่อระบุระดับที่ราคาอาจถึงในอนาคต โดยความแตกต่างคือระดับนี้จะเน้นการเคลื่อนไหวขาต่อๆ ไปหลังจากการเริ่มต้น ระดับที่สำคัญที่ใช้ใน Fibonacci Extension ได้แก่:
  • 100%: ระดับนี้บ่งชี้ถึงราคาที่อาจเป็นจุดสิ้นสุดของการขยาย ในกรณีที่ราคาผ่านระดับนี้, มักมีแนวโน้มที่จะเริ่มขาใหม่.
  • 161.8%: ระดับนี้บ่งชี้ถึงราคาที่มีโอกาสขยายไปสูงกว่าเดิม มักถือว่าเป็นระดับสำคัญ.
  • 261.8%: ระดับนี้เป็นระดับที่สำคัญอีกครั้ง และบ่งชี้ถึงการขยายที่มากขึ้น.
 3. Fibonacci Time Zones ราคาเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวเช่นการเคลื่อนขึ้นหรือลง คุณลากเส้น Fibonacci Time Zones จากต้นขาและระบุเวลาที่ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยระดับ Fibonacci Time Zones ใช้เพื่อระบุเวลาที่ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มของการเคลื่อนไหว ระดับที่สำคัญที่ใช้ใน Fibonacci Time Zones ได้แก่:
  • 0%: ระดับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์และบ่งชี้ถึงจุดที่เริ่มของแนวโน้มเวลา.
  • 38.2%: ระดับนี้บ่งชี้ถึงระดับเวลาที่มีความสำคัญมากและอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มราคา.
  • 50.0%: ระดับนี้เป็นระดับกลางที่อาจเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มราคา.
  • 61.8%: ระดับนี้เป็นระดับที่มีความสำคัญมากและอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มราคา.
  • 100%: ระดับนี้บ่งชี้ถึงจุดสิ้นสุดของแนวโน้มเวลา
 4. Fibonacci Fan ราคาเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวเช่นการเคลื่อนขึ้นหรือลง คุณลากเส้น Fibonacci Fan จากต้นขาแรกไปยังปลายขาแรก และมันจะสร้างเส้นทแยงมุมในการแสดงแนวโน้มของราคา โดยระดับราคาที่สำคัญที่เรียกว่า Fibonacci Fan Lines. ระดับที่สำคัญที่ใช้ใน Fibonacci Fan ได้แก่:
  • 38.2%: เส้นนี้บ่งชี้ถึงระดับราคาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มราคา.
  • 50.0%: เส้นนี้เป็นระดับกลางที่อาจเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มราคา.
  • 61.8%: เส้นนี้เป็นระดับที่มีความสำคัญมากและอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มราคา.
 5. Fibonacci Arcs ราคาเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวเช่นการเคลื่อนขึ้นหรือลง คุณลากเส้น Fibonacci Arcs จากต้นขาแรกไปยังปลายขาแรก และมันจะสร้างเส้นโค้งในการแสดงระดับรับและระดับสนับสนุนที่ราคาอาจพบการเปลี่ยนแปลง ใน Fibonacci Arcs มีหลายระดับราคาที่สร้างขึ้นและเป็นสนับสนุนในการวิเคราะห์แนวโน้มราคา โดยระดับราคาที่สำคัญใน Fibonacci Arcs ได้แก่:
  • 38.2%: เส้นนี้บ่งชี้ถึงระดับราคาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มราคา.
  • 50.0%: เส้นนี้เป็นระดับกลางที่อาจเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มราคา.
  • 61.8%: เส้นนี้เป็นระดับที่มีความสำคัญมากและอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มราคา.

การวิเคราะห์ Fibonacci ในตลาด forex

การใช้ Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือทางเทคนิคในการวิเคราะห์ตลาดเป็นเรื่องที่นักลงทุนและนักซื้อขายบางคนค้นพบว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยให้สามารถระบุระดับรับและระดับสนับสนุนของราคาได้อย่างที่วางใจ. ระดับร้อยละหลักๆ ที่มีความสำคัญใน Fibonacci Retracement ได้แก่ 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, และ 78.6%.โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนในการใช้ Fibonacci Retracement ในการวิเคราะห์ตลาด Forex จะมีดังนี้

 1. เลือกจุดเริ่มต้น:ในขั้นแรกคุณจะต้องระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในแนวโน้มราคาที่คุณกำลังศึกษา จุดสูงสุดแทนการเคลื่อนไหวขาขึ้นของราคา และจุดต่ำสุดแทนการเคลื่อนไหวขาลง. ควรเลือกจุดเริ่มต้นที่เป็นจุดสำคัญในแนวโน้มนั้น เช่น จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดล่าสุด.
 2. วาด Fibonacci Retracement:หลังจากระบุจุดเริ่มต้นแล้ว ใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement บนกราฟราคา Forex ของคู่เงินที่คุณกำลังศึกษา. ระบุจุดสูงสุดในราคาสูงสุดและจุดต่ำสุดในราคาต่ำสุด แล้ววาดเส้นตรงระหว่างจุดเหล่านี้ ระบบจะสร้างระดับ Fibonacci Retracement บนกราฟของคู่เงินนั้น.
 3. ระบุระดับ Fibonacci:ระดับที่สำคัญใน Fibonacci Retracement คือ 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, และ 78.6%. ระดับเหล่านี้จะปรากฏบนกราฟราคาของคู่เงิน Forex และเป็นระดับที่นักลงทุนมักใช้ในการวิเคราะห์. ระดับ 50.0% ถือเป็นระดับกลางที่มักใช้เป็นเส้นสนับสนุนและเส้นต้านในการวิเคราะห์.
 4. การวิเคราะห์:เมื่อคุณได้วาด Fibonacci Retracement และระบุระดับที่สำคัญ คุณสามารถใช้ระดับเหล่านี้ในการวิเคราะห์ตลาด. ระดับ 50.0% มักถูกพิจารณาว่าเป็นระดับกลางและอาจเป็นจุดที่ราคามีโอกาสกลับตัว ระดับอื่น ๆ อาจถูกใช้เพื่อระบุระดับรับและระดับสนับสนุนเพิ่มเติม.
 5. การจัดการความเสี่ยง:เพื่อลดความเสี่ยงในการซื้อขาย คุณควรจัดการความเสี่ยงโดยการกำหนดระดับ Take Profit (ระดับที่คุณต้องการที่จะขายเพื่อนำกำไร) และ Stop Loss (ระดับที่คุณต้องการที่จะขายเพื่อป้องกันความเสี่ยง) บนระดับ Fibonacci Retracement ที่เหมาะสม.
 6. การติดตามและปรับปรุง:ตรวจสอบผลของการซื้อขายของคุณและปรับปรุงแผนการซื้อขายตามความเหมาะสมในแต่ละครั้ง. คุณสามารถติดตามแนวโน้มและระดับราคาที่ถูกสร้างขึ้นโดย Fibonacci Retracement เพื่อดูว่าคาดการณ์ของคุณเป็นไปอย่างไร.

การลากเส้น Fibonacci

การลากเส้น Fibonacci เป็นกระบวนการที่ใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement เพื่อวาดเส้นระดับราคาที่สำคัญบนกราฟราคาของสินทรัพย์  กระบวนการนี้มักถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์และการคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคา ดังนี้คือขั้นตอนในการลากเส้น Fibonacci

 1. การเลือกตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน: เมื่อคุณต้องการใช้ Fibonacci Retracement ในการวิเคราะห์ราคาสินทรัพย์ใด ๆ ควรจะรู้ว่าตลาดนั้นกำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงอยู่ แนวโน้มนี้ควรจะเป็นไปอย่างชัดเจนและมีการยืนยัน มิฉะนั้นการใช้ Fibonacci Retracement อาจไม่มีประสิทธิภาพ เพราะคุณจำเป็นต้องระบุระดับสูงสุดและต่ำสุดในการลากเส้น Fibonacci ขึ้นมา การแสดงแนวโน้มชัดเจนจะช่วยให้คุณทำได้ง่ายและแม่นยำขึ้นในการคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคา.
 2. ความเชื่อถือในตลาดขนาดใหญ่: ตลาดขนาดใหญ่มักจะมีปริมาณการซื้อขายมากกว่า ซึ่งทำให้ราคาที่กล่าวถึงใน Fibonacci Retracement มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ตลาดขนาดใหญ่ยังมักมีการเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้น ซึ่งอาจจะสร้างโอกาสในการใช้ Fibonacci Retracement ในการคาดการณ์ระดับราคาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
 3. การใช้งานร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ: เครื่องมือ Fibonacci Retracement มีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการระบุระดับราคาที่สำคัญ แต่การใช้งานร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ สามารถเพิ่มความแม่นยำและความเชื่อถือในการวิเคราะห์ของคุณได้อีกด้วย โดยตัวอย่างเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่น่าสนใจรวมถึง Bollinger Bands ซึ่งช่วยในการระบุความแปรปรวนของราคา, Stochastic RSI ที่ช่วยในการระบุการซื้อขายที่มีการเกิดการกลับตัว, และ Ichimoku Cloud ที่มีความสามารถในการระบุแนวโน้มราคาและระดับราคาที่สำคัญ.