Hanging Man คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน การวิเคราะห์ Forex

Hanging Man คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน Hanging Man การวิเคราะห์ Forex
Hanging Man คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน Hanging Man การวิเคราะห์ Forex

Hanging Man คืออะไร

รูปแบบ Hanging Man คือรูปแบบของแท่งเทียนในกราฟแท่งเทียน (candlestick chart) ที่มักถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์และทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดทุนหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ รูปแบบนี้มักปรากฏขึ้นในทิศทางของตลาดที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นแล้วมาพบการเคลื่อนไหวลงบางส่วน และมักเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าตลาดอาจจะกำลังเริ่มมีการเปลี่ยนแนวโน้มจากการขึ้นเป็นการลง การใช้แท่งเทียนแบบ “Hanging Man” ในการวิเคราะห์ตลาดเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายของนักลงทุนหลาย ๆ คน เพื่อทำนายแนวโน้มของราคาในอนาคต.

แท่งเทียนแบบ “Hanging Man” มีลักษณะคล้ายกับแท่งเทียนแบบ “Hammer” โดยมีลำแสงยาวที่ด้านล่างและลำแสงสั้นที่ด้านบน โดยตัวอักษร “T” หรือ “กลับหัว” อยู่ด้านบนของลำแสงยาวแสดงราคาเปิดตลาด และลำแสงยาวด้านล่างแสดงราคาต่ำสุดในระหว่างการเทรดในช่วงเวลานั้น การปรากฏของแท่งเทียนแบบ “Hanging Man” บนกราฟแท่งเทียนอาจบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในตลาดและการกำลังจะเปลี่ยนแนวโน้ม แต่จำเป็นต้องรอการยืนยันจากแท่งเทียนถัดไปก่อนที่จะตัดสินใจในการเข้าซื้อหรือขาย ยืนยันนี้อาจเป็นไปได้หากแท่งเทียนถัดไปมีการเคลื่อนไหวลงอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบของกราฟแท่งเทียน Hanging Man

รูปแบบของกราฟแท่งเทียนแบบ “Hanging Man” มีลักษณะคล้ายกับกราฟแท่งเทียนแบบอื่น ๆ โดยมีราคาเปิด (Open), ราคาสูงสุด (High), ราคาต่ำสุด (Low), และราคาปิด (Close) ในช่วงเวลาที่กำหนด. แต่ลักษณะเฉพาะของแท่งเทียนแบบ “Hanging Man” คือ

 1. มีจุดเปิด (open price) ที่สูงกว่าจุดปิด (close price) ในช่วงเวลานั้น.
 2. มีหางหรือไส้ (lower shadow) ที่ยาวและมากกว่า 2/3 ของความยาวของแท่งเทียน ซึ่งหมายถึงราคาต่ำสุดในช่วงเวลานั้นตกลงมามาก.
 3. รูปแบบนี้มักเกิดขึ้นในตลาดขาขึ้น (Uptrend) โดยมีการเคลื่อนขึ้นของราคาก่อนเป็นแท่งเทียน “Hanging Man.”
 4. การยืนยันรูปแบบ “Hanging Man” คือแท่งเทียนที่ปิดตามหลังแท่ง “Hanging Man” จะต้องมีจุดเริ่มต้น (open price) ที่ต่ำกว่าจุดปิด (close price) ของแท่ง “Hanging Man.”
 5. การยืนยันอีกอย่างของรูปแบบ “Hanging Man” คือจุดปิด (close price) ของแท่งที่ถัดจากแห่ง “Hanging Man” จะต้องปิดต่ำกว่าจุดปิด (close price) ของแท่ง “Hanging Man.”

รูปแบบนี้บ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในตลาดและการกำลังจะเปลี่ยนแนวโน้ม แต่ควรรอการยืนยันจากแท่งเทียนถัดไปก่อนที่จะตัดสินใจในการเข้าซื้อหรือขาย. ยืนยันนี้อาจเป็นไปได้หากแท่งเทียนถัดไปมีการเคลื่อนไหวลงอย่างต่อเนื่อง การใช้รูปแบบแท่งเทียน “Hanging Man” ในการวิเคราะห์ตลาดเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายของนักลงทุนในการทำนายแนวโน้มของราคาในอนาคต.

การวิเคราะห์ Hanging Man ใน Forex

การวิเคราะห์แท่งเทียน “Hanging Man” ในการซื้อขาย Forex เป็นกระบวนการที่ช่วยในการตัดสินใจในการเข้าซื้อหรือขายสกุลเงินตามแนวโน้มของราคาในตลาดและมีขั้นตอนดังนี้:

 1. รูปแบบแท่งเทียน “Hanging Man”: ในการวิเคราะห์ “Hanging Man” ใน Forex, คุณต้องระบุรูปแบบแท่งเทียน “Hanging Man” บนกราฟแท่งเทียนของคู่เงินที่คุณสนใจ. รูปแบบ “Hanging Man” มีลักษณะดังนี้:
  • มีจุดเปิด (open price) ที่สูงกว่าจุดปิด (close price).
  • มีหาง (lower shadow) ที่ยาวและมากกว่า 2/3 ของความยาวของแท่งเทียน.
  • เกิดขึ้นในตลาดขาขึ้น (Uptrend) โดยมีการเคลื่อนขึ้นของราคาก่อนเป็นแท่งเทียน “Hanging Man.”
 2. การรอการยืนยัน: รูปแบบ “Hanging Man” เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในการเคลื่อนไหวของราคา ดังนั้นควรรอการยืนยันจากแท่งเทียนถัดไปก่อนที่จะตัดสินใจ.
  • การยืนยันคือการตรวจสอบแท่งเทียนถัดไป โดยคุณต้องพิจารณาสองข้อสังเกตต่อไปนี้:
   • แท่งเทียนถัดไปจะต้องมีจุดเริ่มต้น (open price) ที่ต่ำกว่าจุดปิด (close price) ของแท่ง “Hanging Man.”
   • จุดปิด (close price) ของแท่งถัดไปจะต้องปิดต่ำกว่าจุดปิด (close price) ของแท่ง “Hanging Man.”
 3. การตัดสินใจ: หลังจากที่รูปแบบ “Hanging Man” ได้รับการยืนยัน, คุณสามารถตัดสินใจในการซื้อหรือขายสกุลเงินตามแนวโน้มที่ราคาอาจจะเปลี่ยนแนวไปทางนั้น นี่เป็นตัวอย่างสองกรณี:
  • การขาย (Sell): หาก “Hanging Man” ปรากฏขึ้นในการเปลี่ยนแนวขาขึ้นและแท่งถัดไปยืนยันด้วยการเปิดที่ต่ำกว่าและปิดต่ำกว่า “Hanging Man,” นักลงทุนสามารถพิจารณาทำการขาย (sell) เพื่อวางเดิมพันว่าราคาอาจจะลง.
  • การซื้อ (Buy): หาก “Hanging Man” ปรากฏขึ้นในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและแท่งถัดไปยืนยันด้วยการเปิดที่ต่ำกว่าและปิดต่ำกว่า “Hanging Man,” นักลงทุนสามารถพิจารณาทำการซื้อ (buy) เพื่อวางเดิมพันว่าราคาอาจจะขึ้น.
 4. การจัดการความเสี่ยง: อย่าลืมวางกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการเทรด Forex โดยการตั้งระดับการขายออก (Take Profit) และระดับการหยุดขาดทุน (Stop Loss) เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรักษาสภาพการเทรดที่มีการจัดการความเสี่ยงที่ดี.

ข้อดีและข้อเสียของ Hanging Man

ข้อดีและข้อเสียของการใช้รูปแบบกราฟแท่งเทียน “Hanging Man” ในการวิเคราะห์ตลาดมีรายละเอียดดังนี้:

ข้อดี Hanging Man

 1. บ่งชี้การกลับตัวของแนวโน้ม (Reversal Signal): รูปแบบ “Hanging Man” เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มราคา โดยมักเกิดขึ้นหลังจากตลาดขาขึ้นอย่างสุดภูมิใจ รูปแบบนี้จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของตลาดและมีโอกาสกำไรจากการเปลี่ยนแนวโน้ม.
 2. ง่ายต่อการระบุ: รูปแบบ “Hanging Man” มีลักษณะที่โดดเด่นและง่ายต่อการระบุบนกราฟ เนื่องจากมีหาง (lower shadow) ที่ยาวและมากกว่า 2/3 ของความยาวของแท่ง เราสามารถรู้ว่ามีการกลับตัวเกิดขึ้นโดยง่าย.
 3. เครื่องยืนยันระดับแนวต้าน (Confirmation of Resistance Levels): รูปแบบ “Hanging Man” สามารถใช้เป็นเครื่องยืนยันว่าระดับแนวต้าน (resistance level) ยังคงมีความแข็งแกร่ง หากแท่งถัดไปยืนยันด้วยการเปิดที่ต่ำกว่าและปิดต่ำกว่ารูปแบบ “Hanging Man,” นักลงทุนสามารถมีความมั่นใจว่าระดับแนวต้านยังคงใช้ได้.
 4. การใช้ร่วมกับเครื่องมือเสริม: นักลงทุนสามารถใช้ “Hanging Man” ร่วมกับเครื่องมือเสริมเพื่อเพิ่มความมั่นใจในสัญญาณการซื้อขาย เช่นการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค, การวิเคราะห์ข่าวสารเศรษฐกิจ, หรือการระบุระดับการขายออก (Take Profit) และระดับการหยุดขาดทุน (Stop Loss) ที่เหมาะสม.
 5. เป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนการซื้อขาย: “Hanging Man” สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนการซื้อขาย โดยนักลงทุนสามารถกำหนดกฎการเข้าและออกจากตลาดโดยใช้รูปแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายของตน.

ข้อเสีย Hanging Man

 1. ความเป็นไปได้ของสัญญาณผิดพลาด (Possibility of False Signals): รูปแบบ “Hanging Man” อาจให้สัญญาณที่ผิดพลาดแก่นักลงทุนในบางกรณี เนื่องจากตลาดอาจมีการเคลื่อนไหวที่ไม่สัมพันธ์กับรูปแบบนี้ นักลงทุนควรระมัดระวังในการตัดสินใจและพิจารณาสถานการณ์ทั้งหมดก่อนการซื้อหรือขาย.
 2. การตัดสินใจที่ผิด (Wrong Decision): การวิเคราะห์ “Hanging Man” ต้องรับบริบทของตลาดโดยรวมอีกด้วย หากไม่พิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ ของตลาดที่มีผลต่อราคา, นักลงทุนอาจจะตัดสินใจผิดและเสียเงินหรือพลาดโอกาส.
 3. การตีความแตกต่าง (Subjective Interpretation): การตีความรูปแบบ “Hanging Man” อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล และนักลงทุนอาจมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการพิจารณารูปแบบนี้ นี่อาจส่งผลให้การวิเคราะห์มีความลำบากในบางครั้ง.
 4. ความลำบากในการระบุสัญญาณที่ถูกต้อง: การระบุรูปแบบ “Hanging Man” ที่ถูกต้องอาจมีความยากลำบากในบางครั้ง เนื่องจากต้องคำนึงถึงความยาวของหางและอัตราส่วนระหว่างหางกับตัวแท่งเทียน การพัฒนาความเข้าใจและความชำนาญในการระบุรูปแบบนี้จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ที่แม่นยำ.
 5. การตัดสินใจที่เร่งรีบ: การพบรูปแบบ “Hanging Man” บนกราฟอาจทำให้นักลงทุนรีบตัดสินใจโดยไม่รอการยืนยัน ซึ่งอาจทำให้เสียโอกาสหรือรับความเสี่ยงเพิ่มเติม.