Three Line Strike คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน ที่สำคัญ การวิเคราะห์ Forex

Three Line Strike คืออะไร

“Three Line Strike” เป็นรูปแบบของเทียนญี่ปุ่น (candlestick pattern) ที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มในตลาด โดยแท่งเทียนรูปแบบ Three Line Strike ประกอบด้วย 4 เทียนสำคัญ และมักถูกมองเห็นเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้ม

Three Line Strike คืออะไร
Three Line Strike คืออะไร

รูปแบบแท่งเทียน Three Line Strike

การใช้รูปแบบเทียนญี่ปุ่น (candlestick patterns) ในการวิเคราะห์ตลาดเป็นวิธีที่นิยมมาก ๆ ในกลุ่มนักเทรดทั่วโลก เนื่องจากมันสามารถสะท้อนถึงกระแสความคิดเห็นของผู้ซื้อขายในตลาด และ “Three Line Strike” คือหนึ่งในรูปแบบที่น่าสนใจ รูปแบบ Three Line Srike ประกอบด้วย 4 แท่งเทียน ดังนี้

 1. สามเทียนแรก
  • สามเทียนนี้เป็นการแสดงถึงแนวโน้มหลักที่กำลังเกิดขึ้นในตลาด
  • ถ้าตลาดกำลังมีแนวโน้มขาขึ้น: สามเทียนนี้จะเป็นสีเขียว (หรือสีขาว ตามการตั้งค่า) แสดงว่าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด
  • ถ้าตลาดกำลังมีแนวโน้มขาลง: สามเทียนนี้จะเป็นสีแดง (หรือสีดำ ตามการตั้งค่า) แสดงว่าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด
 2. เทียนที่สี่
  • เทียนนี้คือความแปลกประหลาด! และเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในรูปแบบนี้
  • เมื่อสามเทียนแรกกำลังขยับตามแนวโน้ม, เทียนที่สี่จะทำในทิศทางตรงข้าม
  • ถ้าสามเทียนแรกเป็นเทียนขาขึ้น, เทียนที่สี่จะเปิดที่ราคาสูงแล้วปิดต่ำมากจนครอบคลุมทั้งสามเทียนแรก
  • ถ้าสามเทียนแรกเป็นเทียนขาลง, เทียนที่สี่จะเปิดที่ราคาต่ำแล้วปิดสูงมากจนครอบคลุมทั้งสามเทียนแรก

รูปแบบ “Three Line Strike” มีทั้งแบบ Bullish และ Bearish

 1. Bullish Three Line Strike
  • สามเทียนแรก: เป็นเทียนสีแดงหรือสีดำ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสีเทียนในแผนภูมิของคุณ) ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มขาลง.
  • เทียนที่สี่: เป็นเทียนสีเขียวหรือสีขาว ที่มีราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิดของเทียนสุดท้ายในสามเทียนแรก และมีราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดของเทียนแรกในสามเทียนแรก ทำให้เกิดการครอบคลุมทั้งสามเทียนแรกไปด้วย
  • การปรากฏของ Bullish Three Line Strike ถือว่าเป็นสัญญาณแนะนำว่าแนวโน้มขาลงกำลังจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น
 2. Bearish Three Line Strike
  • สามเทียนแรก: เป็นเทียนสีเขียวหรือสีขาว ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น.
  • เทียนที่สี่: เป็นเทียนสีแดงหรือสีดำ ที่มีราคาเปิดสูงกว่าราคาปิดของเทียนสุดท้ายในสามเทียนแรก และมีราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดของเทียนแรกในสามเทียนแรก ทำให้เกิดการครอบคลุมทั้งสามเทียนแรกไปด้วย
  • การปรากฏของ Bearish Three Line Strike ถือว่าเป็นสัญญาณแนะนำว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง

เมื่อพูดถึง “Three Line Strike” สิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เกิดขึ้นในเทียนที่สี่ ซึ่งทำให้รูปแบบนี้เป็นสัญญาณเกี่ยวกับการกลับตัวของแนวโน้ม.

วิธีการอ่านสัญญาณ Three Line Strike

การวิเคราะห์รูปแบบเทียนญี่ปุ่น “Three Line Strike” มีขั้นตอนดังนี้:

 1. ระบุแนวโน้มปัจจุบัน:
  • ก่อนที่จะสามารถระบุรูปแบบ “Three Line Strike”, คุณต้องระบุแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในตลาด แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง.
 2. การปรากฎของสามเทียนแรก:
  • หากมีแนวโน้มขาขึ้น, สามเทียนแรกจะเป็นสีเขียว (หรือสีขาว ตามการตั้งค่า) แสดงว่าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดสำหรับแต่ละเทียน
  • หากมีแนวโน้มขาลง, สามเทียนแรกจะเป็นสีแดง (หรือสีดำ ตามการตั้งค่า) แสดงว่าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดสำหรับแต่ละเทียน
 3. การปรากฎของเทียนที่สี่:
  • เทียนที่สี่จะเปิดในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของสามเทียนแรก
  • แต่เทียนที่สี่จะปิดที่ตำแหน่งที่ครอบคลุมทั้งสามเทียนแรก, ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของแรงขับเคลื่อนในตลาด
 4. การตีความ:
  • การปรากฎของรูปแบบ “Three Line Strike” บ่งบอกถึงความน่าจะเป็นที่แนวโน้มปัจจุบันจะกลับเป็นแนวโน้มตรงข้าม
  • ถ้าสามเทียนแรกแสดงแนวโน้มขาขึ้น, และเทียนที่สี่เป็นเทียนขาลงที่ครอบคลุมสามเทียนแรก, นี่คือสัญญาณที่แนะนำว่ามีโอกาสที่ตลาดจะเริ่มแนวโน้มขาลง
  • แต่ถ้าสามเทียนแรกแสดงแนวโน้มขาลง, และเทียนที่สี่เป็นเทียนขาขึ้นที่ครอบคลุมสามเทียนแรก, นี่คือสัญญาณที่แนะนำว่าตลาดอาจจะเริ่มมีแนวโน้มขาขึ้น
 5. การตัดสินใจ:
  • หากคุณเห็นรูปแบบ “Three Line Strike” ปรากฎขึ้น, คุณควรพิจารณาการตัดสินใจตามแนวโน้มที่รูปแบบนี้แนะนำ
  • แต่ควรระวังและใช้วิธีการเช็คยืนยัน, เช่น ใช้ตัวชี้วัดเทคนิคอื่น ๆ, เพื่อช่วยยืนยันสัญญาณ

สิ่งสำคัญคือการใช้การวิเคราะห์เทียนญี่ปุ่นร่วมกับวิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ การวิเคราะห์เพียงด้านเดียวอาจไม่เพียงพอในการตัดสินใจการเทรด. การใช้วิธีการยืนยันเพิ่มเติมจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ.

ประวัติความเป็นมา Three Line Strike

รูปแบบเทียนญี่ปุ่น “Three Line Strike” เป็นหนึ่งในรูปแบบที่ถูกพัฒนามาจากศาสตร์การวิเคราะห์เทียนญี่ปุ่น (Japanese Candlestick Analysis) ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 400 ปีในประเทศญี่ปุ่น

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีการซื้อขายข้าวบนตลาดข้าวที่ Osaka โดยผู้ค้าข้าวที่ชื่อ Munehisa Homma ได้เริ่มนำวิธีการวิเคราะห์เทียนมาใช้เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคาข้าว จากนั้น, ศาสตร์การวิเคราะห์เทียนญี่ปุ่นนี้ได้รับการส่งต่อและพัฒนามาในรูปแบบต่างๆ จนถึงวันนี้

“Three Line Strike” เป็นหนึ่งในรูปแบบที่แสดงถึงความแปรปรวนในตลาด และเป็นสัญญาณแนะนำถึงการกลับเป็นแนวโน้มตรงข้ามจากแนวโน้มที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือแนวโน้มขาลง

การวิเคราะห์เทียนญี่ปุ่น, รวมถึงรูปแบบ “Three Line Strike”, ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวงการนักลงทุนและนักเทรดทั่วโลก หลังจากที่ Steve Nison, ผู้เป็นนักวิเคราะห์เทียนญี่ปุ่นชื่อดัง, นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เทียนญี่ปุ่นในตลาดหุ้นและตลาดการเงินของสหรัฐฯในปลายศตวรรษที่ 20.

การใช้งาน Three Line Strike

การใช้รูปแบบ “Three Line Strike” ในการวิเคราะห์ตลาด Forex สามารถช่วยให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นมากขึ้นในการตัดสินใจเทรด ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่จะเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ควรจำไว้ว่าไม่มีรูปแบบเทียนใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพ 100% ดังนั้นควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ และวิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ

การใช้ “Three Line Strike” ใน Forex:

 1. Bullish Three Line Strike:
  • เมื่อเราเห็นรูปแบบนี้ปรากฏขึ้นในแนวโน้มขาลง, นี่คือสัญญาณที่แนะนำว่าเราควรจะเริ่มต้นการซื้อ (Buy) เนื่องจากมีโอกาสที่แนวโน้มจะกลับเป็นขาขึ้น
  • จุด Stop-Loss สามารถวางได้ด้านล่างของเทียนที่สี่
 2. Bearish Three Line Strike:
  • เมื่อเราเห็นรูปแบบนี้ปรากฏขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น, นี่คือสัญญาณที่แนะนำว่าเราควรจะเริ่มต้นการขาย (Sell) เนื่องจากมีโอกาสที่แนวโน้มจะกลับเป็นขาลง
  • จุด Stop-Loss สามารถวางได้ด้านบนของเทียนที่สี่

ข้อควรระวัง:

 • ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ในการวิเคราะห์เทียนญี่ปุ่น
 • การใช้รูปแบบเทียนญี่ปุ่นต้องร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น Moving Averages, RSI, MACD หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
 • ต้องมีการวางแผนการเทรดที่ชัดเจน และตั้งจุด Stop-Loss เพื่อจำกัดความเสียหาย

การใช้ “Three Line Strike” ในการวิเคราะห์ Forex เป็นเพียงเครื่องมือเดียวในการตัดสินใจการเทรด ดังนั้นควรร่วมมือกับเครื่องมือการวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยง.

การใช้ Three Line Strike ร่วมกับ MA

“Three Line Strike” และ “Moving Average (MA)” เป็นเครื่องมือที่นิยมในการวิเคราะห์ทางเทคนิค การรวมการใช้งานทั้งสองเครื่องมือนี้สามารถช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของตลาดได้ดีขึ้น และเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรด ดังนี้:

 1. Bullish Three Line Strike และ MA:
  • หาก “Bullish Three Line Strike” ปรากฏขึ้นในขณะที่ราคาอยู่ด้านล่างของ MA, นี่สามารถถือเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง
  • ถ้าหลังจากรูปแบบ “Bullish Three Line Strike” ปรากฏขึ้นแล้วราคาข้าม MA ไปด้านบน, นี่ยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นจริง
 2. Bearish Three Line Strike และ MA:
  • หาก “Bearish Three Line Strike” ปรากฏขึ้นในขณะที่ราคาอยู่ด้านบนของ MA, นี่สามารถถือเป็นสัญญาณขายที่แข็งแกร่ง
  • ถ้าหลังจากรูปแบบ “Bearish Three Line Strike” ปรากฏขึ้นแล้วราคาข้าม MA ไปด้านล่าง, นี่ยืนยันว่าแนวโน้มขาลงจริง

วิธีการใช้งาน:

 • กำหนด MA ที่ต้องการใช้, สามารถเป็น MA ระยะสั้น (เช่น 20 วัน) หรือ MA ระยะยาว (เช่น 50 หรือ 200 วัน)
 • สังเกตุรูปแบบ “Three Line Strike” ที่ปรากฏขึ้นในกราฟราคา
 • เช็คตำแหน่งของราคาในเทียนที่สี่ (ของ Three Line Strike) กับ MA หากเข้ากับเงื่อนไขด้านบน สามารถใช้เป็นสัญญาณในการเทรด

ข้อควรระวัง:

 • ควรใช้จุด Stop-Loss เพื่อจำกัดความเสียหาย
 • ควรรวมการวิเคราะห์จากตัวชี้วัดอื่น ๆ ด้วย เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ
 • การเทรดตามรูปแบบเทียนญี่ปุ่นและ MA เป็นเพียงเครื่องมือเดียว ควรรับรู้ความเสี่ยงและมีการวางแผนการเทรดที่ชัดเจน

การรวมการใช้ “Three Line Strike” กับ MA สามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้ดียิ่งขึ้น.