EURJPY คืออะไร ข้อมูลพื้นฐานค่าเงิน EURJPY การวิเคราะห์เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

EURJPY คืออะไร

EURJPY คืออะไร ข้อมูลพื้นฐานค่าเงิน EURJPY
EURJPY คืออะไร ข้อมูลพื้นฐานค่าเงิน EURJPY

คู่สกุลเงินEURJPY คือสัญลักษณ์อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ในการแสดงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างยูโร (EUR) และเยน (JPY) ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศยูโรโซนและประเทศญี่ปุ่นตามลำดับ การแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างยูโรและเยน และมักถูกใช้ในการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยน (Forex) หรือตลาดซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ ราคา EURJPY จะแสดงถึงว่า 1 ยูโรมีมูลค่าเท่าไรในเงินเยน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือว่าคุณจะต้องจ่ายกี่เงินเยนเพื่อซื้อ 1 ยูโรในตลาดนั้น

คู่สกุลเงิน EURJPY นี้เกิดจากการรวมกันของ EURUSD และ USDJPY โดยที่ EUR เป็นสกุลเงินหลัก (Base currency) และ JPY เป็นสกุลเงินอ้างอิง (Quote currency) ในคู่สกุลเงินนี้ การเปลี่ยนแปลงในราคา EURJPY จะส่งผลต่อค่าเงินเยนที่ต้องใช้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อรับหนึ่งยูโรในตลาดนั้น คู่สกุลเงิน EURJPY เป็นคู่สกุลเงินที่มีความนิยมในการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยน (Forex) และถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความนิยมในการเทรด คู่สกุลเงินในตลาด Forex ถูกจัดเป็นคู่หลักและคู่รอง โดยคู่หลักคือคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุด ในขณะที่คู่รองคือคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายน้อยกว่า ในกรณีของ EURJPY คู่นี้จัดอยู่ในคู่รอง เนื่องจาก EUR และ JPY มีการซื้อขายน้อยกว่า USD ในตลาด Forex โดยทั่วไป

ความเป็นมาของ EURJPY

EURJPY เป็นคู่สกุลเงินที่เป็นที่นิยมในตลาดแลกเปลี่ยน (Forex) โดยเป็นการรวมกันของสกุลเงินยูโร (EUR) และเยน (JPY) สกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินหลักที่มีการเทรดมากที่สุดทั่วโลก ในขณะที่เยนเป็นสกุลเงินสำรองที่ได้รับความนิยมในการเทรดอีกด้วย ประวัติของเงินเยนยาวนานและมีความซับซ้อน การใช้งานครั้งแรกของเงินเยนเกิดขึ้นในปี 1871 โดยรัฐบาลเมจิ ตั้งแต่นั้นมาเงินเยนก็เพิ่มมูลค่าขึ้นอย่างมาก ส่วนใหญ่เนื่องจากความแข็งแกร่งของฐานอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น อาทิเช่น การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เจริญรุ่งเรือง

เงินเยนกลายเป็นสกุลเงินที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการเทรดในตลาด Forex เนื่องจากความคงที่และความเสถียรของมันในเวลาที่นาน ในขณะที่เงินยูโรเป็นสกุลเงินสมัยใหม่และกำลังเจริญเติบโต มีการใช้งานครั้งแรกในศตวรรษที่ 20 และถึงปี 1990 ก่อนที่ธนบัตรและเหรียญยูโรจะถูกเผยแพร่ แม้ว่ายูโรเป็นสกุลเงินใหม่ แต่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในยุโรป ที่มีผลต่อค่าเงินยูโรในช่วงเปลี่ยนศตวรรษ ดังนั้นการแปลงแปลงค่าเงินยูโรมีความผันผวนที่น่าสนใจในตลาด Forex และมีผลต่อผู้เล่นในตลาดนี้อย่างมาก

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ EURJPY

การเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจของยูโรและญี่ปุ่นมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน EURJPY อย่างมาก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนนี้มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อต้องการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงิน ดังนี้คือปัจจัยทางเศรษฐกิจของ EURJPY ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน:

 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP): GDP เป็นตัวชี้วัดหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การเปลี่ยนแปลงใน GDP สามารถมีผลต่อค่าเงินของสกุลเงิน EURJPY เนื่องจากมันสะท้อนถึงสุขภาพของเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้น ๆ
 2. การจ้างงาน: สกุลเงินทั้งสองมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในอัตราจ้างงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานสามารถมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อและสามารถส่งผลกระทบต่อค่าเงิน EURJPY ได้
 3. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI): ความเสถียรภาพของราคาเป็นสิ่งที่ธนาคารกลางรักษาความสำเร็จ เช่น ดัชนี CPI เพราะหาก CPI ไม่ตรงกับเป้าหมายของธนาคารกลาง อาจทำให้ธนาคารกลางต้องใช้เครื่องมือนโยบายการเงินเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ EURJPY
 4. การค้าระหว่างประเทศ: การเปลี่ยนแปลงในการค้าระหว่างประเทศสามารถมีผลกระทบต่อค่าเงิน EURJPY เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงในความต้องการใช้สกุลเงินของประเทศ การนำเข้าสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นอาจทำให้สกุลเงินแข็งขึ้น และการส่งออกสินค้าที่ลดลงอาจทำให้สกุลเงินอ่อนลง
 5. อัตราดอกเบี้ย: การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสามารถมีผลกระทบต่อความต้องการใช้สกุลเงินของประเทศ ที่มีนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่างกัน การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอาจทำให้สกุลเงินแข็งขึ้น และการลดอัตราดอกเบี้ยอาจทำให้สกุลเงินอ่อนลง

EURJPY เป็นคู่สกุลเงินที่น่าเทรดหรือไม่

การตัดสินใจว่าคู่สกุลเงิน EURJPY เหมาะสมสำหรับการเทรดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การเทรดของนักลงทุนแต่ละคน คุณสามารถพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เรียกด้านบนเพื่อดำเนินการตัดสินใจ:

 1. สภาพคล่อง: EURJPY เป็นคู่สกุลเงินที่มีความคล่องต่อการเทรด ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเข้าและออกจากตลาด ถ้าคุณต้องการทำการเทรดแบบอินทราเดย์ (Day Trading) หรือตามแนวโน้มสั้น ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ แล้ว EURJPY อาจเหมาะสมสำหรับคุณ
 2. ความผันผวน: ความผันผวนของ EURJPY สูง ซึ่งหมายความว่าราคามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้มาก นี่เป็นทัศนคติที่นักลงทุนบางคนพิจารณาว่าน่าสนใจ เนื่องจากมีโอกาสทำกำไรมาก แต่ก็มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นคุณควรพร้อมรับความเสี่ยงนี้
 3. ความสัมพันธ์กับคู่สกุลเงินอื่น: ถ้าคุณมีการเทรดคู่สกุลเงินอื่น ๆ อยู่แล้ว ควรพิจารณาว่า EURJPY มีความสัมพันธ์กับคู่เงินเหล่านั้นอย่างไร เนื่องจากความสัมพันธ์นี้อาจมีผลต่อกลยุทธ์การเทรดรวมถึงการควบคุมความเสี่ยงในพอร์ตการเทรดของคุณ
 4. ข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์: ควรติดตามข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์ที่สำคัญในยูโรโซนและญี่ปุ่น เนื่องจากสิ่งเหล่านี้สามารถมีผลกระทบต่อค่าเงิน EURJPY อย่างมาก การที่คุณสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์เหตุการณ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณมีข้อมูลมากขึ้นในการตัดสินใจการเทรด
 5. วัตถุประสงค์และกลยุทธ์: คุณควรพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของคุณในการเทรดคืออะไร และกลยุทธ์การเทรดที่คุณใช้อยู่ในการเตรียมพร้อมสำหรับคู่สกุลเงิน EURJPY หากคุณต้องการทำกำไรทางเร็ว คู่สกุลเงินนี้อาจมีความเหมาะสม แต่หากคุณต้องการการลงทุนระยะยาว ควรพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรอบคอบ

การคาดการณ์ราคา EURJPY

การคาดการณ์ราคา EURJPY สามปีหลังนี้ ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยราคาและการคาดการณ์สูงสุดและต่ำสุดดังนี้:

 1. การคาดการณ์ราคา EURJPY ปี 2023:
  • ราคาเฉลี่ย: 158.38
  • การคาดการณ์สูงสุด: 158.99
  • การคาดการณ์ต่ำสุด: 157.59
  • การเปรียบเทียบกับราคาล่าสุด: ลดลง -0.04%
 2. การคาดการณ์ราคา EURJPY ปี 2025:
  • ราคาเฉลี่ย: 168.77
  • การคาดการณ์สูงสุด: 171.63
  • การคาดการณ์ต่ำสุด: 165.5
  • การเปรียบเทียบกับราคาล่าสุด: เพิ่มขึ้น 6.52%
 3. การคาดการณ์ราคา EURJPY ปี 2030:
  • ราคาเฉลี่ย: 172.05
  • การคาดการณ์สูงสุด: 172.03
  • การคาดการณ์ต่ำสุด: 172.05
  • การเปรียบเทียบกับราคาล่าสุด: เพิ่มขึ้น 8.58%

การคาดการณ์ราคาเหล่านี้มีความสำคัญในการวางแผนการเทรดหรือการลงทุนใน EURJPY แต่ควรระมัดระวังว่าการคาดการณ์เป็นเพียงการประมาณการและราคาจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต

เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขาย EURJPY

เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขาย EURJPY จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสไตล์การเทรดของนักลงทุนแต่ละคน ดังนั้นเราสามารถแบ่งเวลาการซื้อขายเป็นกลุ่มหลัก ๆ ดังนี้:

 1. เวลาที่เหมาะสำหรับนักเทรดรายวัน:
  • ช่วงเซสชั่นเอเชีย: เปิดเมื่อตลาดญี่ปุ่นเปิด ตั้งแต่ 23:00 ถึง 06:00 GMT
  • ช่วงเซสชั่นยุโรป: เปิดเมื่อตลาดยุโรปเปิด ตั้งแต่ 07:00 ถึง 15:00 GMT
  • นักเทรดรายวันมักจะตั้งแต่ต้นเซสชั่นเอเชียและตามด้วยเซสชั่นยุโรปเพื่อติดตามเหตุการณ์ในทั้งสองตลาด
 2. เวลาที่เหมาะสำหรับนักเทรดรายสัปดาห์:
  • ช่วงเซสชั่นยุโรป: เปิดเมื่อตลาดยุโรปเปิด ตั้งแต่ 07:00 ถึง 15:00 GMT
  • นักเทรดรายสัปดาห์มักจะใช้เวลาเน้นในช่วงเซสชั่นยุโรปเพื่อตรวจสอบสถานการณ์และวิเคราะห์เหตุการณ์ในตลาด
 3. เวลาที่เหมาะสำหรับนักเทรดรายเดือน:
  • นักเทรดรายเดือนสามารถใช้เวลาในการวิเคราะห์และตัดสินใจระหว่างช่วงเซสชั่นยุโรป
  • การวิเคราะห์ราคารายยุโรปและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงนี้อาจช่วยในการตัดสินใจการเทรดในระยะยาว

กลยุทธ์ในการเทรด EURJPY

กลยุทธ์ที่ดีในการเทรด EURJPY ควรพิจารณาและนำเอาข้อควรระมัดระวังดังนี้:

 1. วิเคราะห์คู่สกุลเงิน EURUSD และ USDJPY: ก่อนที่คุณจะตัดสินใจที่จะเทรด EURJPY ควรตรวจสอบแนวโน้มของคู่สกุลเงิน EURUSD และ USDJPY โดยเฉพาะ เนื่องจาก EURJPY เป็นผลลัพธ์จากคู่สกุลเงินเหล่านี้ ถ้าทั้ง EURUSD และ USDJPY มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน (ตัวอย่างเช่นทั้งคู่ขาขึ้นหรือขาลง) นั่นอาจเป็นสัญญาณดีที่จะเทรด EURJPY ในทิศทางเดียวกัน
 2. ตั้งค่าที่ดีที่สุด: เมื่อคู่สกุลเงิน EURUSD และ USDJPY มีแนวโน้มที่คุณต้องการ คุณควรตั้งค่าการเทรด EURJPY โดยใช้เครื่องมือทางเทคนิค เช่น Moving Averages, RSI, หรือ Stochastic Oscillator เพื่อรับสัญญาณการเข้าและออกจากตลาด
 3. การจัดการความเสี่ยง: ในการเทรดเสมอต้องใช้การจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ การตั้งจุดหยุดขาดทุน (Stop-Loss) และเป้าหมายการทำกำไร (Take-Profit) เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อปกป้องบัญชีการซื้อขายของคุณ
 4. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและเศรษฐกิจ: ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อค่าเงิน EURJPY เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของยุโรปและญี่ปุ่น การค่าเงินเฟ้อ การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และเหตุการณ์ทางการเมืองที่อาจมีผลกระทบ.
 5. เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม: ทราบว่า EURJPY มีการเคลื่อนไหวมากในช่วงบางช่วง เลือกช่วงเวลาที่คุณรู้สึกสบายและที่คุณสามารถติดตามตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งค่าหรือกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเทรดของคุณ ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์และรูปแบบการเทรดของคุณ.
 6. หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ตลาดนิ่ง: บางช่วงเวลาตลาด EURJPY อาจมีความนิ่งหรือเคลื่อนไหวน้อย ในช่วงเวลานี้คุณควรระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการเทรด เนื่องจากมีความเสี่ยงที่สูงของการเคลื่อนไหวแบบไม่คาดฝัน.