รูปแบบ Hammer คืออะไร กราฟแท่งเทียน การวิเคราะห์การใช้งานในตลาด Forex

รูปแบบ Hammer คืออะไร กราฟแท่งเทียน การวิเคราะห์การใช้งานในตลาด Forex
รูปแบบ Hammer คืออะไร กราฟแท่งเทียน การวิเคราะห์การใช้งานในตลาด Forex

รูปแบบ Hammer คืออะไร

Hammer หรือ “แท่งเทียน Hammer” เป็นหนึ่งในรูปแบบของแท่งเทียน (candlestick pattern) ในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนในตลาดการเงิน รูปแบบ Hammer มีลักษณะที่ชัดเจนและมักถูกใช้ในการแสดงสัญญาณการซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น ๆ โดยเฉพาะในวิชาการวิเคราะห์ทางเทคนิค แท่งเทียน Hammer มักถูกใช้เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้น นักวิเคราะห์ทางเทคนิคและนักลงทุนอาจพิจารณาการปรากฏแท่งเทียน Hammer เป็นสัญญาณที่มีความสำคัญและอาจพิจารณาที่จะเข้าทำการซื้อหรือเปิดตำแหน่ง long เมื่อพบแท่งเทียน Hammer ในกราฟของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่พวกเขาติดตาม.

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Hammer

แท่งเทียน Hammer เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่สำคัญในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนในตลาดการเงิน แท่งเทียน Hammer มีลักษณะที่สำคัญและมักถูกใช้ในการตรวจสอบแนวโน้มของราคาและสัญญาณการซื้อขายในตลาด ลองเข้าใจลึกขึ้นเกี่ยวกับแท่งเทียน Hammer ดังนี้:

 1. ราคาเปิด (Open): แท่งเทียน Hammer เริ่มต้นด้วยราคาเปิด (Open) ที่สูงกว่าราคาปิด (Close) ในวันก่อนหน้า (เชิงบวก). ราคาเปิดแสดงถึงระดับราคาที่มีการค้าขายเริ่มต้นในวันนั้น.
 2. ราคาปิด (Close): ราคาปิด (Close) อยู่ที่ส่วนบนของแท่งเทียน Hammer และมีค่าสูงกว่าราคาเปิด ราคาปิดแสดงถึงระดับราคาที่มีการค้าขายเมื่อวันนั้นจบลง.
 3. Lower Shadow : ส่วนเล็กของเงาที่ยาวที่บ่งชี้ถึงราคาต่ำสุด (Low) ที่ราคาและราคาปิดในแท่งเทียน Hammer ใกล้เคียงกัน. เงาล่างแสดงถึงราคาที่ถูกนำลงมาในช่วงวันและแท่งเทียนนี้แสดงถึงการลดราคาลงในขณะที่ตัวแท่งเทียนยังสามารถกลับขึ้นมาในที่สุด.
 4. แท่งเทียน (Body): แท่งเทียน (Body) เป็นส่วนที่อยู่ระหว่างราคาเปิด (Open) และราคาปิด (Close) ของแท่งเทียน Hammer โดยมักเป็นก้อนเทียนเล็กที่แสดงถึงราคาปิดที่สูงกว่าราคาเปิด ก้อนเทียนสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของตลาด.

แท่งเทียน Hammer มีลักษณะเป็นแท่งเทียนที่มีราคาเปิดที่สูงกว่าราคาปิดในวันก่อนหน้า มีเงาล่างยาวที่บ่งชี้ถึงราคาต่ำสุดในวัน และมีก้อนเทียนเล็กที่แสดงถึงราคาปิดที่สูงกว่าราคาเปิด การปรากฏของแท่งเทียน Hammer มักถูกพิจารณาว่าเป็นสัญญาณการซื้อขายที่มีความสำคัญในตลาดและอาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของตลาดจากการขายไปสู่การซื้อ โดยนักวิเคราะห์และนักลงทุนอาจใช้แท่งเทียน Hammer เพื่อตรวจสอบโอกาสในการเข้าทำการซื้อหรือตั้งตำแหน่ง long เมื่อพบแท่งเทียน Hammer ในกราฟของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่พวกเขาติดตาม.

ความสำคัญของแท่งเทียน Hammer

รูปแบบแท่งเทียนแบบ Hammer เป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนในตลาดการเงิน มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีศักยภาพในการให้สัญญาณการซื้อขายที่มีความสมเหตุสมผล ดังนี้เป็นความสำคัญของรูปแบบแท่งเทียนแบบ Hammer:

 1. บ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคา: แท่งเทียนแบบ Hammer มักปรากฏหลังจากแนวโน้มราคาลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของตลาด นักวิเคราะห์สามารถใช้แท่งเทียน Hammer เพื่อรับรู้ว่าตลาดอาจเริ่มเปลี่ยนทิศทางหรืออาจจะกำลังเกิดการกลับตัว.
 2. การยืนยันสัญญาณการซื้อขาย: การปรากฏแท่งเทียน Hammer บนกราฟสามารถให้สัญญาณการซื้อขายที่มีความเชื่อถือได้ แต่ควรระมัดระวังว่าควรร่วมกับการวิเคราะห์และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณนี้ก่อนที่จะตัดสินใจการซื้อขาย.
 3. ใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ: รูปแบบแท่งเทียน Hammer ไม่ได้ใช้คนเดียว แต่สามารถร่วมกับเครื่องมือการวิเคราะห์อื่น ๆ เช่น ตัวชี้วัดเทคนิคหรือแนวรับ-แนวต้าน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจการซื้อขาย.
 4. ช่วยในการจัดการความเสี่ยง: การรู้จักและใช้งานรูปแบบแท่งเทียน Hammer ช่วยในการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย โดยการระบุระดับหยุดขาดที่เหมาะสมหรือการกำหนดเป้าหมายกำไรที่เหมาะสมในการเข้าทำการซื้อหรือขาย.
 5. การเปรียบเทียบราคาที่แตกต่าง: รูปแบบแท่งเทียน Hammer ช่วยในการแสดงความแตกต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด และระดับราคาสูงสุดและต่ำสุดในระหว่างช่วงเวลาที่แท่งเทียนแสดงออก นี้ช่วยให้นักวิเคราะห์ทราบถึงความเคลื่อนไหวของราคาในระหว่างช่วงนั้น.

การวิเคราะห์การใช้งานแท่งเทียน Hammer ในตลาด Forex

การวิเคราะห์และการใช้งานแท่งเทียน Hammer ในตลาด Forex เป็นกระบวนการที่นักเทรดและนักวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้เพื่อตรวจสอบสัญญาณการซื้อหรือขายที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อพบแท่งเทียน Hammer ในกราฟการเงินของคู่สกุลเงินที่เราต้องการศึกษา ดังนี้คือขั้นตอนการใช้งานแท่งเทียน Hammer ในการวิเคราะห์ตลาด Forex:

 1. รู้จักแท่งเทียน Hammer: เริ่มต้นด้วยการทราบความหมายและลักษณะของแท่งเทียน Hammer ตามที่อธิบายไว้ในข้อความก่อนหน้านี้. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะของแท่งเทียน Hammer เป็นสิ่งสำคัญในการใช้งานสัญญาณนี้ในการวิเคราะห์ตลาด Forex.
 2. ตรวจสอบแนวโน้ม: การใช้แท่งเทียน Hammer ควรจะเป็นการตรวจสอบแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในตลาด Forex หากตลาดกำลังตกต่ำและแท่งเทียน Hammer ปรากฏขึ้นบนกราฟ มีโอกาสที่จะเป็นสัญญาณการเริ่มกลับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของตลาด.
 3. ตรวจสอบราคาและความต้านทาน: คำนึงถึงระดับราคา (support) และความต้านทาน (resistance) ที่อาจมีอยู่บนกราฟ Forex เพื่อดูว่าแท่งเทียน Hammer ปรากฏอยู่ในบริเวณนี้หรือไม่ เป็นไปได้ว่าแท่งเทียน Hammer อาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มเมื่อราคาทะลุระดับเหล่านี้.
 4. ความสัมพันธ์กับแนวโน้มก่อนหน้า: ดูว่าแท่งเทียน Hammer ปรากฏหลังจากแนวโน้มลงหรือขาขึ้น แท่งเทียน Hammer ที่ปรากฏหลังจากแนวโน้มลงมักถูกพิจารณาว่ามีความสำคัญมากกว่า เนื่องจากมันอาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ตลาด.
 5. การใช้งานตัวชี้วัดอื่น ๆ: ควรร่วมการวิเคราะห์ของแท่งเทียน Hammer กับตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น การใช้งานการวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ หรือตัวชี้วัดเทคนิค เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในสัญญาณการซื้อหรือขาย.
 6. การตัดสินใจการเข้าทำการซื้อหรือขาย: เมื่อคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณการซื้อหรือขายที่แท่งเทียน Hammer บ่งชี้มา คุณสามารถตัดสินใจเริ่มทำการซื้อหรือขายตามสัญญาณนี้ แต่อย่าลืมรักษาการจัดการความเสี่ยงและการบริหารการซื้อขายอย่างรอบคอบ.

ข้อดีและเสียของกราฟแท่งเทียนHammer

แท่งเทียนแบบ Hammer เป็นหนึ่งในรูปแบบการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนที่มีข้อดีและข้อเสียเหมือนกับการใช้งานรูปแบบแท่งเทียนอื่น ๆ ในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน ดังนี้:

ข้อดีของแท่งเทียนแบบ Hammer:

 1. แสดงแนวโน้มราคาที่เชื่อถือได้ในตลาดการเงินทั้งหมด: แท่งเทียนแบบ Hammer ช่วยในการตรวจสอบแนวโน้มราคา โดยส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้เพื่อบ่งชี้ถึงการกลับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ตลาด. นักวิเคราะห์สามารถใช้แท่งเทียน Hammer เพื่อดูว่าตลาดกำลังลดลงหรือกำลังพักในขณะที่มีแนวโน้มขาขึ้น.
 2. เข้ากันได้ดีกับเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์อื่นๆ: แท่งเทียน Hammer ไม่ได้ต้องใช้คนเดียว แต่สามารถร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น ตัวชี้วัดเทคนิคหรือแนวรับ-แนวต้านเพื่อประกอบการตัดสินใจการซื้อขาย.
 3. สามารถนำไปใช้ในการกลับตัวหรือการต่อเนื่องของแนวโน้ม: แท่งเทียน Hammer สามารถใช้เพื่อบ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม โดยมักใช้ในการสร้างสัญญาณการเริ่มกลับตัวหรือการที่ตลาดอาจเริ่มเปลี่ยนทิศทาง.
 4. ง่ายต่อการระบุและมองเห็น: รูปแบบแท่งเทียน Hammer มีลักษณะที่ชัดเจนและง่ายต่อการระบุบนกราฟ ซึ่งทำให้นักวิเคราะห์สามารถรับรู้และตรวจสอบสัญญาณการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว.

ข้อเสียของแท่งเทียนแบบ Hammer:

 1. ไม่น่าเชื่อถือ 100 เปอร์เซ็นต์และอาจส่งสัญญาณผิดพลาด: การใช้แท่งเทียน Hammer ควรจะร่วมกับการวิเคราะห์อื่น ๆ เนื่องจากมันไม่สามารถทำให้คุณกำไรได้ในทุกกรณี ราคาอาจยังคงลดลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงแม้หลังจากมีสัญญาณ Hammer ปรากฏขึ้น.
 2. นักลงทุนไม่ควรพึ่งพา Hammer เป็นตัวบ่งชี้เดียวนี้และตัดสินใจ: การตัดสินใจการซื้อขายควรจะพิจารณาด้วยความรอบคอบและต้องใช้การวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้สนับสนุนการตัดสินใจ การใช้งาน Hammer เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ.
 3. ไม่สามารถใช้งานในกรณีที่ตลาดเป็นแนวโน้มแนวต้าน: แท่งเทียน Hammer มักใช้ในกรณีที่มีการกลับตัวหรือแนวโน้มขาขึ้นหลังจากแนวโน้มลดลง แต่ในกรณีที่ตลาดเป็นแนวโน้มแนวต้านและไม่มีการกลับตัว การใช้งานแท่งเทียน Hammer อาจไม่เหมาะสม.

Hammer เป็นสัญญาณขาขึ้นหรือขาลง

รูปแบบแท่งเทียน Hammer หากปรากฏบนกราฟแท่งเทียน มักจะเป็นสัญญาณขาขึ้นหรือการเริ่มกลับตัวของราคา โดยเฉพาะเมื่อแท่งเทียน Hammer ปรากฏหลังจากแนวโน้มราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แท่งเทียน Hammer แสดงถึงการกลับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของตลาด ซึ่งอาจจะส่งสัญญาณให้นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์รู้ว่าตลาดอาจจะเริ่มขาขึ้นหรือสร้างโอกาสในการซื้อขายขาขึ้น.อย่างไรก็ตาม Hammer อาจปรากฏในรูปแบบขาลงในบางกรณี เราสามารถพูดถึงสองรูปแบบขาลงที่เป็นที่รู้จักคือ “Hanging Man” และ “Shooting Star”:

 1. Hanging Man: รูปแบบแท่งเทียน Hammer ในรูปแบบ Hanging Man จะปรากฏในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น และมักปรากฏเป็นสัญญาณที่บอกว่าราคาอาจจะถล่มตัวลงในอนาคต มันอาจเกิดขึ้นหลังจากการขาขึ้นแต่ยังไม่ใช่สถานการณ์ของการกลับตัวแบบ Hammer ที่แท้จริง อธิบายได้ดังนี้
  • การปรากฏ: รูปแบบ Hanging Man เป็นแท่งเทียนที่มีลักษณะเป็นแท่งแบบกล้องหักลงด้านล่าง และมีเงาด้านบนที่ยาว และเงาด้านล่างสั้นมาก ๆ โดยปรากฏหลังจากการขาขึ้นแต่มักไม่สำคัญมาก.
  • การตัวแท่งเทียน: แท่งเทียน Hanging Man จะแสดงถึงการลงของราคาในช่วงที่เกิดขึ้น โดยการปิดราคาน้อยกว่าราคาเปิด แสดงถึงการดิ่งของราคาจากระดับสูงสุดของวัน.
  • สัญญาณ: แท่งเทียน Hanging Man บ่งชี้ถึงความคาดหวังของการลงของราคาในอนาคต มันอาจจะแสดงถึงการแทรกแซงของผู้ซื้อที่เริ่มออกจากตลาดหลังจากการขาขึ้น มันไม่ควรใช้เป็นสัญญาณการซื้อขายอย่างเดียวแต่ควรร่วมกับข้อมูลและการวิเคราะห์อื่น ๆ.
 2. Shooting Star: รูปแบบแท่งเทียน Hammer ในรูปแบบ Shooting Star ปรากฏในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น แต่มันบ่งชี้ถึงการที่ราคาอาจลดลงหรือหักตัวลงในอนาคต ดังนั้น, การปรากฏของแท่งเทียนแบบนี้ในบริเวณยอดสูงสุดของราคาอาจเป็นสัญญาณขาลง อธิบายได้ดังนี้
  • การปรากฏ: รูปแบบ Shooting Star เป็นแท่งเทียนที่มีลักษณะเป็นแท่งแบบกล้องหักขึ้นด้านบน และมีเงาด้านล่างที่ยาว และเงาด้านบนสั้นมาก ๆ โดยปรากฏหลังจากการขาขึ้นแต่มักไม่สำคัญมาก.
  • การตัวแท่งเทียน: แท่งเทียน Shooting Star จะแสดงถึงการขึ้นของราคาในช่วงที่เกิดขึ้น โดยการปิดราคาต่ำกว่าราคาเปิด แสดงถึงการแทรกแซงของผู้ขายที่เริ่มเข้าสู่ตลาดหลังจากการขาขึ้น มันไม่ควรใช้เป็นสัญญาณการซื้อขายอย่างเดียวแต่ควรร่วมกับข้อมูลและการวิเคราะห์อื่น ๆ.