Spinning Top คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน การใช้งาน และการวิเคราะห์ Forex

Spinning Top คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน การใช้งาน และการวิเคราะห์ Forex
Spinning Top คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน การใช้งาน และการวิเคราะห์ Forex

Spinning Top คืออะไร

แท่งเทียนแบบ Spinning Top (สปินนิ่ง ท็อป) เป็นรูปแบบของแท่งเทียนที่พบในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนในการซื้อขายทางการเงิน แท่งเทียนแบบ Spinning Top มีลักษณะคือมีลำตัวขนาดเล็กและมีไส้บนและไส้ล่างที่ยาวๆ ซึ่งยื่นออกมาจากแท่งเทียนทั้งสองด้าน แต่คุณสมบัติสำคัญของ Spinning Top คือเนื้อเทียนที่สั้นแสดงถึงความไม่แน่นอนในตลาดเกี่ยวกับทิศทางของราคา ในขณะเดียวกันไส้เทียนที่ยาวบ่งบอกว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีการทำราคากันในระหว่างแท่งนี้

Spinning Top มักปรากฏในกราฟแท่งเทียนขณะที่ตลาดมีความลังเลหรือความไม่แน่นอนในการเคลื่อนไหวราคา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังอยู่ในระหว่างการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย สิ่งที่น่าสังเกตเมื่อพบกับ Spinning Top คือการขาขึ้นและขาลงของราคาในแท่งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เป็นรูปแบบที่บ่งบอกถึงความลังเลขอยู่ในตลาดและไม่ส่งสัญญาณชัดเจนว่าราคาจะเคลื่อนไปทิศทางใด ดังนั้น Spinning Top จึงเป็นสัญญาณที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความลังเลขอยู่ในตลาดแต่ต้องรู้จักนำมาใช้ร่วมกับข้อมูลและเทคนิคอื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจการซื้อขายที่ถูกต้องในตลาดการเงินของคุณได้ดีขึ้น.

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Spinning Top

แท่งเทียนแบบ Spinning Top เป็นหนึ่งในรูปแบบแท่งเทียนที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนในการซื้อขายทางการเงิน เราจะอธิบายและขยายความเข้าใจเกี่ยวกับ Spinning Top อย่างละเอียดดังนี้:

 1. ลักษณะของแท่งเทียน Spinning Top: Spinning Top มักมีลักษณะเป็นแท่งเทียนขนาดเล็กเมื่อเทียนเทียบกับรูปแบบอื่น ๆ ที่มีในการวิเคราะห์แท่งเทียน. แท่งเทียน Spinning Top มีลำตัวที่สั้น โดยมักมีความสูงระหว่างราคาเปิดและราคาปิดที่น้อยมาก.
 2. ไส้บนและไส้ล่างที่ยาว: ข้อแตกต่างสำคัญของ Spinning Top คือมีไส้บนและไส้ล่างที่ยาวยื่นออกมาจากแท่งเทียนทั้งด้านบนและด้านล่าง ไส้เหล่านี้แทนการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระหว่างแท่ง Spinning Top และบ่งบอกถึงความลังเลหรือความไม่แน่นอนในตลาด.
 3. ราคาเปิดและราคาปิดใกล้กัน: ใน Spinning Top, ราคาเปิดและราคาปิดของแท่งเทียนมักจะอยู่ใกล้กันมาก หรืออาจจะเป็นไปได้ที่จะมีความแตกต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดน้อยมาก.
 4. เนื้อเทียนที่สั้น: ราคาเปิดและราคาปิดที่ไม่ต่างกันมากแสดงให้เห็นว่าตลาดไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงเวลาที่แท่ง Spinning Top ดูคล้ายกับการซื้อขายที่เล็กน้อยหรือความแน่นอนในการเคลื่อนไหวราคาขณะนั้น.
 5. ไส้เทียนที่ยาว: ไส้เทียนที่ยาวยื่นออกมาจากแท่งเทียนทั้งด้านบนและด้านล่างบ่งบอกว่าผู้ซื้อและผู้ขายมีการทำราคากันในระหว่างแท่ง Spinning Top นี้ คือ มีการซื้อขายขึ้นและขาลงระหว่างแท่งนี้ และความลังเลนี้ทำให้ราคาเปิดและราคาปิดใกล้กัน.
 6. ความลังเลและความไม่แน่นอนในตลาด: Spinning Top บ่งบอกถึงความลังเลหรือความไม่แน่นอนในตลาดในขณะนั้น แท่งเทียนนี้ไม่ส่งสัญญาณชัดเจนว่าราคาจะเคลื่อนไปทิศทางใด ซึ่งอาจช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงสถานการณ์และความลังเลในตลาด แต่การตัดสินใจการซื้อขายในกรณีนี้ควรรอรับข้อมูลเพิ่มเติมและนำมาใช้ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์และการตัดสินใจการลงทุนในตลาดการเงินอย่างเหมาะสม.

Spinning Top มีสองแบบหลัก ๆ ที่คุณสามารถพบในการวิเคราะห์แท่งเทียนของตลาดการเงิน แบบของ Spinning Top จะต่างกันตามตำแหน่งของราคาเปิดและราคาปิด ดังนี้:

 1. Bullish Spinning Top : กรณีนี้, ราคาเปิดอยู่ใกล้กับราคาต่ำสุดของแท่งเทียนและราคาปิดอยู่ใกล้กับราคาสูงสุดของแท่งเทียน สีของ Spinning Top สามารถเป็นแดงหรือเขียว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแดง สัญญาณของ Bullish Spinning Top คืออนาคตราคาอาจมีแนวโน้มขาขึ้นหลังจากการชะลอนี้ นักลงทุนกระทิงกำลังสูญเสียความควบคุมในการกำหนดราคาและตลาดอาจเติบโตขึ้น.
 2. Bearish Spinning Top : กรณีนี้ราคาเปิดอยู่ใกล้กับราคาสูงสุดของแท่งเทียนและราคาปิดอยู่ใกล้กับราคาต่ำสุดของแท่งเทียน สีของ Spinning Top สามารถเป็นแดงหรือเขียว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเขียว สัญญาณของ Bearish Spinning Top คืออนาคตราคาอาจมีแนวโน้มขาลงหลังจากการชะลอนี้ นักลงทุนหมีกำลังสูญเสียความควบคุมในการกำหนดราคาและตลาดอาจหดตัวลง.

การวิเคราะห์แท่งเทียน Spinning Top ในตลาด Forex

การใช้งานแท่งเทียนแบบ Spinning Top เพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจการซื้อขายในตลาดการเงินสามารถทำได้โดยดูข้อมูลและสัญญาณที่แท่งเทียนนี้ได้ให้มา ดังนี้:

 1. ระบุแนวโน้มราคาหลัก: ก่อนที่คุณจะดู Spinning Top, ควรระบุแนวโน้มราคาหลักของตลาด มันจะช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์ที่อยู่ในตลาด แนวโน้มราคาที่มาก่อนนั้นอาจเป็นขาขึ้นหรือขาลง.
 2. สังเกต Spinning Top: เมื่อคุณพบแท่งเทียน Spinning Top ในกราฟ, ให้สังเกตคุณสมบัติต่อไปนี้:
  • ขนาดเทียนเล็ก: Spinning Top มักมีลำตัวที่สั้นเมื่อเทียนเทียบกับแท่งเทียนในรูปแบบอื่น ๆ.
  • ไส้บนและไส้ล่างที่ยาว: แท่ง Spinning Top จะมีไส้บนและไส้ล่างที่ยาวยื่นออกมาจากแท่งเทียนทั้งด้านบนและด้านล่าง.
  • ราคาเปิดและปิดใกล้กัน: ราคาเปิดและราคาปิดของแท่งเทียน Spinning Top จะอยู่ใกล้กันมาก หรืออาจจะเป็นไปได้ที่จะมีความแตกต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดน้อยมาก.
 3. ตรวจสอบรูปแบบราคาอื่น ๆ: การวิเคราะห์ Spinning Top ควรจะรวมข้อมูลและสัญญาณจากแท่งเทียนอื่น ๆ ที่มีอยู่บนกราฟ อย่างเช่น รูปแบบของแท่งเทียนที่ก่อนหน้าและรูปแบบของแท่งเทียนที่ตามหลัง และเครื่องมือการวิเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อสรุปสถานการณ์ที่มีการซื้อขายและเทรนด์ราคาที่ชัดเจนขึ้น.
 4. ตัดสินใจการซื้อขาย: หลังจากที่คุณได้สังเกตแท่งเทียน Spinning Top และราคารอบๆ นั้น, คุณจะต้องตัดสินใจการซื้อขาย สิ่งที่ควรพิจารณาได้รวมถึงอำนาจการซื้อขายที่คุณมี, ระดับความเสี่ยงที่คุณพร้อมรับ, และเป้าหมายการซื้อขายของคุณ.
 5. การจัดการความเสี่ยง: ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจที่จะซื้อหรือขาย, ควรมีแผนการจัดการความเสี่ยงในทุกการเข้าทำการซื้อขาย ใช้การสั่งการเปิดสัญญาณหรือการสั่งการเปิดสัญญาณหยุดเสียบังคับเพื่อระบุระดับการกำกับความเสี่ยงของคุณ.

แท่งเทียนแบบ Spinning Top เกิดได้ยังไงบ้าง

แท่งเทียนแบบ Spinning Top ถูกพิจารณาว่าเกิดขึ้นเมื่อมีความไม่แน่นอนหรือความลังเลในตลาด สำหรับการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน การเรียนรู้ว่า Spinning Top เกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นสิ่งสำคัญ เราสามารถอธิบายพฤติกรรมของนักเทรดที่กำหนดรูปแบบของแท่งเทียน Spinning Top ได้ดังนี้:

 1. การแข่งขันระหว่างกระทิงและหมี: ในตลาดการเงิน, นักเทรดแบ่งเป็นสองกลุ่มหลัก คือ กลุ่มกระทิงและกลุ่มหมี (bulls and bears). กลุ่มกระทิงมักเชื่อว่าราคาจะขึ้นและพยายามผลักให้ราคาสูงขึ้น ในทางกลับกัน, กลุ่มหมีเชื่อว่าราคาจะลงและพยายามดึงให้ราคาต่ำลง.
 2. ผลักและดึงราคา: กลุ่มกระทิงมักส่งราคาสูงกว่าราคาเปิดในช่วงเวลาก่อนหน้า, ซึ่งอาจมีการดึงราคาลงมาในเวลาเดียวกันโดยกลุ่มหมี. ในทางกลับกัน, กลุ่มหมีมักส่งราคาต่ำกว่าราคาเปิด. สิ่งนี้สร้างความลังเลและความไม่แน่นอนในตลาด.
 3. Spinning Top เป็นผลลัพธ์: ราคาที่มาจากกลุ่มกระทิงและกลุ่มหมีอาจแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ไม่มากพอที่จะทำให้ราคาเปิดและราคาปิดของแท่งเทียนต่างกันมาก ทำให้แท่งเทียนที่เกิดขึ้นแทรกสับอยู่ระหว่างการผลักและการดึง ผลลัพธ์ที่ได้คือแท่งเทียน Spinning Top.
 4. ราคาเปิดและราคาปิดใกล้กัน: การแข่งขันระหว่างกลุ่มกระทิงและกลุ่มหมีอาจทำให้ราคาเปิดและราคาปิดของแท่งเทียนอยู่ใกล้กันมาก หรืออาจจะเป็นไปได้ที่ราคาเปิดและราคาปิดมีความแตกต่างระหว่างกันเล็กน้อย.

เทรดแท่งเทียนแบบ Spinning Top ได้ยังไง

เทรดแท่งเทียนแบบ Spinning Top ในตลาดการเงินหรือตลาด Forex สามารถทำได้โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคและตัวชี้วัดเพื่อตัดสินใจการซื้อขาย ตัวชี้วัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ของตลาดและสัญญาณการซื้อขายที่มีความน่าเชื่อถือ:

 1. Moving Average Convergence-Divergence (MACD): MACD เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์และการแกว่งตัวของราคาในตลาด Forex มันประกอบด้วยสองเส้น MACD และ Signal Line. สัญญาณการซื้อขายใน Spinning Top อาจเกิดขึ้นเมื่อ MACD ตัดสาย Signal Line หรือเมื่อค่า MACD เปลี่ยนเป็นบวกจากลบหรือกลับกัน.
 2. Relative Strength Index (RSI): RSI เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดความแข็งแรงของราคาและความเร็วในการเคลื่อนไหวของราคา การใช้ RSI ร่วมกับ Spinning Top อาจช่วยให้คุณรับรู้สถานการณ์การซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปในตลาด.
 3. Stochastic Oscillator: Stochastic Oscillator เป็นตัวชี้วัดที่วัดความสัมพันธ์ระหว่างราคาปิดปัจจุบันกับราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด สัญญาณการซื้อขายสามารถเกิดขึ้นเมื่อเส้น %K ตัดเส้น %D และค่า %K หรือ %D อยู่ในเขตการกำหนดเป็นพิเศษ เช่น 80/20.
 4. การวิเคราะห์ราคาและเทรนด์ทั่วไป: ร่วมกับการใช้ตัวชี้วัดเทคนิค, คุณควรตรวจสอบกราฟราคาในระยะเวลาที่หลากหลาย เพื่อรับรู้ถึงแนวโน้มราคาทั่วไป ควรสังเกตส่วนสำคัญของ Spinning Top อย่างไร ราคาเปิดและปิด ราคาสูงสุดและต่ำสุด และประสิทธิภาพของตัวชี้วัดทางเทคนิคที่คุณใช้.
 5. จัดการความเสี่ยง: แม้ว่าคุณจะมีสัญญาณการซื้อขายที่มีความน่าเชื่อถือ, คุณควรตัดสินใจเรื่องการจัดการความเสี่ยง ใช้การสั่งการเปิดสัญญาณหรือการสั่งการเปิดสัญญาณหยุดเสียบังคับเพื่อระบุระดับการกำกับความเสี่ยงของคุณ.