Tweezer Bottoms คืออะไร การวิเคราะห์จุดกลับตัว ทิศทางราคา Forex

Tweezer Bottoms คืออะไร การวิเคราะห์จุดกลับตัว Tweezer Bottoms ทิศทางราคา Forex
Tweezer Bottoms คืออะไร การวิเคราะห์จุดกลับตัว Tweezer Bottoms ทิศทางราคา Forex

Tweezer Bottoms คืออะไร

รูปแบบของ Tweezer Bottoms เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์และการเทรดในตลาดการเงิน มันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าตลาดอาจกำลังพร้อมที่จะกลับราคาขึ้นหลังจากช่วงขาลง. Tweezer Bottom ประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่งที่ต่อเนื่องกัน

 1. แท่งเทียนแรก (Bearish Candlestick): แท่งเทียนแรกคือแท่งเทียนสีแดง (bearish) และมักมีความยาวที่สูงสุดของต่ำสุดราคาในช่วงเวลานั้น แท่งเทียนแรกนี้แสดงการกลับราคาขึ้นเริ่มต้น.
 2. แท่งเทียนที่สอง (Bullish Candlestick): แท่งเทียนที่สองคือแท่งเทียนสีเขียว (bullish) และมีราคาเปิดที่เท่ากับราคาปิดของแท่งเทียนแรก แท่งเทียนที่สองนี้แสดงการเพิ่มขึ้นของราคาและสัญญาณการเทรด.

Tweezer Bottom บ่งบอกว่าตัวซื้อกำลังควบคุมตลาดและราคาอาจจะกำลังพร้อมที่จะเพิ่มขึ้น นักเทรดสามารถใช้สัญญาณนี้เพื่อตัดสินใจในการเข้าทำการซื้อขาย แต่ควรระมัดระวังและพิจารณาข้อควรระวังต่าง ๆ เช่น การยืนยันสัญญาณ ความต้องการตลาด การจัดการความเสี่ยง สภาวะตลาด การเช็คข่าว และการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด เพื่อทำการเทรดอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และการเทรดในตลาดการเงินที่เสี่ยงสูงนี้

รูปแบบบกราฟแท่งเทียน Tweezer Bottoms

รูปแบบแท่งเทียน Tweezer Bottoms มีสองแท่งเทียนที่แสดงการกลับราคาขึ้นหลังจากช่วงขาลง แต่แท่งเทียนสองแท่งนี้มีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้:

1.แท่งเทียนแรก (Bearish Candlestick):แท่งเทียนแรกในรูปแบบแท่งเทียน Tweezer Bottoms เป็นแท่งเทียนสีแดง (bearish) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตามนี้

  • สีแดง (Bearish): แท่งเทียนแรกมีสีแดงซึ่งแสดงถึงการลดลงของราคาในระหว่างช่วงเวลานั้น สีแดงแท้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นสีแดงขนาดใหญ่ที่สุดในแนวโน้ม.
  • ความยาว:แท่งเทียนแรกควรมีความยาวที่สูงสุดของต่ำสุดราคาในช่วงเวลานั้น หรือก็คือตำแหน่งต่ำสุดของราคาในแท่งเทียนแรกจะเป็นตำแหน่งที่ต่ำสุดในช่วงเวลานั้นเอง ซึ่งแสดงถึงแรงขายที่เริ่มเข้มขึ้น.
  • ตำแหน่งในแนวโน้ม: แท่งเทียนแรกจะอยู่ในส่วนล่างของแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น หรือแนวโน้มขาลง นี่หมายความว่าราคาเคลื่อนลงตามแนวโน้มนั้น.

แท่งเทียนแรกเป็นส่วนหนึ่งของ Tweezer Bottoms และเป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกถึงการลดลงของราคาในช่วงเวลานั้น และเตรียมพร้อมสำหรับแท่งเทียนที่สองที่จะแสดงถึงการกลับราคาขึ้นหลังจากนี้ในรูปแบบ Tweezer Bottoms

2.แท่งเทียนที่สอง (Bullish Candlestick):แท่งเทียนที่สองในรูปแบบแท่งเทียน Tweezer Bottoms เป็นแท่งเทียนสีเขียว (bullish) และมีลักษณะเฉพาะตามนี้:

  • สีเขียว (Bullish): แท่งเทียนที่สองมีสีเขียวซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของราคาในระหว่างช่วงเวลานั้น สีเขียวแท้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นสีเขียวขนาดใหญ่ที่สุดในแนวโน้ม.
  • ราคาเปิดและราคาปิด:ราคาเปิดของแท่งเทียนที่สองจะต้องอยู่ในระดับเท่ากับราคาปิดของแท่งเทียนแรก หรือก็คือแท่งเทียนที่สองจะเริ่มต้นในระดับราคาที่เทียนแรกปิดไปและราคาปิดของแท่งเทียนที่สองจะสูงกว่าราคาเปิด แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของราคา.
  • ความยาว:แท่งเทียนที่สองควรมีความยาวที่สูงเพื่อแสดงความแข็งแกร่งของการเพิ่มขึ้นนี้ มักจะมีตามเรียงขึ้นหรือสูงกว่าแท่งเทียนแรก.
  • ตำแหน่งในแนวโน้ม: แท่งเทียนที่สองจะอยู่ในส่วนบนของแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น หรือแนวโน้มขาขึ้น นี่หมายความว่าราคาเคลื่อนขึ้นตามแนวโน้มนั้น.

แท่งเทียนที่สองเป็นส่วนสำคัญของ Tweezer Bottoms และเป็นสัญญาณที่ช่วยยืนยันการกลับราคาขึ้นหรือการเริ่มต้นของการเพิ่มขึ้นในแนวโน้มนั้น การแสดงความแข็งแกร่งของการเพิ่มขึ้นในแท่งเทียนที่สองจะช่วยให้นักลงทุนทำการตัดสินใจในการซื้อขาย และพยายามทำนายว่าตลาดอาจจะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นในอนาคต โดยถือแท่งเทียนที่สองเป็นส่วนสำคัญในการยืนยัน Tweezer Bottoms ทั้งหมดอีกความสำคัญของ Tweezer Bottoms คือตำแหน่งที่แท่งเทียนทั้งสองอยู่ในแนวโน้มราคาแท่งเทียนแรกอยู่ในส่วนล่างของแนวโน้มขาลง แสดงถึงแรงขายที่เริ่มเข้มขึ้นในช่วงขาลง แท่งเทียนที่สองอยู่ในส่วนบนของแนวโน้ม แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของราคาที่เกิดขึ้นหลังจากการตกต่ำ.

การวิเคราะห์จุดกลับตัว Tweezer Bottoms

การวิเคราะห์จุดกลับตัว Tweezer Bottoms ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา (Forex) เป็นการใช้รูปแบบแท่งเทียน Tweezer Bottoms เพื่อระบุสัญญาณการกลับราคาขึ้นหลังจากช่วงขาลง ซึ่งอาจช่วยในการตัดสินใจซื้อขายในทิศทางราคาที่ถูกต้อง ดังนี้คือขั้นตอนการวิเคราะห์ Tweezer Bottoms ในทิศทางราคา Forex:

 1. ระบุ Tweezer Bottoms: เริ่มต้นด้วยการระบุรูปแบบแท่งเทียน Tweezer Bottoms ในกราฟแท่งเทียนของคู่สกุลเงินที่คุณกำลังวิเคราะห์ โดยต้องมีแท่งเทียนสองแท่งที่แสดงให้เห็นการกลับราคาขึ้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่งเทียนทั้งสองมีความแตกต่างกันเรื่องสี และตำแหน่งในแนวโน้ม (แท่งเทียนแรกต้องอยู่ในส่วนล่างของแนวโน้มขาลง และแท่งเทียนที่สองต้องอยู่ในส่วนบนของแนวโน้ม).
 2. การยืนยัน: หลังจากระบุ Tweezer Bottoms แล้ว ควรดูการยืนยันจากตัวบ่งชี้เสริมและการวิเคราะห์เพิ่มเติม ตัวบ่งชี้เสริมเช่น RSI (Relative Strength Index) หรือ MACD (Moving Average Convergence Divergence) อาจช่วยในการยืนยันสัญญาณ Tweezer Bottoms.
 3. การตรวจสอบเทรนด์: หลังจากการระบุ Tweezer Bottoms ควรตรวจสอบเทรนด์ทั่วไปของคู่สกุลเงินนั้น ถ้า Tweezer Bottoms เกิดขึ้นหลังจากการตกต่ำของราคาในระยะเวลาที่ยาว อาจเป็นสัญญาณที่มีความมั่นคงมากกว่า.
 4. การวางแผนเข้าทำการซื้อขาย: หากคุณมั่นใจในการสัญญาณ Tweezer Bottoms และมีการยืนยันในการวิเคราะห์ของคุณ คุณสามารถวางแผนเข้าทำการซื้อขายได้ คุณสามารถตั้งหรือกำหนดระดับการสั่งซื้อ (Buy) และระดับการหยุดขาย (Stop Loss) เพื่อจำกัดความเสี่ยง.
 5. การจัดการความเสี่ยง: ตลาด Forex เป็นตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ดังนั้นควรใช้การจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยการใช้การหยุดขายและการจัดการขนาดการซื้อขายให้เหมาะสมกับบัญชีของคุณ.

Tweezer Bottom บอกสัญญาณเทรดอย่างไร

Tweezer Bottom เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มีสามุภาพเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และระบุสัญญาณการเทรดในตลาดการเงิน สัญญาณ Tweezer Bottom บอกให้นักเทรดทราบว่าตลาดอาจกำลังพร้อมที่จะกลับราคาขึ้นหลังจากช่วงขาลง ดังนั้นนักเทรดสามารถใช้สัญญาณนี้เพื่อตัดสินใจในการเข้าทำการซื้อขายได้ ดังนี้คือวิธีการ Tweezer Bottom บอกสัญญาณการเทรด:

 1. รูปแบบแท่งเทียน: Tweezer Bottom ประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่งที่ต่อเนื่องกัน:
  • แท่งเทียนแรก (Bearish Candlestick): แท่งเทียนแรกคือแท่งเทียนสีแดง (bearish) และมักมีความยาวที่สูงสุดของต่ำสุดราคาในช่วงเวลานั้น แท่งเทียนแรกนี้แสดงการกลับราคาขึ้นเริ่มต้น.
  • แท่งเทียนที่สอง (Bullish Candlestick): แท่งเทียนที่สองคือแท่งเทียนสีเขียว (bullish) และมีราคาเปิดที่เท่ากับราคาปิดของแท่งเทียนแรก แท่งเทียนที่สองนี้แสดงการเพิ่มขึ้นของราคาและสัญญาณการเทรด.
 2. ตำแหน่งของแท่งเทียน: แท่งเทียนแรกต้องอยู่ในส่วนล่างของแนวโน้มหรือขาลง และแท่งเทียนที่สองต้องอยู่ในส่วนบนของแนวโน้ม หรือขาขึ้น นี่แสดงถึงการกลับราคาขึ้นหลังจากช่วงขาลง.
 3. ยืนยันเพิ่มเติม: การใช้ Tweezer Bottom ในการตัดสินใจการเทรดควรรอจนกว่าแท่งเทียนที่สองจะปิดและหลังจากนั้นควรพิจารณาการยืนยันเพิ่มเติม เช่น การใช้ตัวบ่งชี้เทคนิคอื่น ๆ หรือการพิจารณาสัญญาณจากตลาดทางเศรษฐกิจ.
 4. การจัดการความเสี่ยง: หลังจากเริ่มการเทรด ควรใช้การจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยการตั้งระดับการหยุดขาย (Stop Loss) เพื่อรักษาความสูญเสียให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับ.
 5. การวางแผนการกำไร: คุณควรกำหนดระดับการกำไรที่เหมาะสมเพื่อรับผลกำไรเมื่อตลาดเข้าสู่ขาขึ้น การใช้การวางแผนการกำไร (Take Profit) ช่วยในการบริหารการเทรดอย่างมีวิจัย.

ข้อควรระวังของ Tweezer Bottom

Tweezer Bottom เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์และการเทรดในตลาดการเงิน อย่างไรก็ตาม นี่คือข้อควรระวังที่ควรพิจารณาเมื่อใช้ Tweezer Bottom ในการตัดสินใจการเทรด

 1. การยืนยัน: Tweezer Bottom ในแต่ละครั้งอาจไม่มีการยืนยันที่แน่นอนในการวิเคราะห์ราคา ควรใช้ตัวบ่งชี้เทคนิคเพิ่มเติมหรือการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อประกันสัญญาณการเทรด. เช่น การใช้ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้เช่น RSI, MACD, หรือการตรวจสอบการเกิดแบบแท่งเทียนอื่น ๆ เพื่อยืนยันการกลับราคา.
 2. ความต้องการตลาด: การใช้ Tweezer Bottom ควรพิจารณาความสำคัญของสัญญาณที่เกิดขึ้นในบริเวณที่มีความสำคัญและในระบบเทรดของคุณ อย่าสามารถซื้อขายเพียงแค่เห็น Tweezer Bottom โดยไม่พิจารณาสภาวะตลาดรอบๆ และเป้าหมายการเทรดของคุณ.
 3. การจัดการความเสี่ยง: ตลาดการเงินเสี่ยงสูง ควรใช้การจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยการตั้งระดับการหยุดขาย (Stop Loss) เพื่อรักษาความสูญเสียในขอบเขตที่ยอมรับ. Tweezer Bottom อาจให้สัญญาณที่ดี แต่ไม่มีการรับรองว่าราคาจะไม่เคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่คาดคิด.
 4. สภาวะตลาด: พิจารณาสภาวะตลาดรอบๆ Tweezer Bottom โดยการตรวจสอบกราฟระยะยาวเพื่อให้เห็นภาพรวมของการเคลื่อนไหวของราคา นี่จะช่วยให้คุณปรับแผนการเทรดของคุณให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด.
 5. การเช็คข่าว: อย่าละเมิดการตรวจสอบข้อมูลเศรษฐกิจและข่าวสารที่อาจมีผลต่อตลาด แม้ Tweezer Bottom อาจให้สัญญาณที่ดี แต่ข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจมีผลต่อราคาด้วย.
 6. การยืนยัน: Tweezer Bottom ในแต่ละครั้งอาจไม่มีการยืนยันที่แน่นอนในการวิเคราะห์ราคา ควรใช้ตัวบ่งชี้เทคนิคเพิ่มเติมหรือการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อประกันสัญญาณการเทรด. เช่น การใช้ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้เช่น RSI, MACD, หรือการตรวจสอบการเกิดแบบแท่งเทียนอื่น ๆ เพื่อยืนยันการกลับราคา.
 7. ความต้องการตลาด: การใช้ Tweezer Bottom ควรพิจารณาความสำคัญของสัญญาณที่เกิดขึ้นในบริเวณที่มีความสำคัญและในระบบเทรดของคุณ อย่าสามารถซื้อขายเพียงแค่เห็น Tweezer Bottom โดยไม่พิจารณาสภาวะตลาดรอบๆ และเป้าหมายการเทรดของคุณ.