AUDUSD คืออะไร ค่าเงิน AUDUSD พื้นฐานการวิเคราะห์และปัจจัยเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

AUDUSD คืออะไร

AUDUSD คืออะไร ค่าเงิน AUDUSD ปัจจัยเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง AUDUSD
AUDUSD คืออะไร ค่าเงิน AUDUSD ปัจจัยเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง AUDUSD

คู่สกุลเงิน Australian Dollar/United States Dollar (AUD/USD) เป็นสิ่งที่มีความนิยมมากในตลาดฟอเร็กซ์ทั่วโลก คู่เงินนี้ถือว่าสำคัญมากเนื่องจากออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์มากมาย เช่น ถ่านหินและแก๊ส ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา คู่ AUDUSD ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายสูงและความผันผวนในราคาที่สูง ทำให้เทรดเดอร์ต่างชื่นชอบคู่นี้ ซึ่ง Australian Dollar (AUD) เป็นสกุลเงินหลักในคู่สกุลเงินนี้ และมีการเทียบมูลค่ากับ US Dollar (USD) อัตราแลกเปลี่ยน AUDUSD จะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจทั้งของออสเตรเลียและความสัมพันธ์ทางการค้าของออสเตรเลียกับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก

AUDUSD มักถูกเรียกอีกชื่อว่า “Aussie” โดยเทรดเดอร์รายวันพบว่าคู่นี้มีปริมาณการซื้อขายและความผันผวนสูง โดยมีความผันผวนที่มาจากความแตกต่างในอัตราดอกเบี้ยของสองสกุลเงินนี้ ประเทศออสเตรเลียพึงพาการส่งออกสินค้าโดยส่วนใหญ่ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีผลต่อค่าเงิน AUD อีกด้วย และสภาวะเศรษฐกิจในประเทศจีนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อค่าเงินออสเตรเลียเนื่องจากประเทศจีนเป็นลูกค้าสำคัญของออสเตรเลีย ราคา AUD/USD มักมีแนวโน้มคล้ายกับคู่สกุลเงิน USD/CAD, USD/CHF, และ USD/JPY เนื่องจาก AUD/USD เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจัยเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ AUDUSD

คู่สกุลเงิน AUDUSD (Australian Dollar/United States Dollar) มีการผันผวนราคาที่สูงและถือเป็นคู่สกุลเงินที่นิยมในตลาดฟอเร็กซ์ มีหลายปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลต่อค่าเงินในคู่สกุลเงิน AUDUSD ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยหลักๆ ดัง

 1. ราคาสินค้าโภคภัณฑ์: ออสเตรเลียมีบทบาทในตลาดโลกในการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์หลายประเภท เช่น โลหะ, ถ่านหิน, ทองคำ, น้ำมันดิบ, เนื้อสัตว์, และขนสัตว์ ถ้าราคาของเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก (ยกตัวอย่างเช่น เพิ่มหรือลดลง) จะส่งผลต่อรายได้ของออสเตรเลียและมูลค่าเงิน AUD ซึ่งจะส่งผลต่อค่าเงิน AUDUSD ถ้าราคาสินค้าสำคัญเหล่านี้เพิ่มขึ้น, AUD มีแนวโน้มที่จะขึ้นสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ USD และกลับกัน
 2. สภาวะเศรษฐกิจในประเทศจีน: ประเทศจีนเป็นผู้ส่งออกสินค้ามากของออสเตรเลียและมีส่วนสำคัญในความเจริญของเศรษฐกิจของออสเตรเลีย การเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจของจีนสามารถมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของ AUDUSD ถ้าเศรษฐกิจจีนขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีการส่งออกมากขึ้น, นักเทรดมักคาดการณ์ว่า AUD จะมีแนวโน้มที่จะขึ้นขึ้นเมื่อเทียบกับ USD และกลับกัน
 3. สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS): ABS เป็นหน่วยงานที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลที่มาจาก ABS อาจรวมถึงอัตราการบริโภค, อัตราการบริโภค, การจ้างงาน, และอื่น ๆ ที่มีผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ข้อมูลเหล่านี้สามารถมีผลต่อการตัดสินใจในการเทรด AUDUSD โดยตรง เนื่องจากนักเทรดมักใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจ
 4. ธนาคารแห่งประเทศออสเตรเลีย (RBA): RBA เป็นธนาคารกลางของออสเตรเลียและมีบทบาทในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงิน การประกาศข้อมูลและคำพูดจาก RBA สามารถมีผลต่อค่าเงิน AUDUSD ถ้า RBA เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมการเงินเพิ่มขึ้น เป็นตัวสัญญาณว่า AUD อาจมีแนวโน้มที่จะขึ้นสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ USD และกลับกัน
 5. ธนาคารกลางสหรัฐ (The Federal Reserve): The Federal Reserve เป็นธนาคารกลางของสหรัฐและมีบทบาทในการกำหนดนโยบายการเงินในประเทศสหรัฐ คำพูดและการกระทำของ The Federal Reserve สามารถมีผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและอีกทั้งก็สามารถมีผลกระทบต่อค่าเงิน AUDUSD เนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา

วิธีเทรดคู่เงิน AUDUSD

การเทรดคู่เงิน AUD/USD ด้วยปัจจัยทางเทคนิคนั้นเริ่มต้นด้วยการระบุแนวโน้มหรือเทรนด์ในตลาด ท่านสามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อช่วยในขั้นตอนนี้ เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อน (SMA) และ Bollinger Bands:

 1. ระบุแนวโน้ม (Trend Identification): ใช้เส้น SMA เพื่อหาแนวโน้มของตลาดในกรอบเวลาที่ท่านสนใจ (เช่น 20 หรือ 50 วัน) ถ้าราคาปิดอยู่เหนือเส้น SMA และเส้น SMA มีความเอียงขึ้น เป็นสัญญาณว่าตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) แต่ถ้าราคาปิดอยู่ใต้เส้น SMA และเส้น SMA มีความเอียงลง เป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลง (Downtrend).
 2. การใช้ Bollinger Bands: Bollinger Bands เป็นช่วงการทางเทคนิคที่แสดงการเคลื่อนไหวของราคาในระหว่างการซื้อขาย ถ้าราคาอยู่ในช่วง Bollinger Bands และมีแนวโน้มขาขึ้น อาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นของอนุญาตในการเทรด “ซื้อ” (Long) แต่ถ้าราคารับรองโดยเส้นบนของ Bollinger Bands และมีแนวโน้มขาลง อาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นของอนุญาตในการเทรด “ขาย” (Short).
 3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management): ไม่ว่าท่านจะเป็นการซื้อหรือขาย AUD/USD ควรกำหนดระดับการกำกับขาดทุน (Stop-Loss) และระดับการมีกำไร (Take-Profit) เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการเทรด นอกจากนี้ยังควรกำหนดขนาดของตำแหน่งให้เหมาะสมกับบัญชีและความพร้อมในการรับความเสี่ยงของท่านเอง.
 4. การติดตามข่าวและประเด็นทางเศรษฐกิจ: คู่ AUD/USD มีการติดต่อกับสภาวะเศรษฐกิจของออสเตรเลียและความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นการติดตามข่าวและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจมีผลต่อคู่ AUD/USD เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากข้อมูลในช่วงเวลาใกล้ๆ อาจมีผลกระทบกับราคาของคู่นี้.
 5. การทดสอบและปรับแต่ง: หลังจากการเทรด AUD/USD ให้ท่านทดสอบกลยุทธ์ของท่านบนบัญชีทดลองก่อน และปรับแต่งกลยุทธ์ตามผลการทดสอบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกลยุทธ์

การทำกำไร AUDUSD ด้วยวิธีไหน

การทำกำไรจากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา AUD/USD ได้โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ดังนี้:

 1. การเปิดคำสั่ง Long (BUY):
  • เมื่อคุณคาดการณ์ว่าราคา AUD/USD จะขึ้น เราเรียกวิธีนี้ว่า “Long” หรือ “Buy.”
  • ในกรณีนี้คุณจะซื้อ AUD และขาย USD.
  • หากราคา AUD/USD ขึ้นตามคาดการณ์ของคุณ คุณจะสามารถทำกำไรจากความต่างราคาของ AUD/USD เมื่อคุณปิดคำสั่ง.
 2. การเปิดคำสั่ง Short (SELL):ถ้าคุณคาดการณ์ว่าราคา AUD/USD จะลดลง เราเรียกวิธีนี้ว่า “Short” หรือ “Sell.” ในกรณีนี้คุณจะขาย AUD และซื้อ USD หากราคา AUD/USD ลดลงตามคาดการณ์ของคุณ คุณจะสามารถทำกำไรจากความต่างราคาของ AUD/USD เมื่อคุณปิดคำสั่ง.
 3. การวางออร์เดอร์ Stop-Loss และ Take-Profit:เพื่อรักษาความเสี่ยงในการเทรด คุณสามารถวางออร์เดอร์ Stop-Loss เพื่อกำหนดราดและที่คุณพร้อมยอมรับการขาดทุนหากตลาดเคลื่อนที่ตรงกับทิศทางที่คุณไม่คาดการณ์ ยังสามารถวางออร์เดอร์ Take-Profit เพื่อกำหนดระดับราคาที่คุณต้องการทำกำไรและปิดคำสั่งอัตโนมัติเมื่อราคามาถึงระดับนั้น.
 4. การใช้วิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน:การทำกำไรจาก AUD/USD ต้องการการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานของตลาด คุณควรศึกษากราฟราคาและตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น เส้นเทรนด์ และตัวชี้วัด RSI, MACD เป็นต้น เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ควรติดตามข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์ที่สามารถมีผลกระทบต่อค่าเงิน AUD และ USD เช่น การประกาศข้อมูลการจ้างงาน, การประชุมของธนาคารกลาง, หรือเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ.

ทำไมต้องเทรดคู่เงิน AUDUSD

การเทรดคู่สกุลเงิน AUD/USD เป็นสิ่งที่นักเทรดมักให้ความสนใจมาก โดยเหตุผลหลักสำหรับความนิยมนี้มีดังนี้:

 1. ความนิยมและความสำคัญของ AUD: AUD เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับ 5 ของโลก และมีสัดส่วนมากกว่า 7% ของมูลค่าการซื้อขายทั่วโลกตามรายงานของธนาคารกลางสากล (Bank of International Settlement) นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ามีความนิยมในการซื้อขาย AUD อย่างแพร่หลาย
 2. ความเชื่อมโยงกับความเสี่ยง: ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) มักมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในตลาด เนื่องจากการส่งออกสินค้าโดยส่วนใหญ่ของออสเตรเลีย เช่น ถ่านหินและแก๊ส ดังนั้น ราคา AUD มักมีผลต่อความแปรปรวนเมื่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง นักเทรดที่มองหาโอกาสที่มีความเสี่ยงสามารถพิจารณาการเทรดคู่ AUD/USD เพื่อใช้ความเสี่ยงน้อยลงหรือเพื่อนำเข้าความสามารถในการทำกำไรจากความผันผวนของราคา
 3. สภาพคล่อง (Liquidity): AUD/USD เป็นหนึ่งในคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดทั่วโลก นี่หมายความว่ามีปริมาณการซื้อขายมากมาย สภาพคล่องคือปริมาณการซื้อขายที่สูงและสเปรดที่ต่ำ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับนักเทรดในรูปแบบต่าง ๆ
 4. สเปรดแคบ (Tight Spread): คู่สกุลเงิน AUD/USD มีสเปรดที่แคบ ซึ่งหมายความว่าต้นทุนการซื้อขายน้อยลง นักเทรดสามารถซื้อขายได้ในราคาที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ที่จะทำกำไรได้ง่ายขึ้น
 5. เวลาการซื้อขาย: AUD/USD สามารถซื้อขายได้ตลอด 24/7 ตลอดสัปดาห์ นี้ทำให้นักเทรดสามารถเข้าถึงตลาดและซื้อขายในเวลาที่เหมาะสมตามสถานการณ์และกำไรโอกาส