Morning Star คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน สำหรับการวิเคราะห์ตลาด

Morning Star คืออะไร

Morning Star คือรูปแบบแท่งเทียนในการวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่แสดงถึงสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม (reversal signal) จากแนวโน้มลง (downtrend) ไปสู่แนวโน้มขึ้น (uptrend) และเป็นรูปแบบที่มี 3 แท่งเทียน

morning star คืออะไร
morning star คืออะไร
 1. แท่งเทียนแรก: เป็นแท่งเทียนลง (bearish candle) ซึ่งแสดงถึงแรงขายที่ยังคงเดินหน้า
 2. แท่งเทียนที่สอง: เป็นแท่งเทียนเล็ก ๆ ที่สามารถเป็นแท่งเทียนขึ้นหรือแท่งเทียนลง แต่มักจะเปิดและปิดในราคาที่ต่ำกว่าแท่งเทียนแรก
 3. แท่งเทียนที่สาม: เป็นแท่งเทียนขึ้น (bullish candle) ซึ่งเปิดในราคาที่ต่ำกว่าแท่งเทียนที่สองและปิดในราคาที่สูงกว่าครึ่งกลางของแท่งเทียนแรก

ความแปรปรวนของรูปแบบนี้ขึ้นอยู่กับความยาวและการแยกต่างของแท่งเทียน, แต่กรณีทั่วไปคือ แท่งเทียนที่สองจะไม่มีการซ้อนทับกับแท่งเทียนแรกและแท่งเทียนที่สาม เมื่อเราพบ Morning Star ในกราฟที่มีแนวโน้มลง, นักเทรดจะมองหาโอกาสซื้อหรือเข้าเทรดโดยคาดว่าราคาจะเริ่มมีแนวโน้มขึ้น

รูปแบบแท่งเทียน Morning Star

รูปแบบแท่งเทียน “Morning Star” เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม จากการตกต่ำไปสู่การขึ้นราคาในตลาดหุ้นหรือตลาด Forex และรูปแบบนี้ประกอบด้วย 3 แท่งเทียนดังนี้:

 1. แท่งเทียนแรก (Bearish Candle): เป็นแท่งเทียนที่มีลักษณะสีแดง (หรือสีอื่นที่คุณตั้งค่าไว้) แท่งนี้บ่งบอกถึงแนวโน้มลงที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่
 2. แท่งเทียนที่สอง (Doji หรือ Small Candle): เป็นแท่งเทียนขนาดเล็กที่สามารถเป็นสีแดงหรือสีเขียว แท่งนี้ไม่ซ้อนทับกับแท่งเทียนแรกและแท่งเทียนที่สาม
 3. แท่งเทียนที่สาม (Bullish Candle): เป็นแท่งเทียนที่มีลักษณะสีเขียว (หรือสีที่บ่งบอกถึงการขึ้นราคา) และจะต้องปิดราคาในระหว่างครึ่งบนของแท่งเทียนแรก

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน Moring Star

การอ่านสัญญาณแท่งเทียน “Morning Star” มีวิธีดังนี้:

 1. หาแนวโน้มลงก่อนหน้า: ควรมีแนวโน้มลง (Downtrend) ก่อนหน้าที่เจอแท่งเทียน Morning Star แนวโน้มลงนี้จะช่วยให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่เป็นไปได้ว่าจะมีแนวโน้มขึ้น (Uptrend) เกิดขึ้นต่อมา
 2. แท่งเทียนแรก: จะเป็นแท่งเทียนสีแดง (หรือสีที่บ่งบอกถึงการลดลง) และมีขนาดใหญ่ บ่งบอกถึงแรงขายที่ยังคงมีอยู่
 3. แท่งเทียนที่สอง: แท่งเทียนขนาดเล็กหรือ Doji ตรงนี้ไม่ซ้อนทับกับแท่งเทียนก่อนหน้าหรือแท่งเทียนถัดไป บ่งบอกถึงความลังเลและไม่แน่นอนในตลาด
 4. แท่งเทียนที่สาม: แท่งเทียนสีเขียว (หรือสีที่บ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้น) และมีขนาดใหญ่ ปิดราคาในระหว่างครึ่งบนของแท่งเทียนแรก บ่งบอกถึงแรงซื้อที่เริ่มมีผลกระทบ

การตีความ

เมื่อเราเห็นรูปแบบ Morning Star นี้ มันบ่งบอกถึงความท้อแท้ของแนวโน้มลง และมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเป็นขึ้น ดังนั้น สำหรับนักเทรด แท่งเทียน Morning Star นี้จะถูกมองเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าถึงเวลาที่ควรพิจารณาเข้าซื้อ

ประวัติและความสำคัญของ Morning Star

Morning Star เป็นรูปแบบกราฟแท่งเทียน (candlestick pattern) ที่มีประวัติยาวนานและเป็นที่รู้จักในหมู่นักเทรดทั่วโลก เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อที่จะพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคา

ประวัติความเป็นมา

 • ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ด้วยแท่งเทียนมีที่มาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เพื่อวิเคราะห์ราคาข้าว
 • “Morning Star” ถือเป็นรูปแบบกราฟแท่งเทียนที่ได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ตลาดหุ้นและตลาดอื่นๆ

ความสำคัญ

 1. สัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม: เมื่อเกิดรูปแบบ “Morning Star” ขึ้น มันบ่งบอกถึงความท้อแท้ของแนวโน้มราคาที่กำลังลดลง และแนวโน้มใหม่ที่จะเกิดขึ้นคือการเพิ่มขึ้น
 2. แนวทางการซื้อ: สำหรับนักเทรดหรือนักลงทุน รูปแบบนี้สามารถนำมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อหุ้น หรือสินค้าอื่นๆ
 3. การยืนยัน: การใช้งานร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ จะช่วยในการยืนยันสัญญาณที่ “Morning Star” ให้มา

Morning Star มีความสำคัญในการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคา และถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรดที่ต้องการความชัดเจนในการตัดสินใจการเทรด

ข้อดีและข้อเสีย Morning Star

Morning Star เป็นรูปแบบกราฟแท่งเทียน (candlestick pattern) ที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มราคาจากแนวโน้มลดลงมาสู่แนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียดังนี้

ข้อดีของ Morning Star

 1. ความชัดเจน: เมื่อเกิดรูปแบบ Morning Star ขึ้น มักบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มราคาด้วยความชัดเจน
 2. แนวทางการซื้อ: สำหรับนักเทรดและนักลงทุน รูปแบบนี้สามารถนำมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อ
 3. การยืนยัน: เมื่อรูปแบบ Morning Star เกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มราคาที่ลดลงมานาน ความน่าเชื่อถือของสัญญาณนี้สูง

ข้อเสียของ Morning Star

 1. สัญญาณที่ไม่ค่อยถูกต้อง: ในบางสถานการณ์ แม้ว่าจะมีรูปแบบ Morning Star เกิดขึ้น แต่ราคาก็อาจไม่กลับตัวดังที่คาดหวัง
 2. การยืนยัน: จำเป็นต้องรอให้แท่งเทียนถัดไปปิดเพื่อยืนยันรูปแบบ ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสในการเทรด
 3. ต้องใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น: เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจ เมื่อใช้รูปแบบนี้ควรร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ

Morning Star เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจ

การใช้ Morning Star วิเคราะห์ Forex

การเทรดสกุลเงิน (Forex) คือ การซื้อ-ขายสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน การเข้าใจและสามารถอ่านรูปแบบกราฟแท่งเทียน เช่น Morning Star จึงเป็นสิ่งสำคัญ

Morning Star เป็นรูปแบบกราฟแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มราคาจากแนวโน้มลดลงมาสู่แนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 3 แท่งเทียน โดยแท่งแรกเป็นแท่งลบ (สีแดงหรือดำ) แท่งที่สองเป็นแท่งที่มีราคาปิด-เปิดสั้น (Doji หรือ Spinning Top) และแท่งสุดท้ายเป็นแท่งบวก (สีเขียวหรือขาว) ซึ่งปิดสูงกว่าตรงกลางของแท่งแรก

การใช้ Morning Star ในการวิเคราะห์ Forex

 1. การยืนยันแนวโน้ม: เมื่อพบรูปแบบ Morning Star ในกราฟแท่งเทียนของสกุลเงิน สามารถมองหาโอกาสเข้าซื้อเพราะมีสัญญาณแนวโน้มกลับตัวจากลงมาขึ้น
 2. ใช้ร่วมกับ Support: เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ควรมองหา Morning Star ใกล้ระดับที่ราคามักจะหยุดลงและกลับตัว (Support)
 3. วาง Stop-Loss: เพื่อจำกัดความเสียหาย เราควรวาง Stop-Loss อยู่ใต้แท่งเทียนแรกของรูปแบบ Morning Star
 4. วาง Take-Profit: อาจจะวางในระดับ Resistance หรือใช้เป้าหมายที่ได้จากการวิเคราะห์เบื้องต้น
 5. ใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ: เช่น Moving Average, RSI หรือ MACD เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

Morning Star เป็นรูปแบบกราฟแท่งเทียนที่ให้สัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มราคา สำหรับผู้เริ่มต้น ควรฝึกฝนการระบุรูปแบบนี้ในกราฟและลองนำไปใช้สำหรับการเทรด Forex

การใช้ Morning Star ร่วมกับ MA