volume forex คืออะไร วิธีการใช้ volume indicator และการวิเคราะห์ MT4

volume forex คืออะไร

volume forex คืออะไร วิธีการใช้ volume indicator
volume forex คืออะไร วิธีการใช้ volume indicator

นิยามของ Volume ในการซื้อขายตลาด Forex หมายถึงปริมาณของสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขายในระหว่างระยะเวลาที่ระบุ ซึ่งสามารถวัดได้ในหน่วยต่าง ๆ เช่น ล็อต (Lots), สัญญา (Contracts), หรือ มูลค่าเงิน อย่างที่กำหนดไว้ในแต่ละโบรกเกอร์ Forex สำหรับอินดิเคเตอร์ Volumes ที่แสดงบนกราฟแท่งเทียน (Candlestick) เช่นในกรณีของคุณ จำนวนแท่ง Histogram หรือข้อมูล Volumes ที่แสดงบนแท่งเทียนแต่ละแท่งจะบ่งบอกถึงปริมาณการเทรดในแท่งนั้น ๆ ในหน่วยของ ticks หรืออาจจะใช้หน่วยอื่น ๆ ที่คุณกำหนดได้ตามอินดิเคเตอร์ที่คุณใช้ จำนวน ticks ที่เกิดขึ้นในแท่งเทียนระบุถึงความคลื่นเคลือนในราคาขณะนั้น ๆ และอาจช่วยในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาด

Volume ในตลาด Forex มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะมันช่วยให้นักซื้อขายเข้าใจถึงความเคลื่อนไหวของตลาดและอาจเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการวิเคราะห์กราฟราคา มันบ่งบอกถึงความเสี่ยงและความนิยมในการซื้อขายในระหว่างสกุลเงิน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการตรวจสอบความสมดุลของตลาดว่ามีผู้ซื้อหรือผู้ขายมากกว่ากันหรือไม่ ถ้ามีปริมาณซื้อขายมากขึ้นแล้วอาจส่งผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงได้.

วิธีการใช้ volume indicator

การใช้ Volume Indicator (อินดิเคเตอร์ปริมาณ) สำหรับการวิเคราะห์การซื้อขายตลาด Forex หรือตลาดอื่น ๆ สามารถช่วยในการตรวจสอบความแข็งแกร่งของแรงซื้อขายและแรงขายในระหว่างระยะเวลาที่กำหนด และมีหลายวิธีในการใช้งาน Volume Indicator ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การเทรดของคุณ นี่คือวิธีการใช้งาน Volume Indicator

 1. ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง Volume กับราคา: การวิเคราะห์ Volume ร่วมกับราคาสามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าราคาเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงในขณะที่มีปริมาณการซื้อขายมากขึ้นหรือน้อยลงมาก. ถ้า Volume เพิ่มขึ้นพร้อมกับการขึ้นของราคา (บวกขึ้น), มันอาจแสดงถึงความสนใจและความเชื่อมั่นในการซื้อขายและกำลังขึ้นของตลาด. ในทางกลับกัน, ถ้า Volume เพิ่มขึ้นพร้อมกับการลดลงของราคา (ลบลง), อาจแสดงถึงการขายออกและกำลังตกของตลาด.
 2. ความแตกต่างระหว่าง Bullish Volume และ Bearish Volume: การตรวจสอบว่า Volume เมื่อมีการขึ้นของราคา (Bullish) แต่ก็มี Volume เมื่อมีการตกของราคา (Bearish) มากน้อยแค่ไหน. ถ้า Volume ขณะ Bullish มากกว่า Volume ขณะ Bearish, อาจแสดงถึงเกิดแรงซื้อขายมากกว่าแรงขาย และราคามีแนวโน้มขึ้น. ในทางกลับกัน, ถ้า Volume ขณะ Bearish มากกว่า Volume ขณะ Bullish, อาจแสดงถึงเกิดแรงขายมากกว่าแรงซื้อขาย และราคามีแนวโน้มลง.
 3. ใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น: การใช้ Volume Indicator ร่วมกับตัวชี้วัดเทคนิคอื่น ๆ เช่น Moving Averages, RSI, หรือ MACD สามารถช่วยให้คุณมีภาพรวมของตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจการซื้อขาย.
 4. ตรวจสอบ Divergence: การตรวจสอบแรงซื้อขายและแรงขายในบริเวณตรงกันข้ามจากราคา (Divergence) อาจช่วยในการจับโอกาสการซื้อขายที่เป็นไปได้ เช่น การแสดงของราคาใหม่สูงกว่าแต่ Volume ลดลงอาจเป็นสัญญาณ Divergence ที่ชี้บอกว่าแรงขายกำลังสูญเสียลง.

การวิเคราะห์ volume indicator ใน MT4

การวิเคราะห์ Volume Indicator ในโปรแกรม MetaTrader 4 (MT4) เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับนักเทรด โดย MT4 มี Volume Indicator อยู่ในหมวด “Volume” ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในกราฟราคาได้ตามขั้นตอนนี้

 1. Volume Indicator ใน MT4: Volume Indicator เป็นอินดิเคเตอร์ที่คุณสามารถเพิ่มลงในกราฟของคู่สกุลเงินในโปรแกรม MetaTrader 4 (MT4). หากต้องการเพิ่ม Volume Indicator, คุณสามารถทำได้โดยเข้าสู่เมนู “Insert” แล้วเลือก “Indicators” และจากนั้นเลือก “Volumes.”
 2. การแสดงผล: Volume Indicator จะแสดงผลในกราฟเป็นแท่ง Histogram และบอกถึงปริมาณการซื้อขายในแต่ละแท่งเทียนหรือช่วงเวลาที่กำหนด ค่า Volume สามารถเรียนรู้ได้จากแท่ง Histogram โดยค่าที่มากกว่าค่า Volume ของแท่งเทียนก่อนจะแสดงสีตามที่กำหนดสำหรับ “Value Up,” และค่าที่น้อยกว่าจะแสดงสีตาม “Value Down” ที่กำหนดใน Settings.
 3. การตรวจสอบแรงซื้อขาย: Volume Indicator ช่วยในการตรวจสอบแรงซื้อขายในตลาด โดยเมื่อ Volume ขณะ Bullish (ราคาขึ้น) มากกว่า Volume ขณะ Bearish (ราคาลง), มันอาจแสดงถึงแรงซื้อขายมากขึ้น และราคามีแนวโน้มขึ้น ในทางกลับกัน, ถ้า Volume ขณะ Bearish มากกว่า Volume ขณะ Bullish, อาจแสดงถึงแรงขายมากขึ้นและราคามีแนวโน้มลง.
 4. การใช้งานใน Timeframe: Volume Indicator มักเหมาะสำหรับการใช้งานใน Timeframe ที่เร็วเช่น H1 หรือต่ำกว่า เนื่องจากการแสดงผลใน Timeframe ใหญ่อาจทำให้ความแตกต่างของ Volume ไม่ชัดเจนเท่าใน Timeframe ที่เร็วขึ้น ดังนั้นควรพิจารณา Timeframe ที่เหมาะสมสำหรับวิเคราะห์ของคุณ.

ประโยชน์ของการใช้ Volume

การใช้ Volume เป็นเครื่องมือเสริมที่ช่วยในการตัดสินใจการเทรดในตลาด Forex และเพิ่มความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาด และเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์และการตัดสินใจการเทรดในตลาด มันช่วยในการเข้าใจแรงขายและการเคลื่อนไหวของตลาด แนวคิดหรือประโยชน์ของการใช้ Volume ในการเทรดมีดังนี้

 1. ช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ราคาที่สูงที่สุด (Predicting Price Highs): Volume ช่วยให้เรามีความสามารถในการคาดการณ์ราคาที่สูงที่สุดของตลาด Forex โดยอาศัยอัตราการซื้อขายที่สูงขึ้น. เมื่อ Volume มีการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอและราคาขึ้นขึ้น, นักเทรดมักมีความมั่นใจว่าแนวโน้มราคายังคงเป็นขาขึ้น. แต่ถ้า Volume ลดลงและราคาขึ้น, อาจจะมีสัญญาณว่าแนวโน้มอาจจะหลุดออก.
 2. เครื่องมือประกอบการตัดสินใจ (Decision-Making Tool): Volume เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจการเทรด. การใช้ Volume ช่วยในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขาย แม้ว่าราคาอาจบอกถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด, แต่ Volume ช่วยในการบ่งชี้ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม นี่เป็นข้อมูลที่สำคัญในการตัดสินใจการเทรด.
 3. ลดความสูญเสีย (Reduce Losses): การใช้ Volume ช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดสัญญาที่ผิดพลาด. การวิเคราะห์ Volume ช่วยให้คุณรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแนวโน้ม และช่วยในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต.

ข้อจำกัดของการใช้ Volume

การใช้ Volume Indicator ในการเทรดควรถูกสอนและศึกษาอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจการทำงานของมันและการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ควรใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ และมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความเข้าใจและความคิดรอบด้านในการเทรด ข้อจำกัดของการใช้ Volume Indicator สำหรับการเทรดมีดังนี้

 1. ไม่สามารถใช้แบบเดี่ยวๆได้: Volume Indicator เองไม่สามารถให้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวเพื่อตัดสินใจการเทรดได้ คุณจำเป็นต้องร่วมใช้ร่วมกับเครื่องมือการวิเคราะห์อื่น ๆ เช่น แท่งเทียน, แบบชาร์ต, และตัวชี้วัดเทคนิคอื่น ๆ เพื่อประเมินสภาพตลาดอย่างครอบคลุมและตัดสินใจการซื้อขาย.
 2. มีความผิดพลาดสูงได้: ข้อมูล Volume ในตลาด Forex อาจมีความผิดพลาดสูง และมักไม่เป็นที่นิยมเท่าในตลาดหุ้น นี่อาจส่งผลให้การวิเคราะห์ Volume มีความน่าเชื่อถือลดลง และอาจทำให้คุณไม่สามารถทำกำไรหรือเข้าสู่ภาวะขาดทุนได้ ดังนั้นควรใช้ข้อมูล Volume ร่วมกับการวิเคราะห์อื่น ๆ และระมัดระวังความผิดพลาดที่เป็นไปได้.

Volume กับ Candle Stick

Volume กับ Candlestick มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในการวิเคราะห์การซื้อขายในตลาดทางการเงิน นี่คือการเรียงลำดับและอธิบายสัญญาณที่เกี่ยวข้องระหว่าง Volume และแท่งราคา (Candlestick):

 1. Volume บอกเราถึงการต่อสู้เทรน: ปริมาณการซื้อขาย (Volume) มีบทบาทสำคัญในการแสดงการต่อสู้ระหว่าง “หมี” (Bears) และ “กระทิง” (Bulls) ในตลาด ถ้าแท่ง Volume มีปริมาณมาก แต่ราคายังคงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่คงที่ นั่นสามารถแสดงถึงการต่อสู้อยู่ในระหว่างหมีและกระทิง และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้เร็วๆ นี้เมื่อมีการชนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง.
 2. แท่งราคายาว & Volume มาก = Trend: ถ้าคุณเห็นแท่งราคายาวๆ มาพร้อมกับปริมาณ Volume ที่มาก นั่นแสดงว่าตลาดอาจยังคงเป็นในเทรนต์ปัจจุบัน และราคามีแนวโน้มจะดำเนินตามทิศทางเดิม.
 3. แท่งราคายาว & Volume น้อย = Fake: แท่งราคายาวๆ ที่มีปริมาณ Volume น้อยอาจแสดงถึงสัญญาณเทียบเท่ากับการบังคับขาขึ้นหรือขาลงโดยไม่มีแรงสนับสนุนจริง ๆ นั่นคืออาจเป็นการบอกว่าการเทรดนี้อาจไม่คุ้มค่าและเป็นไปได้ที่จะเป็นสัญญาณปลอม (Fake Breakout) และราคาอาจเปลี่ยนแปลงตรงขอบแนวรับแนวต้าน.
 4. แท่งราคาสั้น & Volume น้อย = Weak: แท่งราคาสั้นที่มาพร้อมกับปริมาณ Volume น้อยอาจแสดงถึงความอ่อนแอของเทรนนั้น ๆ และราคาอาจไม่มีแรงสนับสนุนเพียงพอในการดำเนินการแนวโน้ม นั่นอาจเป็นสัญญาณให้คุณพร้อมที่จะปิดการเทรดและบันทึกกำไร.
 5. แท่งราคาสั้น & Volume มาก = Squat: แท่งราคาสั้นที่มีปริมาณ Volume มากอาจแสดงถึงการเตรียมตัวของตลาดเพื่อการเคลื่อนที่ที่กำลังจะเกิดขึ้น หลังจากการต่อสู้ระหว่างฝ่ายหมีและกระทิงเสร็จสิ้น ราคาอาจพุ่งไปในทิศทางที่ตัวแทนตลาดรับผิดชอบหลังจากการสร้างความตึงเครียด.