Evening Doji Star คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน สำหรับ การวิเคราะห์ Forex

Evening Doji Star คืออะไร

Evening Doji Star เป็นรูปแบบของเทียนญี่ปุ่น (Candlestick) ที่ประกอบด้วย 3 เทียน และเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มทางเศรษฐกิจจากแนวโน้มขาขึ้นไปเป็นแนวโน้มขาลง

Evening Doin Star คืออะไร
Evening Doin Star คืออะไร

รูปแบบแท่งเทียนของ Evening Doji Star

รูปแบบกราฟ “Evening Doji Star” เป็นรูปแบบของเทียนญี่ปุ่น (Candlestick) ที่ประกอบด้วย 3 เทียน และเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นไปเป็นขาลง อธิบายรูปแบบนี้ดังนี้:

 1. แท่งเทียนแรก (Bullish Candle)
  • เป็นเทียนขาขึ้น มีสีเขียวหรือสีขาว (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสีในกราฟของคุณ)
  • บอกให้เราเห็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งก่อนที่จะเกิด Doji
 2. แท่งเทียนที่สอง (Doji)
  • มีราคาเปิดและราคาปิดที่อยู่ใกล้เคียงหรือเท่ากัน
  • เทียนนี้มีตัวเทียนที่แคบมาก แสดงถึงความไม่แน่ใจในตลาด
  • ตัวเทียน Doji นี้อาจจะมีเงา (shadow) ที่สูงและต่ำ แต่สิ่งสำคัญคือตัวเทียนต้องมีความสูงที่น้อย
  • ในรูปแบบ “Evening Doji Star” ตัวเทียน Doji นี้จะเปิดขึ้นเหนือเทียนแรก
 3. แท่งเทียนที่สาม (Bearish Candle)
  • เป็นเทียนขาลง มีสีแดงหรือสีดำ
  • ราคาเปิดของเทียนนี้จะเปิดเหนือเทียน Doji และราคาปิดจะต่ำกว่าราคาปิดของเทียนแรก โดยทำให้เกิดรูปแบบที่แสดงถึงความไม่แน่ใจและการเปลี่ยนแนวโน้ม

การที่รูปแบบ “Evening Doji Star” ปรากฏขึ้น ในกราฟที่มีแนวโน้มขาขึ้น มันสื่อถึงสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นไปเป็นขาลง นักเทรดควรใช้รูปแบบนี้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ หรือสัญญาณยืนยันเพื่อเพิ่มความแน่นอนในการตัดสินใจเทรด.

เมื่อเราพบ “Evening Doji Star” ในกราฟราคาที่มีแนวโน้มขาขึ้น, มันสามารถถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจจะเริ่มกลับกันเป็นแนวโน้มขาลง เนื่องจากเทียน Doji แสดงให้เห็นความไม่แน่ใจของตลาด และเทียนที่สามแสดงให้เห็นว่าผู้ขายเริ่มมีส่วนมากขึ้น

นอกจากนี้, การเกิด “Evening Doji Star” ในกราฟที่มี Volume สูงสามารถให้ความแน่นอนมากขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแนวโน้ม ดังนั้น, สำหรับนักเทรดและนักลงทุนควรสังเกตุและให้ความสำคัญกับรูปแบบนี้เมื่อเจอในกราฟ

ประวัติ Evening Doji Star

Evening Doji Star เป็นรูปแบบของเทียนญี่ปุ่น (Japanese Candlestick) ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 400 ปี โดยมีการพัฒนามาจากญี่ปุ่นในยุคที่การซื้อขายข้าวเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในประเทศนั้น

ต้นกำเนิดของเทียนญี่ปุ่นมาจากการที่ผู้ค้าข้าวในญี่ปุ่นได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลราคาข้าวในแต่ละวัน เพื่อทำนายแนวโน้มราคาในอนาคต โดยใช้ภาพรวมของราคาเปิด, ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสุด, และราคาปิด เปรียบเทียบกับวันก่อนหน้า

“Evening Doji Star” เป็นหนึ่งในรูปแบบของเทียนญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยม และสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ตลาดหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น, ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์, หรือตลาด Forex

ต้องย้ำว่า, แม้กระทั่งเทียนญี่ปุ่นได้รับความนิยมในวงการการเงินทั่วโลกในปัจจุบัน แต่ในอดีตเรื่องนี้เป็นความลับของนักเทรดญี่ปุ่น และมีการส่งมอบความรู้ไปจากรุ่นสู่รุ่น จนกระทั่งในยุคที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามชาติ ทำให้ความรู้เรื่องเทียนญี่ปุ่นได้รับการเผยแพร่และรับรู้ไปทั่วโลก

ซึ่ง “Evening Doji Star” เป็นรูปแบบที่ช่วยในการระบุเซ็นเนอร์ของการเปลี่ยนแนวโน้ม ส่วนมากในกราฟที่มีแนวโน้มขาขึ้น และเมื่อผู้นำเทรดเห็นรูปแบบนี้ เขาจะเริ่มคิดว่ามีโอกาสที่ตลาดจะเริ่มมีแนวโน้มขาลง.

Evening Doji Star ในการวิเคราะห์ Forex

“Evening Doji Star” เป็นรูปแบบของเทียน (candlestick pattern) ที่มักจะปรากฎในกราฟที่มีแนวโน้มขาขึ้นและเป็นสัญญาณบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในตลาด Forex ดังนี้:

1. การทำความเข้าใจ “Evening Doji Star” ใน Forex:

 • แนวโน้มขาขึ้น: ในตลาด Forex, หากกราฟมีแนวโน้มขาขึ้น และตามมาด้วยรูปแบบ “Evening Doji Star”, นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าเกิดการสลับแรงขับของสกุลเงิน, และเราอาจจะเห็นแนวโน้มขาลงเกิดขึ้นต่อไป
 • การยืนยัน: ควรรอเทียนที่ตามมาหลัง “Evening Doji Star” เป็นเทียนที่มีการลดลงเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้ม

2. การใช้ “Evening Doji Star” ในการเทรด Forex:

 • การขาย: เมื่อพบ “Evening Doji Star” ในกราฟที่มีแนวโน้มขาขึ้น, นี่อาจเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดออร์เดอร์ขายหรือการปิดออร์เดอร์ซื้อที่มีอยู่แล้ว
 • จุดหยุด kerugian (Stop Loss): ควรวางจุดหยุด kerugian (Stop Loss) สูงกว่าจุดสูงสุดของรูปแบบ “Evening Doji Star”
 • เป้าหมายราคา (Take Profit): สามารถกำหนดเป้าหมายราคาโดยอ้างอิงถึงระดับราคาที่เป็นการรับรองหรือระดับ Fibonacci

3. การรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น:

 • Moving Average (MA): หาก “Evening Doji Star” ปรากฎในขณะที่กราฟราคาอยู่ใกล้หรือที่เส้น MA, นั้นอาจเพิ่มน้ำหนักระบุว่าการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นไปได้
 • Support และ Resistance: หากรูปแบบปรากฎในระดับราคาที่เป็นจุดรับรองหรือต้าน, การเทรดอาจมีโอกาสที่จะสำเร็จมากขึ้น

“Evening Doji Star” เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือที่นักเทรดใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรด ซึ่งควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ และจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม.

การใช้ Evening Doji Star ร่วมกับ MA

การใช้ “Evening Doji Star” ร่วมกับ “Moving Average (MA)” ในการวิเคราะห์กราฟ Forex สามารถช่วยให้เราได้สัญญาณที่ชัดเจนและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจเทรด ดังนี้:

 1. Evening Doji Star ที่แนวโน้มขาขึ้น + กราฟราคาอยู่เหนือ MA:
  • ในกรณีที่พบรูปแบบ Evening Doji Star ในขณะที่กราฟราคากำลังเคลื่อนที่เหนือ MA และ MA แสดงแนวโน้มขาขึ้น, นี่เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นนั้นอาจจะทรุดตัว
  • การตัดสินใจ: ควรพิจารณาการเปิดออร์เดอร์ขาย (Sell) เมื่อเทียนหลังจาก Evening Doji Star ปิดด้วยราคาที่ต่ำกว่า Evening Doji Star
 2. Evening Doji Star ที่แนวโน้มขาลง + กราฟราคาอยู่ต่ำกว่า MA:
  • หากพบ Evening Doji Star ในขณะที่กราฟราคากำลังเคลื่อนที่ต่ำกว่า MA แต่ MA ยังแสดงแนวโน้มขาลง, สัญญาณนี้อาจไม่ใช่สัญญาณที่น่าเชื่อถือเท่าไหร่เนื่องจากแนวโน้มขาลงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง
  • การตัดสินใจ: ควรระวัง และรอยืนยันสัญญาณอื่น ๆ ก่อนการเทรด
 3. Evening Doji Star ที่แนวโน้มขาขึ้น + กราฟราคาครกเคียงหรือตัด MA:
  • หากพบ Evening Doji Star ในขณะที่กราฟราคาครกเคียงหรือตัดผ่าน MA จากด้านบนลงด้านล่าง, นี่เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นมีโอกาสจะสิ้นสุดลง
  • การตัดสินใจ: ควรพิจารณาการเปิดออร์เดอร์ขาย (Sell)

ข้อควรระวัง: ควรใช้ “Evening Doji Star” และ “MA” เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรด แต่ก็ควรรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ และเน้นการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสูญเสียที่ไม่จำเป็น.

การใช้ Evening Doji Star ร่วมกับแนวรับแนวต้าน

การใช้ “Evening Doji Star” ร่วมกับ “แนวรับ” และ “แนวต้าน” เป็นวิธีการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของสัญญาณที่เราได้จากกราฟแท่งเทียน ดังนี้:

 1. Evening Doji Star ที่แนวต้าน:
  • ถ้ารูปแบบ Evening Doji Star ปรากฏขึ้นที่แนวต้าน ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นแนวที่ราคามักจะถูกขัดขวางและเกิดการย้อนกลับ, นี่เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นนั้นอาจจะสิ้นสุดลงและเริ่มเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง
  • การตัดสินใจ: ควรพิจารณาการเปิดออร์เดอร์ขาย (Sell) เมื่อเทียนหลังจาก Evening Doji Star ปิดด้วยราคาที่ต่ำกว่า Evening Doji Star
 2. Evening Doji Star ที่แนวรับ:
  • ถ้ารูปแบบ Evening Doji Star ปรากฏขึ้นที่แนวรับ, สัญญาณนี้อาจไม่ใช่สัญญาณที่น่าเชื่อถือเท่าไหร่ เนื่องจากแนวรับคือแนวที่ราคามักจะได้รับการสนับสนุน
  • การตัดสินใจ: ควรระวังและรอยืนยันสัญญาณเพิ่มเติมจากเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ ก่อนการเทรด

ข้อควรระวัง: ควรใช้ “Evening Doji Star” และ “แนวรับ/แนวต้าน” เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรด แต่ก็ควรรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ และเน้นการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสูญเสียที่ไม่จำเป็น.